138 | Internet valt ook gewoon onder het recht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Op Europees niveau wil men dit:
Applying the principle that no restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of end-users, without a prior ruling by the judicial authorities, notably in accordance with Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on freedom of expression and information, save when public security is threatened in which case the ruling may be subsequent.

vervangen door dit:
Any measures liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be taken in exceptional circumstances and imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. In particular, any measures may only be adopted as a result of a prior, fair and impartial procedure ensuring inter alia that the principle of presumption of innocence and the right to be heard of the person or persons concerned be fully respected. Furthermore, the right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

Of in gewoon Nederlands, het is onder het nieuwe voorstel tot regelgeving toegestaan om mensen van internet af te sluiten na bepaalde (commerciële) overtredingen, zonder dat een rechter hierover vooraf een oordeel uitspreekt.

Waar gaat dit over? In Europa wil men de telekomwet aanpassen. Daarin moeten maatregelen komen te staan om misbruik, lees illegaal kopiëren muziek en video’s, van internet tegen te gaan. Onder druk van de industrie met het verouderde businessmodel (muziek en film) wil men de mogelijkheid hebben om gebruikers van het internet af te sluiten wanneer ze herhaaldelijk gewaarschuwd zijn voor hun illegale praktijk. En dit moet gebeuren zonder dat een rechter zich hiermee hoeft te bemoeien.
Vergelijk het met iemand die na drie waarschuwingen voor winkeldiefstal door de middenstand de toegang tot alle winkels in de wereld wordt ontzegt. Let op, hier staat niet bij dat de winkeldiefstal ook door een rechter aangetoond moet zijn. Het zijn de winkeliers die dat bepalen.

Daarvoor staat straks de deur open. Dat betekent dus niet dat het gelijk verplichtend is voor landen in Europa om het op deze manier te regelen. Daar is nog wat meer voor nodig. Maar de ontwikkelingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laten zien dat men het wel graag wil. Ook in Nederland is nieuwe wetgeving in voorbereiding.

Er zitten drie negatieve aspecten aan deze ontwikkelingen. De eerste is evident, als een rechter zich niet meer hoeft uit te spreken over zaken als diefstal, dan sla je een gat in de rechtstaat. En als het kan voor dit voorbeeld, wat is er dan nog meer mogelijk?
De tweede is dat het toch treurig is dat deze wetgeving er met name komt op aandringen van een industrie de maar niet wil toegeven dat hun oude business niet meer werkt. En bovendien een industrie die maar niet wil begrijpen dat dit soort maatregelen (blame your customer) uiteindelijk ook het gat niet gaat dichten. Maar het zal waarschijnlijk wel de kleine boefjes raken. Die dan jarenlang niet meer gewoon van internet gebruik mogen maken, toch een eerste levensbehoefte tegenwoordig.
En ten slotte is dit problematisch omdat het voor de zoveelste keer laat zien dat het in Europa niet om de democratie te doen is. De druk van de raad van ministers op de onderhandelaren is groot om het amendement 138 dat al twee maal door het Europees Parlement is bevestigd, te laten vallen. En dat gebeurt niet in een open debat maar in achterkamertjes.

Echter, de strijd is nog niet gestreden. Woensdag schijnen er weer onderhandelingen te zijn. Aangezien de conservatieve en christelijke fracties nooit echt een voorstander geweest zijn van 138 (op wat individuen na) is het zaak met name de sociaal democratische fractie onder druk te zetten. Die schijnen namelijk op de wip te zitten. Dus stuur daar vooral mailtjes naar toe, of gewoon naar het Nederlandse deel van die fractie.

U kunt natuurlijk ook onze minister van Justitie mailen. Hij gaat immers over het recht. Dus hij zou collega ministers toch eens haarfijn moeten uitleggen dat dit toch eigenlijk niet kan. Ik neem aan dat minister van der Hoeven met name aangesproken moet worden.

Reacties (20)

#1 Sigi

Lijkt me niet werkbaar met alle internet gebasseerde noodzakelijkheden van tegenwoordig. Bankieren, belasting aangifte etc.
De invloed van Balkenende zelfs voor hij benoemd wordt?

 • Volgende discussie
#2 Jan

Op twitter schreef ik de afgelopen dagen het volgende:
waar blijven de bloggers nu? Als het geld gaat kosten dan hoor je ze, maar als onze rechtsstaat naar de kloten gaat?Stilte11:37 AM Oct 29th from web

Nu hebben we al: Fransen, Europarlement (?), Nieuw Zeelanders, de Engelsen die voor #3xischeepsrecht gaan, het begint echt serieus te worden11:35 AM Oct 29th from web

#3xisscheepsrecht 08 Jun Franse parlement gaat wel akkoord met ’three strikes out’11:33 AM Oct 29th from web

3xisscheepsrecht 22 Jun Frans hof verwerpt alsnog ’three strikes out’ en Hadopi 11 Jun Heemskerk: geen ‘3 strikes out’ in Nederland11:33 AM Oct 29th from web

#3xisscheepsrecht 13 Jul; Contentindu boekt nieuw succes tegen illegale downl 03 Jul BT& UPC in Ierland voor gerecht om ’three strikes out’11:32 AM Oct 29th from web

#3xisscheepsrecht ovz: Nieuw-Zeeland werkt aan wet tegen illegaal downloaden 16 Jul; Aangepaste versie ‘3-strikes-out’ door Franse senaat11:30 AM Oct 29th from web

Jan vind de #3xisscheepsrecht een aantasting van het grondrecht uit het BuPo Verdrag 1966: “Freedom to receive & impart information” staan we op11:26 AM Oct 29th from web

schreef gisteren al, en het begint als een veenbrand aan te slaan. http://tinyurl.com/yle5nnd de #3xisscheepsrecht moeten we echt weerstaan.

Wanneer gaan we net als jij dit bijzonder slechte idee wat een regelrechte aantasting van de vrijheid om informatie te ontvangen en te verspreiden aantast massaal bestrijden.
Er is sprake van het schieten met een kanon op een mug.

Hoe organiseren we de tegenstand, het kan toch niet zo zijn dat de muziekindustrielobby de gehele democratische samenleving en het uitwisselen van ideeen tegenhoud.

Ook muziekauteurs dienen nu stelling te gaan nemen, zij dienen hun rechten zo te regelen dat de muziekindsutrie op zal moeten houden namens hen te spreken. Want nu spreken ze alleen voor zichzelf en niet voor de componisten. Gebruik je auteursrecht door je rechten te regelen doe het via CC, zelf of via villamusicrights.nl
Jan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 MaxM

Ik wil daar nog een vierde aan toevoegen, de regel gaat uit van het principe dat internet alleen gebruikt wordt voor auteursrechtelijke overtredingen. Maar het halve leven loopt tegenwoordig via internet. Als je wat bij de overheid wilt regelen gaat het via digid. Je belasting aangifte, telebankieren het onderhouden van een sociaal netwerk gaat voor de moderne mens allemaal via internet. Om de vergelijking door te trekken; Het is alsof je drie keer op winkeldiefstal wordt betrapt en je mag je huis niet meer verlaten.

Maar dan nog klopt de vergelijking niet omdat er bij winkeldiefstal fysiek grondstoffen ontvreemd worden waardoor de winkelier schade lijdt. Als ik bij een winkelier niet steel of niet koop is een wezenlijk verschil in kosten voor de benadeelde, als ik een cd illegaal download of niet koop maakt voor de benadeelde geen enkel verschil.

Het auteursrechtcentrisme van het voorstel doet vermoeden dat het rechtstreeks uit de lobbykoker van de entertainmentindustrie komt. En dat allemaal zonder tussenkomst van een rechter, het is een schande dat het zelfs maar overwogen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 MaxM

En twitter eens op met die recurrente twittermededelingen, twats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Wat #1 en #4 zeggen heeft waarde en wellicht geldigheid. Maar als je wat dieper in de grondwet van de EU kijkt zie je dat fundamenteel verankert ligt in die wet dat vrijheden die gegarandeerd lijken uiteindelijk helemaal niet gegarandeerd zijn.

In de versie van 2004: Deel II: Handvest van Grondrechten van de Unie; Titel VII – Algemene bepalingen voor de uitlegging en de toepassing van het Handvest. Artikel II-112: Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen)
[…]

1 – Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen alleen beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen beantwoorden.

2 – De door dit Handvest erkende rechten die worden beschreven in andere delen van de Grondwet, worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke door de desbetreffende delen zijn gesteld

Anders gezegd: we kunnen van alles opschrijven maar vergeet het maar, als het ons niet uitkomt maken we het ongeldig en het hoeft alleen maar bij wet ongeldig te worden verklaard.

Het is de wet!
En die is zo ingewikkeld dat ze je alle kanten op kunnen slaan.
Maak je geen illusies.

Vergelijk dit met het eerste amendment van de grondwet van de VS:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

…shall make no law…

Hoe dat ook in de VS wordt gebruikt en misbruikt, het staat er wel en dat zie ik binnen de EU nog niet opgeschreven worden als het om fundamentele rechten gaat. Het probleem ligt dieper dan alleen maar wat [illegale] kopieer acties of vermeende valse concurrentie. Het probleem zit hem in de fundamentele “Big Brother”-wens van de heren en dames machthebbers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

Tja die bigbrother-wens. Najagen van hersenschimmen. Als het internet niet leuk meer is om mijn hersenschimmen op te plempen, kan ik ze altijd nog op andere manieren kwijt. Dat houden ze niet tegen.
Hoewel? Dat kan maar op één, ultieme manier. Maar ja, dan hou je weer weinig mensen over om te controleren.

Zo, en nu dan aan het mailen geslagen. Zo lang dat nog kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 IdeFX

@6 Dat is in de Nederlandse grondwet niet anders: vrijwel ieder artikel wordt een uitzondering voor ‘de wet’ gemaakt…
VB: Artikel 11, lijkt mij toch een van de meest geaccepteerde fundamentele vrijheden. Toch staat er:
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

@IdeFX
Dat is in de Nederlandse grondwet niet anders…

Praat dat het goed?
En verder vergelijk ik met de VS grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 IdeFX

@HansR : Integendeel, dat praat het geheel niet goed en maakt in mijn optiek de Nl grondwet een stuk zwakker dan de Amerikaanse grondwet (meer relevant: Bill of Rights) – die inderdaad stelt dat in veel gevallen dat ‘er geen wet gemaakt zal worden die deze rechten inperkt’ – het tegenovergestelde van ‘onze’ grondwetten!

In mijn optiek mogen wij onze grondwet geheel geen grondwet noemen omdat onze basisrechten er helemaal niet in verankerd staan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

Waar ik me trouwens ook over verbaas, is het gebrek aan aandacht voor dit punt in de media verder. Noppes, nada, niets! Of ik ben ziende blind natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Martijn

Iemand nog een voorstel wat wel te doen bij geconstateerde herhaalde overtreding van het auteursrecht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spam

De wenselijkheid/noodzaak van een gerechtelijke toets lijkt me evident. Eventueel kan zo’n toets ook achteraf, mits snel genoeg en met voldoende waarborgen omkleed.

Het gebruikelijke gezeur over de verouderde muziek- en filmbusiness vind ik weinig relevant. Ieder bedrijf heeft het recht op zijn eigen verouderde businessmodel. Als je je daarin niet kan vinden, doe je maar zaken met een ander.

Wie stelselmatig zijn internetverbinding misbruikt voor economische delicten, mag daarvoor gestraft worden. afsluiten vind ik niet echt in verhouding staan tot het delict (zeker niet bij downloaden voor eigen gebruik). afknijpen lijkt me een goede optie. Zoveel bandbreedte heb je niet nodig voor bankieren en e-mailen.

Veel jongeren denken tegenwoordig dat er zoiets bestaat als het fundamenteel recht op goedkope toegang tot alle muziek en films en schieten bij iedere bedreiging daarvan in dezelfde reflex. Ik zie grote overeenkomsten met de ongenuanceerdheid van delen van de krakersgemeenschap met mensen die menen recht te hebben op andermans pand in de binnenstad van Amsterdam. Gedeeltelijk kan ik me in de argumenten best vinden, maar het verhaal als geheel klopt niet en is behoorlijk beïnvloed door eigenbelang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn

@13: 100% mee eens, met als aanvulling dat schending van het auteursrecht meer is, of in ieder geval kan zijn, dan een economisch delict. Auteursrecht is in het Nederlands recht – in tegenstelling tot in de VS – ook een moreel recht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@Martijn en @spam: Het gaat er niet om dat er niet gestraft kan worden. Het gaat er om dat dit volgens het normale recht gebeurd.
Als er een wet komt die afsluiten (of knijpen) van internet als ultieme maatregel mogelijk maakt, prima (hoewel ik daar in de aanloop ook tegen zou protesteren). Als het maar een rechter is die bepaalt of de persoon in kwestie inderdaad schuldig is.
En ja, ze hebben recht op hun verouderde business modellen. Maar hun verouderde business modellen mogen geen reden zijn dat wij de rechtstaat gaan verkrachten.
Het is alsof de eigenaren van paarden automobilisten die de snelheid overtreden de toegang tot de openbare weg willen ontzeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 internetpseudonym

Auteursrecht beschermen? Waarom niet? Bedrijven ondervinden schade van deze digitale diefstal. Ik jat zelf ook als de raven (digitaal), maar ik ben ten minste geen hypocriet.

Niet dat deze regel overigens ene reet zal uitmaken. Als ik het niet via Torrents krijg, dan ga je gewoon eens gezellig bij elkaar op de koffie met je draagbare hd.

Piraterij is niet uit te roeien. Dat is het al niet sinds de tapedeck.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 internetpseudonym

addendum:

mensen maak je niet dik. Dit wetsvoorstel is zo idioot over de top in strijd met onze grondwet. Dat wordt een rookverbod 2.0.

Alleen rechters bepalen wie er crimineel is, dus dit gaat van je langzalzeleven niet de lucht in hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@12: Misschien aanklagen en voor de rechter alsnog een vergoeding eisen voor de auteursrechten? Als het constateerbaar is, dan zal het toch ook aantoonbaar zijn? En als het aantoonbaar is, heb je een zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie