“Medische ingrepen voortaan onverdoofd uitvoeren”

[speld]
Onverdoofde Amputatie in de middeleeuwen/ Hans von Gersdorff cc Wikimedia
Het debat over bezuinigingen in de zorg heeft een nieuwe impuls gekregen door de politieke actualiteit. VVD-staatssecretaris Marie Louise Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Gezondheid) presenteerde vanmorgen haar plannen om eenvoudige chirurgische ingrepen voortaan zonder verdoving uit te voeren. De patiënt mag in dat geval niet meer lijden dan bij een gewone operatie.

Veldhuijzen ziet de te nemen maatregelen als ‘pijnlijk maar onvermijdelijk.’ “Het is duidelijk dat in het huidige politieke klimaat ruimte is voor onconventionele maar doeltreffende maatregelen. Anesthesie is een zeer kostbare tak van sport. Bij een reductie van 50% in verdovingen is een besparing van tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis mogelijk.”

De bezuinigingen krijgen vorm door een inperking van de budgetten voor anesthesisten en loslaten van regulering op operaties en medische tuchtcolleges. Het staat de ziekenhuizen vrij hun besparingstargets te bepalen. Veldhuijzen verwacht quick wins in eenvoudige chirurgische ingrepen als blindedarmoperaties of amandelen knippen, maar ook het onverdoofd amputeren van ledematen, sinds mensenheugenis een specialiteit van chirurgijns en heelmeesters, biedt uitzicht op aanmerkelijke besparingen.

De staatssecretaris meent dat na het debat over onverdoofd slachten een belangrijke drempel is genomen voor verdere bezuinigingen in de gezondheidszorg. “De Tweede Kamer stelt op een houtje bijten in een aantal gevallen gelijk aan een gedeeltelijke of algehele narcose. Bij Flying Doctors heeft Dr Geoff ook gewoon een keer zijn appendix eigenhandig verwijderd, alleen op basis van een Aboriginalpapje dat hij op zijn buik smeerde. Ik ben blij dat er nu eindelijk ook politiek draagvlak is voor een no-nonsense aanpak.”

Reacties zijn uitgeschakeld