Verkiezingsdebat

Naar aanleiding van een vraag van een vaste reageerder waarom er op Sargasso geen aandacht wordt/werd besteed aan het verkiezingsdebat over de Provinciale Staten ging ik op zoek naar berichten daarover. Want verhip, ik had het ook gemist.

Maar ik was blijkbaar niet de enige, want bijna alle linkjes die ik vond gingen over de aanloop naar het debat of eerdere debatten. De media blijkt niet erg onder de indruk. En uit de stukken die wel over het debat gaan bleek vervolgens waarom: zinloos geblaat over of je Syriëgangers wel of niet mag doodwensen. Oh ja, en Geert Wilders had de griep.

Provinciale Verkiezingen 2015. Van wereldbelang. Yeah.

Open waanlink

 1. 1

  En je vergeet ook nog de Waterschappen!

  Hoe plat, populistisch, onvolwassen en opportuun de hedendaagse politiek ook is, we hebben hier het recht om te stemmen en dat is een verworvenheid waar we maximaal gebruik van moeten maken en op zijn minst onder de aandacht moeten brengen.

 2. 4

  @2: dat doe je toch al als je op iemand in deze Tweede Kamer stemt? Blijven stemmen is deze poppenkast in stand houden. Ik pas ervoor. Deze wanvertoning wordt mede mogelijk gemaakt door hen die blijven stemmen.

 3. 5

  @1 Ha ja, de waterschappen. Waar ik in lijstvolgorde kan kiezen tussen CDA, CDA, D66/GL, CDA, CDA, CDA, VVD en 50+. Bovendien nou net een bestuurslaag waarvan ík vind dat die opgeheven moet worden.

 4. 6

  Test.

  Verhip, hij doet ’t weer.

  On-topic: Verkiezingsdebatten als deze zijn kunstmatig uitvergrote verschillen van partijen die het eigenlijk grotendeels met elkaar eens zijn. Terecht dat er nauwelijks aandacht aan wordt besteed dus.

 5. 8

  @4: “Deze wanvertoning wordt mede mogelijk gemaakt door hen die blijven stemmen.”

  Onzin, ook als maar 1% gaat stemmen blijft deze wanvertoning in stand. En reken maar dat die 1% niet de mensen zijn die je wilt dat ze de samenstelling van de TK bepalen. Ondanks dat ze steeds voor een hoge opkomst pleiten, willen politici van de gevestigde partijen eigenlijk niet dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen. Ze willen dat mensen die niet op hun partij gaan stemmen, lekker thuisblijven. Wil je de wanvertoning veranderen, stem dan eens wat anders. Of begin de (bloedige) revolutie.

 6. 9

  @5 Als er VVD op de lijst staat is het je plicht om de kiesdrempel te verhogen om te voorkomen die vieze vuile dieven het land nog verder naar de kloten helpen.

 7. 10

  Tja, Rutte op de populistische toer; ‘k had niet anders verwacht.
  Dan nog eens het grandioze ge-oh van Samson de vvd-kontlikker.
  Fraai staaltje horror-tv ;-)
  Wie op die partijen of de pvv stemt, zou in de hel moeten komen, maar die bestaat helaas niet.
  Mag ik een ieder in het kader van de misdaadbestrijding verzoeken op een iets minder rare partij te stemmen? ;-)

 8. 11

  @9: Hallo, het zijn de waterschapsverkiezingen! Het enige dat daar kapot kan gaan is het waterschap zelf en dat is nou net mijn bedoeling. Toch maar stemmen en wel op de VVD dus?

 9. 12

  @9 Als je het fijn vindt om een door een VVD-er geleid bedrijf te betalen om het vervuilde water dat over de dijk is gestroomd op te ruimen zou ik dat zeker doen.

  Daar hoef je overigens bij de waterschapsverkiezingen geen VVD voor te stemmen. Ik mag nu wat extra waterschapsbelastingen betalen omdat de kosten voor het opruimen van de rotzooi die bij de explosie van Chemie-Pack vrij kwam op te ruimen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemie-Pack

 10. 13

  @12: Welke dijk? Ik woon in tegenstelling tot de Hollanders tientallen meters boven zeeniveau. Waterschappen hebben hier geen bestaansrecht, anders dan het vormen van een extra inkomstenbron voor CDA-politici.

 11. 14

  @13: Maastricht, toch? Ik woon in hetzelfde waterschapsdistrict, enkele tientallen kilometers stroomafwaarts en enkele tientallen meters lager. Ik vind het toch in principe wel belangrijk dat iemand zich om ordentelijk waterbeheer bekommert in Limburg. Het is hier misschien geen Noordzeedelta, maar met de niet altijd even voorspelbare regenrivier de Maas kan je ook geen grappen maken. En verder hebben we nog een beetje natuur hier waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ik zou dat beheer en die controle bij uitstek een taak vinden voor de provincie, of anders voor Verkeer en Waterstaat en aanpalende departementen, maar zolang dat gekke Waterschap er nog iets over te zeggen heeft lijkt me toch dat VVD en CDA in hun vele verschijningsvormen daarbinnen niet de macht moeten krijgen. Want die kijken alleen maar naar de kortetermijnbelangen van bedrijfsleven en landbouw. En dat het niet teveel mag kosten.

  De lijst die wat mij betreft het meest in aanmerking komt voor een stem (“Water Natuurlijk”) wordt geleid door een mevrouw waar ik weinig van weet en wat ik ervan weet boezemt me ook niet bijzonder veel vertrouwen in. Een carrièredame, heeft óók al bij het CDA gezeten voor ze wegens egoconflicten voor zichzelf begon. Maar de lijst wordt ondersteund door een aantal clubs waar ik toch weer wel enig vertrouwen in heb, dus daar ga ik dan maar in mee. Inderdaad een heel magere reden om erop te stemmen, dat geef ik meteen toe.

  Ik zal er dus waarschijnlijk wel op stemmen, maar ik zou wel willen dat je als burger ook een stemverklaring af mocht leggen. Zo van: hopelijk is dit de laatste keer want dit moet echt heel anders geregeld worden.

 12. 16

  @0: “aandacht besteed aan het verkiezingsdebat”

  – In de reakties niets daarover, terecht. Ik was zo dom om naar zo’n debat te gaan met veel nieuwe statenleden (of dat hopen te worden).
  Dus (!) weten zij nauwelijks wat hun partij de afgelopen jaren heeft gedaan. Waag het niet daarna te vragen, want je krijgt een “antwoord” vol wollige woorden gelijk hun partijpogramma’s met “wij willen mooi weer” en de sport om met zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk te zeggen

 13. 18

  Is er een partij de meedoet aan de waterschapsverkiezingen (NH) die vindt dat deze taken geen politieke bestuurslaag hoeven te zijn of dat dit ook door de provincie gedaan kan worden ? (heb zelf maar even gekeken, niet dus). Wat dan ? Niet stemmen ? Ongeldig ?

  Nog even gekeken op de waterschaps kieskompas. Degene die het smalste takenpakket willen zijn CU/SGP/VVD/CDA en die vinden allen zelfs voor waterschappen economie belangrijker dan ecologie. Dan toch maar stemmen op een partij die de juiste dijkhoogte en een goed milieu belangrijker vinden dan een boerenlobby club ? Is Water Natuurlijk iets ?

 14. 19

  Ik heb er eens over nagedacht – maar waarom zijn we eigenlijk zo tegen de waterschapsverkiezingen? Heb je democratische inspraak op een niveau dat juist los staat van politieke spelletjes op ander niveau, en dus de kans op koehandel van belangen vermindert (1 dijkje ruilen tegen een provinciale weg?)… willen we die verkiezingen afschaffen. Waarom?

  Misschien willen we eigenlijk liever geen inspraak?

 15. 20

  @19: Als je dat wil kan je ook de provincie uit elkaar plukken en er naast waterschappen ook natuurschappen, wegenschappen en ruimtelijke ordeningschappen aan toe voegen. Het lijkt wat arbitrair om alleen het waterbeheer een aparte bestuurslaag te maken.

 16. 21

  @20, ik heb er zeker over nagedacht dat een van de wegen voorwaarts voor de democratie het splitsen op beleidsterreinen is, zodat je per terrein kunt kiezen welk gedachtengoed je ongeveer wilt laten vertegenwoordigen / welke mensen je daar wilt hebben.

  In de tussentijd is het ‘jamaar dan kun je ook wel’ natuurlijk wel vooral een drogreden. Ja. Dat zou kunnen. Of niet. Staat verder geheel los van de waterschappen.
  Punt is: in het algemeen functioneren de waterschappen eigenlijk heel behoorlijk heb ik het idee, waarbij ze over het algemeen een redelijk goede kwaliteit leveren voor niet al te hoge kosten. Waarom zou je dat, zelfs zonder maar te weten of dat leidt tot een betere kwaliteit of efficienter beheer, in vredesnaam willen verhuizen naar een bestuurslaag die verder van de mensen staat en waar het te makkelijk wisselgeld voor andere zaken wordt? Welk probleem wil je daarmee nou precies oplossen?

  (En zolang Plasterk niet een wet heeft uitgevaardigd die het samenvoegen van provincies nadrukkelijk verbiedt inclusief publieke excuses en een behoorlijke argumentatie, zou ik al helemaal geen taken naar de Provincie verhuizen.
  Je moet er toch niet aan denken dat Nieuw Groot Amsterdam moet gaan bepalen hoe de geldstromen lopen van de Rijn totaan de randmeren tot aan Den Helder.)

 17. 22

  @19:
  Zeer juist!
  Dat is dus precies het punt, waarom de waterschappen uit de handen van de “grote politiek” moeten blijven.

  Stel je voor dat Dagobert Duck de minister van financiën denk dat hij Lely is ;-)

 18. 23

  Leuk hoor, maar de waterschappen staan mijlenver van de mensen af. De opkomst is zelfs beduidend lager dam bij de provinciale staten. En dat ze efficient werken si ook een aanname. Waterhoogtes regelen is ook niet politiek genoeg. Laat maar doen door een ambtenaar of een andere technocraat.

 19. 24

  @19: Nu je er toch over nagedacht hebt …
  Dobbelen tussen de verschillende lijsten/poppetjes of ..

  Wat hebben die lijsten dan afgelopen jaren gedaan anders dan de mede bestuurders en waar vind ik dat? Is de keuze meer dan dat is een leuke naam of die belooft meer of die praat mooier..?

 20. 26

  @23, nou en dat het ver van de mensen af staat? Dan geven we het maar op?

  Eigenlijk krijg ik uit die argumenten het idee dat men gewoon geen zin heeft in democratie. Teveel moeite – getsie, daar moet je over nadenken. Maar dan is het probleem van de verkiezingen dus vooral dat ze te democratisch zijn, niet dat ze niet democratisch genoeg zijn.

  En dan verdienen we wellicht alle politieke spelletjes die er gespeeld worden…

 21. 27

  Democratie is ook maar een middel en geen doel. Ik wil best nadenken (pieker me suf op wie ik provinciaal moet stemmen). Maar voor de waterschappen moet ik inderdaad wel heel veel moeite doen om me in de materie en de onbekende partijen te verdiepen terwijl ze iets regelen wat zonder al teveel links/rechts discussies gedaan zou kunnen worden.

 22. 28

  Inca, ik heb voor mezelf ook wel nagedacht wat zou ik wel en wat zou ik niet perse willen. En er is ook zoiets als een keuzeterreur.

  Voor waterschappen zou ik het liefste zien dat ze samen met een provinciale bestuurseenheid zouden worden genomen. Nou zijn op heel veel plekken de scheiding van waterschappen en provinciegrenzen niet congruent, dus is het niet eenvoudig om de een of de ander aan te passen. Op provinciaal niveau kan naar mijn gevoel een prima afweging tussen veiligheid en leefbaarheid worden gemaakt die van belang is voor de waterschappen.

  Als een bepaalde laag/onderwerp chronisch weinig kiezers trekt, wat je er ook van vindt, dan is er klaarblijkelijk niet voldoende interesse om iets dergelijks met verkiezingen te organiseren. En dus geen democratisch draagvlak. Ik ben bv sterk voor referenda, maar dan alleen als een fors deel van het electoraat daarvoor een petitie tekent (bv 25%). Op die manier hebben de politici die we kiezen ook nog een mandaat.

 23. 29

  @28, voor jouw gevoel, maar is dat ook zo? Zou een andere inrichting op enige wijze beter, efficienter of juister zijn?
  Waarom zou je een systeem veranderen (naar een hogere laag, die dus hoe dan ook praktisch in elk geval verder op afstand staat), alleen op basis van een gevoel?

  Dat mensen er niet zoveel mee hebben vind ik eigenlijk geen belangrijke reden. Da’s jammer… maar we hebben in elk geval de mogelijkheid. Als we die verplaatsen naar de provincie is er weer een terrein waarover we, zelfs als we willen, nooit meer iets specifieks kunnen zeggen. (En wanneer heeft centralisatie de dingen nou echt beter gemaakt? Ik ben ook echt benieuwd hoe je aankijkt tegen het risico om de provincies vervolgens ook weer te fuseren?)
  Als we dan al wat veranderen, laten we dan vooral zorgen dat mensen weer begrijpen waarom we dingen democratisch hebben ingericht, en waarom de waterschappen wel een logische eenheid zijn.

  Ik zou daar zelfs een rol zien voor de media – beetje jammer dat de plaatselijke media al verdwenen zijn, en de landelijke het te druk heeft met Syrie.

  (En als gebrek aan belangstelling echt een reden is, schaffen we dan ook de landelijke verkiezingen af, wegens gebrek aan belangstelling? Jammer dan, laten we weer eens een dictatuur proberen? En nu met betere spyware dan Big Brother ooit had…)

 24. 30

  Gaat Sargasso 18 maart weer ouderwets live-bloggen? Er staat nogal op het spel!
  Waterschap Noorderzijlvest gaat misschien het waterpeil met 3 cm verlagen en er is ook nog iets met getrapte verkiezingen, een machtsverschuiving in de Eerste Kamer, vastlopen van het wetgevingsproces en een onbestuurbaar land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren