Thema Economie

Quote du Jour | Roken

‘De aandacht gaat nu vooral naar nieuwe, dure medicijnen tegen longkanker die de zorg onbetaalbaar dreigen te maken terwijl ze het leven van patiënten gemiddeld slechts een paar maanden verlengen. Maar als de bevolking niet zou roken, hoeven we dat debat helemaal niet te voeren.’

En dus is het logisch dat artsen zich mengen in een rechtszaak tegen tabaksfabrikanten, zegt Yolanda van der Graaf, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De fabrikanten zelf houden simpel: verkoop van sigaretten is legaal, dus hen treft geen blaam.

Robotisering bekt simpelweg lekkerder dan uitbuiting

Heleen Mees belicht in haar column in de Volkskrant een blinde vlek van veel economen: Robotisering bekt simpelweg lekkerder dan uitbuiting

De onverwachte overwinning van Trump heeft geleid tot een verhit debat onder economen over de oorzaak van het spectaculaire verlies aan fabrieksbanen in de VS.

Haar conclusie:

De echte puzzel is waarom economen de meest voor de hand liggende verklaring niet omarmen, namelijk dat de daling van de arbeidsinkomensquote het gevolg is van China’s toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 en niet van robotisering. Mijn theorie is dat kapitalisten (en de meeste economen zijn kapitalisten) willen geloven dat de stijgende bedrijfswinsten te danken zijn aan hun eigen vernuft in plaats van aan hun vermogen om werknemers uit te buiten. Robotisering brengt minder de morele verplichting met zich mee om inkomen te herverdelen dan uitbuiting. Dat is waarschijnlijk meteen ook de belangrijkste reden.

KRAS | Ambassadeur

Victorie voor Nigel! De ervaren Britse ambassadeur bij de EU is gewipt. Want ervaren. En pro-EU (wie met pek omgaat raakt ermee besmet). Al een dikke dag klinkt vanover het Kanaal niks anders dan gekrakeel over het profiel van de nieuwe ambassadeur. Volgens Nigel moet het iemand zijn die bedreven is met de middelvinger. Anderen vragen zich af of dat verstandig is.

De waarheid is dat het er niet toedoet. De Britten mogen misschien denken dat ze met de EU gaan onderhandelen, maar de werkelijkheid is dat alle 27 andere een veto over de nieuwe handelsdeal krijgen. De prioriteit in Brussel is iets te bakken dat voor de 27 acceptabel is. De nr 28 staat achterin de rij van landen die iets in de melk te brokkelen hebben.

Quote du Jour | Centraal Planbureau

‘Wij willen ook het CPB afschaffen. In de dynamische economie die wij voorstaan past geen planeconomie. Centrale planning is meer iets voor de USSR.’

Kijk, zo doe je dat. Thierry Baudet wil zijn verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en framet het instituut daarom als een stel communisten die de economie proberen te sturen in plaats van economen die de effecten van andermans plannen proberen door te rekenen.

Quote du Jour | Trump en de JSF

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!

Voor wat het waard is, natuurlijk, maar het lijkt erop dat Donald Trump de stekker uit de JSF wil trekken. Hij blijft namelijk maar doortweeten over de kosten. Dat zou goed nieuws zijn, ook wel eens leuk.

De JSF vliegt weliswaar, maar dat is een minimumvereiste voor straaljagers waaraan fabrikanten al enkele decennia kunnen voldoen. Het probleem zit in de software. Oplossing daarvan wordt niet verwacht voor het einde van Trumps eerste termijn.

Spelen met inflatie

Waarschuwing, stijlloze zelfpromotie. Al jarenlang vraag ik mezelf af wat een bepaald bedrag in een bepaald jaar nou echt waard was als je inflatie meeneemt. Er zijn uiteraard wel staatjes, maar niets interactiefs.

Dus ik heb maar een tooltje gemaakt: de inflatiecalculator. Je kan allebei de kanten op rekenen. Dus wat is het equivalent van een gulden in 1900 in euro’s nu? Of, als mijn huis nu 3 ton waard is, heb ik dan winst gemaakt als je de prijs afzet tegen de inflatiegecorrigeerde waarde toen ik het kocht?

Quote du Jour | Bijna aan het eind

Quote du Jour

“We are very near the end of a long period of very difficult decisions.”

Behalve de Grieken zelf heeft bijna niemand het meer over de economische crisis daar. Nog even en daar is ook geen sprake meer van, meent premier Tsipras, aanvankelijk gekozen omdat hij zich tegen hervormingen verzette. Volgens hem zit de herstructurering van het land er nu bijna op. De onderhandelingen over schuldverlichting kunnen beginnen.

Verplichte vrijhandel

COLUMN - ‘Hoe vrijhandel een vies woord werd,’ kopte de Volkskrant vorige week. In het artikel kregen de critici van CETA, TTIP en TTP onderuit de zak: ‘Velen stellen zich niet meer open voor de wereld maar sluiten zich ervoor af. Zij zien haar niet als bron van welvaart maar als bedreiging. Vrijhandel en globalisering zijn scheldwoorden geworden. Grenzen dicht en luiken dicht.’

Oeps. Daar werd heel GroenLinks – een partij die niet vreselijk hecht aan nationale grenzen – zonder pardon in het kamp van de eng-nationalisten geparkeerd. Ook de VVD en D66 hanteren dit frame om het verzet tegen de aankomende internationale handelsverdragen te bagatelliseren.

De argumenten van veel tegenstanders zijn echter van een andere orde: zij vinden dat CETA en TTIP teveel ruimte geven aan multinationals. De verdragen scheppen voor multinationals een level playing field: ze kunnen zich grosso modo overal hetzelfde gedragen. Maar dat gaat evident ten koste van lokale producenten, die nu vaak al moeite hebben zich stand te houden, en van met moeite tot stand gekomen nationale milieu- en arbeidsregels.

Rusland zit in serieuze geldproblemen

Vorig jaar kromp Ruslands bruto nationaal product met 3.7%, de koopkracht met 10%.

Het Kremlin doet net alsof er niks aan de hand is, maar haalt haar geld uit haar reservefondsen om de gaten in de begroting af te dekken, en die fondsen slinken rap.

Had ze in september 2014 nog $91.7 miljard achter de hand, twee jaar later is daar nog slechts $32.2 miljard van over. De verwachting is dat dit bedrag eind dit jaar gehalveerd zal zijn, stelt Sijbren de Jong.

Once the reserves are depleted, the Russian government could always turn to its Welfare Fund, which according to the Kremlin holds over $70 billion. There is just one problem – the fund is designed to be used to finance future pensions and large-scale investment projects.

Het Kremlin houdt zich groot, stelt de Jong, en doet net alsof de sancties Rusland niet treffen, maar het is opvallend dat Rusland juist een staakt-het-vuren afkondigde in Syrië op dezelfde dag dat Europese staatshoofden nieuwe sancties aankondigden vanwege Ruslands optreden in Syrië.

Daar kwam niks van terecht, en Rusland bombardeert nu weer vrolijk voort. Rusland zit volgens De Jong echter diep in de problemen, en Vladimir Poetin gaat daar volgens hem niets aan doen.

Many of the problems facing the Russian economy today are the result of the poor investment climate in Russia itself and a chronic lack of reform. Corruption is rife, property rights are violated arbitrarily and there is no independent judiciary.

When oil prices went through the roof throughout the 2000s, much of this was camouflaged. With oil hovering around $50, however, there is no hiding the fact that the Russian economy is not exactly on par with Silicon Valley.