Roubini pleit voor fiscale en politieke Europese Unie

Econoom Nouriel Roubini benoemde deze week op het European Forum For New Ideas in Polen de 10 stappen die de eurozone kunnen redden. Hij pleit voor een koers richting meer economische, fiscale en uiteindelijk politieke samenwerking. Het alternatief is namelijk desintegratie en daarmee gepaard gaande grote instabiliteit. Toch stelt hij in zijn zevende punt dat de Europese Unie moet voorzien in een ordelijke exit voor landen die niet in de Eurozone kunnen blijven, in plaats van dat hun exit ongecontroleerd gaat. Roubini meent dat het nog niet te laat is voor de redding van de euro en het bijelkaar houden van de EU, maar dat er nu direct maatregelen getroffen moeten worden. “It can be done but the time was not even today or tommorrow but yesterday, we have to act now”. Video achter de doorklik

 1. 4

  Roubini werd geboren in Istanbul, zijn ouders zijn Iraanse joden, hij studeerde in Milaan en promoveerde aan Harvard. Hier spreekt geen Amerikaan maar een kosmopoliet die overigens de zooi waar we nu in zitten van te voren heeft voorzien.

 2. 7

  Waarom? Europese Wir sind das Herrenvolk triompfalisten als jij doen toch hetzelfde als het over de V.S. gaat. Hypocriet maar niet verrassend Loupe. Misschien de eigen balk uit je oog halen?

 3. 15

  Inderdaad maximaal 150 parlements leden (mag wel meer maar dat word ons onderhandelpunt). Een van de twee steden kiezen als zetelpunt. Democratisch gekozen EUROPESE Partijen, want door de hogere kiesdrempel moet je echt een Europese partij zijn die ook Europese standpunten hebben. Niet zo’n landelijke partijen crap die met elkaar samenwerken. En geen VETO. Verder dan een korte en bondige EU Grondwet. Niet die draak die we nu hebben. Geen refferenties naar het Christendom wat die relifreaks zo graag willen. Maar keurig een paar grondrechten voor elke Europese burger. Gewoon iets wat op 1 a 2 a4tjes kan op lettergrote 12. Bijvoorbeeld het recht op vrijheid van menings uiting, het recht van vrij verkeer van personen en goederen, het recht op vrijheid van huisvesting,etc,etc.

  Maar niet “Mocht blaat een tuintje willen aanleggen dan mag hij geen groene hondjes hebben”… ik trek het wat in het absurde maar dat soort onzin wetjes kreeg je in het verdrag van Lissabon en de eerste EU grondwet. Dat soort wetjes moeten geregeld worden op PROVINCIAAL niveau. Zodat die bestuurders dicht bij de persoon staan. Maar Leger, Europese Politie en EU belasting staan ook niet in de grondwet maar wel in de normale wet.

  Mocht je een provincie dan minder leuk vinden (hoge belasting druk maar gratis openbaar vervoer) dan ga je gewoon naar een ander waar het niet zo is. Gezonde concurentie met bestuurders die dicht bij het volk staan :).

 4. 16

  De politiek-/economische eenwording gaat daarbij duidelijk sneller dan de democratische eenwording. Op basis van dat gegeven heb ik er dus een hard hoofd in dat het ooit de bedoeling was om een democratische EU te vormen.

  # Vuilnisman???!!!!….#

 5. 17

  “Democatisch” begint bij de MACHT van het EP. Het EP is de afgelopen 40 jaar nauwelijks het niveau van een politiek theekransje ontstegen (qua macht). Het gevolg is dat achterliggende lobbies op ministerieel- en commissieniveau uiteindelijk meer macht hebben dan het hele EP bijelkaar. Zelfs de zogenaamde “president”is in de achterkamertjes (Duits- Frans een-tweetje?) tot stand gekomen.

  Als burger kun je dus alleen maar verwachten een “verdien-eenheid” (= moderne vorm van lijfeigenschap) te zijn voor de megalomane denkbeelden van een Europese elite.

 6. 18

  Volgens mij sla je de plank hier compleet mis, Crachàt. Door DSV te bestempelen als “geen europeaan” negeer je de europeaan in hem. Voor de duidelijkheid lijkt het mij zaak dat jij eerst jouw definitie van “Europeaan” geeft.

  Daarbij kan ik me goed voorstellen dat mensen, om terechte redenen, zich nauwelijks verwant voelen aan Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen om maar een paar van die piraten-economieën te noemen.

  Om je Europeaan te kunnen voelen zul je je in dat Europa moeten herkennen. Bij velen (ook bij mij) schort het de laatste tijd behoorlijk op dat punt.

 7. 23

  Dat gedoe over politieke eenwording en economische. Wie heeft tandem eigenlijk verzonnen?Economische samenwerking kan heel goed zonder politieke. Kijk maar naar de jaren 1952-2008. Dan is er een crisis, en moeten de natiestaten zichzelf opheffen om een federale munt te redden. Mijn idee: wees verzichtig met wat je wenst. Wil je werkelijk jouw stem in één potje gooien samen met de Italianen, Grieken, Polen etc? Wil je werkelijk ons strafrecht maar even opheffen, een product van honderden jaren wetgeving en uniek in de wereld, speciaal voor onze unieke samenleving. Waanzin. Wil je werkelijk verder integreren in een unie waar sinds de jaren 80 door de rekenkamer elke begroting wordt afgekeurd, omdat minimaal 60% ervan niet te traceren is?

  Volgens mij willen jullie dat helemaal niet.

 8. 28

  Goed dat hij het dit zo duidelijk brengt. De man heeft al eerder gelijk gekregen met voorspellen van de kredietcrisis, dus misschien wordt er naar hem geluisterd. De muntunie is een fuik: je kan er wel in maar je kan er niet meer uit. Het doormodderen met een halfslachtige muntunie maakt het alleen maar moeilijker. En voor hen die tegen de EU zijn: dat is een gepasseerd station, om precies te zijn: dat station zijn we 7 feb 1992 gepasseerd. Gezeur en tegenstribbelen maakt de zaak alleen maar erger.

  Dat wil niet zeggen dat ik blij ben met de manier waarop dit gaat.

 9. 32

  Europese economische gemeenschap. Een gezamelijke markt. Dat zijn de successen van de Unie, en betreffen economische samenwerking. Sla het Nederlandse beleid er anders eens op na vanaf 1952. Minister Beyen maakte zich toen al sterk voor economische samenwerking, maar tegen politieke.

 10. 33

  Als nihilist heb jij natuurlijk ook baat bij een nog grote puinhoop, net als Geert Wilders die wil alles afbreken om daarna zijn eigen 1000-jarig Islamvrije Rijk te kunnen opbouwen.

 11. 34

  Economie en politiek kunnen nooit los van elkaar gezien worden. Het begint al met de politieke keuze voor een economisch model. Het gaat volgens mij juist fout, omdat we veel te lang economische samenwerking zonder politieke integratie hebben proberen te implementeren. Dan geef je de markt weg aan het recht van de sterkste en heb je er geen enkele controle meer over. Precies wat er gebeurd is, dus.

 12. 35

  De euro is monetaire samenwerking. Tevens heb je last van korte termijn geheugen. 50 jaar lang is het goed gegaan. Nu is er een crisis en wil je meer samenwerking. Terwijl, de crisis heeft bewezen dat overheden zich niet laten beheersen door regels uit Brussel. Wetgeving of niet, ze blijven soeverein de facto. Dan is de conclusie voor mij simpel, dan moet je op dat gebied niet samenwerken. Wees niet deterministisch, Europa is geen doel an sich. Als de baten niet opwegen tegen de kosten, moet je t niet doen.

 13. 37

  Volgens mij pleit iedereen hier voor het leren van fouten uit het verleden. Meer samenwerking, zoals Roubini bijvoorbeeld bepleit, is ook leren van de fouten uit het verleden. Terug naar de tijd van voor de Euro kan ook zo genoemd worden, maar komt op mij vooral over als nostalgisch terug verlangen naar een goede oude tijd, terwijl die tijd lang niet zo goed als nu was.

 14. 38

  Je kunt anders gewoon uittreden hoor, dat is verdragsrechtelijk vastgelegd. Daarnaast kun je ook weigeren contributie te betalen, waardoor je de Unie dood laat bloeden. De unie is zo sterk als dat de lidstaten toestaan, dat heeft deze crisis wel bewezen. Maar er is meer dan de keus van volledige integratie of opheffing. dat frame is misleidend en schadelijk. Er zat zijn tussenvormen die nu al bestaan, zoals het Europa van de verschillende snelheden. Een andere optie is een noord Europese unie.

 15. 39

  Een Europese Commissie, een Europees Parlement en een Europese Hoge Raad zijn toch duidelijk voorbeelden van (verregaande) politieke samenwerking. Of je blaast het begrip “economische samenwerking” op tot iets wat precies jouw punt bevestigd. :P

 16. 40

  Vergeet niet dat in Amerika daar een bloedige burgeroorlog voor nodig was en het zuiden lang gedwongen moest worden om te voorkomen dat ze zelfstandig werden

 17. 41

  Aan de naam valt niets te ontleden. Je moet naar de inhoud kijken, wat voor wetgeving is overheersend. Dat is economische. Dat die instituties bestaan betekent dus dat het geïnstitutionaliseerde samenwerking is.

 18. 42

  @41: Okee, je hanteert dus je eigen zelfverzonnen definities. Leuk.

  Zodra er op gemeenschappelijk niveau wetten worden gemaakt spreek je over politieke samenwerking, lijkt me.

 19. 43

  De EEg een economische samenwerking noemen is geen zelfverzonnen definitie.
  En nogmaals, je moet naar de inhoud van de wetten kijken om vast te stellen wat voor samenwerking het betreft. De Nafta maakt ook gezamenlijke wetten, maar die hebben allemaal een economische invulling. En dus is de nafta een economische samenwerking, net als de EU. Hetzelfde verhaal gaat op bij de WTO. Daar wordt ook op gemeenschappelijke niveau wetten gemaakt en is ook een economische samenwerkingsorganisatie. Jij moet de feiten accepteren en inhoudelijk beargumenteren/beoordelen.

 20. 44

  “De eurocrisis is door overheden ontstaan, niet de markt”
  Dat is onzin. Het geld is verschaft door de markt. De markt is net zo schuldig als de overheid.

  “Een economisch model is slechts een theorie/model en geen politieke keus”.
  Ook dat is onzin en dat zit zelfs al in je eigen zin besloten. Zola sje zelf aan geeft is het een theorie/model. Er zijn meerdere theorieën/modellen en welke theorie/model gekozen wordt is een politieke keuze. China heeft bijvoorbeeld een heel ander model dan wij. Alle communistische en fascistische landen ook. Zelfs de modellen van Nederland en de VS verschillen van elkaar.

 21. 45

  Wil je nu beweren, dat er voor de Europese samenwerking geen crisissen waren?

  Bovendien ga je hierbij volledig voorbij aan een van de belangrijkste oorspronkelijke doelen van de samenwerking: het voorkomen van oorlogen tussen de Europese staten. Een overduidelijk politiek doel.

 22. 46

  Vaak is dat geen keus hoor. Het economische model wat Nederland heeft past met name bij de locatie. Landbouw en handel zijn belangrijk voor Nederland door de ligging. Het land is nat, de grond vruchtbaar en dus uiterst geschikt voor landbouw en veeteelt. Handel is belangrijk omdat we aan rivieren liggen met een groot achterland en een goede zeeverbinding. Dat is geen keus. Dat we kapitalistisch zijn is een product van eeuwen en met name een gevolg van technische innovaties en concurrentie tussen vorsten. Het is haast iets cultureel. Wat jij stelt is dus zeer eendimensionaal en kortzichtig. Alsof allen politiek is, tot aan welk wc papier je koopt.

 23. 47

  Dat was inderdaad het doel, gerealiseerd door economische samenwerking. Lijkt wel een liberale visie he?

  “Wil je nu beweren, dat er voor de Europese samenwerking geen crisissen waren?”

  Wel eens van wereldoorlogen gehoord? De grote depressie? Franco?
  Er waren crisissen ervoor, tijdens en ooit zullen die er ook erna zijn.

 24. 48

  Je toont alleen, dat het lastig is een eenmaal gemaakte keuze terug te draaien. En locatie heeft met die keuze helemaal niks te maken. De Sovjet Unie had het communisme en heeft nu voor het kapitalisme gekozen. De locatie is niet gewijzigd.

  Wat jij stelt is dus zeer eendimensionaal en kortzichtig, alsof economie een exacte wetenschap is.

 25. 49

  Het doel, gerealiseerd door economische samenwerking, is een politiek doel, ongeacht hoe veel je daaromheen kletst.

  “Lijkt wel een liberale visie he?”. De socialistische internationale heeft / had exact hetzelfde doel.

  “Wel eens van wereldoorlogen gehoord? De grote depressie? Franco?
  Er waren crisissen ervoor, tijdens en ooit zullen die er ook erna zijn”
  Ja, ik wel. Is dit nu een erkenning dat je reactie nr 35 onzin was? Ik citeer: “50 jaar lang is het goed gegaan. Nu is er een crisis en wil je meer samenwerking. Terwijl, de crisis heeft bewezen dat overheden zich niet laten beheersen door regels uit Brussel. Wetgeving of niet, ze blijven soeverein de facto. Dan is de conclusie voor mij simpel, dan moet je op dat gebied niet samenwerken”. Blijkbaar heeft de samenwerking totaal geen invloed op het wel of niet ontstaan van crisissen en je conclusie is dus nergens op gebaseerd.

 26. 50

  Sovjet Unie is ten eerste niet gelijk aan Rusland. Ten tweede is Rusland een oligarchie, iets wat goed bij ze past gezien het verleden. Mij eendimensionaal noemen is een onwaar, omdat ik zowel cultuur, locatie, technische innovatie als de geschiedenis erbij haal. Dat zijn welgeteld 4 dimensies.

  Om op de kern terug te komen, want dit is allemaal gelul in de marge omtrent definities, waarom kan economische samenwerking niet zonder politieke? Leg eens uit, zonder alleen te roepen dat het zo is. Dat maakt het namelijk nog niet waar.

 27. 51

  Dus je geeft toe dat het economische samenwerking is! Dat is mooi, want dat is het onderwerp.

  Dat de socialistische internationale (?) dat doel heeft, maakt het nog niet hetzelfde doel. Liberalen geloven dat door economische samenwerking oorlog kan worden voorkomen, maar dat is niet het doel van het liberalisme.

  mijn conclusie is niet gebaseerd op de arrogantie dat het een wereldtheorie is dat alle crisissen kan voorkomen. Mijn conclusie is gebaseerd op de Eurocrisis met betrekking op de Unie. Maar als jij vrede op aarde kan bereiken en eeuwige economische voorspoed dan, alsjeblieft, deel dat met ons!

 28. 53

  “Sovjet Unie is ten eerste niet gelijk aan Rusland”
  Alle voormalige SU staten hebben het kapitalisme omarmd. Flauw hoor.

  “Ten tweede is Rusland een oligarchie, iets wat goed bij ze past gezien het verleden”
  Wat heeft dat met de keuze voor een economisch systeem te maken?

  “Mij eendimensionaal noemen is een onwaar, omdat ik zowel cultuur, locatie, technische innovatie als de geschiedenis erbij haal. Dat zijn welgeteld 4 dimensies”
  4 Dimensies, die niets met de keuze voor een economisch model te maken hebben. Het enige goede argument voor de keuze van het kapitalistische model heb je echter nog steeds niet genoemd.

  “waarom kan economische samenwerking niet zonder politieke?”
  Omdat we historisch gezien in natiestaten zijn georganiseerd, omdat nieuwe technologische ontwikkelingen vaak alleen met gemeenschappelijk geld van de grond komen, omdat je niet zonder onderhandelingen met je handelspartners kunt, enz, enz, enz, enz.

 29. 54

  Je kletst weer om het doel heen. Het doel is en blijft politiek. Dat weet je zelf ook wel.

  “Liberalen geloven dat door economische samenwerking oorlog kan worden voorkomen, maar dat is niet het doel van het liberalisme”.
  Wat een rare zin. Liberalen geloven dat door economische samenwerking oorlog kan worden voorkomen, maar willen dat niet? Je bent jezelf vast aan het lullen.

 30. 55

  Vergeten…

  “Mijn conclusie is gebaseerd op de Eurocrisis met betrekking op de Unie”.
  Dat is mijn voornaamste en eerste kritiek. Je conclusie is gebaseerd op één enkele crisis (n = 1). Er zijn buiten de EU om vele crisissen geweest en de huidige crisis treft niet alleen de EU. De crisis is niet EU-gerelateerd.

 31. 56

  Aan feiten en argumenten doen ze niet op Sargasso, Thomas!
  Stropoppen opzetten, dat dan weer wel. En schelden, natuurlijk.
  Ook niet op niveau, trouwens. Een jij-bak is hier vaak het hoogst haalbare.

 32. 57

  Het structurele probleem is, dat een muntunie geen grote verschillen in begrotingscultuur en concurrentiekracht kan hebben, zolang het op een no-bail-out principe is gebaseerd.

  Nu wordt wanhopig geprobeerd Griekenland een Duitse begrotingscultuur en concurrentiekracht op te leggen, terwijl Duitsland 65 jaar voorsprong heeft op Griekenland qua concurentiekracht, terwijl Griekenland al 1500 jaar (-10 jaar) een begrotingscultuur heeft waarin belasting wordt geheven door overheidsgeld bij te drukken.

  Dat werkt niet, dus wordt het een transferunie. Maar een transferunie houdt de consumerende landen afhankelijk van de producerende landen. Griekenland verliest zo haar democratie aan Duitse en Franse banken. Dat is een recept voor onvrede.

  Roubini stelt dus te recht dat de Eurozone gesplitst moet worden, of dat er landen uit de Eurozone moeten treden, totdat er muntunies ontstaan waarin de naties een vergelijkbare begrotingscultuur en concurentiekracht hebben.

  Anders wordt de EMU 1 groot België.

 33. 58

  DSV de trol zal even uitleg geven…. hahaha, de hypocriet! Wat een niveau DSV met je stropoppen als islamisering, op de persoon spelen en one liners.

 34. 59

  DE EEG bestaat al 20 jaar niet meer!

  The European Economic Community (EEC) (also known as the Common Market in the English-speaking world, renamed the European Community (EC) in 1993[note 1]) was an international organisation created with a view to bring about economic integration (including a single market) among the Inner Six of European integration; the Western European countries of Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands.

  (…)

  With the entry into force of the Treaty on European Union (Treaty of Maastricht) in 1993, the organisation changed its name from the European Economic Community to the European Community (reflecting the increasing scope of European integration)

  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Community

  Ik heb het idee dat je denkt dat een politieke unie die voornamelijk wetten maakt die betrekking hebben op het economische leven opeens een “economisch samenwerkingsverband” is.

  NAFTA en WTO maken trouwens helemaal geen wetten. Het zijn verdragen die wel of niet geratificeerd worden door nationale staten.

 35. 62

  in reactie 45 haal je pas het doel erbij. Daarvoor was de vorm en inhoud onderwerp van discussie. Je verandert dus van onderwerp om toch nog je gelijk te halen, Maar die kun je krijgen. Zoals ik al eerder tegen je zei, het is een politiek doel.

  Dat een liberaal geloofd dat oorlog voorkomen kan worden, impliceert niet dat een liberaal dat wel of niet wilt. Hoogstwaarschijnlijk wel, maar het impliceert dat oorlog soms ook onafwendbaar is in het liberale wereldbeeld. Er bestaan oneindig veel belangen. Velen zijn verenigbaar door economische samenwerking. Er zijn echter belangen en partijen die onverenigbaar zijn en leiden tot oorlog/conflict. Ik hoop dat het zo wat duidelijker voor je is.

  De Unie is dus met dat liberale gedachtestukje opgericht. Maar het is geenzins een garantie natuurlijk.

 36. 63

  Aldus de man die denkt dat de politieke unie al een feit is. In dat geval moet je verder je mond houden, aangezien we al volledig integreert zijn en de crisis in jouw hoofd dus is opgelost.

 37. 64

  k heb het idee dat je denkt dat een economisch samenwerkingsverband die voornamelijk wetten maakt die betrekking hebben op het economische leven opeens een “politieke unie” is omdat ze een vaste stamkroeg hebben in Brussel.

 38. 67

  “De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fansite van de betreffende persoon, of op een politiek forum een mening geven die conflicteert met de mening van de meerderheid van de gebruikers daar. Materiaal of meningen geven die als schokkend of confronterend ervaren kunnen worden, is ook een veelvoorkomende methode.” (bron: wikipedia)

  Maar een querulant kan ook, want er is een keer sprake geweest van een doel. En dan is het trollerig gedrag een middel.

 39. 68

  “in reactie 45 haal je pas het doel erbij”
  Zwaktebod Thomas. Ik heb het vanaf mijn allereerste reactie hier over het feit dat de keuze voor een economisch model een politieke keuze is (en dus een politiek doel dient). Dat jij zelf een heel andere discussie aan het voeren bent, daar kan ik niks aan doen.

  “Zoals ik al eerder tegen je zei, het is een politiek doel”
  Je maakt jezelf belachelijk. Dat heb jij niet eerder gezegd.

  “Dat een liberaal geloofd dat oorlog voorkomen kan worden, impliceert niet dat een liberaal dat wel of niet wilt. Hoogstwaarschijnlijk wel, maar het impliceert dat oorlog soms ook onafwendbaar is in het liberale wereldbeeld. Er bestaan oneindig veel belangen. Velen zijn verenigbaar door economische samenwerking. Er zijn echter belangen en partijen die onverenigbaar zijn en leiden tot oorlog/conflict. Ik hoop dat het zo wat duidelijker voor je is.”
  Wat een pedanterie. Dat was mij al lang duidelijk en was ook precies het argument, dat ik al eerder aan voerde. De EU is opgericht met als doel het voorkomen van oorlog. dat was mijn argument en dat je dat nu op een veel algemenere wijze probeert te bestrijden, vind ik ook weer erg zwak hoor. Vooral omdat je nu wel toe geeft dat de EU ‘met dat liberale gedachtestukje opgericht’ op is gericht. En vreemd, dat je dat nu ineens als een liberaal gedachtestukje probeert te claimen, waar het een erg breed gedragen gedachtestukje was.

 40. 69

  “Het structurele probleem is, dat een muntunie geen grote verschillen in begrotingscultuur en concurrentiekracht kan hebben, zolang het op een no-bail-out principe is gebaseerd”
  Dat ben ik helemaal niet met je eens. Je gaat een muntunie juist aan om die verschillen weg te werken, omdat die verschillen in het verleden al erg vaak tot grote problemen geleid hebben.

  “Nu wordt wanhopig geprobeerd Griekenland een Duitse begrotingscultuur en concurrentiekracht op te leggen”
  Hoezo wanhopig geprobeerd. Dat was nu juist het doel van de muntunie. Daarom worden er ook allerlei voorwaarden aan verbonden.

  “terwijl Griekenland al 1500 jaar (-10 jaar) een begrotingscultuur heeft waarin belasting wordt geheven door overheidsgeld bij te drukken”
  Dat is nergens op gebaseerd en alleen maar bedoeld om te proberen de Grieken zwart te maken, alsof zij heel anders zijn dan ons.

  “Dat werkt niet, dus wordt het een transferunie”
  Tsja. Het ene land is rijker dan het andere. Als je die min of meer gelijk wil trekken, heb je weinig andere keus. West Duitsland doet hetzelfde met het voormalige Oost Duitsland. Er zijn niet alleen maar financiële belangen in het geding.

  “Maar een transferunie houdt de consumerende landen afhankelijk van de producerende landen”
  Nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. De productie kan over langere tijd best verschuiven van de een naar de ander.

  “Griekenland verliest zo haar democratie aan Duitse en Franse banken”
  Dat ben ik met je eens, maar heeft weinig met een transferunie te maken. Op korte termijn wordt er geld getransfereerd naar landen als Griekenland, maar op lange termijn wordt er geld getransfereerd van Griekenland naar de banken. In een transferunie worden de tekorten van de een door de ander gedekt. Beter gezegd dus: we hebben nu uiteindelijk een transferunie, maar niet met Griekenland, maar met de banken.

  “Roubini stelt dus te recht dat de Eurozone gesplitst moet worden, of dat er landen uit de Eurozone moeten treden, totdat er muntunies ontstaan waarin de naties een vergelijkbare begrotingscultuur en concurentiekracht hebben”.
  Dat zegt ie helemaal niet. Hij stelt nergens in zijn toespraak, dat de eurozone gesplitst moet worden. Al zijn aanbevelingen zijn er juist op gericht om dat scenario te voorkomen.

  “Anders wordt de EMU 1 groot België”
  Leuke emotionele oprisping, maar totaal niet relevant. De Belgen hebben nooit problemen gehad met de ene munt. Ze hebben zelfs nooit meer dan een munt gehad…

 41. 71

  Niet alleen gebouwd zonder vergunning, maar op basis van bijzonder slecht (en verouderd) ontwerp, met nog slechtere materialen, uitgevoerd door een malafide beunhaas, op andermans grond (wat is een paar honderd meter naar rechts op een heel land tenslotte), en door slecht onderhoud lekt het dak, is de riolering verstopt, en de fundering verzakt. De sloopkogel mag aan het werk wat mij betreft. Beginnen we daarna wel weer met een economische samenwerking met een paar geselecteerde landen.
  Daar heb je geen gemeenschappelijke munt voor nodig, en hoef je geen bevoegdheden af te staan aan Frankrijk of Duitsland, en geen politicus kan zich verschuilen achter ‘het moest van euopa’. Klinkt bijna als walhalla.

 42. 73

  “Je gaat een muntunie juist aan om die verschillen weg te werken”

  Daar heb je het structuur en cohesiefonds voor. Blijkbaar weet je niet eens welk middel welk doel heiligt.

  “Dat is nergens op gebaseerd en alleen maar bedoeld om te proberen de Grieken zwart te maken, alsof zij heel anders zijn dan ons.”

  Dat is een feit. De Grieken hebben een slecht ambtenarenapparaat en belastingdienst. Dat blijkt wel uit het feit dat nieuwe vastgoedbelastingen moeten worden geincasseerd via de energierekening, omdat het anders niet gebeurt. Daarnaast zijn de Grieken heel anders dan ons.

  “Tsja. Het ene land is rijker dan het andere. Als je die min of meer gelijk wil trekken, heb je weinig andere keus. West Duitsland doet hetzelfde met het voormalige Oost Duitsland. Er zijn niet alleen maar financiële belangen in het geding.”

  Nogmaals. Lees je in over het structuur en cohesiefonds. Gevolg is dus een vlutvergelijking. Je kunt de eenwording van de Duitsers en de steun die daaruit voortvloeit niet vergelijken met leningen waarover winst behaald moet worden.

  “Nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. De productie kan over langere tijd best verschuiven van de een naar de ander.
  en
  “Dat ben ik met je eens,”

  Waar verliest Griekenland dan haar democratie aan? De smurfen? Eerst ontken je, en drie regels later weer niet.

  “Nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. De productie kan over langere tijd best verschuiven van de een naar de ander. ”

  Geen speld tussen te krijgen. Aan alles komt een einde. Phoe phoe, wat een inzicht.

  “Dat zegt ie helemaal niet”

  Dr Doom stelt wl degelijk dat Grieken uit de Euro moeten en hun eigen munt moet devalueren, wil het ooit weer concurrerend worden. Dr Doom is het dus niet eens met je hedere inzicht betreffende bovenstaande quote. Ga je hem nu ook even uitleggen hoe het allemaal werkt?

  “De Belgen hebben nooit problemen gehad met de ene munt.”

  Belgie,……begrotingstekort? Iets?

 43. 74

  “Daar heb je het structuur en cohesiefonds voor. Blijkbaar weet je niet eens welk middel welk doel heiligt”.
  Of een muntunie, bijvoorbeeld. Er zijn ook andere manieren, idd, maar die hebben we niet gekozen.

  “Dat is een feit. De Grieken hebben een slecht ambtenarenapparaat en belastingdienst. Dat blijkt wel uit het feit dat nieuwe vastgoedbelastingen moeten worden geincasseerd via de energierekening, omdat het anders niet gebeurt. Daarnaast zijn de Grieken heel anders dan ons”
  Misschien was de muntunie niet zo slecht gekozen dus, omdat we dan meer invloed op de Griekse inrichting kunnen hebben. Tenzij we natuurlijk aan protectionisme willen doen en de Grieken buiten willen sluiten…

  “Nogmaals. Lees je in over het structuur en cohesiefonds. Gevolg is dus een vlutvergelijking. Je kunt de eenwording van de Duitsers en de steun die daaruit voortvloeit niet vergelijken met leningen waarover winst behaald moet worden”
  Ah, daar komt de neokoloniale aap uit de mouw. Je bent alleen in één Europa geïnteresseerd als je er geld aan kunt verdienen.

  “Waar verliest Griekenland dan haar democratie aan?”
  Op onbewezen stellingen ga ik niet altijd in. Wat je zelf in mijn antwoord leest is jouw verantwoording. Hier ben ik niet op in gegaan. Ik heb alleen gereageerd op “Griekenland verliest zo haar democratie aan Duitse en Franse banken” en ben daar begonnen met ‘dat ben ik met je eens’, omdat ik dacht dat je een beetje onbeholpen probeerde weer te geven, dat ook de Griekse democratie in gevaar kan komen als wij (i.c. onze banken) ze te veel uit melken. Met verschuivingen in productie over langere tijd heeft dat niks te maken, noch heeft dat laatste iets met verlies aan democratie te maken. Je snapt blijkbaar erg weinig van mijn reactie.

  “Geen speld tussen te krijgen. Aan alles komt een einde. Phoe phoe, wat een inzicht”
  Ik ben blij dat je wat geleerd hebt.

  “Dr Doom stelt wl degelijk dat Grieken uit de Euro moeten en hun eigen munt moet devalueren, wil het ooit weer concurrerend worden. Dr Doom is het dus niet eens met je hedere inzicht betreffende bovenstaande quote”
  In het filmpje wordt dat helemaal niet gesteld. Overigens stelt Dr Doom ook op andere plaatsen, dat dat slechts één van de opties is, en, wanneer de steun van andere Europese landen ontbreekt (verzwakking van de euro bijvoorbeeld, waardoor het voorbeeld van Oost Duitsland ineens wel relevant wordt), waarschijnlijk de beste optie. Vandaar dat hij pleit voor de mogelijkheid om er uit te stappen. Dr Doom is heel wat genuanceerder dan jij. Jij ziet maar één mogelijkheid en interpreteert alles naar die ene mogelijkheid toe.

  “Belgie,……begrotingstekort? Iets?”
  Het begrotingstekort daar heeft niets te maken met het feit, dat België één munt heeft en altijd heeft gehad.

 44. 77

  “Of een muntunie, bijvoorbeeld”

  Zeggen maakt het nog niet waar. Wiki: “Het hoofddoel van de Europese Economische en Monetaire Unie was de vervollediging van de Europese binnenmarkt door een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit”
  Je verzint je eigen wereldtje.

  “Misschien was de muntunie niet zo slecht gekozen dus”
  Misschien wl, misschien niet. Wel aangenaam dat je niet langer beweert dat de benoeming van de Griekse overheid als slecht zwartmakerij is.

  “Ah, daar komt de neokoloniale aap uit de mouw”
  Iedereen die jouw flutvergelijking flut noemt, is neokoloniaal? Weird.

  “Op onbewezen stellingen ga ik niet altijd in. Wat je zelf in mijn antwoord leest is jouw verantwoording. Hier ben ik niet op in gegaan. Ik heb alleen gereageerd op “Griekenland verliest zo haar democratie aan Duitse en Franse banken” en ben daar begonnen met ‘dat ben ik met je eens’, omdat ik dacht dat je een beetje onbeholpen probeerde weer te geven, dat ook de Griekse democratie in gevaar kan komen als wij (i.c. onze banken) ze te veel uit melken. Met verschuivingen in productie over langere tijd heeft dat niks te maken, noch heeft dat laatste iets met verlies aan democratie te maken.”

  Je gaat niet op een onbewezen stelling in, waar je t wel mee eens bent. Ben je t wel vaker eens met onbewezen dingen? Je ging daarnaast niet op mijn stellng in, maar die va een ander. Jouw antwoord was echter net zo schreef als je bovenstaande tekstje. Je acht het onbewezen, maar bent het ermee eens.

  “Je snapt blijkbaar erg weinig van mijn reactie”

  Mensen die de materie niet beheersen zijn vaak moeilijk te begrijpen.

  “verzwakking van de euro bijvoorbeeld, waardoor het voorbeeld van Oost Duitsland ineens wel relevant wordt”

  Nog steeds niet. Leningen zijn geen schenkingen. Je vergeljkt appels met peren. Europa is geen natiestaat.

  “Jij ziet maar één mogelijkheid en interpreteert alles naar die ene mogelijkheid toe.”

  ik zie vele mogelijkheden, zoals ik aan het begin heb aangegeven. Er zijn tal van tussenvormen en oplossingen. Ik redeneer nog helemaal nergens naartoe. Tot nu toe heb ik alleen jouw verhaaltjes bloodgelegd als onzin en verzinseltjes.

 45. 80

  @77: “Zeggen maakt het nog niet waar. Wiki: “Het hoofddoel van de Europese Economische en Monetaire Unie was de vervollediging van de Europese binnenmarkt door een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit”
  Je verzint je eigen wereldtje.”
  Ik constateer dat je weer geen inhoudelijk commentaar hebt. Voor ‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’ heb je min of meer gelijkwaardige regio´s nodig. Grote verschillen leiden tot onrust. In Nederland is de euro in Friesland ook even veel waard als in Limburg, en zijn de lonen ook goed te vergelijken.

  “Misschien wl, misschien niet. Wel aangenaam dat je niet langer beweert dat de benoeming van de Griekse overheid als slecht zwartmakerij is”
  We jammer dat je het nu pas over de Griekse overheid hebt en het nu pas niet meer aan raciale verschillen wijt.

  “Iedereen die jouw flutvergelijking vlut noemt, is neokoloniaal? Weird.”
  Nee hoor. Met mijn vergelijking heeft dat niks te maken. Het is je eigen zin: “Je kunt de eenwording van de Duitsers en de steun die daaruit voortvloeit niet vergelijken met leningen waarover winst behaald moet worden”. De Duitsers hebben geld in Oost Duitsland gestopt zonder dat ze daar geld aan wilden verdienen, en dat is in Europa ook nodig, als we gelijkwaardige partners willen hebben. Jij interesseert je daar niet voor, maar wil alleen aan ze verdienen. Dat is een neokoloniale houding.

  “Je gaat niet op een onbewezen stelling in, waar je t wel mee eens bent”
  Dat is jouw interpretatie en komt voor jouw rekening. Ik heb net uitgelegd, dat ik het niet eens ben met je stelling, nu blijkt, dat je hem letterlijk zo bedoelt, als je hem op hebt geschreven.

  “Mensen die de materie niet beheersen zijn vaak moeilijk te begrijpen.”
  Ja. Als je het niet kunt winnen met argumenten kun je altijd nog mensen beledigen. Daar ben je wel goed in. Jammer, dat je hiermee ook mijn vroegere economieleraren aan de universiteit zo beledigt.

  ““verzwakking van de euro bijvoorbeeld, waardoor het voorbeeld van Oost Duitsland ineens wel relevant wordt”
  Nog steeds niet. Leningen zijn geen schenkingen. Je vergeljkt appels met peren. Europa is geen natiestaat”
  Verzwakking van de Euro om de Grieken te helpen is iets heel anders dan leningen verstrekken. Giften ook. Je probleem blijft dat je maar één oplossing ziet en over geen enkele andere mogelijkheid wil praten.

  “ik zie vele mogelijkheden, zoals ik aan het begin heb aangegeven”
  Wijs maar aan, waar je dat gedaan hebt, anders ben je nog een leugenaar ook. En dan gaat het dus om alternatieven voor het huidige systeem van leningen.

  “Er zijn tal van tussenvormen en oplossingen”
  Maar het enige wat je interesseert, is, dat je je geld met winst terug krijgt.

  “Ik redeneer nog helemaal nergens naartoe. Tot nu toe heb ik alleen jouw verhaaltjes bloodgelegd als onzin en verzinseltjes”
  Eigen roem stinkt, maar blijkbaar heb je dit soort persoonlijke aanvallen nodig, omdat je argumenten niet sterk genoeg zijn. Dat zegt genoeg.

 46. 82

  PS: wat denk je dat het betekent trouwens, dat Roubini pleit voor een fiscale en politiek unie? Heb je enig idee waarom hij dat bepleit? Als je daar achter komt, begin je misschien mijn standpunt ook wel een beetje te begrijpen, maar zo lang je dat niet wil, zit ik tegen een blinde muur te praten.

 47. 83

  “Ik constateer dat je weer geen inhoudelijk commentaar hebt. Voor ‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’ heb je min of meer gelijkwaardige regio´s nodig. Grote verschillen leiden tot onrust. In Nederland is de euro in Friesland ook even veel waard als in Limburg, en zijn de lonen ook goed te vergelijken.”

  Ga je nu onrust verklaren door het koopkracht verschil binnen de EMU? Het wordt lachwekkend. Je draait steeds naar een ander onderwerp. Maar deze crisis komt door schulden, niet onrust door koopkracht verschillen.

  “We jammer dat je het nu pas over de Griekse overheid hebt en het nu pas niet meer aan raciale verschillen wijt.”

  Verder alles goed? Tijd voor je pilletje misschien?

  “De Duitsers hebben geld in Oost Duitsland gestopt zonder dat ze daar geld aan wilden verdienen, en dat is in Europa ook nodig, als we gelijkwaardige partners willen hebben. Jij interesseert je daar niet voor, maar wil alleen aan ze verdienen. Dat is een neokoloniale houding.”

  Ik dacht dat we t over de Eurocrisis hadden. Maar als je het over gelijkwaardig partnerschap wilt hebben kan dat. Hoe kijk je tegen fraude en bedrog aan? En de ongelijke zetelverdeling in het EP? Dat gebeurt trouwens als hoor, geld geven zonder eraan te verdienen. Maar dan keren we terug naar het structuur en cohesiefonds….Waar ik je al tal van keren op heb gewezen.

  “Dat is jouw interpretatie en komt voor jouw rekening. Ik heb net uitgelegd, dat ik het niet eens ben met je stelling, nu blijkt, dat je hem letterlijk zo bedoelt, als je hem op hebt geschreven.”

  Het was mijn stelling niet. En nu ben je het ineens niet eens met een stelling, waarvoor je net gezegd hebt: “dat ben ik met je eens”. En mij verwijten dat ik jouw niet snap!

  “Ja. Als je het niet kunt winnen met argumenten kun je altijd nog mensen beledigen. Daar ben je wel goed in. Jammer, dat je hiermee ook mijn vroegere economieleraren aan de universiteit zo beledigt.”

  tuurlijk, want 40 jaar geleden bestond de EU al, NOT! Als jij argumenten niet herkend is dat jouw probleem. Dat je dat als beledeging opvat ligt ook aan jezelf. Ik bemoei me niet met technische zaken. Jij zou je hier niet mee moeten bemoeien. Maar goed, 40 jaar geleden was economie nog niet zo ver gevorderd als nu. Jij en je papiertje zijn achterhaald/ingehaald.

  “Je probleem blijft dat je maar één oplossing ziet en over geen enkele andere mogelijkheid wil praten.”

  Welke oplossing is dat dan? Allemaal kletskoek van je. Ik heb helemaal geen één definitieve oplossing voor ogen.

  “Maar het enige wat je interesseert, is, dat je je geld met winst terug krijgt.”

  Blijkbaar zit dat idee diep in dat koppie van je. Leuk.

  “Wijs maar aan, waar je dat gedaan hebt, anders ben je nog een leugenaar ook. En dan gaat het dus om alternatieven voor het huidige systeem van leningen.”

  Ergens tussen reactie 1 en 82. Zoek maar op, anders ben je nog lui ook.

  “Eigen roem stinkt, maar blijkbaar heb je dit soort persoonlijke aanvallen nodig, omdat je argumenten niet sterk genoeg zijn. Dat zegt genoeg.”

  Het is een aanval op jouw onzin. Jouw onbewezen stellingen waarmee je het eens bent. Jouw beroep op de autoriteit van je economiedocent van 40 jaar geleden. Jouw geneuzel over neokoloniale houdingen en raciale verschillen. Jouw BS over de muntunie en ‘grote verschillen’.

  Heb je wel economie gestudeerd? Ik geloof er namelijk niets van.

 48. 84

  “Ga je nu onrust verklaren door het koopkracht verschil binnen de EMU? Het wordt lachwekkend. Je draait steeds naar een ander onderwerp. Maar deze crisis komt door schulden, niet onrust door koopkracht verschillen”
  Wat al lachwekkend is, is dat je steeds begint te draaien, als ik ergens op reageer, en net doet alsof ik ergens anders op heb gereageerd. mijn reactie was op jouw citaat over een doel van de EU (‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’) en ging niet over de huidige schuldencrisis. Nu blijkt dat je opmerking over de EU niets waard is, draai je weer terug naar de schulden….

  “Verder alles goed? Tijd voor je pilletje misschien?”
  Pot. Ketel. Je hoeft daar niks over te schrijven, maar als je zelf stopt met je belachelijke insinuaties, zal ik dat ook doen.

  “Ik dacht dat we t over de Eurocrisis hadden. Maar als je het over gelijkwaardig partnerschap wilt hebben kan dat”
  Jij hebt er een wiki definitie van de EU bij gesleept, niet ik. Het gelijkwaardig partnerschap is een voorwaarde om tot ‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’ te kunnen komen. Ik hoef het daar niet over te hebben, maar als je het er bij sleept, moet je niet verongelijkt doen als een ander daar op reageert.

  “Hoe kijk je tegen fraude en bedrog aan? En de ongelijke zetelverdeling in het EP?”
  En weer sleep je er allerlei nevenonderwerpen bij aan. Iedere keer als je argument omver geworpen wordt is het hetzelfde liedje. Ik zal hier nu maar niet op in gaan, want dan ga je me later weer verwijten dat ik hier over begon.

  “Dat gebeurt trouwens als hoor, geld geven zonder eraan te verdienen. Maar dan keren we terug naar het structuur en cohesiefonds….Waar ik je al tal van keren op heb gewezen”
  Je hebt er 2 keer op gewezen, maar weigert de consequentie daarvan te accepteren, want je blijft zeuren over leningen.

  “Het was mijn stelling niet”
  Daar heb je gelijk in. Die was van Tipo. Jij verdedigt die stelling. Verder ontbreekt het weer aan argumenten in je reactie daar op.

  “tuurlijk, want 40 jaar geleden bestond de EU al, NOT!2
  Kun jij het onderscheid tussen algemene economische kennis en de EU niet eens meer maken? Moet je je tot zulke zwakke argumenten wenden om toch nog je gelijk te halen?

  “Als jij argumenten niet herkend is dat jouw probleem. Dat je dat als beledeging opvat ligt ook aan jezelf. Ik bemoei me niet met technische zaken”
  En weer een komische noot. Bij de PVV vinden velen opmerkingen als “Mensen die de materie niet beheersen zijn vaak moeilijk te begrijpen.” misschien nog wel argumenten, maar mensen met een iq boven de 60 hebben daar een iets andere mening over.

  “40 jaar geleden was economie nog niet zo ver gevorderd als nu. Jij en je papiertje zijn achterhaald/ingehaald”
  Zo veel verandert er nu ook weer niet aan economie hoor. Maar dat kun je alleen weten als je er zelf wat van af weet. Misschien weet je er ook wel wat van af, maar wederom voer je geen enkel argument aan en speel je alleen maar op de man. Je hebt bovendien geen idee of en hoe veel ik in de afgelopen jaren met economie te maken heb gehad. En daarnaast kan dit flutargument van jouw kant eenvoudig gecounterd worden door te wijzen op het feit, dat aanbodseconomen, zoals jij in het afgelopen decennium hun geloofwaardigheid totaal verloren hebben. Dat is ook een flutargument, maar houdt zich kwalitatief goed staande tegenover jouw ‘argumenten’.

  “Welke oplossing is dat dan?”
  Dit is jouw oplossing: ““Maar het enige wat je interesseert, is, dat je je geld met winst terug krijgt.”

  “Ergens tussen reactie 1 en 82. Zoek maar op, anders ben je nog lui ook”
  ik had al gezocht, maar je hebt het gewoon geen andere oplossingen geaccepteerd. Je hebt alleen een paar keer naar het structuurfonds verwezen, maar dat was nu net weer niet om een andere oplossing aan te dragen.

  “Heb je wel economie gestudeerd?”
  Ik geloof niet dat jij in staat bent om dat te beoordelen, want dan zou je wel met meer argumenten en minder persoonlijke aanvallen komen.

 49. 85

  “een doel van de EU (‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’) en ging niet over de huidige schuldencrisis. ”

  Niet het doel van de EU. Je moet wel goed lezen. Het ging over het doel van EMU. En dus komen we weer bij de schuldencrisis, waar dit topic ook over gaat.

  “Pot. Ketel. Je hoeft daar niks over te schrijven, maar als je zelf stopt met je belachelijke insinuaties, zal ik dat ook doen.”

  Niet ‘ook doen’. Jij bent de enige met onzin over kolonialisme en raciale verschillen. Mafkees.

  “Het gelijkwaardig partnerschap is een voorwaarde om tot ‘een gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit’ te kunnen komen.”

  Dus je komt er wel zelf mee, maar…(?) ” maar als je het er bij sleept”. En waarom is prijsstabiliteit zo verbonden met zetelverdeling volgens jouw?

  “En weer sleep je er allerlei nevenonderwerpen bij aan”

  Haha. En dan is gelijkwaardig partnerschap, jouw voorwaarde voor prijsstabiliteit, weer een nevenonderwerp.

  “want je blijft zeuren over leningen.”

  en dat zal ik blijven doen, zolang jij een lening als schenking beschouwd.

  “Jij verdedigt die stelling. Verder ontbreekt het weer aan argumenten in je reactie daar op.”

  Sneu. Ik verdedig die stelling niet. ik kraak jouw reactie. Dat heb ik je nu al meerdere keren aangegeven. Plaat. Kop.

  “Kun jij het onderscheid tussen algemene economische kennis en de EU niet eens meer maken?”

  Er is niets algemeens aan de EU, en dus je jouw algemene kennis daar niet op botvieren.

  “misschien nog wel argumenten, maar mensen met een iq boven de 60 hebben daar een iets andere mening over.”

  Aldus het inhoudloze pubertje. Je bent zelluf een Peeveevee er!!

  “Zo veel verandert er nu ook weer niet aan economie hoor. Maar dat kun je alleen weten als je er zelf wat van af weet. Misschien weet je er ook wel wat van af, maar wederom voer je geen enkel argument aan en speel je alleen maar op de man. Je hebt bovendien geen idee of en hoe veel ik in de afgelopen jaren met economie te maken heb gehad. En daarnaast kan dit flutargument van jouw kant eenvoudig gecounterd worden door te wijzen op het feit, dat aanbodseconomen, zoals jij in het afgelopen decennium hun geloofwaardigheid totaal verloren hebben. Dat is ook een flutargument, maar houdt zich kwalitatief goed staande tegenover jouw ‘argumenten’.”

  Grappig om te zien hoe jij in jezelf een discussie met mij voert! Ik merkte al dat je je niks aantrekt van wat een ander schrijft. In jouw hoofd vind namelijk een heel andere conversatie plaats. Trouwens: als jij je beroept op een economiedocent van 40 jaar geleden is dat gewoon sneu. Je misbruikt andermans autoriteit.

  “Ik geloof niet dat jij in staat bent om dat te beoordelen, want dan zou je wel met meer argumenten en minder persoonlijke aanvallen komen”

  Nee dus! Dat dacht ik al.

  “ik had al gezocht, maar je hebt het gewoon geen andere oplossingen geaccepteerd”

  Welke heb ik dan geaccepteerd?

 50. 86

  “Het ging over het doel van EMU”
  Dat maakt voor het argument niks uit. Daar ga je echter al weer niet op in.

  “Niet ‘ook doen’. Jij bent de enige met onzin over kolonialisme en raciale verschillen. Mafkees”
  Iemand, die “Mensen die de materie niet beheersen zijn vaak moeilijk te begrijpen.” een argument vindt, en zonder aanleiding vanaf reactie nr 51 zijn best doet om de ander te beledigen en de mening van de ander steeds zonder argumenten als kletskoek en onzin benoemt, ziet natuurlijk ook alleen maar de splinter in het oog van de ander.

  “Dus je komt er wel zelf mee, maar…(?”
  Sorry hoor, maar lees reactie nr 077 nog maar eens na, als je wil weten, wie dat er bij gesleept heeft.

  “Ik verdedig die stelling niet. ik kraak jouw reactie”.
  Sorry hoor, maar ik kan je niet serieus meer nemen zo.

  “Trouwens: als jij je beroept op een economiedocent van 40 jaar geleden is dat gewoon sneu. Je misbruikt andermans autoriteit”
  Daar beroep ik me helemaal niet op, maar dat is voor jou geen reden om ook daar geen ad hominem van te maken. Mijn kennis zelf is veel recenter, maar wel gebaseerd op een studie, die ik pas een jaar of 10 geleden af heb gesloten en die ik in mijn huidige baan goed kan gebruiken. Grappig, dat je je zelf als economische autoriteit opstelt en een ander hetzelfde probeert te verwijten. Grappig ook om te zien, hoe je zelf de meest wilde conclusies over mij trekt op basis van volstrekt onvolledige informatie. Dat lijkt wel een beetje op de manier waarop je je conclusies over de economie enb de schulden trekt.

 51. 87

  “Dat maakt voor het argument niks uit. Daar ga je echter al weer niet op in.”

  Dat de EMU niet gelijk is aan de EU is super belangrijk. Als jij dat geen verschil vind maken voor t argument is er geen beginnen aan.

  “Iemand, die “Mensen die de materie niet beheersen zijn vaak moeilijk te begrijpen.” een argument vindt, en zonder aanleiding vanaf reactie nr 51 zijn best doet om de ander te beledigen en de mening van de ander steeds zonder argumenten als kletskoek en onzin benoemt, ziet natuurlijk ook alleen maar de splinter in het oog van de ander.”

  Pedro, je vergeet één ding. Wat jij zegt is totale onzin. Het is nergens op gebaseerd. Je komt met oncontroleerbare stellingen, eigen verzinsels en misintepretaties aanzetten, wat zeer makkelijk af te doen is als onzin. Als iemand beweerd dat gelijkwaardig partnerschap cruciaal is voor prijsstabiliteit, dan zijn er twee mogelijkheden. Nummer 1: die persoon kraamt onzin uit en onderbouwd het niet. Nummer 2: Het verbranden van duizenden boeken omtrent economie, aangezien alles over prijsstabiliteit doorgaans over inflatie, overheidstekorten, conjunctuur en natuur gaat. Ik kies nummer 2, jij bent nummer 1.

  “Sorry hoor, maar ik kan je niet serieus meer nemen zo”
  Hoeft ook niet. Zo reageren gelovigen ook wel vaker. Als je hun wereldbeeld onderuit haalt, dan raken ze van slag en kunnen ze je plotseling niet meer serieus nemen. De implicaties zijn te groot voor hun, net als voor jouw.

  “Grappig, dat je je zelf als economische autoriteit opstelt en een ander hetzelfde probeert te verwijten. Grappig ook om te zien, hoe je zelf de meest wilde conclusies over mij trekt op basis van volstrekt onvolledige informatie. Dat lijkt wel een beetje op de manier waarop je je conclusies over de economie enb de schulden trekt.”

  Jij beroept je op andermans autoriteit, en nu heb je weer een economische cursus gedaan. Je lult maar wat.

 52. 88

  “nu heb je weer een economische cursus gedaan”
  Je verzint er weer lustig op los, nu blijkt, dat de eerder genoemde studie niet plaats vond in het door jou gevormde beeld. Overkomt je wel vaker, als je met ideeën wordt geconfronteerd, die buiten je kadertjes vallen.

 53. 89

  “Overkomt je wel vaker, als je met ideeën wordt geconfronteerd, die buiten je kadertjes vallen.”

  Aldus de man die mij indeelt in het raciale verschillen/neokolonialisme kader. Lachwekkend als het van jouw afkomt. Je verzint alles maar bij elkaar. Je praat over inhoud en argumenten, maar levert geen van beide. Oja, en wellicht ken je me van een jaartje geleden als Inje? Internationale Betrekkingen met een specialisatie in Europese integratie? Maar goed, jouw sociale onzin studietje in natuurlijk veel competenter in dit geval.

 54. 90

  “Overkomt je wel vaker, als je met ideeën wordt geconfronteerd, die buiten je kadertjes vallen.”

  Aldus de man die mij indeelt in het raciale verschillen/neokolonialisme kader. Lachwekkend als het van jouw afkomt. Je verzint alles maar bij elkaar. Je praat over inhoud en argumenten, maar levert geen van beide. Oja, en wellicht ken je me van een jaartje geleden als Inje? Internationale Betrekkingen met een specialisatie in Europese integratie? Maar goed, jouw sociale onzin studietje is natuurlijk veel competenter in dit geval.

 55. 91

  Als Inje reageerde je genuanceerder en schold je veel minder. Toen mocht ik je nog wel. Toen had je ook nog gewoon respect voor mijn mening en begon je die zelden na enkele reacties als eendimensionaal en kortzichtig te benoemen.

  Als je echt Inje bent, wil ik het best nog een keer met je proberen, want je was een van de weinigen van rechts, die nog wel eens met goede argumenten kwam. Dat zal dan wel tot een andere discussie moeten wachten, want hier zijn we intussen beiden niet meer met het onderwerp of een discussie bezig.

  En doe dan svp ook niet zo zielig, alsof ik je in zou delen bij het raciale verschillen/neokolonialisme kader. Beide woorden komen voort uit opmerkingen, die je zelf maakt: het eerste uit de indruk, die je wekte, dat de Grieken een ander soort mensen zijn dan wij; het tweede heb ik uitgebreid uitgelegd en was een reactie op “leningen waarover winst behaald moet worden”, dat je aanvoerde als argument om een vergelijking met de Duitse eenwording uit de weg te gaan (volgens mij ook mensen, die één samenleving wilden vormen, hetzelfde doel als de EU, maar duidelijk niet alleen of als eerste gericht op winst maken).

  PS: Inje had al kunnen weten, dat ik op latere leeftijd nog een extra studie heb gedaan, met economie als een groot bijvak, en dat ik ook IB als bijvak bij een studie heb gedaan. Inje had zeker moeten weten dat ik al lang geen puber meer ben. De Inje die ik eerder kende, zou dat soort dingen niet geroepen hebben.

 56. 94

  http://www.mejudice.nl/artikel/684/ook-met-oplossing-van-de-schuldencrisis-is-de-euro-niet-veilig

  Nog een goed artikel over allerlei oplossingsmogelijkheden, dat uitgebreid in gaat op het (hierboven door mij) geopperde idee van gelijkwaardig partnerschap, in het artikel “oftewel een gelijkwaardige economische ontwikkeling” genoemd.

  Het mag duidelijk zijn, dat ik de visie van de auteur daar, dat we eerder van een politieke dan van een economische crisis moeten spreken, en minstens van een politiek-economische crisis, van harte onderschrijf.

  En ik ben blij, dat niet iedereen die ideeën totale onzin noemt…. Maar ja, wat weet zo´n hoogleraar economie aan de Erasmus universiteit nu van economie?

 57. 95

  Tja, anders sla je in je laatste reactie reactie gewoon weer een ander pad in. Kunnen we je eerdere 40 reacties dan als onbedoeld beschouwen? Daarnaast is het laf om je eigen verhaal van gelijkwaardig partnerschap gelijk te stellen aan iets geheel anders, namelijk gelijkwaardige economsche ontwikkeling. Als je dat bedoelde, had je dat moeten opschrijven. Maar dat heb je niet gedaan, dus bedoelde je dat ook niet.

  En stop svp met het terugvallen op de autoriteit van je economiedocent.

 58. 96

  “Tja, anders sla je in je laatste reactie reactie gewoon weer een ander pad in. Kunnen we je eerdere 40 reacties dan als onbedoeld beschouwen? Daarnaast is het laf om je eigen verhaal van gelijkwaardig partnerschap gelijk te stellen aan iets geheel anders, namelijk gelijkwaardige economsche ontwikkeling”
  Het komt anders precies overeen met wat ik bedoelde. Ik noem het zelfs nog steeds gelijkwaardig partnerschap, omdat het een politieke beslissing is, of we die gelijkwaardige economische ontwikkeling willen of niet. Het feit, dat dat een politieke beslissing is, komt niet tot uiting in de term gelijkwaardige economische ontwikkeling.

  “Als je dat bedoelde, had je dat moeten opschrijven. Maar dat heb je niet gedaan, dus bedoelde je dat ook niet”
  We gaan hier toch geen welles nietes spelletje van maken, hoop ik. Ik denk dat ik zelf het best in staat ben te beoordelen, wat ik bedoelde.

  “En stop svp met het terugvallen op de autoriteit van je economiedocent”
  Ik heb meerdere docenten, hoogleraren en uhd´s gehad, en beroep me niet op hen, maar op de kennis, die zij mij bij hebben gebracht. Ik heb in deze thread minstens ook al 2 links (reacties 92 en 94) gegeven naar artikelen van economen, wiens ideeën ik onderschrijf, maar waar ik geen les van heb gehad. BTW: wanneer je had nagelaten mijn economische kennis ter discussie te stellen, hadden we het daar helemaal niet over hoeven hebben. Maar je moet dus niet gek kijken, dat een ander je probeert uit te leggen, waar hij zijn kennis vandaan heeft, wanneer je die kennis ter discussie stelt…