Oppositiepartij van het jaar: Vragen D66 en SGP

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

GeenCommentaar was niet te beroerd om de gewaardeerde oppositiepartijen in de enorm drukke dagen rondom Prinsjesdag te storen om te vragen of ze mee wilden doen aan de verkiezing van GC’s Oppositiepartij van het jaar. Net als vorig jaar zullen we vragen stellen aan de kamerfracties van de oppositiepartijen. Hun antwoorden zullen we hier presenteren, waarna onze gewaardeerde lezers aan het eind van de rit kunnen stemmen op de partij die volgens hen het best presteert.

Wat anders is dan vorig jaar, is dat we naast onze eigen standaardvragen ook één of twee vragen van lezers zullen meesturen. Dus, ga in uw elitaire leunstoel zitten, krabbel een beetje aan uw linker- of rechteronderbuik en deel uw vraag met ons.

Vandaag kunt u uw vragen opstellen voor D66 en SGP.

Al geweest
Gisteren: VVD en PvdD
Eergisteren: SP en ToN

 1. 2

  Vraag voor SGP:

  Verwacht u (meneer vd Vlies) dat het kabinet volgend jaar valt – u maakte wel een soortgelijke opmerking vorige week.

  Vraag aan D66:

  Waarom steunde u de motie van wantrouwen van uw liberale broeder Rutte niet? U wast het m.i. wel eens met de strekking, maar deze ‘straf’ was te zwaar?

 2. 3

  De SGP: hoever zou de SGP bereid zijn compromissen te sluiten in een coalitie? Zou de partij bijvoorbeeld aan een coalitie willen deelnemen als abortusbeleid niet ter discussie zou kunnen staan?

  D66: maakt de sterk wisselde populariteit van D66 die we de afgelopen jaren hebben gezien en het daaraan verbonden gebrek aan een grote vaste achterban D66 niet per definitie een instabiele coalitiepartner?

 3. 4

  Omdat ik nog niet heb vernomen of onderstaande vraag standaard meegenomen gaat worden bij PvdA, GL en D66, ook deze, maar nu voor D66:
  Zou de D66 willen meewerken aan een coalitie met PvdA, GL, SP en VVD, om zodoende een einde te maken aan de CDA-dominantie?
  Zo ja, is de D66 bereid dat in verkiezingscampagnes uit te dragen?

  Aan SGP: Zou u bereid zijn om tot het CDA toe te treden?

 4. 5

  Aan de SGP: Waarom hebben we in dit Calvijnjaar zo weinig gehoord van de SGP tijdens de bankencrisis? Veel meer dan de vaste sociale punten waar de SGP alleen in eigen kring mee scoort, heeft de bijbel hier een politieke boodschap die de mensen nog steeds raakt.

  Aan D66: Wanneer komt die fusie met GroenLinks er nu? De beide partijen hebben dezelfde idealen, D66 is alleen behoedzamer in het nastreven ervan. Of zijn die vier achtergebleven milieuactivisten en pacifisten bij GL echt zo een groot probleem?

 5. 7

  D66: Kunt u buiten Pechthold ook maar 1 andere huidig D66 kamer- en/of kaderlid noemen die bij meer dan 0,1% van de bevolking herkenning oproept? En denkt u dat meer dan 0,1% weet waar D66 ongeveer voor staat?

  SGP: Niet interessant.

 6. 9

  aan de SGP:
  Uw website is op zondag off-line. Vertrouwt u uw achterban niet dat ze op zondag niet van die verdoemde computer af kunnen blijven of is dit een voorbeeld van hoe u uw geloofsovertuiging zonder enig voorbehoudt aan heel Nederland wilt opleggen.

  nog 1 voor de SGP: hoe verhoud uw partij zich in de scheiding tussen kerk en staat

 7. 10

  @jasper: kan je beter vragen of theocratisme nog steeds een belangrijk punt is in het programma.

  Plus een vraagje hoe er op dit moment over de positie van de vrouw wordt gedacht, of dat die discussie inmiddels is afgesloten.