Het grote genieten na 65: twee meningen

In onze samenleving bestaat er volgens mij een grote mythe: zodra je met pensioen gaat (met 65 jaar of eerder) gaat het grote genieten beginnen. Vandaag en morgen staat in de Tweede Kamer de pensioenvoorzieningen op de agenda. Veel mensen zijn tegen verhoging van de AOW leeftijd, ook aardig wat zijn voor verhoging. Een aantal aspecten uit deze discussie verdienen een nadere beschouwing. Bij elk aspect een korte reactie van Flip van Dyke.


We hebben ervoor betaald en dus ook recht op AOW vanaf 65. De AOW is gefinancierd op basis van het omslagstelsel. Dit betekent dat de de uitkering van de huidige AOW-ers wordt betaald door de huidige werknemers. Daar komt nog eens bij dat de babyboomers (vanaf 50+) gemiddeld genomen aanzienlijk minder AOW-premie hebben betaald dan dat mijn generatie gemiddeld zal moeten betalen. Dit komt omdat in het verleden er aanzienlijk minder gepensioneerden moesten worden onderhouden.  Dus als er al iemand recht op heeft dan zijn dat de jongere generaties.

Flip: Voor ieder jaar dat je verzekerd bent  -en je bent verzekerd tussen de 15e en 65ste- bouw je 2% AOW -rechten op. Omdat in 1957 nog niemand  iets had opgebouwd,  kwam er een overgangsregeling. Als je tussen de 59ste en 65ste in Nederland had gewoond dan kreeg je de jaren tussen je 15e en 1957 cadeau.  Dit maakte het mogelijk dat vrijwel iedereen een volledige AOW kreeg. Het systeem betekende ook dat pas in 2007 mensen pensioneerde die echt 50 jaar verzekerd waren geweest. Anders gezegd pas mensen geboren vanaf 1942 hebben de volle mep betaald. Daar zitten dus de babyboomers bij.

Op dit ogenblik zijn er op 100 mensen van de beroepsbevolking 26 65-plussers. In 2035 zal die verhouding 100:49 zijn, bijna een verdubbeling. Daarna zal het iets zakken, maar niet veel. Dat betekent dat niet jouw generatie de meeste lasten zal betalen, maar de kleuters van nu en de nog ongeborenen.

De jongeren zijn degenen die worden gepakt. Volgens een poster van de FNV dan. Jongere generaties zullen inderdaad door moeten werken tot 67 (of misschien nog wel langer). Daar is geen ontkomen meer aan. Maar het nu negeren van de noodzaak tot verhoging van de AOW leeftijd zorgt er alleen maar voor dat de rekening van de vergrijzing in de toekomst alleen maar hoger wordt en de noodzakelijke ingrepen pijnlijker. En bij wie komt dan die rekening te liggen? Juist, bij de huidige jongere generaties.

Flip: Jongeren mogen niet de dupe worden van de huidige crisis. Laat dat duidelijk zijn.  In ieder geval zijn nu al weer een paar jaar veel pensioenen bevroren. Dat betekent dat gepensioneerden, en zij die binnenkort pensioneren, een aardige achteruitgang meemaken.

Eerst moet de arbeidsparticipatie van 60-65 omhoog. Dit is een veel gehoord argument om ervoor te zorgen dat er meer schouders zijn die de lasten kunnen dragen. Maar ondanks dat dit al jaren wordt geroepen, is er nog niet veel bereikt op dit punt. Slechts één maatregel heeft een flink effect gehad, namelijk het afschaffen van de VUT. Dit geeft ook gelijk aan wat de beste methode is om een hogere effectieve pensioenleeftijd (nu 63 jaar) te realiseren: het moet financieel onaantrekkelijk worden. En hoe kan dat op een redelijk simpele wijze? Je raadt het al: verhoging van de AOW-leeftijd. Hoe later de AOW ingaat, hoe onaantrekkelijker het wordt om vroeg te stoppen met werken.

Flip: Tot 5-6 jaar geleden was de gemiddelde pensioen leeftijd 61 blijkt uit je bron. In die tijd is dus het eerder met pensioen gaan gehalveerd en die trend zet zich naar verwachting verder door. Het is dus de babyboomgeneratie die voor die halvering heeft gezorgd. Bovendien is het fiscaal onaantrekkelijk geworden om te sparen voor een prépensioen voor mensen geboren na 1949.

De lagere inkomens zijn de dupe. Gemiddeld genomen hebben mensen met een lager inkomen een lagere levensverwachting. Tevens doen ze ook vaker een beroep op de gezondheidszorg. De lagere inkomensgroepen hebben er dus alle belang bij dat er in de zorgsector voldoende arbeidskrachten beschikbaar blijven. De lagere levensverwachting en het grotere beroep op de zorg is een gevolg van levensstijl. Wel of niet gezond leven is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Een lagere levensverwachting en een groter beroep op de gezondheidszorg is om die reden geen valide argument om de AOW niet te verhogen.

Flip: Zo vind ik dat vrouwen later met pensioen mogen. Ze leven immers drie jaar langer dan mannen.

Na je 65-ste begint het grote genieten. Hoewel dit een wijdverbreid beeld is, roept dit bij mij nog wel een aantal vragen op. Wordt er dan niet genoten voor je 65ste? Is werken dan zo’n straf? Ik ken verschillende mensen die bijna 65 zijn of de 65 al gepasseerd zijn die met nog veel enthousiasme door willen blijven werken en dit in sommige gevallen ook daadwerkelijk doen.

Flip: Hangt van ieder individueel af.

Solidariteit. Zowel de lusten als de lasten moeten gelijk verdeeld worden over de generaties. De lasten mogen dus niet alleen bij de jongere generaties komen te liggen. Als we z’n allen (dus ook de 55+ generaties) de lasten van de vergrijzing dragen, dan valt het voor iedereen wel mee.

Kortom de AOW mag van mij verhoogt worden. En wel per direct naar 67 jaar.

Flip: Degene die op het ogenblik het grootste risico lopen zijn de ouderen die nog niet met pensioen zijn, maar wel hun hele leven hebben betaald. Als de zaak in elkaar dondert dan hebben zij nog geen cent gezien, maar hebben ook nog maar weinig mogelijkheden om nog wat te sparen. Als je 40 bent dan heb je nog genoeg mogelijkheden.

Direct verhogen? Niet alleen technisch onmogelijk, maar het brengt velen in de problemen. Niettemin had het wel wat eerder gekund: in 2016 naar 66 jaar, in 2020 naar 67 jaar en in 2024 naar 68 jaar.

 1. 1

  Leuk zo’n debatje, al mag Flip van mij wel wat meer tekst gebruiken.

  De “babyboomer” is een generatie, maar wordt heel veel kenmerken toegekend die ook mythisch zijn. Eigenlijk is het een karikatuur. Het merendeel van die generatie is niet hoog opgeleid, is jong gaan werken, in de nog zeer karige eind jaren zestig en begin jaren zeventig. De woningnood was nog hoog, en er waren een paar periodes waarin de werkloosheid hoog was. Volle klassen op de lagere school van ruim 40 leerlingen waren tot in de jaren 80 de norm. En niet te vergeten, er was die door de staat gesanctioneerde vorm van dwangarbeid: militaire dienst.

  “We hebben ervoor betaald en dus ook recht op AOW vanaf 65.” Voor de hele grote groep die niet zo’n riant pensioen heeft opgebouwd lijkt me dit een voortreffelijk uitgangspunt. De AOW is al zo laag – daar moet je voor die groep niet verder op korten. Maar voor iemand met een goed pensioen kun je daarentegen best wel solidariteit verwachten, net als van een jongere generatie die het goed heeft.

  Overigens heb ik jaren VUT-premie betaald waar ik ook nooit iets van teruggezien heb. Dat zou toch even mogen worden meegewogen.

  De jongeren zijn degenen die worden gepakt.

  Als de pensioenleeftijd omhoog gaat treft dat natuurlijk vooral jongeren, dat is een mathematische wet, net als toen we de werkweek 5-daags maakten dat vooral de jongeren ten goede kwam. Als je daar al over gaat klagen ben je m.i. niet goed snik. Nee, de echte pijn zit in de pensioenopbouw. Maar dat is een veel ingewikkelder verhaal, omdat er al drie soorten regelingen bestaan: eindloon, middenloon en beschikbare premie. Bij de eindloon regeling subsidieert jong oud, bij middenloon al veel minder en bij beschikbare premie helemaal niet, want dat is in wezen een prive-pensioenpot.

  Nog even een opmerking over de pensioenopbouw. Ik heb premies betaald vanaf 1969 t/m 2008, maar van alles wat de eerste 20 jaar betaald is, zie ik bijna niets terug. Het is 1/12 van de totale pot.

  Oorzaak: inflatie.

  Arbeidsparticipatie [van ouderen] omhoog
  Helemaal mee eens, maar it takes two to tango. Zowel werkgevers als politiek vinden dat wel, maar niemand doet wat. Alleen het lozen van ouderen in de WAO of de VUT is afgelopen. Maar probeer maar eens na je 65-e door te werken, bijna onmogelijk.

  Lagere inkomens de dupe

  Ja dat zijn ze onder rechts altijd. Heeft niets met leeftijd te maken, maar dat sommigen in lagere inkomens ook een stijl van leven hebben die ongezond is (want dat verklaart de kortere levensverwachting meer dan het inkomen), dat is de eigen keuze.

  Solidariteit

  De jongere generatie heeft al die lusten al, zoals drie keer op vakantie, auto, ipod en andere geneugten. Zullen we even een life-cycle analyse maken? De welvaart is nog nooit zo hoog geweest, en dan begint bij een kleine dip de jongere generatie te mekkeren dat ze het straks zo veel slechter zullen krijgen. Hou toch op zeg. Alsof jullie weten hoe de wereld er over 30 jaar uit ziet.

  Nee, als we het over solidariteit gaan hebben, laten we dat dan niet alleen in financiële termen formuleren. Miljoenen, maar vooral oudere, Nederlanders verrichten vrijwilligerswerk. Waar is de jeugd?

 2. 2

  Niet alleen technisch onmogelijk, maar het brengt velen in de problemen.

  Hoezo? Omdat verwachtingen moeten worden bijgesteld? Omdat mensen die al jaren lopen te zaniken dat ze d’r uit willen nu nog een jaartje extra moeten? Big deal. Ik zie niet waar ’t probleem zit.

 3. 5

  Als je 40 bent dan heb je nog genoeg mogelijkheden.

  Is dat zo? Als je een jaar 7 geleden je eerste woning hebt gekocht zie je dat je langzaam onderwaarde begint op te bouwen. Omdat je niet eeuwig in je starterskot wilt wonen wil je verhuizen — maar dan zit je dus met onderwaarde die je in je vingers snijdt. Dus dat wordt sparen, zeker als je een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek hebt.

  En dan nog ‘je kunt zelf van alles doen’, hartstikke leuk natuurlijk, maar ondertussen mag je wel geld blijven storten in de bodemloze put van de huidige pensioenen. Plus dat je dan zit met de 1.4% rendementsheffing boven 20k, en de vraag bij welke financiele club je tegenwoordig uberhaupt nog een fatsoenlijk redenement krijgt (ipv dat het allemaal wordt uitgegeven aan dure kantoren en dito salarissen).

 4. 6

  @gronk – en is dat dan niet je eigen schuld?

  “Als je een jaar 7 geleden je eerste woning hebt gekocht zie je dat je langzaam onderwaarde begint op te bouwen. Omdat je niet eeuwig in je starterskot wilt wonen wil je verhuizen — maar dan zit je dus met onderwaarde die je in je vingers snijdt. Dus dat wordt sparen, zeker als je een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek hebt.”

  In de eerste plaats is het stom om een woning te kopen die je 7 jaar later al een starterskot vindt. Je hebt ongeveer 10% van de waarde moeten betalen aan overdrachtsbelasting, notaris- en hypotheekacte. Die 10% verdien je alleen maar terug in tijden van grote waardestijgingen, maar die waren 7 jaar geleden allang voorbij.

  In de tweede plaats is een aflossingsvrije hypotheek helemaal niet zo slim, ook weer eigen schuld dus. Ja het is leuk om maximaal van belastingaftrek te profiteren die door de babyboomers wordt gefinancierd, maar het is niet slim, want je bouwt de schuld niet genoeg af. Alweer een keuze die slecht uitpakt als de markt niet meezit.

  Stel dat huis kostte 150.000, je hebt er dus 165.000 voor betaald. Dat kon je toen misschien lenen, maar als de prijs niet stijgt en je lost ook niet af, dan blijf je zitten met een schuld van 15.000 na verkoop. De onderwaarde die je zo langzamerhand opbouwt wordt dus veroorzaakt door 7 jaar lang slecht sparen.

  Dat huizenprijzen niet altijd stijgen is helemaal niets nieuws. Tussen 1980 en 1992 stegen ze nauwelijks.

  En dan in de derde plaats: je rekent niet goed. Je moet niet sparen, want dat levert een magere (2,5-1,2)=1,3 procent of zo op, maar je moet aflossen. De rente op een aflossingsvrije hypotheek is tegenwoordig ook al gauw een 5,5%, na aftrek HRA wordt dat 3-4% en als je aflost is de opbrengst van je geld dus ook 3-4% en dat is beter dan sparen.

 5. 7

  Er zijn gigantische rendementen gemaakt op die pensioenpremies van je.

  Je ontvangt veel meer pensioen dan je ooit hebt betaald. Ook als je corrigeert voor inflatie.

  Ja natuurlijk zijn jongeren van nu welvarender dan de jongeren van vroeger. Net als opa en oma toen ze jong waren nog een stuk minder welvarend waren, en de kinderen van de huidige jongeren nog weer een stuk welvarender zullen zijn. Wat heeft dat in godsnaam met solidariteit te maken?

 6. 8

  Omdat er mensen zijn die hun knopen hebben geteld er nu al uitgestapt zijn, een 2 a 3 jaar voor hun 65ste met het idee dat ze tot hun 65ste genoeg hebben. Die hebben niet genoeg tot hun 67ste. Het heeft ook iets met rechtzekerheid te maken. Veranderen mag, maar altijd met een overgangstermijn.

 7. 10

  Ik begrijp het ook niet helemaal.
  de ouderen hebben al meer dan 45 jaar gewerkt en gespaard voor HEN pensioen.
  De jongere van nu; kunnen geen aanspraak maken op hen investering
  en spaar model (OOk niet als, sommige pensioenfondsen,zich mee lieten slepen in de speculatie RUSH,en koorts.)

  De jongere van nu; hebben nog zon 50 werkjaren te gaan; gezien we gemiddeld; 40 jaar langer en gezonder leven dan in 1950; Toen de aow leeftijd, op 65 gezet werd.
  In die 50 jaren zullen we zoals de wetmatigheden voorschrijven; Zowel hoog als laag conjunctuur, in natuurlijke overgangen en stromingen kennen (als het GOED is) Elk ingrijpen daarin,verstoord dat evenwicht,in een vrije markt. Is als een vijver,welke, mits in balans, zichzelf zuiverd.
  Of als een bodem,die zelfvoorzienend is; tenzij je er chemische opfok zooi in stopt; een snelle opgefokte smakeloze waterige oogst te krijgen;Dan PUT je de bodem uit.

  In die 50 jaar hebben ze dus allen tijd; Om een leefbaar rechtmatig pensioen op te bouwen; Eerlijke investeringen;en de clusterbommen en granaten te laten voor wat het is; een zonne energie pensioen.. b.v.

  Plus; De meesten mensen willen sowiso langer werken; zie mart smeeths; koningin juliana, neelie smith kroes,pieter van vollen hoven etc.
  Maar de meeste worden als wegwerp vaatdoekje eruit geflikerd,vanwege winstbejag bezuinigingen; een 17 jarige uitzendkracht ,pool, of spanjaard goedkoper is…

  En dat bij de beroepen op de vloer; trein conducteurs schoonmakers straatmakers weg werkers, etc; de grens bij max 45/40 jaar werken wordt gesteld/ van beroep veranderd 9maar het integratie geld;is na misbruik van mallafide integratie bureaus; OP.Toch met creativiteit en gezien hen levenservaring;wel een mouw aan te passen.

  ik snap het probleem dus niet; NU we, 40 jaar ouder en gezonder blijven als toen we met 65 ; 5 jaar voor onze dood; mochten stoppen/moesten stoppen; allen in en outs af te werken en een goede uitvaart voor te bereiden…

  Waarbij, tijdens mijn tuin, toko bij velen verpleeg en bejaarden tehuizen; Ze me allen vertelde; ‘ je moet nu genieten van je leven; Wij hebben de fout gemaakt; altijd maar te werken 15 uur per dag 6 dagen per week;
  En dachten genieten doen we later wel…..
  Al ons geld gespaard; en ingeleverd bij intreding in ons laatste halte voor de dood;welke als een verlossing is; gezien; de levsnkwaliteit,ons onthouden blijft..

  Toen onze tijd kwam; zoals we dachten te genieten ,Bleek dat ons lichaam en geest niet meer mee werkte;de wil is er wel;maar we kunnen geen poot meer verzetten en niets meer zien; En zijn afhankelijk van derden;
  Als ze met 40 man uitvergadert zijn; ons eens …te douchen.
  Wandelen en buitenlucht zit er sowiso al niet meer in….te duur..
  Verder zien we niemand meer; We hebben de zorg al 4 ker zelf betaald; welke niet geleverd wordt en zelfs moeten we 60 eurocent per eetlepel appelmoes betalen; en HEEL soms, komt familie en kunnen we appelmoes bij de aldi halen voor 9 cent per kuipje;en hebben we mooi bezuinigd..

  Toch mag dat niet meer alles moet steriel verpakt van, de ondernemer komen ons tehuis een hygyene inkoop contract mee heeft; Welke voldoen aan de voorwaarden; De duusrte winkelketens en producten;
  Zijn zodoende gegarandeerd; Managment krijgt in ruil daarvoor snoepreisjes..

  Ook was er vroeger busjes en vrijwilligers die eens per jaar ons een dagje mee uit namen.Maar dat is verboden van het regime. Nu moeten dat deskundigen zijn; met diplomaas; voor speciaal vervoer;en dat is dermate duur’dat we nu GEEN uitjes meer hebben ook niet eens per jaar.
  Onze kinderen en kleinkinders hebben het te druk met carriere kinderen uitgaan zuipen ipad facebook, etc..
  En zodoende….:Liggen de elektriciteitskabels open en bloot levensgevaarlijk, in eindeloze koppelingen;waaraan waterkokers en koffiezet apparaten; gezien dit de verantwoording van bewoners en familie zelf is; De technische dienst niets mag doen;
  gebeuren er wel eens ongelukken..

  En een brandveilgheids oefening hebben we ook lang niet meer gehad..
  ben benieuwd hoe snel we dan geëvacueerd kunnen worden….
  Soms is er een reisje, waar alleen de rijken mee mogen omdat die 2300 euro per week kost….
  Soms ook, komt er een mode winkel keten; modeshow;waarna we kleren mogen kopen;in elk seiszoen dezelfde kleding keten.waar een blouse of vestje; 350 euro kost! meer keus is er niet behalve deze dure..

  We worden vastggebonden, voor het gemak en kosten en ruimte besparend; chemisch gefixeerd;we nare herbelevingen van krijgen;en geen emtie meer kunnen uitten;hart falen diabetici obstesias ademhalings haperingen, parkison en spier stuiptrekkingen,tot en met,
  een epileptische aanval toe…een paar van de gruwelijke, resultaten zijn.En zelfs onze vrije geest; gemarteld,en gevangen in gruwelijke afgematte somberheid,en zinloosheid, vegeteerd.

  Elke keer als een ambulance een overleden mede bewoner komt halen;
  zuchtte we,’ was ik dat maar” voor mij hoeft het ZO niet meer.

  Maar wat de jongeren NU moeten met ons geld; ze zelf, net als wij, nog op zouden moeten bouwen; gaat mijn demente verstand te boven.
  Ik snap er geen snars van en wil dat ook niet meer; Of is het mega narcistisch egoisme; tot, speerpunt verheven…
  Waar gaat dit in godsnaam over; WIE heeft dat geld; gespaart, opzij gelegd; met duidelijke afspraken; Op ons geld al woekerwinsten genoeg gemaakt zijn….en zakken gevuld;en zelfs wat er nog van over is; verdwijnt in de zakken; van..krijssende strontverwende; lamzakken;die alles voor granted nemen;en nog nooit ergens voor hebben hoeven knocken;
  Dat deden wij even als voor hen welvaart; in onze tijd waste we nog met de hand!

  Ze komen door ons harde werken in een gespreid, overvloedig bedje;
  gaan op het pluche zitten;en mishandellen ons van ons eigen geld; ze in hen zak steken.
  neen voor mij hoeft het niet meer;

  Groet,

  De bejaarden ,
  Blijf van hen lijf, rente en geld.
  We zijn geen lijfeigenen.

  Gelukkig gaat ons regime onze tankers verkopen..
  In egypte rijden ze met tankers over de kopten heen (is nog goedkoper)
  letterlijk met hen tankers over burgers heen;en geven de moslims de schuld………

  Tankers, zijn bij ons regime ….in verkeerde en FOUTE handen…
  dus ..verkopen; wat je allemaal niet met een tanker kan doen;
  het hele land,en groenteelt besproeien, zonder dat je fijnstof en co 2 hoeft in te ademen..

  Want, de zorgpremie wordt, 100 euro per maand duurder, voor ieder die in een luchtvervuilende omgeving woont en waar de co 2 en fijnstof.
  te hoog is….

  WAO op 72 voor allen toezichthouders besturen mangment overheden abmtenaren en ministers….it ers;
  En de rest de mensen op de vloer, na 40/45 of bij ziekte…

  En DRION, i.p.v anti conceptie dagelijks 1 pil…
  Hoog op de agenda; beter; menswaardig sterven als onmenswaardig lijden; dan is elke seconde er 1 teveel;ZEKER als daar ook ng winst opgemaakt wordt; op ons lijden.

  En wat we achterlaten voor de over het paard getilde overbeschremde ,stront verwende midlife ;verzorgingen wieg graf jeugd; Tot en met de generatie rutte..en verder.

  Zij heel veel wijzen lessen;ervaringen;oorlogen; verhalen sages en mythes, kennis; Om van te leren…..

  groet,

  De echte WAO ers…….Onze jeugd;
  Pas over een jaartje of 50…mag meepraten en beslissen wat ze met HEN gespaarde geld,en resultaten van eigen werken doen; NIET met dat van ONS! hen en ons leven financieren en bepalen.

  SP; doe er GVD wat mee; Want dit puntje…stoort me mateloos! Inreeel,
  en niet eerlijk!

 8. 11

  We zijn al 6 jaar aan het zeiken en zeuren over, 1 jaar langer werken in 2020 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
  Uren dagelijks op de radio en tv; al 6 jaar lang;en dan komen de bitterballen en kroketten weer langs omdat het laat wordt;en wat dat kost.
  Ik me al 6 jaar aan erger;en nu nog…datzelfde gezeik.

  We hadden het over DOORWERKEN, tot je 67ste;
  Niet door ouwehoeren en praten,zeiken klagen en zueren;
  Je leven lang; WERKEN;en dat weer leuk en verantwoordt maken; waadering! zin! Nut! Niet voor de kat zijn kut.dat werkt demotiverend;en wat er dan nog over blijft; hebben zich aangepast,aan de graai cultuur,en mores;als zakken vullers; i.p.v vakken vullers.

  Opdat mensen weer plezier in hen werk kunnen krijgen,passie, en eer van hen werk; wat pas kan als het NUTTIG is.
  Anders ben je een crimineel die bakken geld binnen haalt,/verspilt.met zinloos/schadelijk werk; en destructie.
  Zoals ons land te RIJk mee is.

  1 dag langer als dit 6 jaar gezeik en gepolder kan ik niet meer aan.
  Dus sp een trap onder je HOL; en zorg er maar voor de voorwaarden en omstandigheden; MAAT gericht, een doel dienen.

  Net zo goed als dat we kunnen bezuinigen; op de miljarden spilzucht van onze overheden alsof het niets is; per 80 miljard over de balken gesmeten en doorgesluisd blijft worden;
  In de bodemloze putten;der heb- ZUCHT; verslaving, mis management,woekerwinsten, spilzucht,corruptie, ontransparante criminelen constructies, fraude; ETC!

  En dan nog iets; beste politici; en coruptici; bestuur en mis management; van bv holland; met hen falende medeplichtige toezichthouders; 1 criminelen organisatie; NET als de omgang met rrk verkachting en marteling aangiftes! …geseponeerd,en genegeerd;ten tijden van! …Evenals, allen anderen wetende..en zwijgende…velen disciplines.

  Ik rust NIET tot; dit kabinet plaats maakt voor constructieve, common sense; beleid ,visie, en integriteit. EERLIJk transparant bestuur.
  dan zult u echt erstmal letterlijk Over mijn lijk; met een UW tanker moeten rijden.O dat doet u al; FIGUURLIJK en TOTAAL.MENTAAL./.

  met behoud van fysieke integriteit;zollang als het duurt;
  Tot de thuiszorg je in eigen huis komt vast binden;hen handen vrij te hebben…en toch betaald krijgen PER UUR iemand alleen bvastgebonden thuiszit…voor diens veiligheid? Vooral leuk bij brand, of hersenbloeding;lekker thuis vastgebonden zitten zodat de thuiszorg nog meer verdiend…zonder zorg te leveren.
  Zijn we godeverdomme van de POT gerukt en besodemieterd we zo met onze medemens laten omgaan; schaamteloos.
  En het gore lef;dan ook nog naar anderen landen te wijzen?
  Misdadig; is dit land allanG!

  En hoewel helaas NOG een ,een nederlands paspoort; j”ai mantaindrai.
  Ben ik geenszins loyaal, met dit wan beleid, regime, en dictatuur ons land verkracht= geweld aan doet. Niet loyaal aan deze misdaden malafide maffia praktijken coruptie en dictatuur vol valse propaganda!
  WEGWEZEN kabinet; …, we geven je de bons; trappen je, erui; DE ZAK
  kunnen jullie krijgen; en met de ZAK mee,waar zakken horen;
  In de zak van bischop; saint…pijpen; geef mijn nederlandse PIJP maar aan maarten!

  ben al 3 maal bijna dood geweest, en zo slecht was dat niet integendeel wat een licht ruimte en rust..

  Elke dag is dus PURE bonus; tegen wil en dank; elke dag, is een bonus dag; ik volop…geniet…
  en ..mee kan doen en laten, ik kies; en van waarden vind. Alles van waarde,is niet meet baar en weerloos…..

  Dit kabinet dus niet;en ook niet onschendbaar voor eigen misdaden coruptie wetsovertredingen nalatigheid;vals/onjuist/onvolledig informeren van kamer en volk. nalatigheid., misbruik van publiekelijk geld; door instituten instellingen overheden corporaties, ziekenhuizen zorginstellingen coa and so on;

  PLUS hen toezichthouders; DIT kabinet verantwoordelijk voor is; ZO ook voor de schade; OOk welke ontstaan door giften van ons geld aan de criminelen en falende banken en instituties’ Op hen verhaalt moet worden.

  In andere corrupte landen na de val van fout en nalatige/medeplichtige uitlokkende/stimulerende regimes,hier verantwoordelijk voor.
  Worden publiekelijk tot in detail gemaand, tot verantwoording voor et ganse volk

  .De ganse dag maanden lang, 24 uur per etmaal op de radioos; de namen en rugnummers; de bedragen en getallen tot op de punt comma; van verspilling, en corruptie;

  Ik vind het TIJD in Holland; ons transparant verantwoordt wordt;
  PUBLIEKELIJK; volledig, boete doen en schuld belijden en vooral betalen van wat van ons hardwerkende oprechte burgers;in valse gedwongen loyaliteit; is GEJAT,en geroofd!
  En dan hebben ze nog mazzel; ze niet openbaar gezweept worden; al be ik tegen lijfstraffen; Onze gehandicapten en bejaarden en vluchtelinge wel mogen ondergaan! het zou dik verdiend zijn en ze goed doen; tevens een VOORBEELD;
  Anderen invloedrijke foute mensen op te hoge ongecontroleerde posities; deze criminele misdaden, misstanden, en roofbouw,zelfverrijking van ONS geld,wel uit hen hoofd laten; Wedden dat dit werkt; U kabinet rutte vraagt om discipline;

  Dat gaan we u geven en bijbrengen volgens onze eigen wetten en rechten U en uw regime zich niet aan conformeren ,maar negeren en bagatelliseren; wij gaan u dat LEREN!

  met vriendelijke groet,

  UW volk,
  allen nederlanders in verset en opstand.

  Elke fout,corrupt,crimineel, regime krijgt vroeg of laat het volk het verdiend , en om vraagt. En vroeg of laat; neemt dat volk je te grazen..
  als…de uiterste grens; van het minimale basale zo met voeten getreden en u het laatste restje groene gras; onder hardwerkende onschuldige oprechte onschuldige burgers weghaalt; en laat lijden onder uw misdadige streken en wan- beleid.
  En nu als de donder maak dat je weg komt;

  Kabinet voor allen nederlanders , u heeft elke legitimiteit, en zelfs meerderheid verloren. ik hoorde u zelfs blij zeggen, tegen een pvv stemmende werknemer; Op de haven van het in onze begrippen ijskoude rotterdam…” o u stemt pvv, dat is prima;daar werken we mee samen” (???)

  Dacht dat ze gedoogde; en dat democratische basisbeginselen nooit verloochend zouden worden,en waar wel PVV van repliek bediend zou worden.

  WEL DAT HEBBEN WE GEZIEN! LIEGE BEEST! UW HANDEN LIEGEN NOG SNELLER DAN UW VALSE MONDJE EN TREKJE DAAR KAN BIJHOUDEN.
  MET UW SNELLE SMOELWERK.
  WIJ MOTTEN U NIET!
  WEGWEZEN EN ANDERS KOMEN WE GEHEEL BINNEN DE WET IN VREDE, U EEN HANDJE HELPEN;U KOST TEVEEL,EN BENT TE DUUR!
  WE NEMEN EEN ANDER IN DIENST; DIE BEKWAMER IS; EN GOEDKOPER.
  EEN GEHANDICAPTE,ALS PREMIER….IS BETER…

  DAN DEZE UIT TE BUITEN, TEGEN 20 PROCENT VAN HET MINIMUM;MET NA 9 JAAR…UW WC S SCHOONMAKEN EN TROEP RUIMEN…MOGELIJK HET MINIMUM..WE HADDEN AL MELKERD BANEN REMEBER;EN IN DE ERGON EN SOCIALE WERKPLAATSEN HADDEN WE DEZE CONSTRUCTIE AL;
  MAAR U WILT ER NOG MEER WINST OP MAKEN HE; OP DEZE WEERLOZEN LIJFEIGENEN..

  GA U SCHAMEN EN VERDWIJN; UIT UW MACHT IN MIJN LAND!
  EN NEEM UW ZOITJE JA KNIKKERS MEE!

  DUIDELIJK GENOEG ZO!

 9. 13

  EN ROEMER, maak niet dezelfde fout als zelfgenoegzame starre regent Cohen.Die ik persoonlijk verantwoordelijk stel voor het ontstaan van dit rampen kabinet.

  Vanwege de tergende,mateloze arrogantie, als (liberale midden privatiseringen partij; welke geen gekozen ” allochtonen” nederlanders, op de voorkeurs lijst van statenverkiezingen wilde;
  in 2008.En zich arrogant distancieerde,en superieur voelde, aan de in hen ogen “naieve solidaire en sociale partijen aan hen linkerzijde”.

  De 18 miljard, voor COHEN het breekpunt was; waarna,en waardoor we al op de 120 miljard zitten ( met noodfonds griekenland dekmantelbanken doorsluis praktijken)i.P.V 3 jaar gelden in 1 keer het noodfonds speculanten hen gegok ontnemen..nu TE LAAT! er is geen kans op samenwerking;
  ieder dient zijn eigen korte termijn misdaad persoonlijke belangen;onder het mom van landsbelangen=verraad!
  aan het volk welke u verplicht bent in een democratische rechtsstaat ten allen tijden volledige verantwoording aan het volk af te leggen!
  DUS ook over acta; anders weten we niet waar we ja/neen tegen zeggen.

  En dat kan natuurlijk niet al die geheime operaties,van banken oorlogen en injecties op valse misdadige gronden;zonder ons in te lichten wat u wettelijke plicht is;wat er met ons geld;en keuzen stemmen gebeurt u vertegenwoordigen moet en verder NIETS;ten dienste van ons volk en niet van u zelf/vriendjes.

  Cohen had de 19 miljard bezuinigingen moeten verhogen met nog 15 miljard; En dan bepalen waarop bezuinigd KAn en moet worden;
  op overhead mismanegment, bestuurlijke verspiling zelfverrijking en falen ; ontroerend goed melogame projecten, speculanten, de zelfverrijking in de zorg sector; onderwijs sector ,coa sector,bankensector, bouw sektor;ETC aangemoedigd door u,en beloont.

  De bezuinigingen in het OV, door chipcard, geen mens op zit te wachten blokeren en andere peperdure faal projecten;en it verspillingen door de vriendjes van uwv bestuur etc.
  bezuinigen op JSF en hyptheek aftrek rente.

  HERVORMEN in allen sectoren en de dwaze lagen en zinloze zelfverrijkende tussenlangen zonder affinieteit, met de werkvloer.
  Zorgmanagers; die tientallen huisartsen praktijken opkopen; als zijnde zorgverzkeraars.

  Bezuinigen op absurde lonen uit publiekelijk geld; en publiekelijke NUTS sectoren.
  Bezuinigen op de mega mallafide fraude paktijken inzake PGB s door mega instellingen en instituten zelf! achter de rug van patienten om;die niet eens wisten van die aanvraag en toekenning; wel,deze misdaad mogen terugbetalen;hoewel dat geld in de zakken van deze ..”.zorgverlenende” instellingen verdween.

  Er valt en viel zveel te bezuinigen en hervormen te beginnen allen PERVERSE prestatie prikkels weg te halen.
  En in te zetten op kwaliteit; als zijnde mentaliteit; samen met integriteit de NORM moet zijn; zonder perverse beloning; tot de normaalste zaken ter wereld behoort;En met die perverse beloningen;geen prestatie voor geleverd wordt integendeel dat staat al vast; Omdat ze zogenaamd anders weglopen naar het buitenland? Aljeblieft zeg

  liever gister nog dan morgen;’mensen zat die wel willen werken voor een boen normaal/normaal loon,en wel integer en capabel zijn.
  dat zelfgenoegzame arrogante superieure COHN had u moeten doen; als u verantwoording had genomen in landsbelangen! Die 18 miljard struikelblok ; van u; is door u nalaten nu…rui de 200 miljard gepasseerd;die rekening komt nog…met rente (gelukkig is die rente laag..)

  En naast COHEN’; en pvda verantwoordelijk dat deze regering er zit en nog steeds zit! En o ja; cohen zal wilders eens de waarheid zeggen (??)
  En die koppejan en die ander van CDA gingen wildes ontmaskeren (??)
  Hebben die lamzakken nu gvd echt niets beters te doen van onsgeld en kredits of our thrust?

  Had dit rampenkabinet er ook NOOIT gezeten als het EERLIJK was gegaan; En de ongelegitimeerde zwaar verloren partij CDA,hen eigen mensen niet hadden afgeperst gechanteerd en onder druk gezet; de zetel van ab klink,zonder ruggegraat,te ontfutselen.

  DUIDELIJK was; nadat Verhagen van zijn terrastoel t/o de tweede kamer opstoof; met zijn narcistische woedeaanvallen ook rutte aan leidt!
  Ab Klink stelde; zijn zetel mee te nemen; waarmee dit kabinet niet had kunnen bestaan En AB klink,middels een brief liet weten; DE CDA HEN EIGEN ACHTERBAN TIJDENS HET CONGRES, WAAROP DE CDA ACHTERBAN ZOGENAAMD MOCHT MEE BESLISSEN OVER DIT GEDOOGDEN GEDROCHT
  NADAT ZE EEN PARTIJ VAST PROGRAMMA HADDEN BINNEN GEHAALD EN ZUDEN PRESENTEREN…

  DAT HEM BEKEND WAS GEWORDEN DE CDA; TIJDENS DAT CONGRES HEN ACHTERBAN NIET ZOUDEN INFORMEREN OVER DE AFSPRAKEN MET PVV…

  DUS DOOR, MISDADIGE PRAKTIJKEN….CORRUPTIE; EN HET INTIMIDEREN VAN MENSEN;ZIT DIT KABINET ER;EEN ORDINAIRE COUP;MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR EEN VOLSTREKT, INCOMPETENTE OPPOSITIE…

  EN NA, RUIM EEN JAAR; DE VERBIJSTERENDE, ZAAKJES AAN DE LOPENDE BAND..FEITEN VAN MISDADIG VALS WAN BELEID; OMKOPING EN DIES MEER…VALSE VOORLICHTING…EN TEVEEL, SCHANDALEN;WE EEN TOLERANTIE VOOR LIJKEN ONTWIKKELD TE HEBBEN ALS GEWENDE BANANENREPUBLIEK.

  EEN REGIME ZO ON LEGITIEM EN CORUPT,AAN DE MACHT KWAM;EN DAAR NIETS ANDERS DEED DAN DOORGAAN MET, CORUPTE MISDADEN;EN VALSE VOORLICHTING GELIEG EN BEDRIEG EN DE AROOGANTE WEIGERING TEN ENEMALE VOOR WELK BELEID DAN OOK
  VERANTWOORDING AAN HEN WERGEVERS; ONS AF TE LEGGEN WAT EEN WETTELIJKE PLICHT IS.

  TRAPPEN WE ZE NU VAN HET PLUCHE EN DEN HAAG WIJ WERKLEN NIET MEER MEE AAN MISDAAD EN MIOSDADIGE REGIMES;EN ZEKER NIET VAN ONS EIGEN GELD; HONGERSTAKING MASSAAAL!

  OF WAT DAN OOK…ALLEMAAL NAAR DEN HAAG;STEKEN WE ONSZELF IN DE FIK BIJ GEBREK AAN DRION; EN…LATEN WE IRANESEN, VOOR EEN DUPPIE ONZE TROEP WEL OPRUIMEN.
  DEZE REGERING IS ZIJN VOLK EN LAND NIET WAARD;EN ONS VERTROUWEN NOG MINDER;ONZE BURGERPLICHT ZE P STAANDE VOET TE ONTSLAAN

  ELKE DAG…MEER KOST,ONS MILJARDEN;EN GENERATIES LANG;ONZE OUDERS HARD VOOR GEWERKT HEBBEN; ZO VANDALISTISCH VERNIELT ZIEN WORDEN; DE SCHANDE IS TE GROOT NOG VOOR ONS LAND TE DRAGEN…OOK NAAR HET BUITENLAND TOE!
  MASSALE OPSTAND EN VERZET LEG HET LAND PLAT NET ZO LANG TOT ZE WEG ZIJN!MOET JE EENS KIJKEN HOE SNEL DAT DAN GAAT.

  MAAR JA…WAAR GEEN WIL IS….OOK GEEN WEG……
  AL ZIJN ER DUIZENDEN…TE GAAN…
  WE EN ZE BIJVEN ZITTEN WAAR ZE EN WE ZITTEN;EN ZIEN MET LEDE OGEN TOE……WAS WIRT UBER 50 JAHRE VAST NICHT GEWUBT HATTE’
  MET DE KENNIS VAN.TOEN ,NU…….
  NAAR DE TOEKOMST..DAN ZULLEN WE TOCH ECHT ZELF EERST IN BEWEGING MOETEN KOMEN…..
  EEN TOEKOMST..TE BEREIKEN;EN DAT LUKT NIET MET DIT TUIG; OP DE TRAGE AMBTELIJKE CORRUPTE BUREACRATISCHE CRIMINELEN ZELFVERIIKENDE MOLENS.

  DEZE REGERING ERUIT;OF IK ERUIT…
  EEN MASALE ZELFMOORD AXTIE…IS WEER EENS WAT ANDERS;ZONDER DAT ER ONSCHULDIGEN MEE GESLEURD WORDEN UIT KEUZEN.
  NIET KIEZEN IS OOK EEN KEUZE.EN UIT TWEE KWADE…

  IS DIT HET GOEDKOOPST EN MILIEU VRIENDELIJKST..
  DUURZAAM VERLOST!..UIT DE KLAUWEN VAN DE TOTALITAIRE INGEBURGERDE MISDAAD.

 10. 14

  “Er zijn gigantische rendementen gemaakt op die pensioenpremies van je. Je ontvangt veel meer pensioen dan je ooit hebt betaald. Ook als je corrigeert voor inflatie.”

  Ik weet niet wat jij gigantisch vindt, het was de discussie ook niet dat ik meer ontvang dan ik ooit betaald heb. Dat is op zich logisch: als je een miljoen leent betaal je rente, en als je een miljoen belegt krijg je rente.

  Ik ben vooral benieuwd waar jouw woede en die van gronk vandaan komen. Wat veroorzaakt het? Wat voor beeld heben jullie eigenlijk van ouderen en anderen. Wie voedt jullie denkbeelden, of wat?

  Ik herhaal dat ik de eerste 20 jaar 1/12 van het pensioen heb opgebouwd en de laatste 20 jaar 11/12. In de laatste 10 jaar was het beleggingsresultaat soms al negatief. Dus zoveel extra kwam er niet bij.

 11. 15

  Kun je dat 20 – twaalfden verhaal wat verder leggen, want echt snappen doe ik het niet. Dat er in de laatste 10 jaar negatieve rendementen zijn geweest, of zelfs dat die hele periode per saldo negatief was heeft in mijn ogen pas waarde als ik kan begrijpen hoe positief de periode ervoor was.
  In gerelateerd nieuws vandaag [x]

 12. 18

  Maar één zin Salvatore? Het hele postje bestaat uit minder dan 1000 woorden. In drie reacties heb je er 3.300 geproduceerd. Ik heb je al eens eerder aangeraden om een eigen website te openen. Kan gratis. Hoef je alleen maar een linkje hier neer te zetten. Kan je zelf ook nagaan hoeveel mensen je epistels lezen. Hoeveel denk je zelf dat het er zijn?