Die verdraaide babyboom toch

Fel stuk op GeenStijl gisteren. Lees het eerst maar even hier.

***

Bent u er weer? Het gaat me niet om de concrete aanleiding (de affaire-Kinneging) en ook niet om Rutger Castricum, maar om de eigenlijke analyse. Wat mij daaraan opvalt, is dat ze nog zo sterk de sfeer uitstraalt van de jaren tachtig. De jongeren destijds analyseerden messcherp dat veel van de toenmalige bezuinigingsmaatregelen ten koste gingen van (a) jongeren en (b) de samenleving als geheel, en dat de generatie die de mond vol had gehad van idealen, haar eigen positie nooit ter discussie stelde. De babyboom was bezig met wat Rudi Dutschke de “Lange Mars door de Instituties” had genoemd, en was daarbij het hogere doel een beetje uit het oog verloren.

Het meest cynisch was, in mijn beleving, dat de babyboomers kortingen kregen op de aflossing van hun studieschulden, die werden gefinancierd door commerciële rente te rekenen aan de zittende studenten. De Utrechtse socioloog Becker rekende hen tot “de verloren generatie”, Doug Coupland schreef over Generation X, en een schitterend beeld van de ontgoocheling van die tijd is te vinden in Jan van Akens roman Het fluwelen labyrint.

GeenStijl beschouwt het optreden van Rutger Castricum als een goede manier om de hypocrisie van de babyboom te ontmaskeren. Dat roept twee vragen op. In de eerste plaats: wie moet daar dan nog van worden overtuigd? In elk geval niet de verloren generatie. In de tweede plaats: inmiddels verdedigt die verloren generatie hardnekkig en taai háár posities. We zouden een actuelere analyse verwachten, zo na een kwart eeuw.

Hier is de mijne, die is geïnspireerd door Christopher Lasch, en waarover ik schreef in Polderdenken. Wat de succesvolste leden van de babyboom en de verloren generatie bindt, is dat ze zijn gaan behoren tot een internationaal georiënteerde elite. De huidige elite – om dat woord op deze plaats even zonder verdere definitie te gebruiken – is opgeleid aan internationaal georiënteerde universiteiten, reist gemakkelijk door allerlei buitenlanden en is niet meer geworteld in het eigen land. Beide generaties hebben deelgenomen aan deze “revolt of the elites”.

Nu heeft iedereen van tijd tot tijd erkenning nodig, een compliment, een aai over de bol. Anders is het leven niet te harden. De leden van die internationale elite zoeken die erkenning vooral bij andere leden van diezelfde groep, en niet bij de mensen in het eigen land, die zich buitengesloten voelen.

Rutger Castricum kan een wezenlijker bijdrage leveren aan een actuelere discussie, als hij de simpele vraag stelde waarom de Nederlandse burger zo weinig terugziet voor de internationalisering. Begrijp me niet verkeerd: die internationalisering heeft vooral grote voordelen, maar veel mensen constateren terecht dat de grootste voordelen vooral zijn voor anderen. De burger verdient beter.

 1. 1

  Wat een raar stukje. Generation X en de yuppies zijn samen de bulk van de babyboomers, maar Lendering en of Geenstijl schijnt te denken dat alleen de generatie van de jaren 60 uit babyboomers bestaat… En wie niet eens weet, wie de babyboomers zijn, kan ook weinig zinnigs over de babyboomers zeggen, natuurlijk, maar dat is ook niet het doel van hun publicaties. Dat doel is namelijk alleen maar klagen over ‘de elite’, die ze dan vereenzelvigen met ‘de babyboomers’. Of eigenlijk is het alleen maar klagen om te klagen, want dat is het publiek waar ze zich op richten. Inhoudelijk zwak en niet de moeite waard om er op in te gaan (het woordje diep is bewust weg gelaten, want dat is bij dit soort oppervlakkig gezeur niet mogelijk).

 2. 2

  Ik heb het maar even met de kop en staart van het GS-artikel gedaan, want het is echt zonde van je tijd. Verder totaal misplaatst. Ik lees:

  Rutger S. Thompson en dus is die blonde plofkop met zijn roze plopkap een kracht om rekening mee te houden. Hij doet het cynische journalistieke werk van zijn generatie: lastige doorvraagvragen stellen die niet beleid, maar de dogma’s van de persoon áchter dat beleid doorprikken.

  En dan denk ik, nee dat dóet Ruktor helemaal niet. Waarmee me meteen bijster wordt waar het artikel over gaat. Wisten jullie trouwens dat Ruktor zijn diploma van Windesheim heeft gekregen?

 3. 3

  Als verloren-generatiegenoot kan ik hier best inkomen, maar aangezien ik om het zo maar te zeggen niet ben toegetreden tot de internationaal georiënteerde elite zou ik het fijn vinden als je de laatste alinea toch wat wil toelichten – hoewel dr Lendering kennende reageert hij eigenlijk nooit op reaguurders.
  Ik bedoel: deze zin begrijp ik niet: “Begrijp me niet verkeerd: die internationalisering heeft vooral grote voordelen, maar veel mensen constateren terecht dat de grootste voordelen vooral zijn voor anderen.”
  Hoe kom je te weten of iets “vooral grote voordelen” heeft als “de grootste voordelen vooral voor anderen zijn”? Dat betekent immers dat er misschien maar een handjevol mensen “die anderen” zijn – en waar hoort de lezer bij? En het betekent ook nog eens, dat iets vooral grote voordelen heeft, als je het ermee eens bent dat maar weinig mensen er van profiteren?

 4. 5

  Het stuk op GeenStijl is een poging het gehannes van Rutger goed te praten door hele andere dingen erbij te slepen die er niets mee te maken hebben maar die het wel goed doen.

  Kijk daar nou doorheen, en ga niet op de “babyboom-issue” in.

 5. 6

  De babyboom houdt rond 1970 pas op. Dan begint het aantal geboortes pas te dalen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LevendGeborenenNL.png

  Maar je kan natuurlijk altijd je eigen definitie hanteren, zodat je het woord als scheldwoord kunt blijven gebruiken en je zelf wijs kunt maken, dat je er niet bij hoort.

  In nr 003 heb je die kennis feitelijk ook al wel beschreven hoor: “Als verloren-generatiegenoot kan ik hier best inkomen, maar aangezien ik om het zo maar te zeggen niet ben toegetreden tot de internationaal georiënteerde elite“. Nee, die jongens en meisjes, die wel tot de internationale elite toe zijn getreden, zijn de yuppies geweest, niet de krakers (als belangrijkste / bekendste groep van de verloren generatie). Die zijn daartoe uitgekozen door de vorige elite, omdat zij zo goed hun best deden op die vorige elites te lijken en zo goed waren in het likken van bepaalde delen van de menselijke anatomie, maar hebben tot nu toe altijd weten te verkopen, dat het alleen aan hun eigen kennis en kunde te danken was, dat zij tot die elite gingen behoren.

  Uitzonderingen daargelaten, die het wel op eigen kracht ‘gemaakt’ hebben, natuurlijk, maar dat is bij iedere volgende elite altijd maar een minderheid.

 6. 7

  Toch. Ok. Yup komt uit begin jaren tachtig, en geen tiener. Er zitten wel 2 hele generaties in die babyboomgenaratie: Een baby van 1969 kan ouders uit 1946 hebben. De jongeren van 1960 en verder waren 20 in 1980. Toen waren de oudere babyboomers al dertig en ouder en in hun carriere.

 7. 8

  Yup is een term die vanaf begin jaren 80 tot in de jaren 90 veel werd gebruikt. Volgelingen van Reagan, Thatcher en Friedman. Pas toen er rond 2000 diepe scheuren in het marktdenken begonnen te verschijnen (en Friedman zich al lang van deze anarchokapitalistische stroming af had gekeerd, juist omdat hem ook duidelijk was, dat daar alleen maar crisissen van konden komen), begon het voor die elitaire groep ongemakkelijk te worden zich als zodanig te profileren.

  “De jongeren van 1960 en verder waren 20 in 1980”
  De jongeren van 1970 waren 20 in 1990. Geboren tussen pakweg 1960 en 1970 ben je een late babyboomer, waartoe de meeste krakers en yuppies ook behoren.

 8. 9

  Van alle kinderachtige gedragingen waar je Geenstijl terecht kan beschuldigen is de allerkinderachtigste toch wel hoe ze altijd tot in den treure doorgaan met het aanvallen van mensen en organisaties die het wagen om kritiek op Geenstijl (of aanverwanten) te hebben. Iedere opmerking van mensen op de zwarte lijst wordt uit zijn verband gerukt, opgeblazen en 20 keer getoond.

  Ze zijn nu al weer sinds dat mislukte DWDD-optreden van Rutger bezig om alle Rutger-critici aan te vallen. Hoe meer tegenstanders ze in dat proces kunnen vinden, hoe langer ze hier mee kunnen doorgaan. Juist die ‘andere mening’ waar ze het de hele tijd over hebben, kunnen ze totaal niet accepteren. Als je ook maar een keer probeert om een kleine kanttekening te plaatsen bij wat Geenstijl doet, sta je op de zwarte lijst en dat zal je merken ook.

 9. 10

  Mijn – overigens niet zo gefrustreerde – indruk is dat er voor de generatie tot 1956 geborenen nog behoorlijk snel werk was. Daarna werd het minder, omdat er ook nog volop mensen van voor de oorlog werkten.
  Het komt ruwweg overeen met de stappen in de onderwijshervomingen, de overgang van HBS naar VWO en mulo-mavo, en later die van gewone universiteit naar “twee” fasen structuur. Dat laatste was zo’n typische als “hervorming” verkochte bezuiniging – de tweede fase is er namelijk nooit gekomen, behalve als uitgeklede aio betrekking.

 10. 13

  Omdat men zich niet wil verlagen tot hetzelfde niveau? Ik kan me daar iets bij voorstellen.

  Bovendien, als je de methodes van Rutger tegen hem gaat gebruiken dan heb je kans dat hij je op ervaring verslaat. Je zal daarvoor toch iemand moeten inzetten die dat spelletje een beetje doortrapt kan spelen. En die geen serieuze reputatie heeft hoog te houden.

 11. 14

  Ze hebben wel een heel lang lulverhaal nodig om de hufter-journalistiek van Rutger goed te kletsen.
  Deze veer-in-eigen-reet van GS is toch echt gebaseerd op een maatschappij-analyse met de diepgang van een surfplank.

 12. 17

  De babyboom houdt rond 1970 pas op. Dan begint het aantal geboortes pas te dalen.

  Dat is toch moeilijk te verkopen. De piek in eind jaren ’60 zijn immers letterlijk de kinderen van de echte babyboomers (zij die geboren zijn in ’45-’47). Je kunt echt niet de kinderen van de babyboomers bij de generatie babyboomers tellen (want ze zijn een volgende generatie). Het betreft ook een nieuwe piek.

 13. 18

  Als je zo gaat redeneren kun je zelfs zeggen, dat de babyboom al in 1947 is gestopt. Het woord babyboom staat gewoon voor de hoeveelheid kinderen die geboren zijn, en wie hun ouders zijn, en of die ouders zelf ook babyboomers zijn, doet niet ter zake.

 14. 19

  Een zekere Oostenrijker met verregaande internationale politieke aspiraties had ook al zo’n hekel aan internationalisme, gek eigenlijk. Volgens mij is de intellectuele elite per definitie en in alle tijden internationaal georiënteerd, van de italianisanten van de 16e eeuw tot de Erasmusbeursstudenten van de 20e.
  De echte kloof loopt tussen laag- en hoogopgeleid, en dat is een gevaarlijke. Eigenlijk is de PvdA de enige partij die beide groepen nog expliciet probeert aan te spreken.

 15. 20

  Daar heb je helemaal gelijk in. Eén van de voornamelijkste verschillen tussen elite en niet-elite is dat de eerste groep altijd Europees/mondiaal georeinteerd is. Zo ging de elite in 1600 al in Italie studeren en hielden ze er (internationale) salons op na om gedachten uit te wisselen. De niet-elite is meestal zeer lokaal georienteerd.

  Voor de rest heeft Geenstijl in zijn artikel grotendeels gelijk. Het is niet voor niets dat de jeugdwerkloosheid in de EU zo hoog is, dat al mijn oude studiegenootjes geen vaste contracten kunnen krijgen….

 16. 21

  Nu wordt het helemaal verwarrend. Tot de babyboomgeneratie wordt over het algemeen gerekend iedereen geboren tussen 1946 en 1956.
  Eigenlijk moet je zeggen dat de babyboom ophoudt in 1949. Vanaf dat moment werden de geboortecijfers weer normaal.
  Inderdaad verminderde begin jaren zeventig het aantal kinderen heel snel, met een dieptepunt halverwegen de jaren tachtig.

  Het is toch wel van belang Pedro, om precies te weten wie we nu de schuld moeten geven van alles. Hoort nu iemand die in 1956 is geboren er nu wel bij of niet?

 17. 22

  De reden dat ik altijd tweede gedachten heb bij dit soort artikelen, is omdat er vaak zinnen als deze instaan: “de generatie die de mond vol had gehad van idealen, haar eigen positie nooit ter discussie stelde“.

  Wat ik me dan altijd bedenk is dat de mensen in de tijd waar het over gaat, zichzelf niet beschouwden als een soort door leeftijd bepaalde eenheid, maar als mensen die zich in groepen en partijen organiseerden, een heleboel christelijke (KVP, ARP, CHU etc. etc.) en de PvdA, en de VVD, en nog wat van die groepjes.

  “Maar toen stonden de generaties ook al tegenover elkaar” zou men kunnen zeggen. Dat is mogelijk, maar zeg er dan wel bij dat de toenmalige discussies in politieke termen werden gevoerd. Zeg er dan ook bij dat deze “generatiekloof” voornamelijk werd beleefd door zichzelf te vergelijken met de oudere generatie van de, ideologisch gezien, “andere kant”.

  Door het politieke karakter uit de discussie weg te definiëren (en dat doet men door alleen nog maar over “babyboomers” te praten) maakt men elke hoop op welke (politieke) duiding dan ook bij voorbaat ijdel. Men heeft dan immers de politiek de geschiedenis uit geschreven. Er kan geen politieke discussie, dialoog of zelfs analyse meer bestaan als de politieke geschiedenis bij voorbaat onmogelijk gemaakt is.

 18. 23

  De vraag is natuurlijk, waarom we het in deze kwestie ineens over babyboomers hebben, en het antwoord is eigenlijk meteen duidelijk, wanneer die vraag gesteld wordt. ‘Links’ kan deze keer de schuld niet krijgen, dus moeten ze een andere zondebok zoeken, en aangezien Kinneging ook al geen allochtoon is, konden ze die groep ook al niet gebruiken. Dan komen ze al gauw bij de babyboomers uit, want dat bekt zo lekker. Bovendien zijn babyboomers voor hun mentally challenged achterban toch bijna gelijk aan links…

 19. 24

  Een typische babyboom reactie. Gewoon de jongere generatie achterlijk noemen en het op gezeur houden. En zo kunnen zonder last van het geweten nog 20 jaar de jeugd naaien.

 20. 25

  Ik loop hier tegen mijn beperkingen op. Ik kan me namelijk niets voorstellen bij een jonge VVD’er die in 1966 of 67 “de mond vol had van idealen” die hij tegenover een oudere generatie van de andere politieke kant stelde.

  En trouwens, Nieuw Links was behoorlijk aan het rebelleren tegen de oudere garde in de eigen PvdA.

 21. 26

  Niet alle jongeren zijn achterlijk. Maar net als in iedere generatie zijn er wel veel achterlijke jongeren. En de achterlijke jongeren van de huidige generatie marcheren maar al te graag mee met de roze hordes.

 22. 27

  Afhankelijk van alle verschillende definities ben ik wel of geen babyboomer. En dat doet er verder ook helemaal niet toe, want de babyboomers is zo een enorm gevarieerde groep van mensen over een grote periode van de tijd, dat iemand met een beetje verstand wel in ziet, dat het benoemen van de babyboomers in een probleem een zwaktebod is, bij gebrek aan argumenten.

  Je kunt het nog 50 jaar blijven roepen, maar het blijft slap.

 23. 29

  Jawel, maar die rebellie, misschien is “emancipatiebeweging” overigens een betere term, was van partijpolitieke aard, en dat was nou net wat ik wilde betogen.

 24. 30

  Je kunt het blijven ontkennen, maar het doet niets af aan het gelijk van Geenstijl in deze. De praktijk wijst het ook uit. Sla de krant maar open.

 25. 32

  “En trouwens, Nieuw Links was behoorlijk aan het rebelleren tegen de oudere garde in de eigen PvdA”

  Helemaal waar. Je ziet het niet alleen bij Links. Als ik JOVD ers spreek zijn ze ook zeer teleurgesteld in de VVD, al jaren. De onvrede tegenover de demografisch uiterst dominante babyboomers is breedgedragen.

 26. 33

  Kijk, dit snap ik, want het is te verklaren uit de praktijk van de huwelijksmarkt. Voor mei 1945 was trouwen moeilijk. Kort daarop is een enorme groep jongens naar Nederlands-Indië gestuurd, die pas na 1949 terugkwam en beschikbaar was voor de vrouw. Werk of een opleiding was toen voor die mannen niet meteen voorhanden. Mannen, geboren na 1930 en anderen die niet naar Indië waren geweest, waren een concurrent voor de mannen die terugkwamen. Dus was er de eerste tien jaar na 1945 een inhaalslag van huwelijken en dus van geboortes.

 27. 34

  Je bent natuurlijk ook wel een beetje achterlijk als je (als GS) een strijd wilt uitlokken zonder dat je erbij zegt in welke ideologische arena je die strijd uit wilt vechten. Zelfs als je de generatiekloof opnieuw wilt oprakelen (wat al van weinig intelligentie en fantasie getuigt), dan zul je er tenminste toch bij moeten zeggen waarin het huidige generatieconflict zou verschillen van al die vorige, anders blijf je alleen maar hangen in verzuchtingen als over “de jeugd van tegenwoordig” (maar dan tegengesteld).

  Of moeten we GeenStijl zien als een stelletje agitproppers die uit reflex agiteren, maar die (omdat ze zelf ook al op wat leeftijd beginnen te geraken) vergeten zijn welke propaganda daar ook alweer bij hoort?

 28. 35

  Weet je nou wat zo vervelend aan deze hele zaak is? Dat de jongere hoogopgeleide generatie beseft dat het noodzakelijk is dat de babyboomers hun punt erkennen, ze zijn immers machtiger en talrijker. En zolang dat niet gebeurt, worden we alleen maar harder genaaid door ze. Het vervelende is alleen dat ze het gewoon ontkennen en afdoen met dooddoeners die oudjes altijd gebruiken: de jeugd is dom, ze praten onzin bladiebla. Dat is lekker makkelijk voor ze, want zolang ze geen inhoudelijk gesprek aangaan, verandert er niets aan de voor hun (babyboomers) gunstige en bevoordeelde situatie.
  Dat deze zelfde lui wel zo nadrukkelijk hun stempel op het tijdsbeeld/beleid hebben weten te drukken maakt het alleen maar zuurder. Wat rest is cynisme. De wetenschap dat er pas iets verandert als hun groep afneemt in aantal. En dat duurt nog wel een tijdje helaas.

 29. 36

  Al jaren worden de jovd-ers van toen de vvd-ers van nu, dus dat is gewoon traditie, net als bij andere partijen. Er is nog nooit een jongerenclub doorgegaan als nieuwe politieke partij. Dus: of het lukt die jovd-ers om de vvd een beetje bij te gaan sturen, of ze passen zich uiteindelijk toch maar aan aan de mores binnen de vvd, of ze kiezen een later moment om met hun oude jovd-collega’s een verandering tot stand te brengen. Ik heb wel de indruk gehad dat dat met paars zo is gebeurd in verschillende partijen. En nu weer trouwens, omdat die mannen en vrouwen van paars behoorlijk hard weggewipt zijn.

 30. 37

  want zolang ze geen inhoudelijk gesprek aangaan, verandert er niets….

  Zo, u wilde dus het inhoudelijke debat aangaan? Dat is mooi. Begint u er dan maar mee om aan te geven over welke babyboomers u het precies heeft: slechts de Nederlandse of de Europese.

  En wat is bijvoorbeeld uw opstelling in het ideologisch conflict over “Europa”? Enerzijds staan daar de babyboomers van de SP en PVV, en anderzijds de babyboomers van CDA/PvdA en VVD.

 31. 38

  “Begint u er dan maar mee om aan te geven over welke babyboomers u het precies heeft: slechts de Nederlandse of de Europese.”

  In deze kwestie heb ik het over de nederlandse babyboomers.

  “En wat is bijvoorbeeld uw opstelling in het ideologisch conflict over “Europa”? Enerzijds staan daar de babyboomers van de SP en PVV, en anderzijds de babyboomers van CDA/PvdA en VVD.”

  Uit onderzoek is gebleken dat de stemmers van de PVV met name blanke mannen zijn rond de dertig. Dus dat zijn geen babyboomers. Die tegenstelling is er dus niet. Voor de rest sta ik zelf positief tegenover Europa, maar niet tegenover Brussel.

 32. 39

  @37

  Waarom vind je Europa zo belangrijk in het generatieconflict? Het gaat mij om eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, eerlijke kansen op hervormingen, erkenning van de ongelijke situatie. Europa heeft niet echt een sociaal gezicht en bemoeid zeer weinig met dergelijk beleid.

 33. 40

  Aha, in 1600 deugden de babyboomers ook al niet, begrijp ik hieruit. Nee, sterk punt van je om de babyboomers van 1600 erbij te halen als je een inhoudelijke discussie (jouw woorden) over babyboomers wilt houden (maar niet heus).

  En wat die vaste baantjes betreft die niet te krijgen zijn, dat heeft te maken met de overwinning van de vrije-marktkrachten die alles flexibeler willen hebben. Een bepaalde stroming heeft het nou eenmaal gewonnen. Of je dat nu leuk vindt of niet, dit kun je de babyboomers als geheel niet kwalijk nemen. Je kunt de vrijemarkt-scepticisten hoogstens verwijten dat zij hun ding niet genoeg behartigd hebben. Maar deze lieden zijn hooguit een deel van de babyboomers, en dat deel kun je niet als exemplarisch voor deze hele generatie zien.

 34. 41

  Lekkere babyboom reactie weer. Gewoon de reactie van een ander verkrachten. Ik geeft een ander gelijk wat betreft de traditie van elites om internationaal georienteerd te zijn. Dat geef ik wat kracht mee met controleerbare stellingen over het verleden, en vervolgens plaats jij dat in een heel ander draadje. Maar voor de duidelijkheid. Intellectuele elites zal van oudsher internationaal georienteerd, en daarin ligt geen verwijt of iets dergelijks. Dat neem ik ook de babyboomers niet kwalijk.

  Hieruit blijkt maar weer dat er geen inhoudelijke discussie mogelijk is. Alles om de kop in het zand te houden.

  Zie je trouwens ook dat die reactie begint met :”Eén van de voornamelijkste verschillen tussen elite en niet-elite is dat de eerste groep altijd Europees/mondiaal georeinteerd is” en niet rept over het verschil tussen babyboomer en niet-babyboomers?
  Kom op, jullie gaan er toch zo op prat dat vroeger het onderwijs nog goed was!

 35. 42

  Ben ik even blij dat ik ‘net géén Babyboomer’ ben. Helemaal na het lezen van de reacties van het simplistisch trolletje ‘INje’. Paxton inmiddels al gelezen, overigens? Nee? Jammer!

 36. 43

  Schitterend om in een ad honinem van 3 zinnen een ander simplistisch te noemen en vervolgens via Paxton nog een duit in het demoniserende zakje te doen.

  ” Paxton inmiddels al gelezen, overigens? ”

  Ja.

 37. 44

  @39 Jij wilde een “inhoudelijke discussie”. Dan krijg je ook een inhoudelijke discussie.

  Dan gaat er er alleen nog maar over wat deze “inhoud” is. Deze inhoud is óf de discussie over het (=jouw) babyboomdenken, bestaat er wel zoiets? (en zo ja, dan gaat dat over grenzen heen), óf die discussie gaat over alles waarvoor je dat babyboomdenken van je wilt gebruiken (want de betekenis van iets wordt bepaald door zijn gebruik), bijvoorbeeld “Europa”.

  Als jij een inhoudelijke discussie wilt, dan kun je die krijgen, maar dan moet je wel kunnen aangeven over welke “inhoud” je het eigenlijk hebt. Duidelijk zo?

  (zie verder ook mijn reactie #34, die je je als kennelijke GeenStijl-adept persoonlijk aan kunt trekken )

 38. 45

  Blijkbaar kun jij geen inhoudelijke discussie voeren omtrent dit onderwerp, zoals wel bljikt uit @34 en @40. Dat mag je je persoonlijk aantrekken. Je agressieve benadering onderbouwt dat alleen maar.

  “Dan gaat er er alleen nog maar over wat deze “inhoud” is”

  Vind ik niet. Het ‘wat’ is ondergeschikt aan het ‘hoe’ en ‘waarom’. Beschrijven is niet zo interessant. Bijvoorbeeld, hoe en waarom is het zo dat de huidige jonge generatie hoogopgeleiden zo’n ondergeschikte positie hebben aan de babyboomers?
  Als we nog over het ‘wat’ moeten praten, dan komen we in een gesprek wat al 1000 keer is gevoerd en waarin babyboomers steevast blijven vasthouden dat de tegenstelling niet bestaat. Iets wat jij ook suggereert trouwens.

 39. 46

  @45 Jij wilde een “inhoudelijke” discussie. Dan moet je aangeven wat de inhoud is, en moet je niet wegduiken.

  Verder moet je je niet zo arrogant (als een soort islamist bijna) opstellen door van mij te eisen dat ik jouw invulling van het concept “babyboomers” overneem, want dat doe je in feite door je beschuldigingen jegens “de babyboomers” alleen maar te herhalen om daarna net te doen alsof ik een plicht tot reageren zou hebben. Ik neem dat concept van jou niet over want dat is nou net waar ik op tegen ben. Daar gaat deze hele discussie nou net over. Dat ís de inhoud. (Zie ook #22 en #34). Als jij daarentegen achter vage abstracties weg wilt duiken (“Het ‘wat’ is ondergeschikt aan het ‘hoe’ en ‘waarom’“, pff), dan moet jij dat weten, maar verwijt mij dan niet dat ik geen inhoudelijke discussie zou voeren.

  En hou op met huili huili te doen door mij onterecht van agressie te beschuldigen. Je bent Rutger Castricum toch niet? Nou dan!

 40. 49

  Je wilt het ‘wat’ weten maar neemt mijn invulling niet over. Dan maak je het makkelijk voor jezelf. Zoals ik al voorspelde, dan ga je het bestaan van de generatiekloof weer in twijfel trekken waardoor je legitimiteit verschaft voor de huidige situatie.

 41. 50

  Het hele GS-artikel ademt de sfeer van “wij jongeren” tegen “die gebabyboomde ouwe lullen”. Een beetje misplaatst als je bedenkt dat dhr Stift aka Burema al flink op leeftijd (en als ik dit mag geloven over 3 jaar Abraham ontmoet), Bertje B ook die 40 al begint te naderen en oprichter Monique W ook al 42 jaren achter de kiezen heeft.

  GeenStijl is inmiddels zelf een blog van oude mannen met een midlife cirsis en een hang naar jeugdig rebels schoppen geworden.

 42. 53

  @49 Je voegt alleen maar woorden toe en kletst er zo maar wat omheen. Ik wil het “wat” weten, zeg je (wat dat verder ook moge betekenen). Maar dat zijn jouw woorden. Ik hoef helemaal niets te weten wat ik al niet wist want de discussie gaat erover of jouw gebruik van de term “babyboomers” ergens op slaat. Je zegt desgevraagd dat het een typisch nederlands verschijnsel zou zijn, maar dat is om te beginnen al aantoonbare onzin.Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het Wikipedia lemma Post-World_War_II_baby_boom. Waar wil je het daarna dan eigenlijk nog helemaal over hebben als je er in het allereerste begin zo fenomenaal naast kleunt?

  Vervolgens verwijt je me dat ik de generatiekloof weer in twijfel zou trekken. Maar dat is volstrekt bezijden de waarheid, kijk maar naar wat ik zei in #34. En tenslotte gebruik je deze onwaarheid ook nog eens als een verwijt in mijn richting omdat ik de huidige situatie legitimiteit zou verschaffen. Godverdomme, hoe haal je het in je domme puberale kop? Op de eerste plaats dat deed ik dat niet, doe ik dat niet en zál ik dat ook niet doen, en op de tweede plaats kán ik dat zelfs helemaal niet gedaan hebben want daar heb ik het niet eens over gehad. Ik heb vanaf het allereerste begin heel wat anders gezegd, zie reactie #22.

  Zal ik jou eens wat vertellen, Inje, ik denk dat jij een aspirant lidmaatje van de rechtse kerk bent, dat zich graag wil bewijzen voor de grote mannen (die zich hier overigens angstvallig verschuilen). Jij kent aan bepaalde woorden en begrippen een lading toe zoals alleen gelovigen dat kunnen en je probeert een taboe te creëren rond het in twijfel trekken, of zelfs maar een ander gebruik van die woorden en begrippen. Iedereen die er anders over denkt is “de vijand”. Die is “babyboomer” of “links” (of nog iets anders negatiefs). Wie niet voor mij is, is tegen mij. Verder heb je niks te melden. Jij hebt de waarheid in pacht, denk je, net als het eigendomsrecht op bepaalde termen en begrippen, zoals alle gelovigen dat denken te hebben. En als je je zin niet krijgt en op je plaats wordt gezet ga je huili huili doen, net als Castricum. De Dom-Rechtse kerk, dat is het.