Zwanger na verkrachting

SGP-voorman Kees van der Staaij deed even een Republikeintje. Nu de feiten.

Kees van der Staaij zal er vermoedelijk niet wakker van liggen. De storm die ongetwijfeld vandaag over hem heen zal walsen, is natuurlijk door god gegeven, dus daar ga je niet over miepen. Voor slachtoffers van verkrachting ligt zijn uitspraak – vrouwen zelden zwanger na verkrachting – wellicht wat gevoeliger.

Kees van der Staaij was bij RTL Nieuws te gast en het gesprek ging al snel over abortus. Dat de SGP faliekant tegen abortus is, mag niet verbazen. De mannenbroeders hebben dus ook weinig op met de slachtoffers die zwanger raken. Ook dan is abortus niet gewenst. Maar, zo tuttutte Van der Staaij, dat komt toch weinig voor.

Het ligt er natuurlijk aan wat je weinig en wat je veel noemt. Het ligt er ook aan in welk jaar je meet.

Het ministerie van Volksgezondheid noemt een cijfer van 7 procent van de vrouwen die na een verkrachting zwanger raken. De eerste vraag die dan op komt is, hoeveel gevallen van ‘zwanger na verkrachting’ vinden dan jaarlijks plaats? Dat is eenvoudig op te zoeken. Opvallend is dat het aantal verkrachtingen al jaren afneemt.

Op zich is het dan een simpele rekensom om uit te rekenen hoeveel vrouwen er bij benadering zwanger raken na een verkrachting.

Voor iemand als Van der Staaij is iedere abortus teveel. Dat begrijp ik wel (al begrijp ik niet dat iemand zo rechtlijnig in het leven kan staan). Het aantal abortussen neemt al tijden af, al zijn er niet hele recente cijfers (2010, journalistiek gezien de Middeleeuwen). CBS houdt de cijfers bij van de ziekenhuisopnamen, dus daar moeten we het mee doen. In 1995 vonden er 2,9 abortussen plaats per 10.000 inwoners. In 2010 was dit gezakt tot 2,2. Toch een flinke daling.

De meeste abortussen worden echter in klinieken uitgevoerd. Jaarlijks laten ongeveer 28.000 vrouwen een kind weghalen.

Voor Van der Staaij is het kwaad al geschiedt. Wat zou hij gedacht hebben? Laat ik de Republikein Akin even nadoen? Wel goed voor de naamsbekendheid. Stemmen zal het hem waarschijnlijk niet kosten.

Foto flickr cc zeeuwsebibliotheek

Reacties (67)

#1 Levi

Waar komt die (spectaculaire) daling van 40% in zes jaar vandaan?

 • Volgende discussie
#1.1 Dimitri Tokmetzis - Reactie op #1

Criminaliteit daalt op vele fronten al behoorlijk hard de afgelopen jaren. Maar veertig procent is veel idd. Eens kijken of we het kunnen uitzoeken.

#1.2 Levi - Reactie op #1.1

Het kan aan veel verschillende zaken liggen, bijvoorbeeld:

– minder animo bij slachtoffers om het te melden
– verandering van definitie ‘verkrachting’ bij registratie
– toename weerbaarheid potentiële slachtoffers
– afname dadergroep

De eerste twee lijken mij aannemelijker. Verkrachting vindt doorgaans plaats in huiselijke kring onder bekenden (familie, vrienden). Wat is er daar in de afgelopen zes jaar significant veranderd? Verkrachtingen op straat kunnen wel onderhevig zijn aan een alertere politie en/of betere straatverlichting etc.

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 lapis - Reactie op #1.2

– verandering van definitie ‘verkrachting’ bij registratie

Mwoah, als er van het ene op het andere jaar een breuk is waar te nemen dan is dat aannemelijk, maar er lijkt hier echt sprake van een zevenjarige dalende trend. Dan zou minstens een aantal keer de definitie van verkrachting moeten zijn vernauwd. En volgens mij is er juist een tendens in de samenleving om verkrachting steeds ruimer te definiëren, niet nauwer.

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Levi - Reactie op #1.3

klopt, I stand corrected

#1.5 Bismarck - Reactie op #1.2

Je mist nog als mogelijke oorzaak een attitudeverandering betreffende verkrachting. Verkrachting wordt steeds meer “not done”. Je geeft trouwens weinig onderbouwing voor de door jou gekozen verklaringen.

 • Volgende reactie op #1.2
 • Vorige reactie op #1.2
#1.6 Levi - Reactie op #1.5

Verkrachting is sinds de Steentijd steeds minder ‘not done’ geworden, maar een daling van 40% in de laatste zes jaar is wel erg snel. Kwamen die laatste Neanderthalers allemaal in de afgelopen zes jaar tot inkeer?

 • Volgende reactie op #1.5
#1.7 Bismarck - Reactie op #1.5

Weet jij hoe de ontwikkeling voor 2005 was? Misschien was er tussen 1999 en 2005 ook een afname van rond de 40%? Overigens zie ik sinds de jaren ’70 toch echt wel meer ontwikkelingen op seksueel gebied (in de zin dat er wel meer dingen steeds sterker worden afgekeurd).

 • Vorige reactie op #1.5
#1.8 Asterix - Reactie op #1.2

Minder prioriteit bij het opnemen van PV en vervolging ?

 • Vorige reactie op #1.2
#1.9 T - Reactie op #1.1

Misschien een complete gooi in het luchtledige, maar misschien komt het door internet. Bordelen hebben het ook zwaar omdat mensen makkelijk via internet aan hun trekken kunnen komen.

 • Vorige reactie op #1.1
#2 lapis

Tja, laat ik het eens voor de SGP opnemen: er zijn hier twee kansen die je als de “kans op zwangerschap na verkrachting” kunt beschouwen: A) de kans dat je, gegeven dat je bent verkracht, zwanger wordt, of B) de kans dat je, gegeven dat je zwanger wordt, bent verkracht. Die eerste, A, is dus zo’n 7%, en dat is niet heel klein. Van der Staaij zegt echter in dat interview met Wester ook als antwoord op die vraag over de vegelijking met Akin: “maar we moeten ook niet doen alsof dat, zeg maar, nou, de meeste gevallen van abortus in Nederland nou daarmee te maken hebben“. Dat duidt er dan weer op dat hij naar kans B kijkt, en dat die kans behoorlijk klein is, dat geloof ik dan weer wel.

Daarentegen had die Amerikaan, Akin, het er echt over dat in het geval van “legitimate rape” de vrouw haar hele voortplantingsmechanisme kon stopzetten, en suggereerde daarmee impliciet dat wanneer je als vrouw toch zwanger werd na een verkrachting je het stiekem toch wel geil vond. Van der Staaij gaat lang niet zover, en wat mij betreft is er ook een minder grote rel gerechtvaardigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Noortje - Reactie op #2

Helemaal mee eens. Verkiezingstijd. Elke politicus die onschadelijk wordt gemaakt is er weer eentje zullen de overige partijen denken.

#3 Krek.

ZEVEN procent? Een vrouw is zes à zeven dagen per maand vruchtbaar. Dat is 20 à 25% van de tijd. Als we ervan uit gaan dat verkrachtingen op willekeurige momenten tijdens de hele maand plaats vinden, zou bijna één op de drie verkrachtingen tijdens de vruchtbare periode tot zwangerschap leiden. Je kunt dan inderdaad niet echt beweren dat een vrouw bij een verkrachting minder vruchtbaar is. Eerder het omgekeerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Steeph - Reactie op #3

Mannen zijn niet 100% vruchtbaar….

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Noortje - Reactie op #3.1

Evenmin als alle vrouwen… Leeftijd, mankement, etc.

#3.3 zmmmoccc - Reactie op #3

Een vrouw is zes à zeven dagen per maand vruchtbaar. Dat is 20 à 25% van de tijd.

Onderschat de levensduur van sperma in de krochten van de vrouw niet; dat is al gauw 1 a 2 dagen met uitschieters tot wel 5 dagen. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat vruchtbare vrouwen vaker verkracht worden dan niet-vruchtbare vrouwen. Immers, naarmate vrouwen vruchtbaarder zijn, kleden ze zich sexyer, gedragen zich anders en hebben ook nog een chemische truckendoos. Effectief komt het percentage dus nog een stuk hoger dan 20-25 uit.

Vergelijk ik e.e.a. met de kans dat mevrouw zmmmoccc zwanger wordt (empirisch vastgesteld meer dan 60%) dan zou Kees van der Staaij wel eens gelijk kunnen hebben met zijn uitspraak.

Daar staat natuurlijk wel tegenover dat veel vrouwen moeilijk zwanger worden – ook als ze vruchtbaar zijn – en vooral dat de bullshitargumentatie voor het nonsensstandpunt van Kees er helemaal niet toe doet.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.4 zmmmoccc - Reactie op #3.3

empirisch vastgesteld meer dan 60%

Dit moet ik even nuanceren; hierbij zijn mogelijkheden om zwanger te worden terwijl er al een zwangerschap in gang was buiten beschouwing gelaten:p

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 tom - Reactie op #3.3

Dat percentage ligt een heel stuk lager dan je denkt. Lees sperm wars eens zou ik zeggen.

 • Volgende reactie op #3.3
 • Vorige reactie op #3.3
#3.6 Krek. - Reactie op #3.3

Een eicel leeft 12 uur. Zaad dat tot 5 dagen vóór de eisprong aangeleverd wordt, kan nog meedoen. In totaal dus 6 dagen. Inderdaad zijn niet alle mannen vruchtbaar en ook niet alle vrouwen. Dat maakt het percentage 7% steeds bijzonderder. Hoog dus, naar mijn smaak. En in ieder geval zeker niet lager door verkrachting.

 • Volgende reactie op #3.3
 • Vorige reactie op #3.3
#3.7 zmmmoccc - Reactie op #3.6

Dus, samengevat, een vrouw is helemaal niet 6 tot 7 dagen vruchtbaar, zoals je in #004 zegt, maar slechts hooguit 24 uur.

De factor dat vrouwen die vruchtbaar zijn op allerlei manieren extra sexy zijn moet dus welhaast zeer sterk meewegen (en in mijn persoonlijke geval dus ook :-)).

#3.8 lapis - Reactie op #3.3

Bovendien valt het niet uit te sluiten dat vruchtbare vrouwen vaker verkracht worden dan niet-vruchtbare vrouwen.

Het valt niet uit te sluiten, maar het lijkt me geen enorme factor. Was de wetenschappelijke consensus niet dat de voornaamste motivatie voor verkrachting met macht te maken had, en niet met voortplantingsdrang?

 • Vorige reactie op #3.3
#3.9 zmmoccc - Reactie op #3.8

Het daadwerkelijk verkrachten zal ongetwijfeld een kwestie van macht zijn, maar aangezien de meeste verkrachtingen “binnenshuis” plaatsvinden kan het moment waarop het zover behoorlijk worden beinvloed door het al dan niet vruchtbaar zijn van de vrouw. Dat geldt in mijn relatie ook; we hebben _veruit_ de meeste sex als de vrouw om en nabij d’r vruchtbare periode is.

Een uitsplitsing van de cijfers die in dit artikel worden aangedragen in thuisverkrachtingen en uitverkrachtingen zou erg interessant kunnen zijn..

#3.10 børkbørkbørk - Reactie op #3

Zo even een paar factoren:
1. Misschien de helft van de vrouwen is vruchtbaar; de rest is te oud, te jong, ziek, etc.
2. Veel vruchtbare vrouwen gebruiken anticonceptie
3. Verkrachters insemineren het slachtoffer lang niet altijd
En dan is 7% plotseling nog redelijk veel. Kun je dus eerst even nadenken voor je aan het blaten slaat?

 • Vorige reactie op #3
#3.11 Krek. - Reactie op #3.10

Mijn argument was juist dat 7% erg veel is, gezien de korte periode van vruchtbaarheid.

#4 Boer

Een verkrachting is een ruim begrip en hoeft niet persé geslachtsgemeenschap te betekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Levi - Reactie op #4

Volgens mij heet een verkrachting zonder geslachtsgemeenschap een aanranding?

 • Volgende reactie op #4
#4.2 lapis - Reactie op #4.1

Als de verkrachter met bijv. de vingers iemands lichaamsholtes binnengaat dan valt dat volgens mij ook onder verkrachting, terwijl je daar niet zwanger van wordt. Dat zou het percentage verder kunnen drukken.

#4.3 Noortje - Reactie op #4.2

Penetratie in welke vorm (object, lichaamsholte) dan ook wordt onder verkrachting geschaard.

#4.4 Rob - Reactie op #4

Het is hier Godverdomme Zweden niet.

 • Vorige reactie op #4
#4.5 burne - Reactie op #4.4

Nee, het is hier erger dan in Godverdomme Zweden.

Er zijn inmiddels voorbeelden van iemand die tijdens een (vrijwillig begonnen) zoenpartij met z’n tong het oor van z’n partner ‘binnendrong’ en wegens verkrachting veroordeeld werd. (Dat was overigens de ‘verkrachter’ die een taakstraf van vier weken kreeg..)

#5 Rob

Storm. Glas. Water.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Even een klein puntje van kritiek betreffende de lay-out. Waarom beginnen de grafieken niet op 0? Op deze wijze is de grafische presentatie van de ontwikkeling van het aantal verkrachtingen en bijbehorende zwangerschappen nogal misleidend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 kevin - Reactie op #6

Dat viel mij ook al op.

#7 Mario

Wat zou het mij prettig lijken, wanneer er geen godsdienstwaanzinnigen meer in de Nederlandse politiek actief waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Rob - Reactie op #7

Mij niet. Ik vind ze veel te leuk.

#8 Henk van S tot S

Gaan genoemde percentages over een percentage van alle verkrachte vrouwen of over hen die zwanger kunnen raken?
Er worden ook vrouwen verkracht die reeds onvruchtbaar zijn.
Verder is dit een onderwerp, waarover de vrouwonvriendelijke SGP, maar beter helemaal niets over zou moeten zeggen.
Waarom wordt dit clubje discriminerende, onwettig handelende, zich politieke partij noemende eigenlijk niet verboden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 kim

s’nachts wordt je doodgegooid met sex op de commerciële zenders ,misschien neemt het aantal verkrachtingen daardoor af ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bolke de big

Ik zie het probleem niet zo, het is hier een vrij land en ook de van der Staaij heeft recht op vrijheid van meningsuiting (hoe raar die ook is) en mocht onverhoopt de SGP 76 zetels halen op 12 september en abortus strafbaar stellen dan is dat democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Bismarck - Reactie op #10

Op het laatst vlieg je toch nog de bocht uit. Democratie is niet helemaal precies hetzelfde als de wil van de meerderheid. Geen kind van een verkrachter krijgen lijkt me toch fundamenteel recht genoeg om niet zomaar door een Kamermeerderheid af te laten pakken.

#10.2 Bolke de big - Reactie op #10.1

Was ook lichtelijk overdreven hoor, ik snap gewoon niet waarom iederee zo valt over een leider van een splinterpartij die nooit en te nimmer 76 zetels zal krijgen, laat die vent toch roeptoeteren wat ie wil.

#11 Matthias

Volgens mij zegt hij vooral dat veruit de meeste gevallen van abortus niet gerelateerd zijn aan verkrachtingen. Volgens jouw getallen 110 op 28.000?

Daarmee plaatst hij het ‘verkrachtingsargument voor abortus’ wel degelijk in een genuanceerde context.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 hajo

Vooral mannen, hier en meneertje Staaij, die praten over wat goed is voor het vrouwtje?
Laat die Staaij z’n mond houden, net als die oerdomme republikeinen in de VS. Het recht om zelf te bepalen wat er met en in je eigen lichaam gebeurt (zolang je leeft?) lijkt me fundamenteel. Laat de reli’s daar met hun grijpgrage handje vanaf blijven. Hun imaginaire vriendjes aanroepend voor een argument, omdat een argument op basis van gezond verstand niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hanstertje

Lieve mannen,

Hier een vrouw die principieel tegen abortus is.
Waarom? Uit geloof?
Nee., daar heeft het geen ruk mee te maken, al geloof ik wél in Gof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Hanstertje - Reactie op #13

Nog een poging:

Lieve mannen,

Wil ook ff mijn mening geven over de discussie en over jullie…
Hier een vrouw die principieel tegen abortus is.
Waarom? Uit geloof?
Nee., daar heeft het geen ruk mee te maken, al geloof ik wél (op mijn manier) in God.
Ik zie het als volgt:
Wanneer een vrouw seks kan/wil en de beslissing neemt om die seks te hebben, wéét ze dat de kans bestaat dat ze zwanger kan raken.
Foutje bedankt, Oeps of dat soort uitspraken kunnen niet goedpraten wat een abortus doet, namelijk het beëindigen van een leventje..
Dus een abortus omdat “het nu even niet goed uitkomt” of “omdat ik nu te weinig geld heb en geen leuke kleertjes kan kopen” vind ik dan ook écht niet kunnen.
Een baby heeft vooral liefdevol plekje, verzorging en slaap nodig.
Kan je dat als vrouw op de een of andere manier echt niet geven, dan kan je mensen die géén kindjes kunnen krijgen en maar wat graag willen heel blij maken met jou “oeps en foutje”

Echter bestaan er wel degelijk uitzonderingen naar mijns inziens.
Wanneer bijvoorbeeld de moeder dusdanig in levensgevaar is bijvoorbeeld..
of..
Wanneer een vrouw TEGEN HAAR WIL in seks heeft met een man en daar onverhoopt zwanger door raakt, kan ik me voorstellen dat een vrouw dan wél voor abortus kiest.
Dit heeft namelijk met gruwel, schaamte, vernedering en constante confrontatie te maken.. Iets wat mannen zich waarschijnlijk minder goed kunnen voorstellen.

Een abortus is ook niet iets waar een vrouw zomaar ff voor kiest.
De meeste vrouwen hebben moedergevoel en is zo’n zware beslissing tekenend voor de rest van je leven.

Dat een vrouw verkracht wordt, is vernederend, verschrikkelijk en eveneens tekenend voor de rest in het leven van die vrouw.
Als ze daaruit ook nog eens zwanger wordt…
Stel het je eens voor: De vader van het kindje je ziel gebroken heeft en je vervolgens ieder moment dat je het kindje ziet, je hém ziet… pfff.. je moet er niet aan denken!!

Jullie komen nu met cijfertjes, analyses en staafgrafiekjes.. Die van der Staaij en die Todd Akin, jullie en zoveel andere mannen denken alles vanuit rationaliteit te kunnen benaderen..
Echter zijn de gevolgen van een verkrachting zó emotioneel..
We hebben het hier over vrouwen.. mensen van vlees en bloed!!
Vrouwen die hun LEVEN LANG met deze littekens zullen rondlopen
Moeders, zusjes, dochters…

Ik heb dit neergezet om een vrouwelijke visie te geven en jullie hopelijk eventjes stil te doen staan bij wat het écht inhoudt…
Een verkrachting, een zwangerschap, .. een abortus…

Want geloof me, ’t is heel wat…

Liefs,

Hanstertje

Vrouw en tevens mamma van een prachtige dochter!

 • Volgende reactie op #13
#13.2 Noortje - Reactie op #13.1

Eigelijk snap ik niks van die heisa rondom de uitspraken.

Hij geeft aan dat de kans op zwangscjap na verkrachting klein is. Dit is goed te beagumenteren met 7% kans. Het is tevens hetgeen je te horen krijgt bij een huisartsbezoekje wanneer je gewenst zwanger wilt worden: Geduld, het kan wel een jaartje duren. Waarom dit vrouwonterend en schandalig is zoals links en rechts geroepen is me een raadsel.

Vervolgens wordt deze uitspraak overal gekoppeld aan de uitspraak van akin, die een vrouw magische eigenschappen toekent ten aanzien van de eigen zwangerschap. Tsja, maar dat heeft van der Staaij nou net niet gezegd.

Oh en dat de sgp tegen abortus na verkrachting is, kom op, dat kan toch geen verassing meer zijn?! Dat dat de krant nog haalt is helemaal bizar.

Oeps, op de verkeerde plek. Geen reactie op hanstertje, maar een algemene reactie.

 • Volgende reactie op #13.1
#13.3 Prediker - Reactie op #13.1

“Wanneer een vrouw seks kan/wil en de beslissing neemt om die seks te hebben, wéét ze dat de kans bestaat dat ze zwanger kan raken.
Foutje bedankt, Oeps of dat soort uitspraken kunnen niet goedpraten wat een abortus doet, namelijk het beëindigen van een leventje..”

Tja, zo geredeneerd moet je ook maar geen eieren meer kopen. Want voor elke 100 broedkippen worden 95 mannelijke kuikentjes vergast. Kan de industrie namelijk niks mee.

En dat is net zo goed het beëindigen van een leventje. En in tegenstelling tot een foetus hebben ze nog bewustzijn ook!

En voor het broodnodige perspectief: de helft van alle zwangerschappen eindigt sowieso in een spontane abortus, vaak lang voordat dat de vrouw weet dat ze zwanger is.

“Prospective studies using very sensitive early pregnancy tests have found that 25% of pregnancies abort by the sixth week LMP (since the woman’s last menstrual period),[53][54] however, other reports suggest higher rates. One fact sheet from the University of Ottawa states, “The incidence of spontaneous abortion is estimated to be 50% of all pregnancies, based on the assumption that many pregnancies abort spontaneously with no clinical recognition.”[55] The NIH reports, “It is estimated that up to half of all fertilized eggs die and are lost (aborted) spontaneously, usually before the woman knows she is pregnant. (…)”[56] (Wikipedia).

Gruwelijk hoor, al die prille mensenleventjes die voortdurend beëindigd worden. Moeder natuur pleegt een constante foetocaust!

 • Volgende reactie op #13.1
 • Vorige reactie op #13.1
#13.4 L.Brusselman - Reactie op #13.3

Dat is niet Moeder Natuur maar de Duivel(althans in het wereldbeeld van dat soot idioten)

#13.5 kevin - Reactie op #13.1

“Een abortus is ook niet iets waar een vrouw zomaar ff voor kiest.
De meeste vrouwen hebben moedergevoel en is zo’n zware beslissing tekenend voor de rest van je leven.”

Dit is voor mij de kern. Geef vrouwen een keuze, dwing ze niet om jóuw keuze te maken. Het is al moeilijk genoeg.

 • Volgende reactie op #13.1
 • Vorige reactie op #13.1
#13.6 lapis - Reactie op #13.1

@042 Ik snap niet wat je wilt zeggen; zeg je dat jij nooit abortus zult laten plegen of dat je het, zoals van der Staaij, wilt verbieden? Want alleen in het eerste geval vind ik dat je wegkomt met argumenten als dat het een gevoelskwestie is en dat je het niet moet rationaliseren. Want dat een zygote een leventje is, dat is volgens mij niet oncontroversieel.

 • Volgende reactie op #13.1
 • Vorige reactie op #13.1
#13.7 Emily - Reactie op #13.1

AMEN TO HANSTERTJE

 • Volgende reactie op #13.1
 • Vorige reactie op #13.1
#13.8 Rob - Reactie op #13.1

 • Vorige reactie op #13.1
#13.9 burne - Reactie op #13

Hanstertje,

als je deze keer weer reli-rechts stemt begrijp ik je echt niet meer..

Liefs, burne

 • Vorige reactie op #13
#14 J.Morika

Voor de broodnodige informatie, van een van de bronnen waarop mensen als Akin en Van der Staaij zich baseren, heeft een (kennelijk) christelijke site een reprint gegeven. Te vinden op http://www.christianliferesources.com/article/rape-pregnancies-are-rare-461 .

Wat mij persoonlijk opvalt is dat iedereen zich met een overdosis aan morele verontwaardiging op Van der Staaij stort, maar dat je niemand hoorde (nu niet, maar ook toen niet) over dat artikel uit 1999. Ook hoor je bijna niemand over alle andere politici (van nu) die zich op dubieuze statistiek beroepen.

Wat ik persoonlijk niet begrijp is wat de kans op een zwangerschap te maken heeft met je abortus-standpunt (en je opvattingen over andersmans abortus-standpunt). Dat is overigens niet alleen Van der Staaij aan te rekenen, maar ook alle mensen die collectief over hem heen vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 lapis - Reactie op #14

maar dat je niemand hoorde (nu niet, maar ook toen niet) over dat artikel uit 1999

Mag ik raden waarom dat is? Misschien omdat, net zoals ik, bijna niemand ooit van dat artikel had gehoord? Omdat er waarschijnlijk jaarlijks dozijnen aan controversiële artikelen in de VS worden gepubliceerd, maar dat die pas relevant worden zodra een Nederlandse opiniemaker daar politieke consequenties aan verbindt? Hier, een Amerikaans stukje over hoe de EU het beest-koninkrijk uit Openbaringen is dat mede het eind der tijden in zal luiden. Waarom hoor ik hier niemand over?!!!

#14.2 J.Morika - Reactie op #14.1

Ook in de VS hoorde je daar niemand over, terwijl men daar nu ook over die republikein Akin heenviel.

#14.3 lapis - Reactie op #14.2

Ten eerste ging Akin veel verder dan dat artikel door over ‘legitimate rape‘ te beginnen, ten tweede geldt ook in de VS dat hij wel een opiniemaker is en dat ‘Christian Life Resources’ niet. Ook Amerikanen hebben niet de energie om van elk vreemd artikel een rel te maken.

#15 J.Morika

@54 Ehh, je zegt dat Akin “wel een opiniemaker is en dat ‘Christian Life Resources’ niet“, en kennelijk is dat ergens een argument voor (wáárvoor precies moet je eerst nog maar eens uitleggen, zou ik zeggen).

Volgens mij moeten ook opiniemakers zich op bronnen beroepen. Zowel hier als in Amerika is het (nog) niet andersom. Dat “Christian Life Resources” staat er overigens buiten, dat re-printte (zoals ik al zei) alleen maar een artikel van “Life Issues Connector“. Twee handen op een buik wellicht (misschien ook niet trouwens, geen zin om het nader te onderzoeken), maar het zijn nog steeds bronnen waarop mensen zich kunnen baseren, het is (althans buiten de sociologie) nog niet andersom.

Waar baseer jij je in principe zelf op? wat is je punt trouwens eigenlijk helemaal? Heb je er een probleem mee als ik naar het soort bron(nen) verwijs die van hetzelfde soort zijn als waarvan Van der Staaij zich bediende?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 lapis - Reactie op #15

Het gaat erom dat jij je in @051 afvraagt waarom het ene artikel niet en de andere uitspraak wel ophef veroorzaakt (“maar dat je niemand hoorde (nu niet, maar ook toen niet) over dat artikel uit 1999”). Dan maakt het wel degelijk uit wat de rol is van degene die de uitspraak doet. Mijn argument is dat Akin en van der Staaij opiniemakers zijn en de auteur van dat oorspronkelijke artikel niet. Natuurlijk heeft dat effect op de mate waarin er dan op zoiets wordt gereageerd.

#15.2 pedro - Reactie op #15.1

Hij constateert hier toch gewoon dat we jarenlang politiek correct onze ogen gesloten hebben voor de verachtelijke christelijke ideologie?

 • Volgende reactie op #15.1
#15.3 J.Morika - Reactie op #15.1

@56 “Dan maakt het wel degelijk uit wat de rol is van degene die de uitspraak doet“.

Ja, maar wat is de uitspraak dan eigenlijk, volgens jou?

In #51 zei ik er nog wat bij, namelijk: “Wat ik persoonlijk niet begrijp is wat de kans op een zwangerschap te maken heeft met je abortus-standpunt (en je opvattingen over andersmans abortus-standpunt). Dat is overigens niet alleen Van der Staaij aan te rekenen, maar ook alle mensen die collectief over hem heen vallen“. Ik heb Van der Staaij daar geen duidelijkheid over horen geven, en alle anderen ook niet.

Ik blijf erbij dat het een volstrekt gehypte toestand is, en ik hoor van jou ook niets anders dan dat je de hype wel wilt (blijven) voeden. Iedereen raakt over zijn toeren maar niemand die mij precies kan vertellen waarom. Welk standpunt is het nou eigenlijk waarvan jij vindt dat de ophef terecht is?

 • Vorige reactie op #15.1
#15.4 lapis - Reactie op #15.3

Ja, maar wat is de uitspraak dan eigenlijk, volgens jou?

Heb ik dat in #002 niet al uitgelegd, zowel over van der Staaij als Akin? Wat ik vind is trouwens irrelevant. Waar het mij om gaat is dat je mensen in #051 van hypocrisie beschuldigt (‘jullie maken je wel druk over van der Staaij, maar niet over één of ander obscuur Amerikaans artikel uit de jaren negentig’), en dat ik die beschuldiging onterecht vind. Het staat mij volkomen vrij om zowel de hype als de beschuldiging van hypocrisie overdreven te vinden.

#15.5 J.Morika - Reactie op #15.4

@63 Jouw reactie #2, waar ik trouwens helemaal niet serieus naar gekeken had, heeft helemaal niets te maken met wat ik in #51 zei, bovendien reageerde ik daar helemaal niet op. Ik heb jou persoonlijk dan ook niet van hypocrisie beschuldigd, maar alleen de mensen die zichzelf eerst in heilige verontwaardiging gemarineerd hebben om zichzelf daarna in het openbaar op een bijna orgastische wijze ten toon te stellen.

 • Volgende reactie op #15.4
#15.6 lapis - Reactie op #15.4

Jij vraagt in #058 naar wat ik denk dat van der Staaij en Akin zeiden: in #002 legde ik dat uit, zei ik als antwoord daarop. Samenvattend: van der Staaij zei dat het aantal gevallen van abortus ten gevolge van verkrachting heel klein is ten opzichte van het totale aantal abortussen, terwijl Akin o.a. zei impliciet dat vrouwen die zwanger worden na verkrachting er op zijn minst in hun hoofd tijdens de daad zelf mee in hebben moeten gestemd. Nogmaals: ik verwees naar #002 omdat jij expliciet vroeg naar wat ik dacht dat die twee (of één van hen, dat specificeerde je niet) gezegd zouden hebben.

Ik heb jou persoonlijk dan ook niet van hypocrisie beschuldigd

Ook daar gaat het me niet om. Je beschuldiging van hypocrisie is onterecht, punt. Moet ik me daar persoonlijk aangevallen voor voelen? Het gaat mij hier puur om de zuiverheid van je argumentatie. Dat artikel was gewoon obscuur, en suggereren dat men daar op had moeten reageren om niet van selectieve verontwaardiging beschuldigd te worden, dat vind ik raar. Puur dat. Het gaat me totaal niet om de boodschap.

 • Volgende reactie op #15.4
 • Vorige reactie op #15.4
#15.7 J.Morika - Reactie op #15.4

@65 “suggereren dat men daar op had moeten reageren om niet van selectieve verontwaardiging beschuldigd te worden, dat vind ik raar

Men moet eerst kijken naar wat de feiten zijn en wat de bronnen voor de feiten zijn, dat geldt voor Van der Staaij, voor de interviewers, voor jou, voor mij en voor iedereen anders bovendien.

Ik weet nu nog steeds niet waarom iedereen zo geëxalteerd doet (met hier en daar een uitzondering, waar jij misschien ook onder valt, zie #02 dat ik aanvankelijk niet gezien had). Wat de feiten betreft, het enige wat ik gedaan heb, is het soort artikelen weergeven waar men zich in christelijke kringen wel meer pleegt te baseren. Ik heb nergens beweerd dat het een goed artikel zou zijn, maar het is wel het enig soort artikel dat ik tegenkwam waarbij de kans op zwangerschap wordt gelinkt aan de manier van gemeenschap.

Ik snap na alle commotie nu nog steeds niet wat de kansen op een zwangerschap te maken zouden hebben met iemands abortus-standpunt. Ik heb Van der Staaij daar niet over gehoord, maar veel mensen doen net alsof Staaij daar wél iets over beweerd zou hebben. Dat is, hoe je het verder ook wendt of keert, wel degelijk hypocriet. Je kunt niet van iemand verwachten dat hij zich kan verdedigen als de beschuldiging niet duidelijk is, hoezeer die beschuldigers ook geloven in hun eigen heilige gelijk.

 • Vorige reactie op #15.4
#16 Emily

Volgens mij zei Van der Staaij duidelijk op de reactie van het filmpje van Akin dat het een feit is!

Wij vrouwen hebben een mechanisme die we aan en uit kunnen zetten bij verkrachting. En de vrouwen die dat niet doen, die genieten er stiekem van.

Het was een domme uitspraak, maar ja ik vind die heisa toch wel weer positief. Mensen die gaan toch weer over de onderwerpen ‘abortus’ & ‘verkrachting’ nadenken en zoals hier discusseren.

Van der Staaij Bedankt!! xxxx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 J.Morika - Reactie op #16

…En de vrouwen die dat niet doen, die genieten er stiekem van.“.

Het is prettig om te horen dat zo zo verguld bent met de discussie hier, maar wat ik hier nu van jou quoot heb ik Van der Staaij niet horen zeggen (noch zien suggereren).