Zorg wordt een religieuze zaak

crosspost_logo_klCrosspost: Het nu volgende stuk van Christian verschijnt simultaan op Sargasso en GeenCommentaar.

Als de overheid al het maatschappelijke werk dat Nederlandse moskeeën verrichten professioneel zou moeten laten doen, kostte dat 150 miljoen. Voor kerken kwam een sommetje vorig jaar alleen al in Rotterdam tot bijna 120 miljoen (.pdf). De verwachting is dat dit alleen maar gaat toenemen.

De sterke opmars van kerken en moskeeën in de maatschappelijke zorg is een neveneffect van de zorgexplosie, een gevolg van de vergrijzing. De overheid kan het niet meer aan en richt zich vooral op de materiële zorg. De wet maatschappelijke opvang (wmo) heeft de verantwoordelijkheid voor veel van de overige zorg de samenleving ingepompt. Er wordt een groot beroep gedaan op vrijwillige inzet van burgers.

De kerken, samen verreweg de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, zijn in het gat gesprongen, met de moskeeën in hun kielzog. Daarbij manifesteren ze zich meer en meer op de professionele zorgmarkt, waar ze dankzij hun vrijwilligers relatief efficiënt kunnen opereren. Soms leidt dat tot een rel, zoals onlangs toen Youth for Christ een contract voor jongerenwerk in Amsterdam in de wacht sleepte, maar het is een logische consequentie van het beleid. Kerken ontfermen zich niet meer uitsluitend over de ‘moeilijke zorg’ die professionele organisaties traditioneel niet wilden hebben, zoals daklozen en verslaafden.

Er vallen veel gedachten te wijden aan de vraag wat dit allemaal betekent voor de scheiding van kerk en staat. Maar wat vooral opvalt is de ironie: een ontkerkelijkte, geïndividualiseerde samenleving die erachter komt dat ze voor haar onderlinge zorg meer en meer afhankelijk wordt van religieuze collectieven.

Reacties (32)

#1 Micha

over de ‘moeilijke zorg’ die professionele organisaties traditioneel niet wilden hebben, zoals daklozen en verslaafden.

huh?

 • Volgende discussie
#2 Sikbock

op zich een goeie zaak lijkt mij.. kerken en moskeen zijn geknipt om geestelijke zorg te verlenen.. persoonlijk zou ik mijn geestelijke zorg ergens anders zoeken, maar ieder zijn ding

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Herman

Religie is een bindend element in de samenleving. Dat religieuze instellingen bepaalde zorgtaken vervullen lijkt me dan ook prima. Dit moet echter wel naast de reguliere, door de overheid gefinancierde zorg en mag hier niet voor in de plaats komen. Een religieuze binding moet immers een keuze blijven. Dus moet de overheid een basis bieden aan niet-religieuze zorg.

Naast de basiszorg kunnen religies dan in zorgbehoeften voorzien. Echter, dit moet wel op eigen kosten van de religie en de geloofsgemeenschap. Vanwege de scheiding kerk-staat lijkt het me niet wenselijk dat de overheid religieuze zorg financiert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ReinoutS

@3: Met religieus onderwijs gebeurt dit anders al jaaaren. (Ook ik heb op christelijke scholen gezeten, noem mezelf nu niet meer religieus, maar vind niet dat ik er slechter van geworden ben.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Dat in het onderwijs een onwenselijke situatie bestaat, betekent niet dat we die in de zorg ook moeten creëren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

crosscomment:

Ben wel benieuwd hoe Ab Klink gaat reageren als er zo wmo-gelden naar gebedsgenezing gaan.
Of valt dat niet onder kwakzalverij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jack Random

Het zal aan mij liggen, maar ik verwacht hier zoals vaak bij reli’s een hidden agenda, en geen onbaatzuchtige zorg: we zorgen voor je, maar dan moet je je ook bekeren.

Dat blijft er inzitten, direct, indirect, subtiel, of open en bloot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

@Herman
Religie is een bindend element in de samenleving.

Ik heb werkelijk geen idee waar dit argument vandaan komt. Religieuzen debiteren deze onzin overal en altijd. Maar lees eens wat geschiedenis. Waarschijnlijk zeg je dan het tegengestelde. Op zijn minst is het argument dat ‘religie de splijtzwam in de samenleving is’ net zo makkelijk te maken.

Overigens denk ik dat de religieuzen gewoon in een zwak punt van de samenleving springen. Een tactische manoeuvre om zichzelf bestaansrecht te geven en zieltjes te winnen. Zo van kijk een hoe goed wij zijn. Hoe goed we het doen. Liefde is al wat nodig is etc…

En dat zwakke punt wordt gecreëerd door de geldrovers die ervoor zorgen dat het geld stroomt naar een richting waar geen hulp voor de minder bedeelden (het grootste deel van de bevolking ondertussen?) is. En als het grootste deel van de bevolking geen hulp heeft dan moet je daar wezen als je wilt scoren.

En dat is precies wat de religieuzen doen.
Uit evolutionaire overlevingsstrategische overwegingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

Long haired preachers come out every night
Try to tell you what’s wrong and what’s right
But when you ask them for something to eat
They will tell you in voices so sweet

You will eat, by and by
In that glorious land above the sky – way up high
Work and pray, live on hay
You’ll get pie in the sky when you die – that’s a lie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zmc

Ik heb de indruk dat Scientology en Avatar enzo ook aardig aan de weg timmeren wat betreft het verlenen van geestelijke zorg aan degenen die dat hard nodig hebben. Maar ook wat minder religieuze clubjes als Essence doen het erg goed op dit gebied. Daar hoor ik nooit wat over.

Als je meent dat dit de scheiding van kerk en staat raakt, heb je het echter niet goed begrepen, net als zoveel anderen dat wikipedia zelfs een kopje heeft gewijd aan deze misvatting, genaamd “Misvattingen”:-)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat#Misvattingen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HPax

@ Artikel: ‘Zorg wordt een religieuze zaak’. Hieruit citeer ik: ‘De sterke opmars van kerken en moskeeën in de maatschappelijke zorg is een neveneffect van de zorgexplosie, een gevolg van de vergrijzing. De overheid kan het niet meer aan en richt zich vooral op de materiële zorg.’

Uit: ‘De overheid kan het niet meer aan en richt zich vooral op de materiële zorg.’, destilleer ik dat 1. zorg zich in tweeën deelt, te weten A. geestelijke, en B. materiële, 2. onze Overheid aan geestelijke zorg deed en nog doet. Dat laatste heb ik nooit geweten, of het moet zijn dat met 2. psycho-hulp wordt bedoeld. Dat 2e type zorg zou onze Overheid niet meer voldoende kunnen opbrengen en laten nu pastors, voodoo-priesters en imams het maar gaan doen. Waarvoor we ze dan ook nog (financieel) dankbaar moeten zijn ook. Alsof het raison d’etre van dat soort geestelijke leiders nu juist niet hun dubieuze geestelijke zorg is!

‘Zorg wordt een religieuze zaak’. Indien er na: ‘wordt’, het woord ‘weer’, zou hebben gestaan, had ik niet of anders gereageerd, maar nu constateer ik een te signaleren historisch blunder. Materiële zorg is van het Christendom altijd een wezenskenmerk geweest. OK, de Islam heeft zijn ‘zakat’, maar de Christelijke diaconie overtreft alles is en is doorslaggevend voor het succes van deze religie geweest. Nederland zonder diakonie (ontwikkelingshulp) bestaat niet eens. De Islam brengt vrede met het zwaard, het Christendom kweekt zijn aanhang uit hongerigen en zieken.

Onze overheid, een seculiere, heeft die materiële zorg grotendeels uit handen van religieuze krachten genomen. God zij dank. Zorg is geen recht, maar het is wel fijn dat er een organisatie is bij wie je in nood kunt aankloppen zonder dat je een gebed moet opzeggen of een hoofddoek om. Maar omdat er ‘vergrijzing’ is – hoe verzin je het – kan onze NL Overheid het niet meer aan en laat het zijn geestelijk gestoorden onderdanen maar in handen van shamans vallen. Dit beschreven als een objectief proces dat niet primair protest verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Martijn

@4: Religieus onderwijs is anders, want dat is religieus. Het WMO-geld wordt verdeeld door de gemeenten – dus democratisch gecontroleerd – en die kunnen het ook aan projecten van religieuze organisaties geven, maar die hoeven niet religieus te zijn. Het lijkt er meer op dat religieuze organisaties nu inzien dat er een extra geldbron is bijgekomen voor dingen die ze toch al deden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Fail

Verkeerd plaatje.

Ik zie liever geen foto van de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie

su..waarkomtie vandaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Crachàt

Andere kleur van de site ook misschien? Lettertype wat groter, kleiner?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 S’z

Andere URL gelijk ook aub …

(Spamfilterrr !)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 S’z

Joe Hill … merci voor de url, Su !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cornelis

Het goede doen aan mensen in nood moet een goddelijk doel op zichzelf zijn en niet met verborgen agenda mensen bekeren. Ik denk dat er veel kerken die zich dat gelukkig realiseren.

Aan de andere kant hebben mensen een eigen keuze: het staat ze vrij om te kiezen voor religie, al dan niet veroorzaakt door kerkelijke barmhartigheid. Is het verkeerd om een goede indruk te maken? Dit land heeft positieve bijdragen nodig, van wie dan ook.

Het moet mensen die hulp ontvangen ook vrij staan om niet voor religie te kiezen. Geen kerkliederen zingen voor een maaltijd dus. Maar als mensen geraakt worden door kerkelijke liefde, staat het ze vrij betrokken te raken bij een kerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

Fail heeft zelfkennis gezien de keuze van nick.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Cracken

@12 zo religieus is religieus onderwijs nou ook weer niet. Heb zelf op 2 verschillende religieus georienteerde middlebare scholen gezeten, één katholiek en één protestants. Geen van beiden echt iets dat iets weg had van een religieus karakter. Een van de twee (katholiek) ook erg veel moslims zelfs, dus dat religie gedeelte valt ook wel reuze mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Willem

God (c.q. Allah) behoede ons.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lord Wanhoop

Wat voor maatschappelijk werk is het dan dat Nederlandse moskeeën verrichten?

150 miljoen voor wat Mekka-reisjes is wel erg veel en dient alleen eigen belang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Christian

@11 Materieel is een vrij krap begrip in deze. Zorg beperkt zich meer en meer tot het medische. In de thuiszorg bestaan staatjes hoeveel minuten je mag besteden aan wassen, aankleden, enzovoort. Praatje maken staat daar niet tussen. Vroeger werd de maaltijd iedere dag gebracht, nu krijgen ouderen eens per week een hele stapel die ze een voor een in de magnetron mogen douwen.

Ook in het jongerenwerk dreigt, met dank aan het elektronisch kind dossier, een aanpak waarin kinderen op afstand begeleid worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Christian

@10 Daarom heb ik die link er ook bij gezet. In principe is er namelijk niks mis met organisaties die vanuit een bepaalde levensovertuiging maatschappelijk werk verrichten.

Binnen de kerken zelf bestaat overigens een forse aarzeling jegens de rol waar de wmo hen in forceert, omdat ze bang zijn voor een te grote afhankelijkheid van overheidsfinanciering. Die kant werkt de scheiding tenslotte ook uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Christian

@24 In de tweede regel van het artikel staat de in het groen getoonde en onderstreepte tekst “kostte dat 150 miljoen”. Als je die tekst met je muis/cursor aanwijst en dan op de muisknop drukt, kom je op de site nu.nl uit, waar een onderbouwing te vinden is van de gedane bewering. Mocht je dat te mager vinden, dan bevat dat artikel opnieuw een zogeheten link die verwijst naar het originele rapport.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Sytz

Goed zo, voer marktwerking in, das goedkoper.
Dat je vervolgens alleen nog maar aan kan kloppen bij mensen die zelf gestoord zijn is helemaal niet van belang.

En wat @5 en @7 opgemerkt werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Jack Random

Straks krijg je ook weer de Middeleeuwse praktijken dat welvarende mensen, verzorgd in religieuze instellingen, met het uitblazen van hun laatste adem ook nog even een krabbel moeten zetten waarmee ze al hun bezittingen aan de kerk nalaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 S’z

@ Su #20 maar zie ook de clickmelink onder me nick in #17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Fail

Ja, wellicht zei ik het tegen beter weten in.

Grappig om te lezen dat er ook missen in het Spaans zijn.
Amsterdam is altijd een aparte stad geweest.
Zo heb je in Den Haag ook het Spaanse hof.
De architectuur van Waterstaatskerken is Spaans.

Spanish Baroque is a strand of Baroque architecture that evolved in Spain and its provinces and former colonies, notably Spanish America and Belgium.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 larie

Ik ben tegen, missie revisited.

Wat onderbelicht blijft in de discussie is (Darwin jaar) dat op deelverzameling-grensvlak van polutaties de kenmerken versterkt worden voor het behoud van de populatie. Bij de instroom van heftige moslim-reli over een “zekere” drempelwaarde is de verbreding van de bijbelbelt een vanzelfsprekend gevolg. Aktie-reaktie.

Het is als met de geldbus aan je voordeur voor het een en ander. Doneren is een geldstroom en daar antitiperen de andere stromen ook op..die drogen dan op.

 • Vorige discussie