1. 5

  En toch, hoewel eens met HansR, denk ik dat meneer Mosab Hassan Yousef de spijker op zijn kop slaat wat betreft het grootste verschil tussen de Islam en het Christendom: “love your enemies”. Dat is nou precies wat het Christendom tot een relatief tolerante religie maakt.

 2. 6

  @zmc
  Maar liefde is haat.
  Dat is nou net wat het christendom een grote religie maakt.

  (en god is goed en u bent slecht etc…)

  Ik denk dat meneer Mosab iets mist of juist christelijker is dan hij denkt. In elk geval zal het hem niet redden.

 3. 8

  Goede actie van die gast. Hulde!!!
  Het christendom is, ondanks alles, een geloof van vrede en tolerantie. Dat velen die boodschap niet begrepen, en in naam van het christendom vreselijke dingen hebben gedaan, neemt niets af van de vredelievende boodschap van Jezus. Mohammed was een legeraanvoerder, deed het met 4 vrouwen (waaronder een kleuter), vermoordde eigenhandig dichters en deed aan slavernij. Jezus is een volstrekt ander figuur dan Mohammed. Dat jullie alle godsdiensten op 1 hoop gooien, is jullie manke. Dat is hetzelfde als alle andere ideologieen op 1 hoop gooien, zoals: socialisme=fascisme….

 4. 10

  En ik maar denken dat die Amerikaanse kerken de ‘family values’ zo hoog hadden zitten.

  Maar blijkbaar wordt het breken met je familie om te bekeren gestimuleerd.

  Hypocriet.

 5. 13

  @12
  Onder de strakken wordt met Jezus meestal de historische figuur bedoeld en met christus de god. Maar er is dus eigenlijk geen onderscheid. Alleen een woordenspel, hetgeen bijna de definitie van theologie is.

  Verder wat Martijn zegt.

 6. 15

  @13: Waar waren Oosters Orthodoxen, Orientaals Orthodoxen, Rooms Katholieken, Protestanen, Jehova’s getuigen, Mormonen etc. het dan precies oneens over? Ik dacht dat de vorm van Jezus zo’n beetje de belangrijkste twistappel was? (waar is Stijn om het eens even uit te leggen?)

 7. 16

  @15
  Ja, sinds het jaar 0 :))

  Ik had het over de strakken en bedoelde wat NL christelijken, een verder ongedefinieerd groepje, die ik wel eens wat over de identiteit van jezus dan wel christus had horen roepen. Maar inderdaad, haal iedereen erbij en het gekrakeel wordt oorverdovend.

 8. 17

  @ 15
  De belangrijkste discussies over Jezus zijn in de eerste eeuwen van de vroege kerk gevoerd. Die discussies leidden tot een aantal conclusies en formuleringen (voltooid rond het jaar 500) die sindsdien door geen enkel groot kerkgenootschap ontkend zijn. Orthodoxen, katholieken en protestanten hebben over van alles gediscussieerd, maar de positie van Jezus was in die discussies eigenlijk nooit het springende punt.

  Pas heel laat in de geschiedenis van het christendom (in de 19e eeuw) zijn er twee groepen ontstaan die de overtuigingen die in de vroege kerk zijn ontstaan niet delen, en daarmee fundamenteel afwijken van de rest van het christendom. Zo fundamenteel afwijken, dat je ze naar de overtuiging van veel theologen (ondergetekende incluis) geen christenen meer kunt noemen. Bonuspunten voor degene die weet over welke groepen ik het heb.

 9. 18

  Mormonen is de ene groep. Jehova’s Getuigen begonnen ook in die tijd, maar ik ken hun theologie niet.

  Maar nu je er toch bent Stijn: hoe zit het met degenen die zijn gestorven voor de kruisiging van Jezus? Geldt de verlossing door zijn dood retroactief ook voor hen?

 10. 19

  De punten gaan naar Martijn. Inderdaad: Mormonen en getuigen van Jehova.

  Op je vraag ga ik nu even niet in: dat vraagt iets meer dan 10 seconden, en die heb ik nu even niet.

 11. 20

  @Stijn
  Op je vraag ga ik nu even niet in: dat vraagt iets meer dan 10 seconden, en die heb ik nu even niet.

  De vraag is toch redelijk gesloten. Een simpel ja of nee zou moeten volstaan. Of is de verlossing toch niet zo eenvoudig?

 12. 21

  Ik heb zelf wel gezocht op internet, maar ik kreeg allemaal leken die er een slag naar sloegen en in de Heidelberger Catechismus en de Katholieke Encyclopedie kan ik het niet direct vinden.

  “Of is de verlossing toch niet zo eenvoudig?”

  Dat sowieso niet. Het is een van de belangrijkste splijtpunten tussen katholieken en protestanten en tussen verschillende soorten protestanten.

 13. 22

  @Martijn
  Het is een van de belangrijkste splijtpunten tussen katholieken en protestanten en tussen verschillende soorten protestanten.

  Nee hoor. Het is theologisch afleidingsgelul.

  Het belangrijkste splijtpunt tussen de verschillende christelijke groepen is geld en hoe je er mee omgaat (macht). Luther en zijn aflaatprotest etc…

  GELD!

 14. 24

  Ach Jezus is ook de grote man in de koran als je die er op naslaat. Hij wordt tenslotte de grootste profeet genoemd, eigenlijk is de islam ook slechts een christelijke denominatie, en de christenen geloven weer alles dat de joden ook geloven + nog wat.

  Uiteindelijk maakt het alleen voor de gelovigen zelf iets uit wát je gelooft… Wij kunnen als atheïsten wel de heilige boeken gaan doorploegen en elke geweldadigheid afturfen tegen elke roep om vrede maar uiteindelijk zijn er bij elk geloof miljoenen die het vreedzaam en goed doen en miljoenen die het onverdraagzaam en slecht doen.

  Hoe kun je dan zeggen dat het ene geloof beter is als het andere? Juist als atheïst zou je toch moeten weten dat het je persoonlijke keuzes zijn die je tot een goed of slecht mens maken en niet je religieuze overtuiging die in 99% van de gevallen met de paplepel is ingegoten.

 15. 25

  @17: De Orientalen waren al voor 500 afegsplitst (of beter, de rest is van hen afgeweken). Doen die dus wel mee met de afspraken? Ik vraag het maar even, want in de regio waar Hamas verkeert (Egypte, Syrie) is de overgrote meerderheid van de christenen Orientaals.

 16. 26

  @19: Das niet eerlijk, ik had ze al (opzettelijk trouwens) genoemd!

  Dat theologen ze niet als christenen beschouwen, zegt meer over de theologen trouwens, naar mijn bescheiden mening.

 17. 27

  @ Bismarck,
  je hebt gelijk dat de scheiding met de kopten/monofysieten al voor 500 heeft plaatsgevonden. Ik was hen even vergeten.

  Die discussie ging inderdaad over de persoon van Jezus, en daarin hebben zij een positie ingenomen die tegengesteld was aan die van de oosterse en westerse kerken (toen nog niet gescheiden, uiteraard). Ik heb te weinig verstand van de koptische theologie om iets te kunnen zeggen over hoe zij zich sindsdien ontwikkeld heeft.

 18. 28

  @27: Waar was het ook weer, Chalcedon? Weet jij wat daar beslist is? Dat is geloof ik het verschil tussen Orientalen (niet) en (laten we voor het gemak even zeggen) Occidentalen (wel Chalcedon aanvaard). Er zijn ook Orientalen die de afspraken van Efeze niet erkennen (maar daar horen de Kopten niet bij).