Zin en onzin van externe adviseurs

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Full disclosure: Ik verdien mijn boterham door mezelf op uurbasis, tegen een vorstelijk tarief, te verhuren aan bedrijven en overheidsinstellingen.

Deze week verscheen er weer een bericht over de dure adviseurs binnen de overheid. Dhr Smit (van het havenbedrijf) krijgt voor zijn advieswerk bij VWS €5.000 per dag.
Een tijd geleden was het dhr Rosenmöller die met €70.000 per jaar voor zijn rol als voorzitter van PAVEM in de schijnwerpers stond.
Je hoort bij dit soort berichten twee soorten commentaren:

 • De overheid moet ernaar streven zo min mogelijk adviseurs te gebruiken. Ze moet het werk zelf aan kunnen.
 • De beloning van de adviseurs is (veel) te hoog in verhouding tot zittende ambtenaren.

Ik wil daar graag een paar dingen over kwijt die ik mis in de discussies.

 • Er zijn nou eenmaal klussen waar je adviseurs voor nodig hebt. Op sommige gebieden heb je de kennis niet of nog niet in huis. Een adviseur (zie het als de moderne variant van de middeleeuwse reizende ambachtsman) kan snel het kennis/vaardigheden gat vullen. Daarnaast speelt er nog het aspect mee dat bepaalde zaken tijdelijk van aard zijn. Daar wil je dus niet iemand vast voor in dienst nemen waar je daarna nooit meer vanaf komt.
 • Je kan het uurtarief van een adviseur niet vergelijken met het vaste salaris van ambtenaren. Sommige adviseurs kunnen slechts een beperkt deel van hun tijd betaald werk doen. De rest van de tijd zijn ze aan het studeren of wachten op de volgende klus.
 • De prijs van een adviseur moet gezien worden in het licht van de prestaties die geleverd kunnen worden. Of iemand 5000 euro per dag waard is, hangt af van waar zijn advies impact op heeft. Een goed advies kan miljoenen besparen of opleveren.
 • Ambtenarensalarissen zijn beroerd, soms erg beroerd. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze vanuit adviseursbureau’s gaan werken voor een tarief dat ze als ambtenaar nooit zullen halen. En je mag daarbij ook de vraag stellen of de mensen die wel ambtenaar blijven dat alleen doen omdat ze echt hart voor de zaak hebben of omdat ze gewoon te slecht voor de markt zijn en dus niet weg kunnen (zo, hier krijg ik heibel mee :-} )
 • Zolang je binnen de overheid managers in dienst houdt die veel gebruik maken van adviseurs, hou je de verslaving in stand. Kennelijk zijn de managers (secretarissen generaal of welke functienamen ze ook hebben) niet competent genoeg om op hun eigen vakgebied de zaak goed in te vullen. (Dit is overigens ook binnen het bedrijfsleven een probleem). Je moet dus niet de adviseurs aanpakken, maar het zwakke management.

Los van bovenstaande vind ik overigens dat 5000 euro per dag heel moeilijk te rechtvaardigen is. En dat 70.000 per jaar voor een voorzitterschap belachelijk is. Je maakt mij niet wijs dat dit allemaal goed besteed geld is.
Maar de suggestie van Groenlinks om adviseurs maar 300 euro per dag te betalen is weer het andere uiterste. Daar doe ik het in ieder geval niet voor.

Reacties (32)

#1 De Consul

Ho eens, puntje vier. Ambtenaren zijn (vaak) inderdaad niet geschikt voor de markt. Maar heel vaak worden uit kostenoverwegingen goedkope kleine adviesbureautjes ingehuurd die meestal slechts fractioneel van hogere kwaliteit zijn dan de zittende werknemers.

Het ergste zijn echter de mensen die voor zichzelf gaan beginnen en vervolgens meteen weer worden ingehuurd.

De salarissen zijn overigens helemaal niet zo beroerd, zeker niet als bedenkt dat ik eigenlijk helemaal geen flikker hoef te voeren op zo’n dag.

 • Volgende discussie
#2 De Consul

[uit te voeren]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 phonkee

phonkee is in loondienst en wordt ook wel eens door zijn pooier verhuurd voor € 134,58 per uur excl. Op de factuur staan zijn inspanningen dan eufemistisch als ‘advies’ omschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Caprio

ad1: sommige zaken zijn te specialistisch en incidenteel, desondanks vermoed ik dat veel advies werk, kennis betreft die ergens in de grote overheid wel aanwezig, maar niet direct voor handen is. Kwestie van organiseren. Er is ongetwijfeld geen kennisbank bij de overheid aanwezig.

ad2: zwak punt. Hoewel een consultant altijd meer zal verdienen dan een employee, is het wel de bedoeling van de consultant om fulltime te werken. Jij wilt zeggen dat een deel van zijn kosten slaaptijd betreft??

ad3: maar niet ALLEEN gerelateerd aan de besparing, maar ook aan marktconformiteit, domweg redelijkheid, en intrinsieke aard van het werk. Bovendien ben ik voor een maximale vergoeding over de breedte. 5000/dag zit daar dan toch wel erg dicht tegen aan, terwijl 1000/uur ook al erg op de grens zit. Dat is soms simpelweg een kwestie van sociale ethiek. Maar goed iemand die extreem duur gereedschap nodig heeft zal allicht duurder zijn.

ad4: onzin. Het mooie van een ambtenarenbaan is niet het salaris, maar het pakket aan benefits en baanzekerheid. Dat zul je in alle schoolboekjes over bureaucratieen terugvinden.

ad5: ik pleit al jaren voor het politiseren hoge ambten. In Amerika is het heel gewoon dat de politieke ministers die verantwoordelijk zijn voor de hoge ambten daar hun eigen mensen neer zetten. Lijkt me heel logisch. Laat D66 daar eens om gaan zeuren, lijkt me in tegenstelling tot hun andere politieke vernieuwingen bovendien haalbaar ook nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Oersoep

Tja, aan een uitzendbureau betaal je ook meer dan voor een vakantiewerker. Ongeacht de hoeveelheid professionele ervaring van de uitzendkracht.

Dan moet publiekelijk bevestigde ervaring en deskundigheid toch ook wel een aardige geld-factor inhouden.

Het discussiepunt dat ik mis (ongeacht of het een goed plan zou zijn of niet) is het gevaar op vriendjespolitiek. Waarom Piet en niet Klaas? Is er een openbare aanbesteding geweest voor deze consultancy-klus, of beslist de dinges-generaal zelf wie de klus krijgt, want “die is expert op dat gebied, “daar werk ik zo lekker mee samen”, “daar heb ik nog mee geknikkerd” of zelf “die krijgt nog geld van mij”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Zwarte Kip

Ambtenaren zijn inderdaad niet geschikt voor de markt maar dat heeft vaak niets met de kwaliteit van de mensen te maken maar met het systeem binnen overheden waarin ze worden geperst. Mijn ervaring binnen de overheid is dat de hoogste ambtenaren verschrikkelijk krampachtig handelen en iedere vorm van creativiteit en intititief de kop indrukken uit angst voor problemen. In het bedrijfsleven legt het management uiteindelijk verantwoordelijkheid af aan de aandeelhouders in de ambtenarij is de politiek het sluitstuk en daar denkt men vooral in risico’s in plaats van in kansen.
De ervaring die ik heb met externe advsieurs binnen de overheid is echter ook niet al te best. Vaak kan een extern adviseur wel enige richting geven maar is er weinig oog voor de politieke kanten van de organisatie. Bovendien kom ik steeds vaker adviseurs tegen van een belabberde kwaliteit die veel geld vragen voor adviezen die rechtstreeks uit de bekende Amerikaanse management boeken komen. Extern adviseurs zijn naar mijn ervaring vooral relevant bij het opzetten en uitvoeren van grote projecten en private samenwerkingen maar juist daarbij zie je vaak dat er geen of te weinig extern advies wordt ingewonnen omdat de betrokken ambtenaren vooral zelf de verantwoordlijkheid voor ‘prestige’ projecten willen behouden. Organisatie adviseurs zie ik met honderden bij de overheden gaan en komen zonder dat ze enige nuttige inlvoed lijken te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Oersoep

@Caprio
ad2 is zeker WEL een goed punt. Maar alleen als er een aanbesteding geweest was. Dan waren de overvragers vanzelf afgevallen.

Bij het berekenen van een kostprijs van een manuur moeten ook de uren meegenomen worden die redelijkerwijs NIET ingeplanned kunnen worden. Als je dat niet meeneemt in je offerte ga je gegarandeerd voor het blok.

Dat geldt overigens voor de gemiddelde free-lancer. Voor volgevreten politici kan dit punt gemakkelijk ontkracht worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Grobbo

5000 euro per dag vind ik bizar. 1000 euro per dag is wat mij betreft maximaal hoor. Dat levert je op maandbasis ruim 20.000 euro op, een mooi inkomen voor iemand zonder vaste baan, en genoeg om van te sparen voor mindere tijden.

Met 5.000 euro p/d kom je op meer dan een miljoen per jaar uit, en als je ziet waar doorsnee consultants mee bezig zijn dan zijn ze dat gewoon niet waard. Want voor dat salaris mag je ook wel verwachten dat ze snel en daadkrachtig werken, maar meestal lijkt verlenging van hun aanwezigheid de voornaamste doelstelling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ambtenaar

De gigantische inhuur van externen wordt niet veroorzaakt door een vraag naar specifieke kennis, maar is het gevolg van het totaal vastgeroeste personeels- en beloningsbeleid en de belachelijke ontslagbescherming voor ambtenaren.

Wat zondermeer waar is, is dat externen gemiddeld genomen beter werk leveren dan ambtenaren in vaste dienst. Maar hoe komt dat? Het is niet alleen een kwestie van kwaliteit.

Voor een deel komt het door motivatie. Van klus naar klus trekken is leuker dan langere tijd als ambtenaar in dienst te zijn. Laten we wel zijn, door het type collega’s en het soort organisatie is het niet de meest inspirerende werkomgeving. Je moet als ambtenaar wel erg je best doen om na langere tijd niet af en toe gedemotiveerd of gefrustreerd te raken.

Een ander verklaring ligt de bereidheid en noodzaak hard te werken. Deze is er voor externen wel, maar voor ambtenaren in vaste dienst niet. (Overigens de echt goeie externen zorgen er voor dat de ambtenaren het werk voor ze doen). Prestaties van ambtenaren worden nauwelijks beloond en zolang je tijdens werktijd niet naar kinderporno surft, of je baas bedreigt, wordt je niet ontslagen, zelfs als je 36 uur per week niets uitvoert. Hetzlefde geldt voor creativiteit. Externen worden er om geprezen en zowat op geselecteerd terwijl het van vaste medewerkers in het geheel niet op prijs wordt gesteld.

Dit leidt er toe dat als er snel iets moet gebeuren, of iets dat lastig lijkt er direct een externe kracht wordt ingehuurd.

Externen zijn echter ook niet altijd om te juichen. Vaak denken ze meer aan uren schrijven en hun klus uitbreiden dan aan wat goed voor de organisatie is. Soms leveren ze gewoon ronduit prutswerk waar je jaren later nog ‘plezier’ van hebt.
En er is 1 ding erger dan een slecht functionerende collega’s en dat is een slecht werk leverende externe.

Wat ook niet tot vrolijkheid stemt is als ingehuurde krachten zolang blijven zitten dat je denkt dat het vaste collega’s zijn. Of dat je management dat uit 6 leden bestaat naast de directeur (vlak voor zijn pensioen) en 1 afdelingshoofd geheel wordt ingehuurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Praetoriaan

Zou de titel van het postje ook niet kunnen zijn “10 redenen om geen ambtenaar te willen zijn”? Voor mij was een stage bij een onderdeel van het ministerie van LNV voldoende om te genezen van elke aspiratie (voor zover ik die had) om ambtenaar te worden.

Een groot deel van ambtenarenapparaat is volstrekt incompetent om de problemen op te lossen die ze in hun werk tegen komen. Nu wordt er vaak geroepen (bijna altijd door ambtenaren zelf, gek he?!) dat het makkelijk is om lekker ambtenaren te “bashen”, maar veel (niet) alle vooroordelen zijn gewoon waar. Er is sprake van een soort van vicieuze cirkel, waardoor er altijd consultants nodig blijven. Ik spreek ik hier uit praktijkervaring en nee ik ben geen consultant…

En bij Groen-Links zijn ze niet wijs…300 euro, daar heb je nog niet eens intake gesprek voor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 SN

Verrek. ’t stikt van van de collega’s.

Die ene externe die bij ons is ingehuurd zit er intussen lang genoeg om mee te mogen betalen aan de verjaardagspot. Hij mocht komen wegens ’n overspannen medewerker die niet overweg kon met een perfectionistische micromanager.

Mijn punt is dat externen dit soort vallende kennisgaten wel moeten opvullen omdat juist ambtenaren zich met zulke pietluttig kleine vakgebiedjes bezighouden, dat een vergelijkbare andere ambtenaar van ergens anders vandaan hun taak niet zomaar kan overnemen. Zeker niet op kleinere afdelingen.

Een echte kennisbank is er bij mijn weten niet -sowieso is de samenwerking tussen de ministeries, gemeenten, provincies, brandweer, politie etc. op personeelsgebied minimaal. Er is een interne vacaturebank, maar da’s niet hetzelfde.

En 70.000 per jaar is voor elke baan te veel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Franz Fitekz

De salariering van adviseurs zou meer af moeten hangen van wat ze opleveren. Als een adviseur een ministerie 3 miljoen per jaar kan besparen, mag ie daar best een flink deel van hebben. Maar graag achteraf, nadat besparingen zijn gebleken, en niet op het moment dat ze zijn voorgerekend..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Oersoep

@Franz

Is leuk, maar:
1. Die externe gaat niet gratis werken tot het meerjarenplan klaar is
2. Als het niks wordt is het nog 5 jaar commissie-gelul geblazen voordat duidelijk wordt dat iedereen gefaald heeft
3. Het lijkt me zowiezo niet zeker dat elk plan dat in gang gezet wordt ook afgerond wordt. Volgens mij verdwijnt de helft na een paar jaar in een lade, omdat een nieuwe regering weer andere prioriteiten voordringt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Roodhaar

Ik ken iemand die ambtenaar is in dienst van een intern adviesbureau en op projectbasis werkt. Waar valt deze persoon onder?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 CiNNeR

Externe krachten kosten ook meer omdat zij zelf belasting en premies afdragen, zelf zordgragen voor zaken als vakantiegeld en vakantiedagen en moeten voorzien in materialen en gebruik van faciliteiten (meestal). trek je al die kosten er vanaf hou je al een stukje minder over. Verdiend nog steeds goed maar dat is logisch. De expertise is blijkbaar nodig wat de vraag hoog maakt.

Wat ik dan wel bizar vind is dat de overheid weet ik veel uitgeeft aan adviesvragen die ze vervolgens toch in de prullenbak flikkeren. Als iedereen het zo goed zelf weet, huur dan die extrene krachten niet in ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Verbal Jam

Gezien het belabberde niveau van het overheidsbeleid moeten die adviseurs dus ook niet veel zaaks zijn. Er ligt hier een gat in de markt voor adviseurs-adviseurs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HansR

(ook niet onbekend met het fenomeen)

Als je 70% werkt en 30% studeerd, ziek bent of op vakantie bent moet je met die 70% een goed inkomen kunnen verdienen. Laten we zeggen dat 2x modaal een goed inkomen is. 52 weken, 5 dagen,8 uur -> 2080 uur totaal. 70% = 1456 uur. 2x Modaal is € 60.000,-. Dat is € 41,- per uur (bruto dus he!). Doe er nog wat onkosten bij en wat extra pensioen, risico en nog wat moeilijk in te schatten zaken dan kom ik voor een redelijke uurprijs van een normale niet overschatte consultant op € 80,-. Als het gaat om echte materialen die je verbruikt hebben we het niet meer over een consulant maar over een vakman (b.v. een timmerman). Dat zijn andere maar analoge calculaties.

Elke prijs die hoger is en die wordt betaald zal door de markt moeten worden waargemaakt. Natuurlijk zijn er consultants die meer waard zijn. Er zijn er ook die minder waard zijn. Het probleem is de enorme wildgroei en graaierij die heeft plaatsgevonden die het fenomeen werken voor eigen rekening volledig uit de hand heeft laten lopen.

En € 5000,-/dag -> ontslaan!

Er is geen mens die dat waard is: er is altijd wel iemand te vinden die het ook kan, het met meer plezier doet en die je minder hard uitlacht dat je zo’n lul bent dat je dat bedrag betaald.

De overheid wil marktwerking: DOE DAT DAN OOK!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Paperclip

@Grobbo

Jij gaat ervan uit dat dergelijke adviseurs gewoon 5 dagen in de week werken ofzo? Uiteraard heb je zelf ook wel door dat dat absoluut niet zo is natuurlijk..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 dr Banner

Kennelijk zijn de managers (secretarissen generaal of welke functienamen ze ook hebben) niet competent genoeg om op hun eigen vakgebied de zaak goed in te vullen. (Dit is overigens ook binnen het bedrijfsleven een probleem). Je moet dus niet de adviseurs aanpakken, maar het zwakke management.

hear hear.
Inderdaad – er is in ambtelijk en bedrijfs NL erin gegroeid, dat ‘als je maar wat weet van bedrijfskunden en management technieken’ je alles kan managen – het enige wat je dan NIET kan, is op inhoud managen.
Het zelfde geldt voor adviseren/consulten, vooral als het adviezen over hoe iets te managen betreft.

Dan krijg je dat de mensen die binnen een instelling/ministerie/bedrijf de productie draaien, eerst naar hun manager moeten verkopen dat wat ze doen goed is – terwijl ze dat effectiever eerst aan hun klanten/clienten/begunstigden zouden moeten overlaten.

Het genereerd nutteloze overkill aan intern werk, draait kosten op etc, maar ja… als je >50% van de hoger geschoolde beroepsbevolking in principe voor managment-niveau banen opleid – moet je wel een arbeidsmarkt voor hun instand houden.

Verbied gewoon uw kinderen bedrijfskundige en/of juridische modeopleidingen te laten volgen – dwing ze een primair vak te kiezen – misschien herstelt het probleem zich dan binnen een jaar of 30.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jasper

Vind € 5000,=/dag best mogelijk. Als adviseur doe ik veel mer dan ik kan declareren. Die kosten mogen ook door de opdrachtgever gedragen worden. Daarnaast doet een adviseur ook opdrachten met een soor van concurentie beding. Dan kan de adviseur wel rustig een opdracht van tien dagen mislopen door eendag werken. Dan wordt de € 5000 ineens € 500, want de gederfde inkomsten moeten ook gedekt worden.
Eigenlijk is het tatief van een adviseur niet in het algemeen vast te stellen.
Dit geld ook voor salarissen, een voorstel om ambtnaren niet meer te betalen dan de premier, is alleen haalbaal, als die ambtenaren dan ook dezelfde secundaire voorwaarden krijgen, i.c. hoge belasting vrijstelling, na 4 maanden dienst reeds recht op 8 jaar wachtgeld, auto met chauffeur, ook prive te gebruiken (al is dat geloof ik weer over), de beschikking over het regeringstoestel voor buitenlandse reizen, een ruime onkostenvegoeding voor representatie kosten. Per slado denk ik dat dat duurder is dan een hoger salaris.
Wij moeten niet zo schijnheilig doen over hoge salarissen. Vreemd genoeg is de kwaliteit van het top van het ambtenarenkorps in Nederland zeer goed tot uitmuntend, wat niet gezegd kan worde nvoor de top van het bedrijfsleven, welke onbehoorlijk veel meer verdienen dan Jan Peter.
Als je een goed salaris uit weet te onderhandelen, ben je het woord; je doet in ieder geval het onderhalndelen zeer goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Har

Een adviseur kan ieder salaris waard zijn, als hij er voor zorgt dat de vicieuze cirkel wordt doorbroken waarin managers en adviseurs van overheidsdiensten elkaar wederzijds als core-business blijven zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 De Consul

adviseur-schmatzviseur. Als die ambtenaren nou eens hun smoel hielden en gewoon gingen werken dan hadden we helemaal geen adviseurs nodig. En ook niet zo veel ambtenaren. En ook geen IBM-systeem om bij te houden hoeveel die ambtenaren elke maand op hun bankrekening gespuugt krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sikbock

Volgens mij is in veel gevallen (vooral bij grote organisaties) de span of control gewoon te groot. Daar vloeit allerlei ingewikkelde en overbodige ellende uit voort. Ook kan het management vaak niet stilzitten (daar worden ze voor betaald tenslotte) en bedenken ze het ene plan na het andere om tegemoet te komen aan eisen van de buitenwereld of om tot optimalisering te komen.
een perfecte biotoop voor allerlei externe adviseurs.

Zelf heb ik niet altijd een even hoge pet op van de effectiviteit van die inhuur. De papierberg groeit maar vaak verandert er wezenlijk weinig. Daarbij worden adviseurs vaak betaald “uit de grote pot” die toch van niemand is dus mag het vaak wel wat kosten..

Volgens mij gaat het ook vaak om de INDRUK die er wordt gewekt ( er wordt gewerkt aan de oplossing van de “problemen” hoor! maak je geen zorgen!) Ook dat mag blijkbaar wel wat kosten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 zutman

Als directeur van een middelgroot instituut heb ik een uitgebreide ervaring met externe adviseurs opgebouwd. Ik beoordeel externe adviseurs hoofdzakelijk op één kernkwaliteit: of ze over een fijn stel groentehersens beschikken. Heeft het personeel ook wat om te lachen. Steeph, schaar jij jezelf ook in die groep, en zo ja, wat is je tarief?

(Prijsonderhandelingen kunnen we beter off-line doen. Ik wacht op je reactie.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mescaline

@dr Banner Goed punt. Wat moet je kind worden ? De beste weg is ook voor slimme kindjes -denk ik- Lagere School, technisch MBO (brede praktijk) , een HBO (hoger diploma), vak/hobby cursusaanvullingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Spuyt 12

Bij mijn vorige werkgever werden consultants gekscherend insultants genoemd. Ze voerden ook geen flikker uit, het leken wel ambtenaren :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 CiNNeR

Ik verbaas me toch wel eens over het wisselen van visie op Sargasso. Lijkt men overwegend op VVD-achtige manier het op te nemen voor de veel verdienenden, slaat dat in een topic als dit plots om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 mescaline

Pluriform, Cinner, pluriform.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Steeph

Nuances, CiNNeR, nuances :-)

En sinds wanneer nemen alleen VVD-ers het op voor veelverdieners? Als dat zo zou zijn, zouden we niet met de cleptocratie zitten waar iedereen het over heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Steeph

@De Consul #1: Hoezo “het ergste”? Kan je mensen toch niet kwalijk nemen dat ze voor zichzelf beginnen om langs een andere weg hetzelfde werk te doen maar voor meer geld? Dat is een fout van die instelling die de personen dan weer inhuurt.

@Caprio #4: ad4, ja de secundaire arbeidsvoorwaarden spelen bij een ambtenaar ook een rol. Daar heb je een punt.
ad 5 weet ik niet zeker. Je hebt veel discontinuiteit als je ambtenaren politiseert. In amerika wordt de volledige bovenlaag iedere vier tot acht jaar vervangen. Het is maar net wat je handig vindt.

@Oersoep #5: Vriendjespolitiek speelt ook vaak een rol. Maar dat is bij heel veel aspecten zo. Misschien nog wat extra publieke verantwoording. Niet alleen aangeven welke (bij)baantjes politici en hoge ambtenaren hebben, ook met welke adviseurs ze een band hebben. Maar hoe ver ga je daar in?

@Zwarte Kip #6: Ondanks mijn eerdere betoog voor de adviseurs ben ik het met je eens dat een groot deel van de adviseurs eigenlijk beroerd werk levert. Maar daar ligt ook een taak van de opdrachtgevers. Goede prestatie afspraken maken en daarop meten.
Verbaast me altijd dat er bij het kiezen van grote leveranciers (bv KPMG) eerder naar de prijs gekeken wordt (volume korting) dan naar de prestatie. Terwijl daar nog wel een groot verschil in kan zitten. Zo groot dat die korting helemaal nergens op slaat.

@Franz Fitekz #12: Hear hear. Daar waar het meetbaar is dan. Sommige zaken laten zich slecht in geld vertalen.

@CiNNeR #15: Voor het in de prullenbak gooien van adviezen mogen ze ambtenaren ook wel eens gaan aanspreken. Dat kost de burger heel veel geld.

@Zutman #24: Ik kan op zijn tijd best lachwekkend zijn ;-) En daarvoor neem ik graag 1000 euro per dag of meer aan :-P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 nove

U maakt me nieuwsgierig, wat is uw expertise ? Wat is uw fortee, uw wervende kracht voor de potentiele zakenklant.

En is de verschuiving naar een meritocratie ( vakkennis, ervaring en ‘kwaliteit’) een gewenste ontwikkeling ? Stemt u daamee in.. een ervaren account manager uit het bankleven als staatssecretaris op een tijdelijk ‘vierjarig’ contract van een kleinere elitaire non- overheid als een gewone marktpartij als elk ander.. een bedrijfsdirecteur uit een wapenfabriek als minister van defensie ? Een bedrijfsjurist met een aantrekkelijk imago en sex-appeal op justitie ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 CiNNeR

@Mescaline, @Steeph: I stand corrected :D

@Steeph: maar ligt dat bij de ambtenaren of de ministerraad? Bij dit kabinet bekruipt mij continue het gevoel dat de ministers beter congierge hadden kunnen worden. De eigen expertise lijkt drie keer niks en de adviezen eindigen op de grote hoop. Samen met de ambtenaren wellicht?

Overigens zei ik “op VVD-achtige manier” waarbij ik niet wil zeggen dat alleen VVDers die kunde in huis hebben ;)

 • Vorige discussie