1. 1

  Tja, de Bolk is ook voor subsidie. Ik heb daarentegen wel voor de partij van de Bolk gestemd, maar ik ben tegen subsidie. Dubbel daarentegen heb ik ook best wel linkse standpunten.

 2. 3

  KJ, compleet tegen elke vorm van subsidie zijn lijkt me contraproductief en weinig realistisch. Subsidies (bijvoorbeeld ook: eenmalige subsidies) zijn een belangrijk middel voor een overheid om bepaalde dingen in de maatschappij voor elkaar te krijgen. Om gewenste ontwikkelingen te stimuleren.

  Ik zou het al meer met je eens zijn als je zou zeggen dat je tegen structurele subsidies bent waar burgers en organisaties van afhankelijk (gemaakt) worden.

  Als de gehele kunstensector uitsluitend op subsidies kan overleven, dan klopt er inderdaad iets niet. Dan zijn alle kunstenaars dus ambtenaren, dat kan ook niet goed zijn voor de creativiteit. Tot zover kan ik Halbe Zijlstra nog wel volgen.

  De autoritaire wijze waarop hij de botte bijl hanteert, daar ben ik minder over te spreken. Hij had de sector bijvoorbeeld ook kunnen aanbieden te helpen bij het zoeken naar andere financierings- en/of organisatievormen.

 3. 6

  Buitenlandse bedrijven, als b.v. U2 en Rolling Stones, vestigen zich niet in Amsterdam omwille van de cultuur, maar vooral omwille van de gunstige belastingtechnische regelingen die deze roofstaat aan de Noordzee er voor buitenlanders op nahoudt.

  Of er op de Maasvlakte zinloos met ijzeren containers wordt rondgesleept, zoals Yoeri beweert, betwijfel ik sterk. Stoerder zou het overigens zijn om àlle bevoordelingen ter discussie stellen. Want het is tòch allemaal vriendjespolitiek, en het moet tòch allemaal verdiend worden, wat de overheid weggeeft (aan betonstorters) en zoal faciliteert.