1. 1

  Mooi. Vanavond dus weer een erkend genuanceerd stukje van Predikers’ hand over Wilders/USA/WijBlijvenHier… #gelukbijeenongeluk

 2. 3

  @2: Inderdaad, en de man die onthoofd is was naar verluidt zijn baas.

  Dat zou het m.i. geen eigenlijke terreuraanslag maken, aangezien het motief dan waarschijnlijk vooral persoonlijk en niet politiek is.

  Maar wie was die andere dader, wat was zijn motief? En hoe komt het AD erbij dat de aanslag geclaimd werd door IS(IS)?

 3. 4

  @3:

  Ik citeer even uit dit bericht:

  Bij de fabriek is een onthoofd lichaam gevonden. Twee vlaggen met Arabische teksten lagen in de buurt van het hoofd.

  Ervan uitgaande dat dit klopt, heeft iemand toch de nodige moeite genomen om van een (eventuele!) persoonlijke onmin een politieke daad te maken.

  En dan is het toch terrorisme.

  Misschien daarnaast ook persoonlijk, maar zeker ook politiek.

  Voor hetzelfde geld was die baas collateral damage, niet meer dan een middel om een politieke daad te stellen.

  NB: Het zou niet de eerste keer zijn dat IS(IS) iets claimt zonder dat er sprake is van een directe lijn met een dader.

 4. 7

  @4:

  Ervan uitgaande dat dit klopt, heeft iemand toch de nodige moeite genomen om van een (eventuele!) persoonlijke onmin een politieke daad te maken.

  En dan is het toch terrorisme.

  Dan zou het wat mij betreft een persoonlijke daad zijn verkleed als terrorisme, geen eigenlijk terrorisme.

  Mensen proberen hun persoonlijke (egoïstische) beweegredenen nagenoeg altijd te hullen in idealistische rechtvaardigingen, maar daar hoef je natuurlijk niet in te trappen.

  Dat de dader het nuttige met het aangename heeft verenigd zou natuurlijk wel kunnen, als dat de juiste uitdrukking is, maar iemand die zijn werkplek of school overhoop schiet zou ik primair van persoonlijke motieven verdenken. (cf. die paarden en die zebra’s bij dat hoefgekletter … )

  Maar eigenlijk is het gewoon onmogelijk vast te stellen, en dus een loze discussie.

  Overigens had ik dat van die vlaggen (e.d.) heus wel gezien, ik ben het gewoon niet eens met die redenering.

 5. 8

  @5:

  Misschien is hij gewoon knettergek.

  Het een sluit het ander niet uit:

  What seems to be the problem, rather, is the fusion of radical jihadist ideology with other personal problems, whether they be alienation, anomie, or various shades of mental illness. In a world where “clash of civilizations” rhetoric is pervasive, it is possible that radical Islam offers the same appeal to some unstable individuals that anarchism had for Leon Czolgosz, who killed President William McKinley in 1901, and that Marxism had for Lee Harvey Oswald. If you are alienated from the existing social order, the possibility of joining, even as a “lone wolf” killer, any larger social movement that promises to overturn that society may be attractive. For a person radicalized in this manner, the fantasy of political violence is a chance to gain agency, make history, and be part of something larger.

  “Islamic-extremist online recruiters are very good at pulling in people who are mentally vulnerable,” Heather Hurlburt, of the Washington-based think tank New America, said.

 6. 9

  NB: Het zou niet de eerste keer zijn dat IS(IS) iets claimt zonder dat er sprake is van een directe lijn met een dader.

  Dat klopt, maar het zou ook niet de eerste keer zijn dat een krant iets claimt zonder dat er een directe lijn met de feiten is.

  Het feit dat het AD inmiddels niks meer zegt over IS(IS)’ claim doet me vermoeden dat het gaat om zo’n geval.

  (en het stond er aanvankelijk echt:) [IMG]http://i61.tinypic.com/15gwnq1.png[/IMG]

 7. 10

  Vanavond dus weer een erkend genuanceerd stukje van Predikers’ hand over Wilders/USA/WijBlijvenHier…

  @1 ’t Is allemaal zo voorspelbaar.

  Supremacistisch rechts gaat roepen dat dit geweld toch echt wortelt in de islam, en dan gaat progressief links daar tegen in werpen dat je dat genuanceerder moet zien, dat teksten zich in geen enkele traditie één-op-één op het heden laten plakken; dat iedereen teksten met een hermeneutische bril leest en dat de meerderheid van moslimtheologen deze uitleg/toepassing verwerpt als aberratie; dat de grote bulk aan moslims gewoon z’n leven in vrede en vrijheid wil kunnen leiden; en dat er vaker moslims omkomen bij dit soort aanslagen dan Westerlingen.

  Het is iedere keer dezelfde herhaling van zetten.

  Ondertussen zie ik de malloten op twitter al weer roepen ‘Zie je wel! Kijk, dit bedoelen we nu!’ en racisten zelfs ronduit roepen om moslims massaal te ‘ruimen’ en hun moskeeën plat te branden – lekker gezellig allemaal.

 8. 11

  @10: Dat is allemaal waar maar er is ook een derde weg; Erkennen dat dit geweld echt wortelt in de islam, dat is toch de leer waar ISIS, Al Qaida en fundamentalistische regiems zoals Iran en Saoedi Arabië zich op baseren. Dit zonder de complete groep weg te zetten; de meeste moslims willen inderdaad gewoon in vrede en vrijheid leven. Diezelfde nuance moet er ook zijn voor de andere kant; de meeste mensen die bang zijn, terecht of niet, vallen echt niet onder supremacistisch rechts.

  Die nuance van progressief links komt meestal niet verder dan kritiek af doen als racisme & extreem rechts, zo radicaliseer je de boel alleen maar meer.

 9. 12

  Die nuance van progressief links komt meestal niet verder dan…

  @10 Ik noem in het postje hierboven volgens mij drie redeneringen waarvan progressief-links zich bedient, waarvan de eerste redenering weer drie sub-argumenten bevat.

  Dus hoe kun je in vredesnaam beweren dat de nuance van progressief links meestal niet verder komt dan het roepen van de woorden ‘racisme’ en ‘extreem rechts’?

  Wat betekent het eigenlijk als jij schrijft: “Dat is allemaal waar..”?

 10. 13

  @12:

  Wat betekent het eigenlijk als jij schrijft: “Dat is allemaal waar..”?

  Is dat zo moeilijk? Dat betekend dat wat jij bij @10 schrijft op zich allemaal klopt.

  Rationeel kan jij drie redeneringen waarvan progressief-links zich bedient benoemen maar de discrepantie met de praktijk van iets dat op een open discussie moet lijken is groot.

 11. 14

  @10:

  t Is allemaal zo voorspelbaar.

  Inderdaad. Vandaar @1.

  Supremacistisch rechts gaat roepen dat dit geweld toch echt wortelt in de islam

  Lees zo’n zin anders zelf nog eens door voor je op submit drukt.

  dat teksten zich in geen enkele traditie één-op-één op het heden laten plakken;

  Niet iedere traditie beschouwt reciteren van het werk als het hoogste goed. En ook niet iedere traditie beschouwt de taal waarin het werk werd geschreven als zodanig superieur dat alle vertalingen eigenlijk als minderwaardig worden beschouwd.

  en dat de meerderheid van moslimtheologen deze uitleg/toepassing verwerpt als aberratie;

  Mogelijk is dat waar maar misschien ook niet. Hoe het ook zij: als de meerderheid die mening was toegedaan, hoe komt het dan dat die gelovigen zo slecht naar hun leidslieden luisteren?

  dat de grote bulk aan moslims gewoon z’n leven in vrede en vrijheid wil kunnen leiden

  Vermoedelijk wel. Maar het is een aanname. En als aanname weinig effectief als je daarmee de ogen wilt sluiten voor reëel islamitisch geweld. Bovendien is er nog de discussie over de interpretatie van het woord “vrede”. Hardliners menen immers dat er nooit vrede kan zijn in een land/gebied waar Allah niet als enige god aanbeden wordt.

  en dat er vaker moslims omkomen bij dit soort aanslagen dan Westerlingen.

  Je bedoelt: Moslims die door andere moslims als ongelovig worden gezien en daardoor als legitiem doelwit? Buitengewoon slim argument dit, inderdaad…

 12. 15

  …de discrepantie met de praktijk van iets dat op een open discussie moet lijken is groot.

  @13 Dat komt vanwege de neiging om die discussie meteen dicht te timmeren. Stoethaspel geeft daar in #14 een fraai voorbeeld van.

  Sterker nog, hij had zijn oordeel over wat ‘de andere kant’ zou gaan zeggen in #1 al klaar. Nog voordat uw nederige dienaar ook nog maar één letter had neergezet.

  Lees zo’n zin anders zelf nog eens door voor je op submit drukt.

  @14 Cultuursupremacisme, neokoloniaal supremacisme, nativisme, blank supremacisme: het komt uiteindelijk gewoon op hetzelfde neer:

  Wij zijn superieur, wij zijn goed; en ‘hunnie’ daar, de vreemdelingen zijn op z’n best een beetje achterlijk, mogelijk niet te vertrouwen (vijfde kolonne) en in het ergste geval heulen ze met de hellehorden uit de woestijn.

  En ja, dat soort sentimenten komen keer op keer bovendrijven bij dit soort aanslagen, impliciet en expliciet. Wij-zij denken. Tribalisme.

 13. 16

  @15:

  Dat komt vanwege de neiging om die discussie meteen dicht te timmeren. Stoethaspel geeft daar in #14 een fraai voorbeeld van.

  Dat doe jij ook met:

  Supremacistisch rechts gaat roepen dat dit geweld toch echt wortelt in de islam

  ISIS baseert en rechtvaardigt haar moordende leer niet op de Donald Duck maar juist op de Islam. Het benoemen daarvan is bij jou kennelijk genoeg voor het predicaat: Supremacistisch rechts. Dan vraag jij nog hoe ik kan beweren dat de nuance van “progressief links” meestal niet verder komt dan het roepen van de woorden ‘racisme’ en ‘extreem rechts’?

 14. 17

  Stoethaspel geeft daar in #14 een fraai voorbeeld van.

  Je bedoelt: Ik geef @10 drie progressief-linkse argumenten waarom stoethaspel z’n bek moet houden en nòg heeft ‘ie het lef weerwoord te geven?

  Over een hermetisch wereldbeeld gesproken…

  Voor de helderheid: Hoe kijk jij dan aan tegen het fenomeen gelovig versus ongelovig? Of is dat geen hullie/zullie?

  Sterker nog, hij had zijn oordeel over wat ‘de andere kant’ zou gaan zeggen in #1 al klaar. Nog voordat uw nederige dienaar ook nog maar één letter had neergezet.

  Ik persoonlijk, sprak de gek, zou dat niet los willen koppelen van jouw voortdurende neiging in alles racisme te willen zien. En je hebt kennelijk een nogal scherpe blik, want waar anderen heel in de verte slechts de bolling van de aarde waarnemen heb jij al een halve genocide gerapporteerd.

 15. 18

  ISIS baseert en rechtvaardigt haar moordende leer niet op de Donald Duck maar juist op de Islam.

  @16 Ja, en de Ku Klux Klan rechtvaardigde haar moordende leer met de bijbel in de hand. Vóór een protestants-christelijk, blank Amerika, tegen papen, joden en zwarten.

  Dus?

  Het benoemen daarvan is bij jou kennelijk genoeg voor het predicaat

  Maar het blijft meestal niet bij het benoemen daarvan, hè? In één adem door gaat men een en ander dan ook betrekken op Nederlandse moslimgemeenschappen.

  Alsof dat niet gewoon Nederlandse burgers zijn die een bestaan op willen bouwen en hun kinderen zien slagen in het leven. Alsof dat geen échte Nederlanders zijn, maar een vreemd (en mogelijk kwaadaardig) element.

  Pim Fortuyn begon daar al mee met zijn boekje ‘tegen de islamisering van onze cultuur’ (1997).

  Bolkestein windt er evenmin doekjes om: de Westerse cultuur is superieur, en in de koloniale tijd droegen we het zelfvertrouwen van die superioriteit (tegenover de islam) tenminste nog uit.

  Wat is de aanleiding voor Bolkestein om zich over het gebrek aan de Westerse culturele superioriteit te klagen? “De moeizame integratie van moslims in de westerse cultuur…”

  Oeh, help, daar komen in enen allemaal bruine mensen met een ons wezensvreemde cultuur, en die blijven vasthouden aan hun achterlijke en soms ronduit gemene attituden, en dat bedreigt het voortbestaan van onze beschaving; nou, en daarom moeten ‘wij’ (blanke Westerlingen) weer duidelijk en ferm durven uitdragen dat onze cultuur superieur is en dat die bruintjes dankbaar mogen zijn dat ze zich daaraan mogen laven.

  Da’s niks anders dan Amerikaanse blanke protestanten die met lede ogen aanzien hoe bootladingen vol Ierse en Italiaanse katholieken het protestants-christelijke (en blanke) karakter van de Verenigde Staten bedreigen.

  Hoe zouden we die ongerustheid over het voortbestaan van de Westerse cultuur en beschaving, waar Bolkestein en Fortuyn zo welsprekend uitdrukking aan geven volgens jou moeten noemen…

  Xenofobie?

 16. 19

  Je bedoelt: Ik geef @10 drie progressief-linkse argumenten waarom stoethaspel z’n bek moet houden en nòg heeft ‘ie het lef weerwoord te geven?

  @17 Nee, ik bedoel dat je in #14 het argument dichttimmert.

  Dus als gbh zich afvraagt hoe het toch komt dat er geen open discussie mogelijk is, hij dan misschien niet alleen moet kijken wat er ter linkerzijde schort.

  Voor de helderheid: Hoe kijk jij dan aan tegen het fenomeen gelovig versus ongelovig? Of is dat geen hullie/zullie?

  Geen idee. Zeg jij het maar (jij begint er immers over): hoe kijk jij aan tegen de tegenstelling man/vrouw? Homo/hetero? Rijk/arm?

 17. 20

  Meer en meer zie je hoe de ware Islam in elkaar zit. De Profeet zou deze daad, als de onthoofde gezien kan worden als afvallige, gretig goedkeuren. Zo ook de IS versie van de Islam, die ligt het dichts bij die van Mohammed en zijn dessertgang. Zo had Mohammed de Islam ook bedoeld en de moslims die daarvan afwijken, wijken af van de zuivere Islamleer.

 18. 22

  Aanrader voor de zelfverklaarde deskundigen van de islam is het boek Salafisme uit 2014 van Koning, e.a.

  Zo eensgezind is de moslimwereld niet, er zijn ellenlange discussies alleen al over de omgang met ongelovigen, en eventuele bondgenootschappen met hen.

 19. 23

  @19:

  Aangezien jij heel vals (christen, much?) van kritiek op de islam moeiteloos doorhobbelt naar huidskleurtjes en xenofobie is het heel niet zo vreemd je die vraag eens voor te leggen…

  In beginsel namelijk is het de islam die dat onderscheid maakt en zul jij heel wat meer moeite hebben om hard te maken dat het de Bolk om z’n bruine buurmeisje te doen is (zoals jij ongeveer stelt) …

  Jouw reacties sluiten vooralsnog keurig aan bij het @1 gestelde. Je hebt er alleen nog niet een apart stukkie voor getypt. Komt vast wel want je vingertje houdt pas op met wapperen als ‘ie eraf ligt of jij een tuintje op je buik hebt. Kortom: Best vermakelijk weer, ik schop graag tegen hypocriete schenen…

 20. 24

  Zo had Mohammed de Islam ook bedoeld en de moslims die daarvan afwijken, wijken af van de zuivere Islamleer.

  Wat een gelul. Om te beginnen was Mohammed uitermate pragmatisch: hij paste zijn strategie (en zijn leer) steeds aan al naar gelang de omstandigheden dat verlangden.

  Ten tweede doe je dan net of er uit de koran en wat is overgeleverd over wat Mohammed allemaal wel gezegd zou hebben een blauwdruk te destilleren valt van wat de ware islam is (alsof een en ander niet vol interne contradicties zit, en alsof de interpretatie daarvan niet sterk gestempeld wordt door de traditie).

  Vervolgens schuif je die theologische traditie van 1400 jaar aan de kant (behalve voor wat jouw islamvoorstelling als tirannieke leer bevestigt, natuurlijk); en doe je net alsof de zich steeds verder uitkristalliserende lijn van Ibn Tajmijja via Ibn Abdul-Wahhab naar Al Banna en Qutb de wáre islam vertegenwoordigt.

  Tenslotte zeg je: deze extreme, fundamentalistische stroming van de islam, die heeft het juist begrepen (en elke keer als er een stroming bij komt die een en ander nog extremer uitwerkt, dan heeft die het nog beter begrepen).

  Dat is een beetje alsof je de bijbel gaat lezen met een fundamentalistische (en biblicistische) bril en dan zegt: de meest extreme christelijke fundamentalisten hebben gelijk, en de meerderheid van de christelijke kerken, die hebben het gewoon niet begrepen. Dus de Oosters-orthodoxe kerken – die veel en veel ouder zijn dan de Westboro Baptist Church (om maar een dwarsstraat te noemen) – die hebben het christendom zogenaamd niet begrepen.

  Man, man, man, wat een hoogmoed spreekt daaruit. Wat een simplisme ook.

  ‘Ja, maar het stáát er toch?!’ Dat is leuk, er staat wel meer: maar de vraag is ook hoe je die lappendeken aan teksten aan elkaar knoopt – of liever gezegd, hoe moslims die teksten aan elkaar knopen.

 21. 25

  Kortom: Best vermakelijk weer, ik schop graag tegen hypocriete schenen…

  @23 Blij dat je je vermaakt. Maar enig onderscheidingsvermogen of inzicht in de waarheid heb ik nog niet bij je kunnen ontdekken.

  Zeg eens eerlijk: hoe herken jij een moslim? Wat zijn zoal de karakteristieke eigenaardigheden op grond waarvan jij zegt: hm, die zal vermoedelijk wel moslim zijn?

  Dat hebben ze immers meestal niet op hun voorhoofd getatoeëerd.

  Aangezien jij heel vals (christen, much?) …

  Jaja, die op je gristenfobie gebaseerde ad hominem kennen we nu wel… (gaap!) En ik ben niet eens gereformeerd opgevoed of bij de jezuïeten in de leer geweest.

 22. 26

  @25:

  Maar enig onderscheidingsvermogen of inzicht in de waarheid heb ik nog niet bij je kunnen ontdekken.

  Je reactie zelf is anders een bewijs van het tegendeel. Ik noem je hypocriet en jij gaat huilen over een christen-opmerking. Tsja. Je smeekt erom en nu ga je klagen? Ik ga me er niet voor verontschuldigen dat grappig te vinden.

  Jaja, die op je gristenfobie gebaseerde ad hominem kennen we nu wel… (gaap!) En ik ben niet eens gereformeerd opgevoed of bij de jezuïeten in de leer geweest.

  Opnieuw zo’n aanname. Ik vind christenen door de bank genomen laag bij de gronds en verdacht veel overeenkomsten vertonen met de slaafsheid van honden, maar dat maakt nog niet dat ik bang voor ze ben. Strak in de ogen blijven kijken en een snelle droge tik op de neus als ze agressief zijn doet wonderen.

 23. 27

  Ik vind christenen door de bank genomen laag bij de gronds en verdacht veel overeenkomsten vertonen met de slaafsheid van honden..

  @26 Wat een bevooroordeeld mannetje ben je toch ook…

  Maar veel substantieels heb je niet te melden. Dus volgens mij ben jij hier degene die zich als keffertje opstelt.

 24. 28

  @27:

  Zie @16.

  Du moment dat we de taktiek van het wegzetten van iemand als onredelijk en onbetrouwbaar toepassen op jou zelf ben je op je pik getrapt.

  Maar je doet zelf niet anders. Dat is ook precies waarom ik er lol in schep tegen jouw schenen te schoppen op zulke momenten.

 25. 29

  @28 Verschil is dat ik in #18 stap voor stap uiteenzet op grond waarvan ik tot dat oordeel kom.

  Daar ga jij doodleuk aan voorbij (dat mag natuurlijk) om vervolgens met een oppervlakkige, flauwe en niet ter zake doende ad hominem te komen.

  Zie je ’t verschil?

 26. 31

  @29:

  Right. Kijk, daarom was de conjunctie vals en christelijk natuurlijk buitengewoon terecht. En door je boosheid ook nog eens grappig. Spiegelen heet dat.

  Jij trekt immers islamkritiek door naar het foeteren op een huidskleur. Dus je hebt niets ‘uitgelegd’, je hebt alleen gedraaid, zoals het een sofist betaamt. Niet de filosofie an sich is een mening, Prediker, de jouwe is.

  Als je gevraagd wordt n.a.v. de zoveelste hullie zullie opmerking, hoe je dan tegen de tweedeling door gelovigen zelf aankijkt, dan ga je daar niet op in. Als GBH je voorlegt dat je opmerking ‘supremacistisch rechts’ precies doet waar jij anderen van beschuldigt, dan geef je niet thuis.

  Ook geestig: Als ik je voor valse christen uitmaak, dat je je dan ‘verdedigt’ door te zeggen “maar ik zat niet bij de Jezuïeten of de gereformeerden”. Alsof een katholiek de frissere christen vertegenwoordigt…

  Prediker, jij ademt hullie-zullie maar vraagt een ander de tanden te poetsen…

 27. 32

  Jij trekt immers islamkritiek door naar het foeteren op een huidskleur.

  @31 Nog maar een keer dan:

  Zeg eens eerlijk, waaraan herken jij op straat zoal dat iemand wel moslim wezen zal? Dat is toch net zo goed op grond van etniciteit, of niet dan?

  Aangezien je daar wijselijk geen antwoord op wilt geven, zal ik dat zelf maar even invullen dan:

  Je ziet een man lopen met een mediterraan uiterlijk en een imposante snor, hé, dat is vast een Turk, Turken zijn meestal moslim, dus het is waarschijnlijk een moslim.

  Je ziet een knul op de scooter met een Noord-Afrikaans uiterlijk en een Bert-en-Ernie-kapsel: ah, Marokkaan, dus moslim.

  Als Pim Fortuyn en Bolkestein het hebben over ‘moslims’ dan hebben ze het niet enkel over religie, maar dan hebben ze het over bepaalde etnische groepen met een afwijkende huidskleur, afwijkende culturele opvattingen en een afwijkende religie.

  Maar die etniciteit speelt vast nauwelijks een rol bij het problematiseren van de integratie. Sta even stil bij dat woord ‘integratie’, het beeld dat hiermee wordt opgeroepen is van een vreemd lichaam dat wordt ingebracht en moet ‘integreren’ in een bestaand lichaam, met alle afstotingsverschijnselen van dien.

  Maar huidskleur speelt daarbij vast geen rol. Welnee joh, ben je gek!

 28. 33

  @32:

  1. Begin zelf maar eens met antwoorden te geven in plaats van de vraag te ontwijken. Janken over hullie zullie, maar zelf al beginnen met de kreet waar GBH ook al aanstoot aan nam. Janken over antwoorden terwijl mijn eerste vraag aan jou doodleuk wordt overgeslagen. Die luidde: Hoe kijk jij dan aan tegen de extreem strikte opdeling die monotheïsten en islamieten in het bijzonder maken tussen gelovigen en ongelovigen?

  2. Ik weet niet onder welke steen je hebt gelegen maar de laatste keer dat ik het controleerde was de islam nog niet één op één te correleren met een ras. Misschien dat je nog eens in de boeken kunt duiken? Ik denk niet dat Fortuyn de straat op moest om kleurtjes te onderzoeken. Dus, heb je dat boekje ooit gelezen? Ik bedoel, zonder dat het schuim je blikveld vertroebelde?

  Dat gezegd hebbende: Als ik op straat een blanke tegenkom in een jurk, met een gebedssnoertje in de ene hand en in de andere hand een tahin-brood, dan weet ik wel dat het ramadan is… Anderzijds, de turkse bakker op de Ferdinand Bol bakt ze elke vrijdag…

  Maar huidskleur speelt daarbij vast geen rol. Welnee joh, ben je gek!

  Voor jou speelt huidskleur kennelijk een zeer belangrijke rol. Goh, welk een verrassing…

 29. 34

  Hoe kijk jij dan aan tegen de extreem strikte opdeling die monotheïsten en islamieten in het bijzonder maken tussen gelovigen en ongelovigen?

  @33 Voor zover die opdeling prioriteit neemt boven “we zijn allemaal mensen”, hetgeen ik vooral bij fundamentalisten zie gebeuren, is dat in de eerste plaats hún probleem.

  Ik maak me veel meer zorgen over de uitsluiting van wat eufemistisch ‘allochtonen’ heet, maar wat eigenlijk neerkomt op: iedereen die door de dominante blanke meerderheid als niet blank genoeg wordt beschouwd. Het is namelijk die dominante meerderheid die hier het beleid bepaalt en de maatschappij vormt, niet een enkele IS-sympathisant.

  Ik denk niet dat Fortuyn de straat op moest om kleurtjes te onderzoeken. Dus, heb je dat boekje ooit gelezen? Ik bedoel, zonder dat het schuim je blikveld vertroebelde?

  Ik heb dat boekje destijds instemmend knikkend gelezen. Maar in tegenstelling tot sommigen staat mijn denken niet stil.

  En ja, ook bij Fortuyn loopt etniciteit, cultuur en religie volstrekt door elkaar:

  De Turkse en Marokkaanse jongens in Nederland zijn van de derde generatie, meneer. Dat betekent dat hun ouders hier zijn geboren. En die jongens geven enorme problemen.’

  – Omdat ze zo vreselijk islamitisch zijn?

  ‘Ja die islam, die zondert mensen af. Ze zien ons als een minderwaardig soort mensen. Marokkaanse jongens bestelen nooit een Marokkaan. Is u dat wel eens opgevallen? Wij kunnen wel bestolen worden. En ik natuurlijk nog dubbel, want ik ben niet alleen een christenhond, maar ook nog minder dan een varken. Nou die kun je pakken. Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur.’ (Volkskrant)

  Jouw “de laatste keer dat ik het controleerde was de islam nog niet één op één te correleren met een ras” is dan ook een onwaarachtige dooddoener.

 30. 35

  Voor zover die opdeling prioriteit neemt boven “we zijn allemaal mensen”, hetgeen ik vooral bij fundamentalisten zie gebeuren, is dat in de eerste plaats hún probleem.

  Oh. Wonderlijk briefje dat ik bij de Albert Heijn zag hangen dan. “Wat kun jij betekenen voor de Ummah, deze Ramadan?” stond er, boven een oproep te doneren. Ummah, waar ken ik dat woord toch van? Ah well, zal wel een fundamentalist zijn geweest.

  Ik maak me veel meer zorgen over de uitsluiting van wat eufemistisch ‘allochtonen’ heet, maar wat eigenlijk neerkomt op: iedereen die door de dominante blanke meerderheid als niet blank genoeg wordt beschouwd.

  Gaan we weer. Kritiek op de islam toetrekken naar het algemenere debat over allochtonen en dominante cultuur.

  1. Er zijn ongelooflijk veel allochtonen waar niemand een probleem mee heeft. In mijn stad wonen +150 nationaliteiten, en dat gaat door de bank genomen best aardig.

  2. Die ‘dominante blanke’ meerderheid heeft anders weinig obstakels gecreëerd voor de nieuwkomers om de islam in dit land te kunnen beleiden. 500 moskeeën, als ik het wel heb.

  En wat is er verkeerd aan dat de bevolking van een land bepaalt of wil bepalen hoe dat land erbij ligt?

  Jouw “de laatste keer dat ik het controleerde was de islam nog niet één op één te correleren met een ras” is dan ook een onwaarachtige dooddoener.

  Dat is het alleen als je, zoals jij, niet kunt lezen.
  Die eerste zin van het citaat maakt namelijk vrij duidelijk dat ook Fortuyn hier naar de Ummah verwijst. Dat er daarnaast zowel onder als ten aanzien van marokkanen ook racisme speelt maakt islamkritiek niet synoniem met kritiek op een ras/kleur/whatever. Dat maak jij ervan, heel vals.

  In dat verband is dit wel weer aardig om eens te lezen:
  http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/marokkanen_in_nederland/article1732689.ece

 31. 36

  Wonderlijk briefje dat ik bij de Albert Heijn zag hangen dan. “Wat kun jij betekenen voor de Ummah, deze Ramadan?”

  Ach guttegut, voel je je uitgesloten? Bedreigd? Waarom is dit een issue voor je en wat heeft dat met die aanslag in Lyon van doen?

  En wat is er verkeerd aan dat de bevolking van een land bepaalt of wil bepalen hoe dat land erbij ligt?

  Kijk, daar gaan we al: alsof moslims niet net zo goed deel uitmaken van die bevolking. Maar als een orthodoxe moslim een briefje ophangt bij de Albert Heijn met vrome praatjes, waarin hij aan het religieuze gemeenschapsgevoel appelleert, dan zie jij dat als teken aan de wand dat moslims een bedreigende in-group vormen.

  Die eerste zin van het citaat maakt namelijk vrij duidelijk dat ook Fortuyn hier naar de Ummah verwijst.

  Je leest nu je eigen analyse in dat stuk en dat mag natuurlijk, maar je kunt mij niet verwijten dat ik niet ‘kan lezen’ omdat ik er iets anders in lees, namelijk dat etniciteit, cultuur en religie bij Fortuyn volstrekt door elkaar lopen.

  Wat het ook evident doet: het ene moment heeft hij het over de islam, het volgende moment over Turken en Marokkanen (die in Nederland de meest zichtbare manifestatie van de aanwezigheid van aanhangers van de islam zijn).

  Waarmee ik weer terugkom op mijn eerdere punt: cultuursupremacisme fungeert in Europa en de VS als een substituut voor blank supremacisme. En de ongerustheid over drommen uitheemse vreemdelingen die ‘onze’ beschaving aantasten met hun ‘achterlijke’ culturele en religieuze overtuigingen gaat uiteindelijk terug op xenofobie.

 32. 37

  @36:

  Ach guttegut, voel je je uitgesloten? Bedreigd?

  Verkeerde conclusie. Het zal eens niet.

  Ik reageerde op:

  Voor zover die opdeling prioriteit neemt boven “we zijn allemaal mensen”, hetgeen ik vooral bij fundamentalisten zie gebeuren, is dat in de eerste plaats hún probleem.

  Jouw antwoord op de vraag hoe jij dan aankijkt tegen de scheiding gelovigen versus ongelovigen. Daar maak jij dan zo’n schattig hippie-verhaal van, maar wat ik enkel aantoon is dat die scheiding per definitie bestaat voor de monotheïst. Of ‘ie nou orthodox is of niet.

  Je leest nu je eigen analyse in dat stuk en dat mag natuurlijk, maar je kunt mij niet verwijten dat ik niet ‘kan lezen’ omdat ik er iets anders in lees, namelijk dat etniciteit, cultuur en religie bij Fortuyn volstrekt door elkaar lopen.

  Tuurlijk kan ik dat verwijt wel maken. Het staat er namelijk letterlijk.

  ‘Ja die islam, die zondert mensen af. Ze zien ons als een minderwaardig soort mensen.

  Daar heb ik dus geen analyse voor nodig, maar om je terwille te zijn heb ik de gebruikelijke term nog maar eens ingebracht: Ummah.

  Zeg het maar. Toon me de moslim die niet primair tot de Ummah zegt te behoren.

  Wat het ook evident doet: het ene moment heeft hij het over de islam, het volgende moment over Turken en Marokkanen (die in Nederland de meest zichtbare manifestatie van de aanwezigheid van aanhangers van de islam zijn).

  En jij mag wel alles op een grote hoop flikkeren maar een ander mag dat niet?

  Waarmee ik weer terugkom op mijn eerdere punt: cultuursupremacisme fungeert in Europa en de VS als een substituut voor blank supremacisme.

  Kekke zelfverzonnen woordjes. Meer is het niet. En wat heeft de VS er ineens mee te maken? Of gaan we consequent zijn en laten we nu ook wat er in SA of Syrië speelt meewegen in de discussie?

  En de ongerustheid over drommen uitheemse vreemdelingen die ‘onze’ beschaving aantasten met hun ‘achterlijke’ culturele en religieuze overtuigingen gaat uiteindelijk terug op xenofobie.

  Gelul. 500 moskeeën, meer vrijheid om als moslim van wat voor gezindte dan ook door het leven te gaan. En als er ergens de ruimte bestaat voor iemand zich los te weken van die religie, dan zal dat eerder in het westen dan in het oosten gebeuren.

  Vervolging van moslims vindt vooral plaats in moslimlanden.

 33. 38

  …maar wat ik enkel aantoon is dat die scheiding per definitie bestaat voor de monotheïst.

  Tja, die scheiding bestaat ook voor militairen. Die hebben het namelijk over niet-militairen als over ‘burgers’. En tussen militairen bestaat een geheimzinnige onderlinge verwantschap.

  Vrijmetselaars idem dito. Leden van de Rotary. Boksers. Fietsers. En ga zo maar door.

  Daar heb ik dus geen analyse voor nodig…

  Als socioloog heeft Fortuyn daar natuurlijk wel een analyse voor nodig. Want het is namelijk zíjn aanname dat moslims niet-moslims als ‘minderwaardig’ zien; hij maakt dat nergens hard, hij geeft ook geen onderzoeken waaruit dat dan wel blijkt; en vervolgens gaat hij het over Turken en Marokkanen hebben.

  Maar ook daar maakt hij niets hard. Hij beweert ter illustratie van zijn punt dat een Marokkaan nooit een andere Marokkaan zal bestelen. Volstrekte lariekoek.

  Wat het echter ondubbelzinnig aantoont is dat voor Fortuyn ‘moslims’ in de Nederlandse context nagenoeg uitwisselbaar zijn met ‘Marokkanen en Turken’. Dus jouw dooddoener ‘moslims zijn geen ras’ kunnen we bij deze terzijde schuiven.

  500 moskeeën, meer vrijheid om als moslim van wat voor gezindte dan ook door het leven te gaan.

  Ja, dat is op basis van wetgeving die types als Fortuyn en Wilders maar wat graag zouden veranderen. En ze zeggen daarmee geen dingen die je niet ook veelvuldig op verjaardagen en in de kroeg kunt horen.

 34. 39

  @24: Tja je mist het punt weer eens. Je haalt er van alles bij maar het is te weinig.

  Mohammed, de grote profeet, is gewoon een meedogenloze misbaksel. Hoe geweldig bestuurder en strateeg het ook was. Los van al die afvallige moslims die de ware leer van Mohammed onbewust niet wensen te volgen, zie je de meest pure vorm van Islam bij IS. Mohammed rechtvaardigt al die terreur en ellende zelfs nog vanuit zijn graf. Jammer dat moslims vanwege hun geloof Mohammed niet mogen beoordelen op zijn daden. En ja er zijn ook christencriminelen, maar het lijkt me moeilijk te stellen dat christenmisdadigers een voorbeeld aan Jezus nemen.

  De volgende gebeurtenis geeft vermoedelijk de historische context van soera 5:33 weer. Kort na de afschuwelijke dood van Oemm Qirfa (wellicht in dezelfde maand), bezochten sommige Arabische stamleden de profeet en bekeerden zich op een gegeven moment tot de islam. Maar zij werden ziek in het onvriendelijke klimaat van Medina. Mohammed vertelde hen naar een herder te gaan buiten de stad, en adviseerde hen een oud volksgeloof op te volgen: melk en urine te drinken van een kameel, in plaats van hen te genezen door de macht van Allah. Er wordt vervolgens vermeld dat zij zich daardoor beter voelden. Om een of andere reden doodden zij echter de herder, werden afvalligen van het geloof, en hielden de kamelen voor zichzelf. Dit nieuws bereikte Mohammed en hij gaf opdracht hen te achtervolgen en hen tot hem te brengen. Hij verordende dat hun handen en voeten moesten worden afgesneden. Vervolgens voegde hij de volgende extra straf eraan toe:

  Vervolgens vroeg hij om heet gemaakte spijkers en die werden over hun ogen bewogen, en zij werden alleen achtergelaten in de Harra (dat wil zeggen: rotsachtig land in Medina). Zij vroegen om water, en niemand verstrekte hen water totdat ze stierven. (Volume 4, Boek 52, Nummer 261)

  Hoewel deze passage wat klunzig vertaald is, is het één van velen die iedereen met een gezond verstand laat schrikken. Mohammed feitelijk doorboort hun ogen met spijkers (één versie zegt met naalden). Daarna werden hun lichamen op de rotsen gegooid, en zij stierven van uitdroging. Eén versie zegt dat zij stierven aan de verwondingen toen ze op de rotsen gegooid werden; een andere zegt dat zij doodbloedden omdat Mohammed hun geamputeerde lidmaten niet dichtschroeide. Het is niet moeilijk om hun gegil voor te stellen. Wat de doodsoorzaak ook mag zijn, hen te martelen is excessief en dat is nooit rechtvaardig.

 35. 40

  @18: Om maar met jouw laatste vraag te beginnen:

  Hoe zouden we die ongerustheid over het voortbestaan van de Westerse cultuur en beschaving, waar Bolkestein en Fortuyn zo welsprekend uitdrukking aan geven volgens jou moeten noemen.

  Xenofobie?

  Voor de meesten is dat angst voor verlies van identiteit, een wereld die veranderd en een gevoel van onveiligheid.

  Dat is wat anders dan xenofobie; een irrationele angst voor vreemden, vaak op racistische gronden. Die zijn er ook, dat zijn de mensen met de grootste bek, die de meeste aandacht trekken en die het beeld bepalen. Rationele angst is geen xenofobie, mijn opa en oma waren geen xenofoben racisten omdat ze bang moesten zijn voor den Duitser.

  Ja, en de Ku Klux Klan rechtvaardigde haar moordende leer met de bijbel in de hand. Vóór een protestants-christelijk, blank Amerika, tegen papen, joden en zwarten.

  Een valse vergelijking; KKK is een puur racistische club, het enigste dat zij gemeen hebben met de bijbel is dat er veel op zondag heel schijnheilig in de kerk zaten. De Inquisitie rechtvaardigde haar moordende leer met de bijbel in de hand.

  Maar het blijft meestal niet bij het benoemen daarvan, hè? In één adem door gaat men een en ander dan ook betrekken op Nederlandse moslimgemeenschappen.

  In één adem door? Wat doe jij dan? Jij gooit mensen in één adem door samen met Pim Fortuyn, Bolkestein, xenofoob en racisme op één hoop.

  @19:

  Dus als gbh zich afvraagt hoe het toch komt dat er geen open discussie mogelijk is, hij dan misschien niet alleen moet kijken wat er ter linkerzijde schort.

  Ik weet niet of jij het door hebt maar ik ben links, ik sta grotendeels voor dezelfde wereld als jij, alleen ik probeer wel genuanceerd te denken en mensen niet gelijk in hokjes te stoppen.

 36. 41

  KKK is een puur racistische club, het enigste dat zij gemeen hebben met de bijbel is dat er veel op zondag heel schijnheilig in de kerk zaten.

  @40 Ach, vandaar die brandende kruisen, de emblemen met kruisen op de witte puntmutspakjes, het zingen van christelijke hymnen tijdens ceremonies, en meer van dat soort eigenaardigheden.

  Kijk ook eens op de website van de huidige KKK:

  Bringing a Message of Hope and Deliverance to White Christian America!

  America, Our Nation is Under Judgement from God!

  “There is a race war against whites. But our people – my white brothers and sisters – will stay committed to a non-violent resolution. That resolution must consist of solidarity in white communities around the world. The hatred for our children and their future is growing and is being fueled every single day. Stay firm in your convictions. Keep loving your heritage and keep witnessing to others that there is a better way than a war torn, violent, wicked, socialist, new world order. That way is the Christian way – law and order – love of family – love of nation. These are the principles of western Christian civilization. There is a war to destroy these things. Pray that our people see the error of their ways and regain a sense of loyalty. Repent America! Be faithful my fellow believers. “

 37. 42

  Rationele angst is geen xenofobie, mijn opa en oma waren geen xenofoben racisten omdat ze bang moesten zijn voor den Duitser.

  @40 Gezien het feit dat de nazi’s met tanks en geweren het land kwamen bezetten, razzia’s hielden en tien mensen doodschoten voor iedereen die zich verzette was die angst niet irrationeel.

  Maar de angst dat Nederland over vijftig jaar ‘geïslamiseerd’ zal zijn omdat 6 à 7 procent van de bevolking moslim is en moslims vooral in de grote steden wonen? Dat is net zo irrationeel als de angst van nativists dat de immigratie van Ieren en later Italianen de VS uiteindelijk onder de macht van de paus zou brengen.

  Er zijn nu mensen die bang zijn dat Californië zo verlatijnst dat het nog eens door Mexico geannexeerd zal worden. Volstrekt koekwaus. Dat willen die latino’s helemaal niet.

  Dergelijke angsten zijn wel degelijk irrationeel. Vooral ook omdat allochtonen mentaal en cultureel veel meer assimileren dan wij denken.

  Ik las laatst dat veel Marokkaanse Nederlanders die naar Marokko emigreren omdat ze daar meer arbeidskansen zien (en de verWildering zat zijn) daar tegen de hiërarchische arbeidsverhoudingen aanlopen. Even aankloppen bij je chef is er niet bij. Laat staan dat het spuien van je ideeën of feedback tegenover je meerdere daar gewaardeerd wordt.

  Goh, waar zouden ze die egalitaire mentaliteit toch opgestoken hebben?

 38. 43

  Los van al die afvallige moslims die de ware leer van Mohammed onbewust niet wensen te volgen, zie je de meest pure vorm van Islam bij IS.

  @39 En dat bepaal jij van achter je computertje, wat ‘de pure vorm’ van de islam is? Islam is geen chocolade ofzo, dat je kunt vaststellen hoeveel cacao er in een reep zit.

  De Tora leert dat je overspelige vrouwen moet stenigen, dat een ongehuwde vrouw die verkracht wordt met haar verkrachter moet trouwen, dat seksslavernij met in de strijd buitgemaakte vrouwen prma is, dat rebellerende pubers gedood moeten worden en dat de volken die Kanaän bezet houden afgeslacht moeten worden.

  Betekent dat dan ook dat het ‘pure jodendom’ niet meer gepraktiseerd wordt omdat rabbijnen daar allemaal mitsen en maren omheen hebben gebouwd?

  Of dat alleen rabiate rabbijnen die verkondigen dat Palestijnen untermenschen zijn die massaal afgeslacht dienen te worden “het jodendom” echt begrepen hebben?

  Als we dat soort gevolgtrekkingen niet maken m.b.t. het jodendom, waarom dan wel m.b.t de islam?

  Om een of andere reden doodden zij echter de herder, werden afvalligen van het geloof, en hielden de kamelen voor zichzelf.

  Dan ben je ook wel een stel klootzakken natuurlijk. Dat je doodziek naar een of andere herder gaat om je beter te maken, en als die je dan verzorgt met wat ‘ie heeft, ‘m vervolgens vermoord en z’n kamelen inpikt.

  Wat die martelingen betreft: in de Tora staan ook folteringen voorgeschreven. Doet ook geen jood of christen meer aan. Vrijwel niemand zegt dan: die snappen hun eigen geloof gewoon niet goed genoeg.

  Maar als het om de islam gaat, dan geldt ineens de meest fundamentalistische hermeneutiek als maatgevend. Raar is dat toch.

 39. 44

  @41: De KKK is een racistische club die christelijke symbolen daarbij haalt, hadden ze een ander geloof gehad dan waren er andere symbolen. Ik ken geen passages in de bijbel die zwarten als minderwaardig bestempelen, die oproept tot racisme, die de KKK leer onderschrijft, jij wel?

  Bijvoorbeeld ISIS baseert zich wel op letterlijke teksten uit de koran; ongelovigen en afvalligen zijn vogelvrij, mensen uit het boek hebben een beschermde status maar zijn tweederangsburgers.

  Vind jij het niet merkwaardig van jouzelf dat jij ieder die vindt dat dit geweld toch echt in de islam wortelt als supremacistisch rechts bestempeld en dat jij waar die wortels op zijn minst veel minder evident zijn daar opeens geen moeite mee hebt?

 40. 45

  @41: Socialist new world order ? De banken (ecb) en Rutten (VVD) hebben weer een enorme fout gemaakt door Griekenland zoveel geld te lenen . Wie betaald dat ? De griekse burger en de europese burger ? Moeten die banken nou weer gered worden ?

 41. 46

  ISIS is levensgevaarlijk en ze komen nu met massa’s Europa binnen als vluchteling omdat het de verenigde staten van europa een complete failure is .. Europa is zo verdeeld als de pest .

 42. 47

  Vind jij het niet merkwaardig van jouzelf dat jij ieder die vindt dat dit geweld toch echt in de islam wortelt als supremacistisch rechts bestempeld…

  @44 Ik heb een tijdje terug op dit blog zelf Graeme Wood onder de aandacht gebracht én verdedigd omdat ik vond dat hij een punt had dat IS niet als onislamitisch aangemerkt kan worden.

  Als ik stel ‘x gaat zeggen dat zo-en-zo’, dan betekent dat niet automatisch dat iedereen die zo-en-zo zegt dús tot x behoort.

  ‘Een koe is een dier…’ Ooohhh! Dus jij beweert dat ieder dier een koe is!111!!

  Zelfde denkfout.

 43. 49

  De KKK is een racistische club die christelijke symbolen daarbij haalt

  @44 Ehm, nee. Die (protestants)-christelijke identiteit maakte wezenlijk onderdeel uit van hun ideologie en broederschap.

  Je kent je geschiedenis duidelijk niet.

 44. 51

  @39

  Pot-ketel-zwart

  Je copypaste een hele lap tekst (van answering-islam) en weet zelf -zoals gebruikelijk- geen enkel argument op te voeren.

 45. 54

  @52 Die mensen begrijpen gewoon hun eigen geloof niet, snap dat dan.

  Kereltje Dante heeft gewoon een veel betere greep op alle bronnen en theologische argumenten, op grond van zijn internetkunde.

 46. 55

  @54: Zij (moslims) die het wel begrijpen willen de Europese Europese grens zo snel mogenlijk dicht hebben . Als je meer aanslagen wilt voorkomen ,dan heb je op dit moment geen andere keus

 47. 56

  @43: Ligt het nu gewoon aan jou dat je er niet mee om kunt gaan? Nu kom je aanzetten met de Tora. En dat moet dan duidelijk maken dat IS niet Mohammed zelf als geestelijke vader heeft?
  Elders kom je aanzetten met de KKK. En dat moet dan duidelijk maken dat je de (gruwel) daden van Mohammed niet een op een kunt leggen op die van de IS?
  Nou zo kun je er ook tegenaan kijken zal ik maar zeggen. Jammer is dat het grote voorbeeld van de Islam, gewoon een wrede martelaar is. En net zoals Hitler zal hij ook zijn goede kanten hebben gehad, maar Het voorbeeld, De Profeet is een kille moordenaar. Het zegt wel veel dat je een klein stukje uit het verhaal pakt… Dat Mohammed ze de ogen uitbrandt met gloeiende spijkers, amputeert, a la IS, laat je linkser dan links liggen. Daar kijk je bij weg. En laat het daar nu net om gaan.

  Het verklaart ook die stilzwijgende steun van de moslims richting IS , alsook het begrip voor IS. Want hoe kun je nu het van een flat af flikkeren van homo’s, het uitroeien van Jezidis, het moorden onder Sjiiten, het verhandelen van sexslaven al zijn het nog maar kinderen, veroordelen als blijkt dat Mohammed min of meer dezelfde daden pleegde.
  Je ziet dan ook geen hordes ware moslims tegen IS vechten, je ziet geen massale demonstraties tegen IS… natuurlijk wel als er een tekeningetje wordt gemaakt van de beul himself. Want dat is natuurlijk veel erger.

 48. 57

  @51: Ach als handlanger van Mohammed zul je het allemaal wel beter weten.
  Maar wat is er nu zo erg aan copy paste? Verandert daardoor wat Mohammed van duivel IS?

 49. 58

  Het verklaart ook die stilzwijgende steun van de moslims richting IS….

  @56 Totaal koekwaus dit. Kijk een beetje rond op social media, bekijk het linkje van Mario, lees eens wat!

  Moslims wijzen IS massaal af als geschifte moordenaars. Niks ‘stilzwijgende steun’.

 50. 59

  @58: Heb even de moeite genomen om de link van Mario te bekijken. Mohammed is zelf geen moslim? Is dat wat je wilt zeggen?
  Oké ik geloof je als je zegt dat moslims IS massaal afwijzen. Dat betekent dan ook dat ze de handel en wandel van hun profeet afwijzen.

 51. 60

  @38:

  Man man…

  Tja, die scheiding bestaat ook voor militairen. Die hebben het namelijk over niet-militairen als over ‘burgers’. En tussen militairen bestaat een geheimzinnige onderlinge verwantschap.

  Vrijmetselaars idem dito. Leden van de Rotary. Boksers. Fietsers. En ga zo maar door.

  Sure. Kom maar terug met het argument als de eerste doden door fierljepper-terreur zijn gevallen.

  Als socioloog heeft Fortuyn daar natuurlijk wel een analyse voor nodig. Want het is namelijk zíjn aanname dat moslims niet-moslims als ‘minderwaardig’ zien; hij maakt dat nergens hard, hij geeft ook geen onderzoeken waaruit dat dan wel blijkt;

  Du moment een monotheïst ophoudt de niet-gelovige als minderwaardig te zien is hij van z’n geloof gevallen. Dat hoeft Fortuyn dan ook niet te bewijzen, want het is inherent aan dat geloof. Alles wat Fortuyn erover had kunnen zeggen was dan ook op een tautologie uitgelopen. En dan had jij weer lopen zaniken dat ‘ie open deuren intrapt.

  en vervolgens gaat hij het over Turken en Marokkanen hebben. Maar ook daar maakt hij niets hard. Hij beweert ter illustratie van zijn punt dat een Marokkaan nooit een andere Marokkaan zal bestelen. Volstrekte lariekoek.

  Ik heb het werk niet paraat momenteel maar ik geef je met graagte de volgende opdracht: Toon maar aan dat Fortuyn racist was. Zover ik weet heeft niemand het hard weten te maken.

  Wat jij hier aan een paragraaf eruit weet te plukken wordt gepresenteerd zonder context. (See what I did there?)

  Wat het echter ondubbelzinnig aantoont is dat voor Fortuyn ‘moslims’ in de Nederlandse context nagenoeg uitwisselbaar zijn met ‘Marokkanen en Turken’.

  Het toont alleen ondubbelzinnig aan dat je je argumentatie niet op orde hebt. Maak maar hard dat Fortuyn’s stelling was: NL moslim == Marokkaan of Turk.

  Dus jouw dooddoener ‘moslims zijn geen ras’ kunnen we bij deze terzijde schuiven.

  Moslims zijn dus een, eh, ras?

  Ja, dat is op basis van wetgeving die types als Fortuyn en Wilders maar wat graag zouden veranderen. En ze zeggen daarmee geen dingen die je niet ook veelvuldig op verjaardagen en in de kroeg kunt horen.

  Alleen kinderen en goedgelovigen zien bij een politicus geen onderscheid tussen intentie en dat wat wordt uitgesproken.

  En als je dan ook bewust in het midden laat waar die wetgeving dan uit zou bestaan, dan wordt het allemaal lekker, eh, obscurantistisch.

  Tot slot nog even terug naar het eigenlijke onderwerp: Hullie Zullie:

  Heb je inmiddels de moslim gevonden die zich niet primair onderdeel voelt van de Ummah?

 52. 61

  Du moment een monotheïst ophoudt de niet-gelovige als minderwaardig te zien is hij van z’n geloof gevallen.

  @60 Volgens christendom en islam zijn alle mensen schepselen van God en alle mensen zondaren, dus van die stelling valt wel het een en ’t ander af te dingen.

  Maak maar hard dat Fortuyn’s stelling was: NL moslim == Marokkaan of Turk.

  Het blijkt ondubbelzinnig uit die tekst dat hij die termen uitwisselbaar gebruikt. Ik kan wel tekstjes blijven opduikelen waar dat uit blijkt, maar jij zult altijd wel een argument vinden om niet te hoeven zien wat je in het gelaat staart.

  Moslims zijn dus een, eh, ras?

  Staat er niet, hè? Er staat dat jouw tegenwerping: ‘het gaat enkel om geloof, want moslims zijn geen ras’ een dooddoener is.

  In de praktijk herkennen Europeanen moslims namelijk wel degelijk aan hun etniciteit. Ze zien iemand lopen die er uitziet als een Turk of een Noord-Afrikaan, en ze concluderen dan (meestal terecht): dat zal wel een moslim zijn.

  Andersom zie je dat Fortuyn en zijn geestelijke kinderen al gauw over allerlei gedrag van Turken en Marokkanen beginnen, wanneer ze de islam bekritiseren.

  Maar verder heeft een afkeer van de islam niets met etniciteit of xenofobie te maken…

  Heb je inmiddels de moslim gevonden die zich niet primair onderdeel voelt van de Ummah?

  Heb jij al een christen gevonden die zich niet primair onderdeel voelt van de wereldkerk? Of een jood die zich niet primair onderdeel voelt van het Joodse volk?

  Allemaal lieden die twee stappen verwijderd zijn van een bijlmoord op hun ongelovige buurman, toch?

 53. 62

  @61

  Volgens christendom en islam zijn alle mensen schepselen van God en alle mensen zondaren, dus van die stelling valt wel het een en ‘t ander af te dingen.

  Waarbij je dan voor het gemak het gelovig zijn even buiten beschouwing laat. How convenient…

  Verzamelingenleer, snapt u wel?

  Het blijkt ondubbelzinnig uit die tekst dat hij die termen uitwisselbaar gebruikt. Ik kan wel tekstjes blijven opduikelen waar dat uit blijkt, maar jij zult altijd wel een argument vinden om niet te hoeven zien wat je in het gelaat staart.

  Dus? Kampjes, treintjes en zeepjes?

  Staat er niet, hè? Er staat dat jouw tegenwerping: ‘het gaat enkel om geloof, want moslims zijn geen ras’ een dooddoener is.

  Staat er niet, hè? Want je voegt eraan toe dat het terzijde geschoven kan worden. Kennelijk als onwaar.

  OK. Zeg het maar dan:
  Jij stelt, islamkritiek is racisme.
  Ik stel het is geen ras.
  Jij schuift dat terzijde.
  Ik vraag of moslims een ras zijn.
  Jij schuift dat terzijde.

  Dan mag jij nu zeggen wat het dan wèl is.

  In de praktijk herkennen Europeanen moslims namelijk wel degelijk aan hun etniciteit. Ze zien iemand lopen die er uitziet als een Turk of een Noord-Afrikaan, en ze concluderen dan (meestal terecht): dat zal wel een moslim zijn.

  Ja? Wanneer sprak jij al die Europeanen voor het laatst dat je daar zo zeker over bent?

  Andersom zie je dat Fortuyn en zijn geestelijke kinderen al gauw over allerlei gedrag van Turken en Marokkanen beginnen, wanneer ze de islam bekritiseren.

  Gaan we weer met het maken van rommelige hopen. Fortuyn’s lijk werd al kaal gepikt toen het nog op dat parkeerterrein lag. Door linkse politici die hem daar hadden helpen neerleggen, door rechtse aaseters die zonder dat smakelijke hapje door niemand ooit zouden zijn opgemerkt, door de media, door wie niet, eigenlijk?

  En wat ze op dat Twitter van jou allemaal roepen, sorry, het zal wel.

  Maar verder heeft een afkeer van de islam niets met etniciteit of xenofobie te maken…

  Bij mij niet nee. En zo ken ik er wel meer.

  Heb jij al een christen gevonden die zich niet primair onderdeel voelt van de wereldkerk? Of een jood die zich niet primair onderdeel voelt van het Joodse volk?

  Die vraag werd aan jou gesteld. En door jou ontweken.

  Allemaal lieden die twee stappen verwijderd zijn van een bijlmoord op hun ongelovige buurman, toch?

  Weet ik niet. Waarom leg je de vraag niet eens voor aan de nabestaanden van die dode werkgever uit Lyon? Die museumbezoekers in Antwerpen? Of aan de nabestaanden van die twee militairen in London. Of dichter bij huis, vraag het Lieuwe van Gogh eens…

 54. 63

  @62 Het schiet teveel alle kanten uit om allemaal op in te gaan, maar hier wil ik wel op reageren:

  OK. Zeg het maar dan:
  Jij stelt, islamkritiek is racisme.
  Ik stel het is geen ras.
  Jij schuift dat terzijde.
  Ik vraag of moslims een ras zijn.
  Jij schuift dat terzijde.

  Ik stel nergens dat islamkritiek per definitie racisme is; ik stel wel dat heel veel van wat doorgaat voor islamkritiek eigenlijk paranoia jegens moslims is en dat dit meer te maken heeft met xenofobie jegens etnisch, cultureel en religieus afwijkende immigrantengroepen dan met ‘islamkritiek’.

  Als ik iets terzijde schuif, is het doorgaans beargumenteerd.

  Annelies Hoeiboei had ooit een suggestief verhaaltje over een moslimkereltje dat bij de slager om vleeswaren kwam vragen en geen boe of bah terugzei toen de slager vroeg of hij een stukje worst lustte. Er ontstond een gespannen stilte, totdat Annelies – uiteraard nadat het kereltje vertrokken was – uitbarstte: “Het is niet HALAL!” en toen moest iedereen lachen.

  Nou is mijn vraag: als ‘moslim’ niets met etniciteit te maken heeft, hoe wist Annelies Hoeiboei dan dat dat ventje moslim was? Stond dat op zijn voorhoofd geschreven ofzo?

  Dikke kans dat ze dat afleest van zijn etniciteit. Maar dat is verder natuurlijk volstrekt irrelevant.

  Vroeger had men een afkeer van Turken en Marokkanen. Die waren ‘niet van hier’, ‘buitenlanders’, en die hielden er allerlei rare gewoonten op na. Ze klitten ook samen. Toen kwam 9/11 en toen waren het ineens moslims, en kon je dezelfde weerzin verwoorden onder de noemer ‘islamkritiek’.

  Er was zelfs een Somalische moslimvrouw, Ayaan Hirsi Ali, en die zei het óók. En dat ze gelijk had, dat bleek wel toen een Marokkaan Theo van Gogh de keel af sneedt, omdat hij een film met haar gemaakt had.

  Maar verder heeft de afkeer van moslims niets met etniciteit te maken, joh, dat is puur religiekritiek.

  Blijf jezelf dat vooral wijsmaken.

 55. 64

  @63:

  Annelies Hoeiboei? Als ‘bewijs’?

  Zie ik zo bleek? Dit is zelfs voor jouw doen zwaar ondermaats.

  Blijf jezelf dat vooral wijsmaken.

  Jij stelt. Bewijs maar dat we met witte puntmutsjes op naar bed gaan.

  Overigens, lees voor de gein je tweede en je een-na-laatste zin eens door. Die spreken elkaar tegen.

  Heb je nou die moslim al eens gevonden die wel iets wil zeggen over de Ummah en dat dat allemaal niet zo belangrijk is?

 56. 65

  @57
  “Ach als handlanger van Mohammed zul je het allemaal wel beter weten.”

  Handlanger van Mohammed nog wel.

  Leef je nog steeds in de waan dat ik een moslim zou zijn, triest hoopje mens?

  Eerder had ik al duidelijk gemaakt dat ik niet in het bestaan van bepaalde entiteiten geloof. Oftewel: ik ben niet gelovig. En of het nou Mohammed, God/ Allah (is hetzelfde, voor alle duidelijkheid), Jahweh of om mij FSM heet..sprookjesfiguren.

  Maar goed, ga vooral lekker door met je eigen compleet voor lul te zetten, Dante. Laat je gebrek aan denkvermogens en (algemene) kennis maar zien.

  @54 dat blijkt wel uit @56

  O.a. dit pareltje:
  “Je ziet dan ook geen hordes ware moslims tegen IS vechten”

  Waarmee Dante fijntjes aangeeft totaal niet beseft wie er tegen Daesh vechten en wie er voornamelijk slachtoffer zijn van die Daesh extremisten. (hint: moslims)

  Trouwens, Prediker, het volgende interview (al) gelezen?
  http://www.salon.com/2015/06/24/behind_dylann_roofs_race_war_the_highly_motivated_secret_white_supremacy_movement_working_toward_the_battle_of_armageddon/

  Gaat over (de invloed van) https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Identity – en een beetje meer.

 57. 67

  Annelies Hoeiboei? Als ‘bewijs’?

  @63 Annelies Hoeiboei kreeg op zeker moment zelfs een column in Metro met die suggestieve anti-islamverhaaltjes van ‘r, dus volgens mij mag ik haar best opvoeren als exemplarisch.

 58. 68

  @67:

  Sure, Prediker. Een strohalm maar hou goed vast, zou ik zeggen. Hoop doet leven.

  Ter illustratie: Ik heb sinds 2008 mijn blog niet meer bijgewerkt en vind meer hits op naam bij google daarvan dan van deze invloedrijke opiniemaakster van jou. Dus hoezo ‘exemplarisch’?

  Ik ben ondertussen de tel kwijtgeraakt van alle vragen die je ontweken hebt.

 59. 69

  @68 Jouw blog wordt dan vast beter gelezen dan een column in Metro.

  Bolkestein heeft het over de superioriteit van de Westerse cultuur in reactie op immigratie, maar dat doet er niet toe; Fortuyn schrijft Turkse en Marokkaanse Nederlanders allerlei attituden toe op grond van hun moslim-zijn, maar dat heeft niets met etniciteit van doen, dat ligt gewoon aan de islam; Annelies Hoeiboei herkent een moslim aan zijn fysiognomie, maar dat is niet relevant.

  Ik kan zo voorbeeld op voorbeeld geven. Maar ja, wie het niet wíl zien die zal het ook nooit zien.

 60. 70

  @69:

  Jouw blog wordt dan vast beter gelezen dan een column in Metro.

  Oh. Ik gebruikte m’n eigen blog nu juist om te illustreren dat een volstrekt marginale stukjesschrijver kennelijk beter te vinden is dan deze Annelies, die jij invloed toedicht. Maar als dat zo is, dan moeten er inmiddels tienduizenden invloedrijkere blog(ger)s bestaan in het NL taalgebied.

  Ik reageer wat lullig, maar dat komt ook door je keuze voor Hoeiboei. Ik heb nog nooit een stuk van haar hand kunnen lezen tot het eind, en heb altijd een hysterische indruk van haar gehad… Niet iemand die ik tot opinieleider zou bombarderen.

  Bolkestein heeft het over de superioriteit van de Westerse cultuur in reactie op immigratie, maar dat doet er niet toe;

  Tsja. Je doet het zelf. Een oordeel over een cultuur en religie gelijk stellen aan een oordeel over huidskleur.

  Fortuyn schrijft Turkse en Marokkaanse Nederlanders allerlei attituden toe op grond van hun moslim-zijn, maar dat heeft niets met etniciteit van doen, dat ligt gewoon aan de islam;

  Iedereen en z’n schoonmoeder stond paraat om die valse nicht een pootje te kunnen lichten. Hoe dat maakte niemand wat uit.

  Dus misschien kun jij dan verklaren waarom het nooit tot een veroordeling is gekomen van Fortuyn. Institutioneel racisme? OK. Maar dan wordt de vraag wel degelijk weer relevant of dan de treinen weer gaan rijden en wat niet al. Net als de vraag wat die honderden moskeeën in het land doen. Etc.

  Overigens, over één van die attributen hadden we al een discussie maar daar wil je geen antwoord op geven (Ummah).

  Annelies Hoeiboei herkent een moslim aan zijn fysiognomie, maar dat is niet relevant.

  Ik ga toch ook niet op Indymedia zitten lezen om te zien hoe of waarmee ik jou hier op sargasso om de oren kan slaan? Dat mens kan nauwelijks schrijven. Waarom zou ik haar oordeel serieus nemen?

 61. 71

  @70

  “Ik gebruikte m’n eigen blog nu juist om te illustreren dat een volstrekt marginale stukjesschrijver kennelijk beter te vinden is dan deze Annelies, die jij invloed toedicht.”

  Welke zoekopdracht(en) heb je gebruikt? Maakt nogal een verschil, namelijk.

 62. 72

  @71:

  Oppervlakkig en snel, maar verschillende:

  Allereerst de naam, tussen aanhalingstekens. Die vergeleken met mijn eigen naam en de toevoeging weblog.

  Annelies Hoeiboei: About 1,980 results
  stoethaspel: About 8,490 results

  Daarna Hoeiboei + weblog: About 4,940 results

  Daarna de url’s bekeken, dus url: en dan de url (duh).

  Hoeiboei: About 2,470 results
  stoethaspel: About 2,890 results

  En dat vond ik dus wat wonderlijk, voor een invloedrijk persoon.

 63. 73

  @72 Ze heet natuurlijk niet echt Annelies Hoeiboei; ze heet Annelies van der Veer.

  Hoeiboei is de naam van het weblog, omdat ze zich wil afficheren als een Reve-fan.

  ”Hoei, boei, ik moet hier even zijn”, zegt de moeder van Frits van Egters, hoofdpersonage uit De Avonden

  Ik noem haar slechts Annelies Hoeiboei om daar de draak mee te steken.

 64. 74

  @73:

  Hehe. Ik was wel zo ver dat ik aan had genomen met een nickname te maken te hebben. Niet iedereen heeft een moeder als ik…

  Maar nee. Ik ben er niet gelukkiger van geworden, zelfs niet een klein beetje, nu ik dit weet.

  Toegegeven: Ook niet direkt ongelukkiger.

  Maar dat het uit de Avonden kwam was dan weer nieuw voor me.

 65. 75

  Ah, je zocht dus enkel op naam/ namen en niet (i.c.m.) met bepaalde trefwoorden. Overigens is je nick een vrij gangbaar iets en mede daardoor zal je waarschijnlijk meer matches hebben.

  Maakt verder ook niet uit.

  Anyway…

  -De 35-jarige dader zei dat hij verward is geraakt door problemen op zijn werk en in zijn gezin.-
  http://www.nu.nl/aanslag-frankrijk/4077338/verdachte-aanslag-frankrijk-bekent-baas-hebben-onthoofd.html

  De onnozele geweldverheerlijkers gaan wel weer door naar hun volgende digitale ejaculatie, al ”zie je wel, weer die moslims” schreeuwende.

 66. 76

  @75:

  Ah, je zocht dus enkel op naam/ namen en niet (i.c.m.) met bepaalde trefwoorden.

  Zet ik het netjes op een rij voor je, inclusief resultaten, lees je het lijstje niet.

  In chronologische volgorde: volledige naam, naam + weblog, url:url (waarbij de laatste dus staat voor url:stoethaspel.com etc.)

  Die laatste methode mag toch zeker redelijk betrouwbaar worden geacht.

  De onnozele geweldverheerlijkers gaan wel weer door naar hun volgende digitale ejaculatie, al ”zie je wel, weer die moslims” schreeuwende.

  Onnozelaars vindt je overal, bij alle volken en kleuren, rangen, standen en gezindtes. Zelfs bij degenen die het omgekeerde beweren, namelijk dat er geen verband kan/mag/zal zijn met de islam.

  Als ik dan jouw link klik is mijn eerste gedachte: Het is te hopen voor alle goedwillende moslims dat dit niet wordt afgedaan als een arbeidsconflict. Salaris-onderhandelingen die uitlopen op onthoofding zullen de kansen bij sollicitatie voor moslims niet doen toenemen. En ik heb wel een vermoeden naar wie de beschuldigende vinger dan weer gewezen gaat worden…

  Die dekselse twitteraars toch!

 67. 77

  Trefwoord(en), stoethaspel. Het was me niet geheel duidelijk waar je naar zocht en hoe. Nu wel, dankzij dat lijstje van je.

  De reden waarom ik die link plaatste is overigens ”simpel”.

  Bij iedere extreme gebeurtenis 24-48 uur afwachten en niet een bevestiging zoeken met een bericht terwijl er amper iets bekend is, behalve doden en gewonden en evt. de mogelijke dader(s).

  Na die gruwelijke daad waren er velen alweer met het vingertje aan het wijzen naar ”die moslims & de islam”, zoals je wellicht/ waarschijnlijk is opgevallen. Voorkomt (o.a.) https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_Bias zeg maar.

  Daarnaast komen onthoofdingen niet alleen voor bij die extremisten van Daesh.
  http://www.thelocal.it/20140826/man-who-beheaded-maid-wanted-to-fight-hamas

  En zo zijn er -helaas- nog veel meer voorbeelden. Teveel om hier te plaatsen. En dan hoef ik nog niet eens heel erg diep in de geschiedenis te duiken.

  Overigens heb ik niets met twitter, of social media in het algemeen. Waste of precious and valuable time. Tenzij voor (verder) onderzoek. Zelf geen account(s), in ieder geval.

  Maar goed, je hebt het over die dekselse twitteraars. Ik kon deze wel waarderen:
  http://www.salon.com/2015/05/11/our_clueless_keyboard_warriors_need_to_simmer_down_about_islam_this_is_how_the_neo_cons_led_us_to_war/

 68. 78

  @77:

  Het was me niet geheel duidelijk waar je naar zocht en hoe.

  Met dank aan de uitstekende algoritmes van Google, en vooral ook hun uitleg aan gebruikers. (They may be evil, but it does work well…)

  Bij iedere extreme gebeurtenis 24-48 uur afwachten

  Schoorvoetend geef ik je daar gelijk in.

  Daarnaast komen onthoofdingen niet alleen voor bij die extremisten van Daesh. [link]

  De wat?!?

  Hoe zou zo’n vent dat dan hebben moeten rechtvaardigen, als ‘ie het overleefd had? Kijk, zonder er een oordeel over te vellen, snap ik het beter van een jihadi dan van zo iemand, die er bij mijn weten geen theologische rechtvaardiging voor zal kunnen vinden. Bloeddorst?

  De weergave van die man die de sms kreeg is ook hemeltergend.

  Overigens heb ik niets met twitter, of social media in het algemeen. Waste of precious and valuable time.

  Yep. “Fitter zonder Twitter”, zou ik als motto in willen brengen. Beter voor je humeur ook.

  Onbegrijpelijk fenomeen. Ik vraag me ook af hoe mensen zouden reageren als je dat IRL gaat doen. Op straat iemand om de weg vragen en na 148 karakters weglopen of een tweede “tweet” doen.

  De salon-link sla ik even over. Eerst moet ik deze nog lezen.
  http://rothbard.be/blog/275-de-belangrijkste-geschiedenisles-die-je-nooit-kreeg

 69. 79

  “Bloeddorst?”

  Geen idee, verschilt per persoon, alsook de wijze waarop men zich heeft laten beïnvloeden.

  Overigens is er volgens mij geen theologische verklaring voor onthoofdingen.

  De onthoofdingen door Daesh worden voornamelijk vanwege het effectbejag gedaan. Zo krijgen ze die Westerlingen wel op de kast. En dat werkt, zie o.a. Dante en ed hierboven. En al die anderen die direct weer naar “de moslims en de islam” wijzen.

  Terzijde: zie ook (over) deze hand-afsnijder en z’n matties:
  http://www.hopenothate.org.uk/blog/insider/they-dream-of-genocide-4517
  http://www.hopenothate.org.uk/blog/insider/whose-hero-now-is-zack-davies-4514

  Leuk motto overigens, welke ik volledig onderschrijf. Ik meen dat er ooit een film over is gemaakt (zelf niet gezien). Mensen die IRL zich uiten zoals op social media. Het zal.

 70. 80

  @79:

  Geen idee, verschilt per persoon, alsook de wijze waarop men zich heeft laten beïnvloeden.

  Ik moest bij het lezen van dat artikel van jou denken aan een Facebook viral, vorig jaar geloof ik. Een kerel, Mexicaan als ik het goed onthouden heb, ontdekt dat z’n vriendin zou zijn vreemdgegaan, onthoofd haar en plaatst de video ervan op Facebook. (En Facebook laat dat vervolgens rustig staan maar verbant een moeder die haar kind de borst geeft.)

  Dat beïnvloeden is key volgens mij, ook met betrekking op je volgende opmerking:

  Overigens is er volgens mij geen theologische verklaring voor onthoofdingen.

  De verklaring hoeft natuurlijk niet juist te zijn. Zolang de verklaring maar geaccepteert en uitgedragen wordt zal het doel bereikt zijn.

  Daesh zal ongetwijfeld een in hun ogen legitieme verklaring hebben voor hun daden. Ik denk overigens dat wij Westerlingen vooral ook het lijdend voorwerp zijn om daar in de regio meer angst in te boezemen. De aanslagen hier zijn een magneet voor de werving daar, die maar voor een deel z’n recuten uit het westen haalt.

  Terzijde: zie ook (over) deze hand-afsnijder en z’n matties:

  Interesting. Dat had ik allemaal niet zo meegekregen nog.

  Lijkt mij een onontkoombaar verschijnsel. De wereld radicaliseert, of we willen of niet en eigenlijk kan geen enkele partij zich eraan onttrekken. Op zeker moment zal er voldoende roering veroorzaakt zijn door alle partijen, bijna als een maelstrom, dat alles er ongewild in meegezogen wordt. Dat is hoe de geschiedenis zichzelf schrijft.

  Mensen die IRL zich uiten zoals op social media. Het zal.

  CUL8R.
  Het zal wel.
  Laat mij dan maar een taal-nazi zijn.

 71. 81

  De verklaring hoeft natuurlijk niet juist te zijn. Zolang de verklaring maar geaccepteert en uitgedragen wordt zal het doel bereikt zijn.

  Dat maakt het nog steeds geen theologische verklaring. Daarbij: het linkje welke ik hierboven ergens in antwoord plaatste, geeft, zeg maar, een theologisch antwoord op de gruweldaden van die extremisten.

  Een afwijzend antwoord, nota bene.
  http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html

  Ik blijf het bizar vinden dat er mensen zijn die denken dat die Daesh barbaren louter handelen uit naam van islam. Maar goed, zo zijn er ook nog steeds idioten die denken dat de vele moorden door Stalin uit naam van het Communisme handelde.

  Lui die zo redeneren zijn gewoon niet serieus te nemen. Die nemen niet de moeite om zich in het e.e.a. te verdiepen. Lediging van onderbuik is voor hen relevanter dan een mening te vormen op basis van feiten.

  Overigens, de wereld radicaliseert een beetje sneller met internet.

  Zie:
  https://web.archive.org/web/20150612194310/https://www.stormfront.org/forum/t705280/
  https://web.archive.org/web/20140610062054/http://www.stormfront.org/forum/t1018437/
  https://web.archive.org/web/20150426033730/http://www.dailystormer.com/reddit-is-fertile-ground-for-recruitment/

  Ook die Daesh extremisten maken tegenwoordig handig gebruik van internet/ social media.

  Het effect daarvan zie je terug in allerlei stompzinnige reacties zoals bijvoorbeeld die van dante en ed hierboven.

 72. 82

  Maar goed, zo zijn er ook nog steeds idioten die denken dat de vele moorden door Stalin uit naam van het Communisme handelde.

  Pfffff, wat een zin. Je begrijpt mijn punt mag ik aannemen? Nee? Lees nog maar eens. ;-p

  Ik wil de preview bij (plaatsen van reacties) terug, Sargasso. Stat.

 73. 83

  @82:

  Ik wil de preview bij (plaatsen van reacties) terug, Sargasso. Stat.

  Er is hier voor zover ik weet nooit een preview optie geweest. Je kan wel een reactie wijzigen tot een aantal minuten na plaatsing.

 74. 84

  @42:

  Maar de angst dat Nederland over vijftig jaar ‘geïslamiseerd’ zal zijn omdat 6 à 7 procent van de bevolking moslim is en moslims vooral in de grote steden wonen? Dat is net zo irrationeel als de angst van nativists dat de immigratie van Ieren en later Italianen de VS uiteindelijk onder de macht van de paus zou brengen.

  Volgens mij ging het over een aanslag en dat dit geweld toch echt wortelt in de islam. Dat mensen daar bang voor zijn is geen irrationele angst. Groepen als ISIS proberen deze angst ook bewust zoveel mogelijk te zaaien. Helaas lopen jihadisten niet met een roze badmuts over straat zodat je kan zeggen “daar heb je er weer één” en het gevolg daarvan is dat er weer met angst naar een grotere groep wordt gekeken.

  De angst dat Nederland over vijftig jaar ‘geïslamiseerd’ zal zijn is natuurlijk een leuke afleiding en voor jou makkelijker te verdedigen. Je zou je alleen de vraag kunnen stellen of die angst voor die mensen in de grote steden ook irrationeel is, die steden zijn ook gewoon Nederland.

  Of angst rationeel of irrationeel is wordt niet bepaald door de hoogte van een pijngrens of door de mate van iemands fatalisme maar een feitelijke reële dreiging.

  ‘Een koe is een dier…’ Ooohhh! Dus jij beweert dat ieder dier een koe is!111!!

  Zelfde denkfout.

  Dat beweer ik niet, dat beweer jij door iedereen op een xenofoben hoop te gooien zonder te kijken naar de werkelijke oorzaak en redenen daar achter.

  Ach, vandaar die brandende kruisen, de emblemen met kruisen op de witte puntmutspakjes, het zingen van christelijke hymnen tijdens ceremonies, en meer van dat soort eigenaardigheden.

  De fundamentele kern waar het werkelijk om gaat negeer jij: op welke bijbelteksten baseert de KKK haar racistische leer?

  Je kent je geschiedenis duidelijk niet.

  De KKK is niet mijn geschiedenis.

 75. 85

  @81:

  Dat maakt het nog steeds geen theologische verklaring.

  Wel als die verklaring religieus is ingebed. (En nee, ik bedoel niet een discussie te starten over de ontologie van een religie.)

  Een afwijzend antwoord, nota bene.

  Die lijst roept een aantal vragen op die ik hier in de discussie ook al aan bod heb laten komen. Zoals de gebruikte taal, de opvatting over wat vrede is, etc.

  Ik blijf het bizar vinden dat er mensen zijn die denken dat die Daesh barbaren louter handelen uit naam van islam.

  Als “louter” het operatieve woord is snap ik wel wat je zegt. Als je daarentegen ermee bedoelt te zeggen dat Daesh niks met de islam te maken heeft, mwah.

  Lediging van onderbuik is voor hen relevanter dan een mening te vormen op basis van feiten.

  Mensen zonder onderbuik noemen we gewoonlijk gehandicapt. Uit welke kring je ook komt, of je slim bent of een beetje traag, allemaal redeneren we wel eens vanuit emotie of vooroordeel.

  En op het moment dat mensen zeggen zulks niet te doen is het zeker een goede raad alert te zijn en hun woorden zorgvuldig te wegen.

  Overigens, de wereld radicaliseert een beetje sneller met internet.

  Ik kwam gisteren voorbij een draadje hier over het woord “reaguurder”. Daar reageerde ik ook al als een kromlopende opa dus deze discussie (vroeger was het beterderder) laat ik maar eens een keer aan me voorbij gaan.

 76. 86

  @83
  Er is hier voor zover ik weet nooit een preview optie geweest.

  Jawel hoor, vorige lay volgens mij. Tevens zo’n handig blokje met voorbeelden voor HTML-code.

  @85
  Ik zal eerdaags even kijken wat door jou aangehaalde punten waren, heb niet alles gelezen. En zal niet veel online zijn de komende dagen.

  ls je daarentegen ermee bedoelt te zeggen dat Daesh niks met de islam te maken heeft
  Daesh is onlosmakelijk verbonden met islam, het zou compleet zot zijn om dat te ontkennen. Gelijk de KKK verbonden is met het protestantisme.

  Overigens moet ik de eerste nog tegenkomen die ontkent dat die barbaren niets met islam hebben uit te staan. Wat ik daarentegen wel ben tegengekomen, zijn lieden die direct in een stuip schieten om te jammeren dat links (wie de neuk dat dan ook maar moge zijn) dit ontkent. Volledig voorbijgaande aan enig ingebrachte nuancering. De geconditioneerde schaapjes.

  En op het moment dat mensen zeggen zulks niet te doen is het zeker een goede raad alert te zijn en hun woorden zorgvuldig te wegen.

  De nuance in reactie op, wat ik hierboven al aangaf. Die nuance komt bij onderbuikertjes zoals dante en ed hierboven niet aan. Onderbuik telt, want dat is hun (niet op feiten gebaseerde) mening.

  Ik kwam gisteren voorbij…

  Je bent ten eerste geen kromlopende opa, dus lul niet. En ten tweede plaatste ik een aantal links naar extreemrechtse sites die ook jou niet onbekend zijn (dailystormer kan ik me overigens voorstellen dat je die niet kent). Ligt in het verlengde van het volgende artikel:
  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/06/29/dylann-roof-4chan-and-the-new-online-racism.html

  Radicalisatie, inderdaad.

 77. 87

  @86:

  Wat ik daarentegen wel ben tegengekomen, zijn lieden die direct in een stuip schieten om te jammeren dat links (wie de neuk dat dan ook maar moge zijn) dit ontkent.

  En acht jij het mogelijk dat zich binnen die verzameling “linksen” nog lieden bevinden die graag, al dan niet exclusief, de schuld bij “rechts” zoeken?

  Ik ken er wel wat, namelijk.

  Volledig voorbijgaande aan enig ingebrachte nuancering. De geconditioneerde schaapjes.

  Ook dat lijkt me overal voorkomen. Simpel voorbeeld: Men roept en blèrt al tien jaar dat alles dat Fortuyn of Wilders aanhangt domrechts en laagopgeleid is. Ik kan dat gebral uit eigen ervaring ontkrachten. Doen alsof links niet bevooroordeeld is, of minder dan rechts lijkt me een vooroordeel op zichzelf.

  De geconditioneerde schaapjes.

  Zo is de mens. 90% van die zes+ miljard.

  De nuance in reactie op, wat ik hierboven al aangaf. Die nuance komt bij onderbuikertjes zoals dante en ed hierboven niet aan. Onderbuik telt, want dat is hun (niet op feiten gebaseerde) mening.

  Als het om feitvrije betogen gaat dan kunnen sommigen op Sargasso er ook wat van.

  Je bent ten eerste geen kromlopende opa, dus lul niet.

  Gebeurt het jou wel eens dat je moet grinniken om iemands zelfspot?

  En ten tweede plaatste ik een aantal links naar extreemrechtse sites die ook jou niet onbekend zijn (dailystormer kan ik me overigens voorstellen dat je die niet kent). Ligt in het verlengde van het volgende artikel:

  Zeker zijn de meeste me niet onbekend. Maar dat wil niet zeggen dat ik die websites dagelijks, maandelijks of zelfs maar jaarlijks een keertje bezoek.

  Ik heb me jaren geleden hiermee bezig gehouden en op zeker moment was het wel klaar.

 78. 88

  Ondertussen in de keuken…

  ontkent de aanslagpleger religieuze motieven te hebben gehad. Het zou gaan om een ruzie met zijn baas.

  Vraag is even hoe geloofwaardig dat is: hij hing naast het hoofd vlaggen op met Arabische leuzen, en verzond met zijn mobieltje een foto naar een Fransman die banden zou hebben met IS.

  Krijgt hij er geld voor? Dacht hij twee vliegen in één klap te slaan? Is hij een jihadist die nu tracht een veroordeling wegens terrorisme te ontlopen?

  Vragen, vragen.

 79. 89

  @88:

  Is inmiddels duidelijk geworden wat er op die vlaggen stond?

  Er gaat m.b.t. die baas het gerucht dat het een sjiiet zou zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren