1. 2

  @1 Zonder dijken is dat nu ook al het geval. Het weergegeven gebied ligt al onder de huidige zeespiegel.
  Volgens de CU Sea Level Research Group, University of Colorado valt het nog wel mee met de zeespiegelstijging. Nog steeds een constant tempo van 3 mm per jaar en geen aanwijzing voor een versnelling. Dit levert 30 cm op aan het eind van deze eeuw. Dat kunnen onze zeeweringen makkelijk aan. Laat je niet gek maken door paniekzaaiers.

 2. 5

  Het internationale klimaatpanel IPCC gaat uit van een meest waarschijnlijke stijging van 80 centimeter aan het eind van deze eeuw.

  Ofwel 8 mm per jaar. Dat is ruim twee keer zo groot als we de afgelopen 20 jaar hebben gezien. Beetje ongeloofwaardig.
  Als ik naar de bank ga en vertel dat over 3 jaar mijn huis twee keer zoveel waard is en mijn salaris is verdubbeld geloven ze dat echt niet.

 3. 6

  @5: Ik geloof dat de strekking is dat de stijging met toename van de temperatuur groter en groter wordt. Geen lineair verband dus.

 4. 8

  @4: Sinds het begin van de satellietmetingen. Dus vanaf 1993. Toegegeven het is een heel korte periode. En wat niet is kan nog komen. Ik heb geen kristallen bol die me vertelt hoe de wereld er in 2100 uit ziet.

 5. 10

  @8: Die korte periode kan me even niets schelen.
  Maar die 3mm per jaar vanaf 1993 was -en dat zeg je er niet bij- 1,5mm per jaar voor 1993. Zoiets heet een versnelling.

  En dat is helemaal geen grote verassing, want in een warmere wereld smelten de ijskappen en dat wordt continu geobserveerd. Alleen Hans Verbeek noemt zoiets dan ‘ongeloofwaardig’, maar wat die wel gelooft dat wil je ook niet weten.

  Alleen als jij denkt dat er geen opwarming meer plaats zal vinden tot aan het eind van deze eeuw, dan denk ik dat je recht hebt om te zeggen dat een verdere versnelling van de zeespiegelstijging paniekzaaien is.

 6. 12

  @10: Voor 1993 zijn er geen satellietmetingen en dus ook geen metingen van de gemiddelde zeespiegel stijging.
  Ik verwacht wel degelijk dat de opwarming doorgaat maar lineair en daarop baseer mijn verwachting van een constante zeespiegelstijging. Maar dit is slechts een verwachting. Ik heb geen idee wat de toekomst ons zal brengen. Vermoedelijk meer van het zelfde maar dan heel anders

 7. 13

  @12: je kunt de rest van voor 1993 ook bereken aan de hand van ‘tide gauges’ (ook dat zijn metingen…) en proxies en dan kun je een aardig eind reconstrueren.

  Dat reconstrueren is een vakgebied en daar zijn voldoende mensen mee bezig en die publiceren regelmatig in de vakliteratuur. Je kunt die conclusies aannemelijk vinden, of je denkt dat “meer van hetzelfde, maar dan anders” toch even wat plausibeler klinkt. Ik weet het wel.

  En toch lazer ik weer elke keer uit m’n stoel.

 8. 14

  @12

  (…) maar lineair en daarop baseer mijn verwachting van een constante zeespiegelstijging (…)

  Bijzonder wetenschappelijk.

  Stel nou dat die lineaire temperatuursstijging daadwerkelijk plaatsvindt – hoe verwacht je dat die stopt? Abrupt? De temperatuur zal slechts stijgen tot er een nieuwe balans tussen broeikasgassen en temperatuur is. Naarmate we die balans naderen, zal de stijging afnemen.

  Vooralsnog is de zeespiegelstijging dan ook vooral een afspiegeling van die temperatuursstijging: deze wordt voornamelijk veroorzaakt door thermale expansie (water zet een beetje uit als het opwarmt). Maar we weten allemaal dat als het hier warmer wordt, dat er dan hier en daar wat landijs zal smelten (ook hier weer: tot een nieuwe balans tussen temperatuur en ijs is gevonden). Dat smelten is nog nauwelijks in gang gezet en moet dus nog komen.

  Waarom duurt dat smelten dan zo lang? Nou simpel. Het meeste ijs is fors onder 0. En om ijs te smelten is ongeveer net zoveel energie nodig als om water met 80 graden te verwarmen! Het proces is dus al wel in gang gezet, maar het vloeibare resultaat laat nog even op zich wachten; zo rond de 0 graden lijkt het proces immers even te stoppen.

  Ik zie niet in hoe je dit alles kunt rijmen met je verwachtingen over constante zeespiegelstijging en lineaire temperatuursstijging. Tenzij je van mening bent dat de temperatuur oneindig doorstijgt, kan deze stijging niet lineair zijn. En tenzij je van mening bent dat er geen enkel landijs zal smelten (wat onwaarschijnlijk is als je een oneindige temperatuursstijging verwacht:p) is het ook erg onwaarschijnlijk dat de zeespiegelstijging niet op enig moment fors in snelheid zal toenemen.

 9. 15

  @13: Tidel gauges meten de relatieve zeespiegelstijging en dan alleen langs de kust. Die kun je niet vergelijken met de satellietmetingen. Deze meten de de absolute zeespiegel van de hele zeegebied op aarde. Het zijn twee totaal verschillende methoden en ze laten zich niet vergelijken. Op grond hiervan kun je geen uitspraak doen of er wel of niet en versnelling is.
  Als je kijkt naar de tidel gauges voor Nederland op de site; http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html dan zie je geen aanwijzing voor een versnelling.

 10. 16

  @15

  Als je kijkt naar de tidel gauges voor Nederland op de site; http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html dan zie je geen aanwijzing voor een versnelling.

  Hoe zie jij in godsnaam in een oogopslag wat de trend in die grafieken is? En wat voor superogen heb je dat je daarin uberhaupt een het ontbreken van een stijging van ongeveer 0.013mm per jaar per jaar – want daar hebben we het over – kunt zien?!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise

 11. 17

  @6: ben ik niet met je eens, JANC. Als je water opwarmt, dan kun je de lineaire uitzettingscoëfficient bepalen. Er is een lineair verband tussen de temperatuur van water en het volume van die hoeveelheid water.

  Je bedoelt misschien dat er bij hogere temperatuur steeds meer smeltwater uit de ijskappen (van Groen land en Antarctica) zal stromen. Maar aangezien het opwarmen van de atmosfeer erg traag gaat (2 graden per eeuw), zal er geen exponentiële toename van de hoeveelheid smeltwater optreden.

  Elk voorjaar smelt de sneeuw op het Noordelijk Halfrond. Dan komt er 3500 kubieke kilometer water bij in de wereldzeeën. Dat gaat zonder problemen: er breken geen dijken door, er lopen geen koraaleilandjes onder.
  In het najaar en de winter verdwijnt er door verdamping weer 3500 kubieke kilometer water uit de wereldzeeën. Dat water verzamelt zich in vaste vorm (sneeuw) op het land. In de wintermaanden is er op het Noordelijk halfrond nog geen afname van de sneeuwhoeveelheid gemeten, eerder een lichte toename. Zolang de hoeveelheid sneeuw in de wintermaanden niet dramatisch afneemt en het oceaanwater niet spectaculair opwarmt, zal de zeespiegelstijging niet versnellen naar 8 mm per jaar.

 12. 19

  @17

  Er is een lineair verband tussen de temperatuur van water en het volume van die hoeveelheid water.

  Zelfs op het meeste elementaire niveau blijk je slechts in staat om bullshit uit te slaan:

  [img]http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/595/water_temperature_specific_volume.png[/img]

  (Disclaimer: uit dit plaatje is niets af te leiden over zeespiegelstijging als gevolg van thermische expansie. Voor zout water zijn de coëfficiënten net weer wat anders)

  Verder laat ik je mijn-intellect-is-superieur-aan-de-hele-wetenschap-en-dus-moet-iedereen-mijn-stompzinnige-gewam-maar-voor-waar-aannemen geleuter maar voor wat het is.

 13. 20

  @17

  Omdat ik het blijkbaar niet kan laten, toch nog maar wel één reactie op het stompzinnige gezwam:

  Elk voorjaar smelt de sneeuw op het Noordelijk Halfrond. Dan komt er 3500 kubieke kilometer water bij in de wereldzeeën. Dat gaat zonder problemen: er breken geen dijken door, er lopen geen koraaleilandjes onder.

  Gek hè, dat we best redelijk voorbereid zijn op iets dat elk jaar gebeurt. Denk je nou echt helemaal niet na voor je zoiets schrijft? Of vind je het gewoon leuk om jezelf voor schut te zetten?

 14. 21

  @19: je hebt een punt gescoord, Hans, misschien wel een hattrick, proficiat. Terecht dat je mij corrigeert.

  Maar effe serieus. In de grafiek kun je tussen 10ºC en 50ºC ook een rechte lijn trekken. De grafiek wijkt eigenlijk nauwelijks af van een lineair verband op dat korte traject.
  Nu maar wachten of de temperatuur van het zeewater inderdaad zo hoog gaat oplopen (> 50ºC). Ik acht dat bijzonder onwaarschijnlijk, Hans

 15. 22

  @21

  Dat er een reactie zou komen in de sfeer van “ik kraam bullshit uit maar toch heb ik gelijk” zat er natuurlijk dik in. Dat daar opnieuw bullshit in zou staan ook. Het zij zo. Tegen zoveel onverbeterlijke betweterigheid (aka Dunning Kruger) is geen kruid gewassen, dat heb ik eerder ook al regelmatig geconstateerd. Ik laat het hier maar weer bij.

 16. 24

  @Hans: Zelfs als je gelijk zou hebben en de volumetoename van water is lineair, dan nog heb je duidelijk niet door waarom het gaat. Nogmaals, lees #14, zoals ook al is aangegeven in #18.

 17. 25

  @21: Voor de opwarming van het diepzeewater heb je geen traject van 10 ºC tot 50 ºC nodig. Een traject van ca 3 ºC tot 4ºC doet het ook wel en dan kun je het verband beslist als lineair benaderen. Bovendien denk ik persoonlijk, maar wie ben ik, dat de opwarming van ca 1 ºC die de aarde de afgelopen 150 jaar heeft beleeft leidt tot een toename van verdamping die op de korte termijn slechts gedeeltelijk door een toename van neerslag wordt gecompenseerd. Dit proces lijdt weer tot daling van de zeespiegel. De vastgestelde stijging van ca 3 mm/jaar is een resultante van alle processen die hier positief of negatief aan bijdragen.

 18. 27

  @16: Sea level rise has been estimated to be on average +2.6 mm and +2.9 mm per year ± 0.4 mm since 1993. Additionally, sea level rise has accelerated in recent years.[2] For the period between 1870 and 2004, global average sea levels are estimated to have risen a total of 195 mm, and 1.7 mm ± 0.3 mm per year, with a significant acceleration of sea-level rise of 0.013 ± 0.006 mm per year per year.

  If this acceleration would stay constant, the 1990 to 2100 sea level rise would range from 280 to 340 mm.

  De schatting die hier vermeldt wordt verschilt nagenoeg niet van mijn afgerond getal van 30 cm.

 19. 30

  Nog steeds geen LT cijfertjes?? Ik heb nog wel ergens een grafiekje liggen die begint in 1700 (Amsteramse cijfers), dan overgaat op Ijmuidense cijfers laat 19e eeuw, tot en met vandaag; begint op 0.5, via 1,6 naar 3.3 mm nu.

 20. 31

  @25

  … en dan kun je het verband beslist als lineair benaderen.

  De expansiecoëfficiënt van water wordt beïnvloed door temperatuur, zoutgehalte, druk (en dus diepte). Zo simpel is het allemaal dus niet. Overigens zou het best kunnen dat dat verband min of meer lineair uitvalt, daar ging het me ook helemaal niet om. Ik wilde laten zien dat sommige reageerders hun bij voorbaat vaststaande gelijk proberen te “bewijzen” via een trial and error methode. Ze roepen maar wat, niet gehinderd door enige kennis van zaken, kramen daarbij vooral nonsens uit en als ze daar op gewezen worden proberen ze gewoon weer wat anders.

  dat de opwarming van ca 1 ºC die de aarde de afgelopen 150 jaar heeft beleeft leidt tot een toename van verdamping die op de korte termijn slechts gedeeltelijk door een toename van neerslag wordt gecompenseerd.

  Een mooi voorbeeld van die trial and error methode. De hoeveelheid water in de atmosfeer is verwaarloosbaar t.o.v. die in de oceanen. Het effect van die extra waterdamp is dus nagenoeg 0.

 21. 32

  @31: De hoeveelheid water in de atmosfeer is misschien verwaarloosbaar als je kijkt naar de totale hoeveelheid water in de oceaan. Maar als het om de zeespiegelstijging gaat is het verre van verwaarloosbaar.
  Wikipedia; https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkringloop houdt het op ca 94 cm verdamping per jaar. De zeespiegelstijging bedraagt slechts 3 mm per jaar. Bepaald niet verwaarloosbaar.
  @28 De wikipediaquote is voor rekening van wikipedia. Bij benadering is het lineair. Voor de periode tot 2100 maakt het nagenoeg niets uit of je wel of niet een versnelling verondersteld en dat is de periode die ook in bovengenoemd artikel genoemd wordt. Voor de periode tot ca 2500 zal het een ander verhaal worden. Dit is zelfs voor de klimaatsverandering een langetermijn voorspelling en op de lange termijn is alles mogelijk.

 22. 33

  @24: Joost, ik heb die reacties gelezen. En ik weet dat er nog ijskappen liggen op Antarctica en Groenland. Ik snap het allemaal best.
  Maar ik vertik het om bang te worden voor die ijskappen (krokodillen-onder-het-bed). Zeker niet als ik lees dat de jaarlijkse dooi op Groenland in 2015 erg traag op gang komt. (zie ook: http://nsidc.org/greenland-today/2015/06/cold-and-snowy-spring-slows-start-of-greenland-melt/)
  En dat er afgelopen winter extra veel ijs bijgekomen is op Groenland.

  Stop toch eens met die bangmakerij.
  Ja, we gaan allemaal dood en het aardgas zal over 15 jaar op zijn. Laat het je humeur niet verpesten en maak er een mooie dag van.

 23. 34

  @33: En een van de zaken van de opwarming van de aarde is dat de extremen groter worden. Dus het wordt extra koud op Groenland in de winter bijvoorbeeld. En dan nog: Om de onzin van de globale opwarming te bewijzen moet je met betere dingen aankomen als enkel Groenland.

 24. 35

  @34:

  Om de onzin van de globale opwarming te bewijzen moet je met betere dingen aankomen als enkel Groenland.

  Het is geen onzin, JANC. Het is op aarde echt warmer dan 30 jaar geleden. Ik wil niets bewijzen, ik wil alleen maar de bangmakerij nuanceren.
  Als de zeespiegelstijging in afgelopen 20 jaar gemiddeld 5 of 6 mm. per jaar bedroeg, dan komt die 80 cm in 100 jaar tijd in beeld. Maar zoals ik hierboven al schreef is de huidige zeespiegelstijging van 3 mm/jaar voor mij een geruststelling.

  Laat je toch niet zo bangmaken.
  We hebben AIDS en de Mexicaanse griep en SARS en Ebola allemaal overleeft. De blauwvintonijn is nog altijd niet uitgestorven.
  We hebben voor niets wakker gelegen voor het Y2K-probleem. De Russen hebben Mariupol nog altijd niet ingenomen. En met die zonnevlam, die alle GPS-satellieten lam zou leggen, viel het ook heel erg mee.
  Geloof toch niet al die doemprofeten, JANC.

 25. 36

  @32

  De omvang van de waterkringloop zegt niks over de hoeveelheid water in de atmosfeer. De hoeveelheid water in de atmosfeer wordt begrensd door de verzadigingsdampspanning van water. Die neemt met zo’n 7% toe per graad temperatuurstijging. Als de relatieve vochtigheid hetzelfde blijft, zou dat betekenen dat de hoeveelheid water in de atmosfeer ook zo’n 7% stijgt als het 1°C warmer wordt.

  In de tropen kan de hoeveelheid water in de hele atmosferische kolom oplopen tot iets boven de 70 kg/m2 (ofwel een laagje van ruim 7cm vloeibaar water), in het grootste deel van de wereld is het aanzienlijk lager. Laten we het gemiddeld over de hele wereld op de helft van die 70 kg/m2 houden, dan kom ik uit op 3,5 mm minder zeespiegelstijging per graad opwarming als je hier rekening mee houdt. Dat is ongeveer de stijging die we nu per jaar hebben. Overigens zou het me niet verbazen als dit al meegenomen is in de IPCC schattingen.

  @33

  Niet alleen is je al regelmatig uitgelegd dat gegevens over 1 jaar niets zeggen over de trend op lange termijn, je hebt ook al meerdere malen aangegeven dat je je daarvan bewust bent. Blijkbaar is dat geen belemmering om het nog maar ’s een keertje te proberen. Ofwel: je gebruikt willens en wetens een onjuist argument. Dat is geen stompzinnig gezwam meer, maar bewuste misleiding. Conclusie: Hans Verbeek, je bent een leugenaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren