1. 1

  Het valt me mee dat Wilders nog geen verzoek tot wraking heeft ingediend.
  Maar wat een kansloze en opportunistische actie is dit toch weer.
  Als wetgever bemoeit Wilders zich bij voortduring met de rechtspraak en nu wil hij dat de rechter iets gaat vinden over exclusieve domein van de kamer?
  Denkt Wilders soms dat de Trias Politica een onderdeel is van de Sharia?

 2. 2

  Als of Wilders dit niet al wist voordat hij er aan begon, hij wil gewoon het Nederlandse volk informeren over het ESM, dat kan je doen door bij Pauw & Witteman te gaan zitten, maar dat kan je ook op deze manier doen waardoor het in 1 klap op praktisch alle media verschijnt, ipv slechts 1.

 3. 14

  Dat zou hem in dit geval nauwelijks helpen. Dan moet de wet namelijk toch eerst aangemonen worden. Dan pas kan hij hem bestrijden langs die weg.
  Te laat, volgens de redenering van hemzelf in ieder geval.

 4. 16

  Geert Wilders informeert niet over het ESM. Geert Wilders informeert het publiek dat als we niet op de PVV stemmen we allemaal overgeleverd zijn aan de EU en de Islam zijn overgeleverd
  (al schijnt het met die laatste bedreiging al weer een tijdje mee te vallen).

 5. 21

  Dat zou ik niet zeggen, ik heb de afgelopen weken tig keer horen uitleggen wat het ESM is vanwege deze rechtszaak, denk dat als er geen rechtszaak was het ESM verhaal in de 2de kamer slechts een item is voor het journaal maar nu werd zo’n beetje elke ‘expert’ voor de microfoon gesleept om zijn/haar mening tegevevn over het ESM.

 6. 22

  Oh ja, want verder is iedereen voorstander van de ESM. De SP ziet het ook helemaal zitten. Je gelooft toch niet werkelijk dat het zonder Wilders een hamerstuk zou zijn geweest?

 7. 23

  Ja want toen het op stemmen aankwam en wilders een hoofdelijke stemming eiste er kamerleden overal vandaan moesten worden getrokken om te gaan stemmen, zelfs uit een trein onderweg naar huis.

  Zonder Wilders was dit dus gewoon een hamer stuk geweest.

 8. 25

  Uhm,
  1. Er is nog niets ongeldig verklaard.
  2. Het gaat om het Europese hof, niet een Nederlandse rechter
  3. Het gaat om in te voeren regels die conflicteren met een hogere wet (die van Europa).
  4. Waar staat links te juichen over het functioneren van de Trias Politica?

 9. 27

  Ah, hoor ik je hier nu uitspreken dat politici perfect zijn en altijd perfecte wetten maken die nooit strijdig zijn met de grondwet? Dat er dus geen enkel mechanisme nodig is om politiek falen te corrigeren?

 10. 28

  Een hamerstuk is niks anders als stuk waarvoor een meerderheid bestaat en diezelfde meerderheid geen trek heeft om het stuk uberhaupt te behandelen, nou als leden van dit voorstel al naar huis gaan (of naar het strand) dan mag je dit gerust een hamerstuk noemen.

 11. 31

  En dit is typisch een debat dat fractiespecialisten voeren met elkaar, zoals overigens de meeste debatten. Of dacht je dat de kamer de hele dag volzat? Gewoon een trololo van Wilders en verder niets, om zichzelf “heroïsch” in de picture te werken. Het was gewoon geen hamerstuk.

 12. 33

  Ik mag toch verdomme hopen dat als men over 41 miljard gaan beslissen de gehele kamer aanwezig is.

  Of moet de aanschaf van de JSF ook maar op deze manier beslist worden?

 13. 34

  Een briljante zet zou ik het niet willen noemen en natuurlijk was de procedure kansloos.

  Aan de ander kant gaat het om een controversieel onderwerp en Bolke heeft gelijk dat dit een veel effectievere manier van informeren was, dan een interview bij P&W.

  Ik begrijp de mensen niet goed die dit dit soort voor de hand liggende en eenvoudige constateringen tegenspreken.

  Zoals ik de mensen niet begrijp die niet inzien dat een wet ter beoordeling moet worden kunnen voorgelegd aan de rechter (Hoge Raad), ter beoordeling van de vraag of die wet niet in strijd is met de grondwet.

  Uiteindelijk zal een dergelijke wet toch werkingsloos blijken, in het geval en rechter oordeelt dat (in een bepaald geval) de uitvoering er van in strijd zou zijn met een hogere wet en/of (in andere gevallen) het Europees hof tot een soortgelijk oordeel zou komen.

 14. 35

  Zoals ik de mensen niet begrijp die niet inzien dat een wet ter beoordeling moet worden kunnen voorgelegd aan de rechter (Hoge Raad), ter beoordeling van de vraag of die wet niet in strijd is met de grondwet.

  Omdat dat de taak is van de 1ste kamer en omdat de hoge raad niet de grondwet mag amanderen PLUS de hoge raad krijgt daarmee een politieke lading en dat moet je gewoon niet willen.

  En heel zwart/wit gesteld kan wetgeving in Nederland nooit in strijd zijn met de grondwet omdat de grondwet voor alle zaken aangaande daadwerkelijke wetgeving verwijst naar reguliere wetten.

  Simpel voorbeeld :

  artikel 2,

  1.De wet regelt wie Nederlander is.

  2.De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

  3.Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

  4.Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

  Zoals je ziet wordt er niet in de grondwet bepaalt wie wel en wie geen Nederlander is maar er wordt naar normale wetten verwezen, dus hoe zou dan een hoge raad kunnen toetsen of een wet bijv zich niet aan artikel 2, lid 1 houd?

  En praktisch alles is zo geregeld in de grondwet.

 15. 36

  Onderwerp was niet controversieel want gewoon door demissionair kabinet behandelt. De statiegeld regeling die is controversieel, 41 miljard wegpissen naar Europa doen we op een achternamiddag.

 16. 39

  Dan slaat jouw tegenwerping, dat we hier in dit geval Amerikaanse toestanden zouden krijgen, waarbij rechters op de stoel van politici gaan zitten, dus ook nergens op.

 17. 41

  Maar gelukkig is onze grondwet slechts een verzameling goede voornemens die je zover kan uithollen als maar wenselijk lijkt.

  volgens het schema:

  roken is slecht voor de gezondheid,
  dus ik moet stoppen met roken
  op mijn sterfbed.

 18. 43

  Als ik me goed herinner toetst de rechter nooit aan de grondwet, maar uitsluitend aan Reguliere wetgeving / europees recht ofwel hogere regelgeving. Toetsing aan de grondwet is voorbehouden aan de kamers.

  Toetsing door een rechter van overheidsbesluiten moet echter altijd mogelijk zijn.

 19. 46

  Dat is mij bekend. Ik probeerde slechts om er op te wijzen dat dit geenszins betekent dat de grondwet werkingsloos is, in de zin dat de inhoud van de grondwet geen rol zou spelen bij uitspraken van de rechter.

  Stel bijvoorbeeld dat een gemeente een vergunningplicht zou invoeren voor demonstraties (apv) en op grond van de vergunningplicht boetes zou opleggen, dan zal deze APV werkingsloos worden verklaard door de rechter, op het moment dat een demonstrant daartegen in beroep gaat.

  De burger kan die APV alleen niet voorleggen aan de rechter, ter beoordeling van de vraag of die APV in strijd is met de grondwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren