Weer onderzoek dat bevindingen Motivaction over Turkse jongeren bestrijdt

Dit laatste onderzoek werd uitgevoerd door Ilhan Tekir, gemeenteraadslid in Gorinchem. Zie hier voor een vergelijkbare informele peiling.

Er zijn grote tegenstrijdigheden met het onderzoek van Motivaction:

De uitkomsten van het Gorinchemse onderzoek zijn zeer opvallend en staan wat betreft het onderdeel ‘Syrië-conflict’ haaks op de uitkomsten van Motivaction. In tegenstelling tot het Motivaction onderzoek blijkt er onder jonge Turkse Nederlanders nauwelijks steun te zijn voor gewelddadige groeperingen als IS. Negen van de tien jongeren (89%) vinden het niet goed dat groeperingen als IS zorgen voor verandering (volgens Motivaction 5%). Vrijwel net zoveel jongeren (86%) keuren daarnaast af dat er steun is van Nederlandse moslims voor IS (volgens Motivaction 6%). Ook maken zij zich zorgen (76%) over de toename van groepen die in naam van de Jihad strijden in de Arabische landen (volgens Motivaction 18%).

Een andere opvallende uitkomst uit het Gorinchems onderzoek is dat jongeren het geweld dat strijdgroepen als IS gebruiken tegen niet gelovigen of anders gelovigen massaal (91%) verkeerd vinden (volgens Motivaction 11%). Verder zien veel Turkse Nederlanders (84%) Nederlandse moslims die in Syrië met IS vechten niet als helden (volgens Motivaction 4%) en beschouwen zij (69%) het vechten in Syrië ook niet als onderdeel van de Jihad (9%).

De verschillen zijn zodanig groot dat niet beide onderzoeken betrouwbaar kunnen zijn.

Ik vermoed dat bij de peilingen die zijn uitgevoerd in respons op het onderzoek van Motivaction dat vooral mensen die de bevindingen van Motivaction wilden tegenspreken, gemotiveerd waren om mee te doen. De representativiteit lijkt me op het eerste gezicht dus problematisch.

Dat neemt niet weg dat de verschillen zo groot zijn dat je ook bij het onderzoek van Motivaction je vraagtekens kunt plaatsen. Vooral ook omdat Motivaction maar driehonderd jongeren van Turkse afkomst ondervroeg. Zijn hun respondenten dan wel representatief?

Open waanlink

 1. 1

  informeel…

  juist… En dit weerlegt het onderzoek Motivaction hoe precies? Als je van alle partijen de cijfers niet kan inzien, wat voor zin heeft het dan om hier een discussie over te houden?

  Ga nou eens in op de inhoud Jeroen. dit is minstens al de 3e keer in een korte reeks posts waar je vooral je eigen agenda probeert te pushen.

  Kan je niet gewoon je eigen blog starten en Sargasso houden wat het hoort te zijn?

 2. 2

  @1: “wat voor zin heeft het dan om hier een discussie over te houden?”

  Omdat het onderzoek van Motivaction (niet voor de eerste keer overigens) bepalend lijkt te zijn voor het politieke discours.

 3. 3

  @1: Hele post gelezen? Hier nog maar de eerste link, je weet wel waanlink, wat Sargasso al langer heeft: http://www.haber.nl/onderzoek-in-gorinchem-haaks-op-uitkomsten-motivaction/

  Stelt Laemers dat het het onderzoek van Motivaction weerlegt? Hij zegt dat er twijfels bestaan. Kortom, wie is hier bezig een eigen agenda te pushen? Kennelijk hebben jij en Sjors het tot doel gemaakt Laemers ofwel weg te pesten of wel het werken hier onmogelijk te maken.

 4. 4

  @3: Twijfels prima, geen probleem. Echter kan ik nergens cijfers vinden, ook geen serieuze van motivaction. Als daar nou eens naar gekeken wordt. Maar het enige wat Laemers doet is modder gooien omdat iets hem niet zint. En dat niet alleen in dit topic. Het is lui en zal alleen maar leiden tot een breuk in vertrouwen. Het mijne heb ik in ieder geval opgezegd.

  Overigens zijn er genoeg blogs voor Jeroen om toch zijn agenda te kunnen pushen. Sargasso hoort daar niet tussen. Lees anders nog eens de missie van Sargasso.

  Ik wil cijfers, onderbouwing en logische redeneringen. Niet iemand in twijfel stellen omdat iemand anders ook een prutonderzoekje heeft geleverd die het tegenovergestelde beweert. Dat is geen doen. Ik kan van beide onderzoeken de vragen niet vinden en 100 jongeren in een informeel onderzoek is alles behalve indrukwekkend. Daar versterk je alleen maar motivaction, aangezien je nu alleen nog vanuit ‘point of authority’ kan redeneren.

 5. 5

  @4: Nogmaals, dat informele onderzoek is link 2. De waanlink beschrijft volgens de link en de beschrijving alhier geen “informeel onderzoek”. In de missie van Sargasso staat onder meer “openstaan voor andere zienswijzen” dus als twee onderzoeken elkaar tegenspreken past dat juist bij Sargasso.

  “Laemers gooit modder”, hoewel hij het is die beide onderzoeken publiceerde. Het lijkt me nogal tegenstrijdig met wat je zegt. Hier nog eens de link wat Laemers alhier publiceerde over het Motivactiononderzoek: https://sargasso.nl/kort-grote-steun-onder-turkse-jongeren-in-nederland-voor-syrische-islamisten/

  Belangrijk daarbij is dat juist dat “informeel onderzoek” dan weer niet door Laemers geplaatst werd.

  De waanlink beweert dezelfde vragen gesteld te hebben als die van motivaction, dus die moeten ergens zichtbaar zijn.

 6. 6

  Echter kan ik nergens cijfers vinden, ook geen serieuze van motivaction.

  @4 Twee tellen googelen levert de onderzoeksverantwoording met links naar het rapport op.

  En dan lezen we daar dit:

  Het onderzoek in 2014 is uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme, digibetisme en onbekendheid met online onderzoekspanels is het bij deze groep niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren.

  ‘Analfabetisme’? ‘Digibetisme’? Vraag is dan natuurlijk om te beginnen hoe representatief dit onderzoek is. Het lijkt me dat je dan vooral laaggeschoolde jongeren hebt benaderd. Prima, is een keuze, maar wees er dan eerlijk over.

 7. 7

  @5: Ik vraag mij af of je het niet snapt of niet wil snappen.
  Ik heb de link gelezen. Het enige wat ik lees is wat percentages en N=100 onder de noemer Turkse jongeren in Gorinchem. Bij motivaction lees ik eigenlijk net zo veel, N=500 in Amsterdam. Ik krijg geen se-achtergrond, geen inzcht op vragen, geen inzicht op antwoorden. Wat dat betreft beiden dus het niveau middelbaar school onderzoek.

  Dat is belangrijk hier te zien. Je kan bullshit niet met bullshit ontkrachten. Daarbij is het niet mijn taak om die vragen te gaan zoeken. Dat is de taak van Laemers, die hier iets aan de kaak wil stellen. Ik wil best meehelpen maar zonder data lukt dat niet en kan ik niet anders dan weigeren Jeroen’s standpunt te delen. En zo is deze jongen al een paar topics bezig.

  @6: dank voor de link.
  http://www.forum.nl/Portals/0/publicaties/FORUM%20-%20Verkenning%20Nederlandse%20moslimjongeren%20en%20de%20Arabische%20Herfst.pdf

 8. 8

  @7: Jij schrijft in je eerste post dat Laemers een agenda heeft. Opvallend dan dat beide links (dit onderzoek in Gorinchem en het motivactiononderzoek) door Laemers gepost zijn. Hoe kun je twee onderzoeken met verschillende uitkomsten publiceren en toch een agenda hebben?

  Hier schrijft hij dat door de grote verschillen in uitkomsten je je kan afvragen of het representatief was, wat motivaction heeft uitgevoerd. Precies die vragen die jij ook stelt. Prediker schrijft in @6 dat het om laaggeschoolden moet gaan (met een onderbouwing).

  Je wil Laemers standpunt niet delen, prima. Wat is het standpunt? “Zijn hun respondenten dan wel representatief?” en “De representativiteit lijkt me op het eerste gezicht dus problematisch” wat feitelijk precies is wat je in 7 schrijft. Je onderschrijft de mening van Laemers maar bent het er niet mee eens.

  Ik probeer het te snappen, maar ik geloof dat je wil dat Laemers alles over deze enquete onderzoekt, een conclusie heeft op basis van dat onderzoek, zodat jij er de gaten in kan vinden. Begrijp ik het goed?

 9. 9

  @8: Nee dat begrijp je niet goed. Ik weet niet of ik mij kan vinden in de standpunten van Jeroen want hij houdt informatie (bewust of niet) achter terwijl hij steeds meer een mening naar voren brengt. Jouw link gaat overigens niet eens over Motivaction maar over een onderzoek van Forum.

  Als het onderzoek van motivaction bepalend is voor het politieke discours is het belangrijker om dat onderzoek lek te schieten dan met losse flodders te komen die vooral bevestigen wat jij zelf graag wil vermoeden.

 10. 10

  Jouw link gaat overigens niet eens over Motivaction maar over een onderzoek van Forum.

  @9 Dat betreft hetzelfde onderzoek. Het is in opdracht van Forum, maar blijkbaar uitgevoerd door Motivaction.

  De link die ik gaf naar de verantwoording van de desbetreffende ForumVerkenning, leidt ook naar de website van Motivaction.

 11. 11

  Orhan Agirdag, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, legt op zijn blog uit waarom het onderzoek van Motivaction een broddelonderzoek is, met vermoedelijk gefingeerde resultaten.

  Het onderzoek is niet repliceerbaar (de resultaten zijn in strijd met andere onderzoeken); het is niet representatief (wie is onderzocht is onduidelijk; analfabetisme onder jonge Turken?) en het is niet betrouwbaar (resultaten zijn inconsistent).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren