Water is nat, niet zelfredzame burgers blijken niet zelfredzaam

Daar sta je dan als niet zelfredzame burger. Zo’n suffertje die het sinds een jaar mag doen met de goedwillende zorg van familie, buren en vrienden om zelfredzamer te worden. Onder regie van de gemeente die het hele zorgwiel met een korting van 25% opnieuw ging uitvinden. En wat blijkt een jaar nadat we de participatiemaatschappij hebben ingevoerd? Zelfredzame burgers blijken toch niet zelfredzaam.

(..) het SCP [ging] na wat ook alweer de gedachten waren achter het idee om de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het werk voor gehandicapten over te laten aan de 390 gemeenten in Nederland. En wat daar tot nu toe van terecht is gekomen.

Nou eigenlijk weet het SCP dat niet, want

Omdat het ministerie van VWS niet van de gemeenten vraagt om bij te houden hoeveel zorg en ondersteuning er nodig is, kan het SCP niet nagaan hoe het gebruik ervan het afgelopen jaar is veranderd, bijvoorbeeld in het aantal uren van zorg. „Het is een black box”

De inzichten komen dan ook uit enquêtes van betrokken ambtenaren. Het aanvankelijke enthousiasme blijkt bekoelt:

De ondervraagden zien een groep mensen voor wie het altijd te ingewikkeld zal zijn om hun leven op orde te krijgen en te houden.

In het rijtje open deuren kan deze er ook nog wel bij:

professionele hulp weghalen, betekent dus zeker niet zomaar dat er informele hulp voor terugkomt.

Daar zijn ze althans nu bij de gemeenten achtergekomen. Maar gelukkig is de participatiemaatschappij een doorslaand succes, want de gemeenten houden bakken met zorggeld over blijkt. Zorggeld dat niet is uitgegeven aan kwetsbare mensen waarvan de verantwoordelijke ambtenaren constateren dat die hun leven niet op orde zullen krijgen en houden. Daar sta je dan als niet zelfredzame burger.

Open waanlink

 1. 1

  “de gemeenten houden bakken met zorggeld over blijkt”
  Ik heb het niet precies gevolgd,maar ik meende me te herinneren dat 40% van de gemeentes geld overhield, hetgeen zou betekenen dat de meerderheid van de gemeentes er geld op toegelegd heeft (want het zou wel enorm toeval zijn om precies op 0 uit te komen).

 2. 2

  Mijn taalparseerkwab was bijna gecrasht. Gelukkig kon ik tijdig ingrijpen zodra ik begreep dat je “niet-zelfredzame burger” bedoeld in plaats van “niet zelfredzame burger”. Dat laatste is een taalconstructie die ik tot nog toe enkel in titels van pornofilmpjes ben tegen gekomen. Helaas struikelde ik even later alsnog over de spelling van sufferdje. Die suffertje.

  Los daarvan mijn excuses; ik heb nog geprobeerd mijn mond te houden en deze niet-constructieve bijdrage voor me te houden, maar het ging gewoon niet.

 3. 3

  @2: Ha, en ik moest jouw bijdrage vervolgens 2 keer lezen om te begrijpen dat je een dergelijke taalconstructie eerder bent tegen gekomen in titels van pornofilmpjes.

  Ik vond de titel “niet zelfredzame burger” al wat weinig opwindend. Maar goed, whatever makes you cooooooomz. ;)

 4. 4

  Op de werkvloer van de ambtenaren sociale zaken, en zeker bij de gemeente is dit wel bekend. Want piramide bevolking: 85 % zelfredzaam, 10 % tijdelijk niet zelfredzaam (uitkering, andere vorm ondersteuning) en 5% zal nooit zelfredzaam worden. Al jaren bekend. Daar heb je geen SCP of iemand die conclusies daaruit trekt voor nodig.

  Het is een streven, een goed streven, om de burger zo zelfredzaam mogelijk te maken.

 5. 5

  @1.

  Geld overhouden?

  Tja, dat komt omdat het sociale domein alles bij elkaar wordt opgeteld: participatie, jeugd en wmo. Bij het ene potje een tekort, een andere een overschot. Dat verschilt per jaar. Daarom hebben de gemeenten gedacht: overschot op de 1, straks vanwege Haagse geldkraan dichtdraaien op bijvoorbeeld jeugd volgend jaar, laten we wat geld overhouden om dat te compenseren.

  Maar het overschot is dus de drie potten bij elkaar opgeteld. Altijd leuk voor de bühne en de korte termijn, eigenlijk is het een financiële strijd tussen de gemeenten en het Rijk.

 6. 7

  @5: Zelfs los daarvan vind ik het wat ongenuanceerd om te zeggen “gemeentes houden bakken met zorggeld over”, vooral als voor een deel van de gemeentes geldt dat ze het hebben moeten aanvullen uit andere budgetten. Dan is immers de zinsnede “gemeentes komen bakken met zorggeld tekort” net zo waar (zolang je “gemeentes” maar verder ongedefinieerd laat). Ik ben dan eerder benieuwd naar het netto overschot (of tekort).

  Daarom is het ook wat raar om budgetten per gemeente te stellen. Op lokaal niveau fluctueert de zorgbehoefte immers veel sterker (en onvoorspelbaarder) dan landelijk. Het versnipperen van het budget werkt dan plaatselijke overschotten en tekorten in de hand. Dat natuurlijk nog los van het feit dat lokale budgetten ook (terecht of niet?) de indruk wekken dat er lokale beleidsruimte in de uitgaves bestaat (en dus ongelijke behandeling van gelijke gevallen op grond van de woonplaats van hulpbehoevende).

 7. 8

  @7.

  Bij de gemeente waar ik woon eens een verhaal over de verdeelsleutel gehoord op het sociaal domein die het Rijk hanteert. Abracadabra. Dan weer zijn de schotten weg in het sociaal domein, dan wordt er juist weer gekeken naar de verschillende onderdelen.

  En dan kan je als gemeente ook nog een zogenaamde centrumfunctie hebben als het gaat om jeugdzorg, opvang, ggz, en weet ik wat. Dan moeten andere gemeentes in de regio dat weer opvullen. Als zij te laat zijn, of niet juist betalen, heb je als centrumgemeente weer een probleem.

  O ja, gemeenten kunnen vanwege weet ik wat ook een jaar zomaar op bijvoorbeeld jeugd extra geld krijgen, bijvoorbeeld voor het doorvoeren van een bepaalde wet. Dat krijg je het jaar erop ook weer niet.

 8. 9

  @7: en dus ongelijke behandeling van gelijke gevallen op grond van de woonplaats van hulpbehoevende

  En dat is dus precies wat ook geconstateerd wordt. Waar je woont maakt uit voor welke zorg je krijgt. Clusterfuck van jewelste.

 9. 10

  @2: Jou taalkwab maakt ook schrijffouten: bedoeld is met een t als je het in tegenwoordige tijd gebruikt na het woordje “je”.

  Als je dan toch snobistisch gaat doen, doe het dan goed en zorg dat je gebazel foutloos is.

 10. 12

  @10: Cool, gaan we spellingnazi spelen op #2? Dan mag ook niet onvermeld blijven dat de voltooid tegenwoordige tijd van tegenkomen tegengekomen is, dus we kunnen #2 ook nog betichten van onjuist spatiegebruik.

 11. 18

  @15:
  Jammer, Nieuw Zeeland zit er niet bij:
  Bij een goede bestudering en uitvoering van het KIWI-systeem, had had een reisje in ieder geval wat opgebracht.

  Verder:
  Aan de galg met dat tuig (is figuurlijk bedoeld)
  ;-)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren