Waarom u zwaar in de schulden zit als u gedwongen uw huis moet verkopen

Reacties (73)

#1 gronk

Namen van de betreffende handelaren publiceren en ophangen aan de hoogste boom.

#2 Bismarck

Dat is toch al jaren bekend?

#3 gronk

@bismarck: en dat maakt ’t OK?

#4 Bismarck

@3: Zeker niet, maar waarom nu pas ophef?

#5 Snebbert

Allemaal heel zielig en gemeen(echt), maar de fout ligt natuurlijk ook bij de organisatie van de veiling en de hypotheekverstrekkers. Als zij gewoon zorgen dat de veiling goed onder de aandacht wordt gebracht dan weet iedereen ervan en kan ook iedereen meebieden.

#6 Snebbert

Wel geinig dat ALTIJD Wilders nog even moet langskomen.

#7 AdriePVV

Bij een niet stijgende huizenmarkt zit je altijd met een negatief saldo als je je huis wilt verkopen, dat komt voor een groot deel door de overdrachtsbelasting van 6 procent.

Als die nu geheven zou worden bij de verkoop en over de behaalde winst, of bijvoorbeeld net als de btw over de toegevoegde waarde, dan zou er niets aan de hand zijn.

Idem dito wat betreft de financiering, zonder eigen geld is het onderpand altijd aanzienlijk minder waard dan de lening en betaal je, NHG niet meegerekend, meer rente.

Overigens is de hele manier waarop veilingen geregeld zijn de zekerste manier om niet de beste prijs te krijgen, er zijn teveel onzekerheden voor de gewone kopers en te hoge kosten. Wie wel eens zo’n veiling heeft meegemaakt weet wat ik bedoel en ook de banken gaan niet vrijuit, die willen vaak niet meewerken aan een oplossing.

#8 gronk

@snebbert: je hebt nog wat kleine moeilijkheden als dat je min-of-meer direct moet betalen (en niet eerst 8 weken tijd hebt om een hypotheek te regelen).

#9 AdriePVV

@ 6

Dat is helemaal niet geinig maar opnieuw een “frame” van zijn tegenstanders.

#10 KJ

Aan de andere kant: die veilingen zijn publiek. Dus er is geen enkele reden waarom iemand die niet tot de kliek behoort, de boel niet danig kan komen verstoren. Er is er maar eentje voor nodig, tenslotte.

#11 JSK

@Snebbert: Oh, jij hebt zeker wel een paar ton liggen om mee te bieden in zo’n veiling? Lijkt me niet dat er weinig partijen zijn omdat maar weinigen weten van zo’n veiling. Er zijn weinig partijen omdat vermogen in het algemeen geconcentreerd is in weinig handen.

#12 Bismarck

@7: Bij dit soort veilingen gaar het om iets meer dan 6%. Gewoonlijk zitten de bieders meer dan 30% onder de “normale” verkoopprijs. Het wordt ze overigens ook erg makkelijk gemaakt omdat dit soort gedwongen veilingen meestal behoorlijk schimmig verloopt, met uitzonderlijke regeltjes die in het voordeel zijn van het vastgoedhandelarennetwerkje.

Overigens, als zo’n vastgoedhandelaar het huis in het zelfde jaar doorverkoopt, krijgt hij zijn 6% terug, dus dat verhaal gaat in dit geval toch al niet op.

#13 Frank

Het verbaast me wel dat banken en overheid niet al veel eerder tegen deze maffiapraktijken hebben opgetreden. De opbrengsten van executieverkopen zijn vaak bedoeld om schulden te betalen aan de belastingdienst en (pas daarna) aan de banken en andere schuldeisers. Zij zouden toch een belang moeten hebben in een zo hoog mogelijke opbrengst?

#14 gronk

@JSK: het kan natuurlijk wel. Mijn pa&ma hebben een ruwe 2 ton overwaarde op hun huis; als ze naar de bank gaan en ruim voor de verkoopdatum die 2 ton opnemen dan zou ’t voor hun goed te doen moeten zijn. Moet je na afloop van de veiling het huis van hun overkopen.

Blijft natuurlijk wel dat ’t een gok is, en dat je niet weet welke gebreken d’r zitten in het huis wat je gekocht hebt.

#15 KJ

Bovendien: het lijkt me dat er nog een (machtige) belanghebbende is bij een juiste(r) waarde-bepaling van een huis tijdens een executie: de bank. Waarom wordt dit probleem niet aangekaart/bestreden door de bank ?

#16 gronk

@KJ: die lage verkoopprijs heeft natuurlijk ook een afschrikwekkende werking voor degene die ’t schip in gaat. Alles beter dan dat. Zeker als je ’t afzet tegen de ‘walk away’-hypotheken in de VS.

#17 JSK

@14: Toevallig dit weekend een artikel in de NRC over de kosten van het te gelde maken van overwaarde. En daarnaast het risico: als je op elk moment met 10 huizen bezig bent maakt een misbot (for lack of a better word) niet zoveel uit. Als je met eentje bezig bent (met de overwaarde van je ouders) ben je flink de lul. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat een netwerk van vaste klanten genoeg financiële middelen hebben om een nieuweling er zo uit te werken: laat hem overbieden.

Het is een beetje als bij de banken of bij de grondspeculatie: de groten worden groter en de kleinen gaan failliet.

@KJ: NHG?

#18 Yevgeny Podorkin

Omdat KJ goedwillende makelaars/ particulieren worden geïntimideerd mee te bieden. Zoiets als het monopolie dat glazenwassers zich in bepaalde wijken toe-eigenen. Komen ze vriendelijk vragen of je niet ergens anders wil lappen…met zo’n gorilla die achteloos een banaantje staat te pellen.

En Napels ligt ook in Italië…

#19 John

LOL @9
Zijn die Pvvers nu de enige die overal meteen een complot in zien, het is wel zo als Henk & Ingrid niet constant genaait zouden worden door god en iedereen ze veel meer belasting kunnen betalen. En niet zoveel te klagen zouden hebben,

#20 gronk

@JSK: de bulk van de huizen is gefinancieerd zonder NHG. Pas de laatste paar jaar is NHG populair geworden.

#21 JSK

Maar van de gedwongen verkoophuizen? Overigens kan ik mij een andere statistiek over de NHG herinneren…

#22 AdriePVV

@ 12

Ik heb het over een particulier die hetzij door zijn werk moet verhuizen of hetzij door andere redenen zijn huis moet verkopen in een stagnerende markt. Die is die 6 procent kwijt.
Idem dito natuurlijk bij de geexecuteerde eigenaar, die heeft die 6 procent vaak verwerkt zitten in de hypotheek en die krijgt hij niet terug in een hogere verkoopprijs, integendeel.

De systematiek van de overdrachtsbelasting is in wezen veel schadelijker voor de huizenmarkt dan die veilingfraude.
Er is overigens ook nauwelijks een rechtvaardigheidsgrond voor de huidige overdrachtsbelasting.

#23 JSK

Er is overigens ook nauwelijks een rechtvaardigheidsgrond voor de huidige overdrachtsbelasting.

Tegengaan van woningspeculatie?

#24 JSK

@gronk:
Dat betekent dat van alle woningverkopen in Nederland zo’n 80% qua koopsom in aanmerking kan komen voor NHG. Binnen dat bereik tot de € 350 000 zijn zo’n 80% van de woningtransacties daadwerkelijk met NHG gefinancierd. In totaal zijn dus zo’n 64% van de afgesloten hypotheken in 2010 met NHG afgesloten.

http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-04-2011/commissie-voor-financien-stelt-vragen-over-de-nederlandse-hypothecaire-kredietverlening/

Ik weet alleen niet hoe laat dat ding al bestaat.

#25 AdriePVV

@ 23

Maak dan de waardestijging belast, te verrekenen bij verkoop. Bovendien is er in de door mij gegeven voorbeelden geen sprake van speculatie. Het systeem is gewoon oneerlijk en willekeurig.
Wie moet verhuizen is de lul. Mensen met veel geld van wie de huizen worden doorvererfd betalen overigens helemaal niet mee.

#26 JSK

Nee, he he. Bij preventief fouilleren pakken ze ook weleens iemand zonder wapen. Elke maatregel maakt onschuldige “slachtoffers”.

#27 AdriePVV

@ 26

Bij preventief fouilleren heb je weinig alternatieven, tenzij je alleen licht of donker gekleurde mannen fouilleert.
Van hen staat statistisch gezien ook vast dat de meskans hoger is. Dat mag echter niet, idem dito bij schipholcontroles.

Voor de overdrachtsbelasting kun je simpel een beter alternatief bedenken.

#28 Snebbert

Een veiling is gewoon een aasgierenbusiness(in de goede zin van het woord), de markt kiest zijn eigen prijs en daar moeten we het mee doen. Regulatie zal niet werken.

Mocht echter blijken dat deze handelaren ‘stelselmatig’ en ‘met kwade opzet’ de veiling ‘benadelen’ dan is dat gewoon onrechtmatig en dus strafbaar.

#29 gronk

@adriePVV: denk nou maar niet dat huizen goedkoper worden als de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Die 6% zit in een kwartaal ‘in the pocket’ bij de verkopers, die daarmee een beetje van de dalingen van de afgelopen tijd ongedaan kunnen maken.

#30 AdriePVV

Opmerkelijk ook dat eigenaren die bv met twee huizen in de problemen zijn gekomen tegengewerkt worden door regels inzake huurbescherming.

Tijdelijke verhuur voor een marktconforme prijs kan dan gevaarlijk uitpakken, daarom geeft de hypotheekbank ook meestal geen toestemming.

Dus ja, veilingfraude is een probleem, maar er zijn andere en belangrijkere faktoren waardoor mensen zwaar in de schulden geraken als ze hun huis gedwongen moeten verkopen.

#31 AdriePVV

@ 29

Ik snap uw reactie niet, maar het gaat mij niet om duurder of goedkoper, het systeem is oneerlijk en willekeurig en zorgt momenteel voor extra stagnatie op de woningmarkt.

Immers die overdrachtsbelasting moet ook gefinancierd worden en bemoeilijkt daarom het verkrijgen van een hypotheek.

#32 Harm

Het is allemaal de schuld van de PVV.

#33 zaz

@snebbert…
Ja het probleem is op zich vrij helder:

die aasgieren ruiken elkaar elke dag aan het kontje en verdelen de buit “eerlijk” onder elkaar, ten nadele van de voormalige eigenaar; met als gevolg verlies aan koopkracht en dus ook minder btw-inkomsten, een (langer) beroep op bijstand, schuldsanering, en minder overdrachtsbelasting ten gunste van de opkoper-speknek, want die betaalt voor de kunstmatig lage prijs en niet voor de echte.

Wij (gewone mensen) betalen de prijs (via die bijstand, lagere Ovdb etc.)voor een kerel met een vettige kop, bierbuik en een krijtstreeppak, die van het geld nog een rondje extra naar club yummie mummie gaat.

Hoezo daar nou zo gemakkelijk aan voorbijgaan met het idee dat regulatie toch niet zal werken?
Met dat argument kun je alle mensenrechtenverdragen en geneefse conventies en de strafbaarstelling van het door het rode licht lopen ook wel aan de wilgen hangen.
In het persbericht van de NMa wordt gesteld dat internet-veilingen voorkomen dat de opkopers een band met elkaar opbouwen. Dat is toch in elk geval de moeite van het proberen waard.
Lijkt me ook een realistischere IT-ambitie dan alle bouwvergunningen digitaliseren.

#34 zaz

Mijn reactie wasvooral richting Snebbert, er zit ineens heel veel tussen.

De vraag is trouwens of het strafbaar is. Dat hangt af van in hoeverre overleg kan worden bewezen. En in hoeverre dit horizontale samenwerking is op een relevante markt. Ik denk dat je je daar best uit kan redeneren.
Het is in elk geval allesbehalve wenselijk.

#35 zaz

@a3
tijdelijke verhuur voor marktconformeprijs wordt om een hele duidelijke reden door banken tegengewerkt.

De hypotheeklast pm over een huis ligt in de regel hoger dan de huurprijs. Wie gaat er 800 eur. huur per kamer betalen? Inderdaad. 10 Polen. of. 30 Bulgaars-Turkse illegale club yummiemummie medewerkers.
Gaat de waarde van dat huis mee omlaag, en meteen ook alle andere huizen in de buurt die ms. wel bij dezelfde bank gefinancierd zijn.

Goed om te weten dat de PVV vrije verhuur van gehypotheekte woningen mogelijk wil maken. Ik zal daar als multiculturele polen- en illegalenliefhebber zeker op stemmen volgende keer. Leve de vrijheid.

#36 AdriePVV

@ 35

In mijn stad staan honderden woningen soms heel lang leeg, waarvan de hypotheeklasten pakweg 1000 euro per maand bedragen.

Tijdelijke verhuur lost een hoop financiele problemen op en draagt bij aan het een beetje draaglijk maken van de woningnood.

Daar hoeven helemaal geen Polen aan te pas te komen en/of 10/20 bewoners in een huis.

Blijkbaar interesseert het je geen zier dat een groot aantal mensen soms letterlijk op straat staan, terwijl er woningen leeg te koop staan, mede dankzij daarvoor niet bedoelde regels inzake de huurbescherming.

#37 KJ

@JSK; Good point. Afschaffen die moral hazard.

#38 gronk

@JSK: dat bewijst dus wat ik al zei: dat de NHG vooral de laatste tijd populair is geworden.

Overigens wil NHG niet zeggen dat ze voor de restschuld niet bij je langskomen; het is een garantstelling, zodat je niet meteen failliet bent. De jongens van de NHG bedenken dan een leuke betalingsregeling..

#39 JSK

@35: In mijn stad staan honderden woningen soms heel lang leeg, waarvan de hypotheeklasten pakweg 1000 euro per maand bedragen.

Kan ook betekenen dat de eigenaar het maximale uit het huis wil halen, en daarvoor best wel een poosje wil wachten. Een andere conclusie dan “liberaliseer het huurrecht zodat huurders er binnen een maand uitgetrapt kunnen worden” kan zijn “bestrijd leegstand”. De ene conclusie ligt niet meer voor de hand dan de ander.

Behalve als je een vrije markt fundamentalist bent als Snebbert. ;-) Reguleren heeft nooit zin, ja ja. Bizar dat de vrije markt retoriek (denken wil ik het niet noemen) vaste voet aan de grond heeft gekregen in een van de meest socialistische landen in de (westerse) wereld.

#40 Share

Okee, gelukkig krijgt de bank zijn geld van de NHG dus daarmee boeit het feitelijk niemand zou je denken? Maar is dat wel zo? Wie kan duiden? Gaat de NHG dan al snel 5.5 ipv 0.55% vragen? En hoe eerlijk is dat? Ligt dat echt aan een paar handelaars? Ik dacht dat de NMa dood was trouwens, want potnattechnisch zellef een stel boeven?
Ik brom je, de huizenmarkt is een prachtspeeltje voor ons polizieke bestuur. Heerlijk oneerlijk.

#41 zaz

@a3
Wat deed ik dus net, ik sprak je tegen. Met argumenten. Door nu jezelfde standpunt te herhalen, zonder in te gaan op wat ik zeg: voeg je helemaal niks toe. Behalve natuurlijk dat de mensen gaan denken dat je een beetje dommig bent. Ik denk, ik waarschuw je maar even.

Zoals wij allebei weten HOEVEN daar geen polen in te gaan wonen maar dat gebeurt wel.
Want tien polen betalen veel meer dan 1 sjakie die op de mts gaat in die stad van ons. Sjakie kan namelijk op zijn hoogst 400,500 euro betalen aan huur. En dan nog alleen als hij ondertussen ook scooters zwart opvoert. Daarmee heb je je hypotheeklasten er niet uit.

In mijn stad toevallig staan die woningen ook heel lang leeg. Dat heeft ermee te maken dat die huizen massaal zijn vernieuwd en veranderd in zgn. “luxe-appartementen” waar niemand meer een hypotheek voor krijgt. Vooral niet omdat die panden in erfpacht zijn uitgegeven.
Tweede reden waarom er zo veel huizen leeg staan: omdat er zo gigantisch veel huizen zo zijn vernieuwd (wijkverbetering) dat het aanbod heel erg groot is en de pandjesbazen niet in prijs willen zakken omdat ze het hebben moeten opknappen: Veel aanbod + hoge prijs = leeg staan. Ga eens voor de grap praten met zo’n kerel. Ze wonen allemaal in Landsmeer in grote villas en kopen op vrijdag bij de aldi in buikslotermeer, daar herken je ze aan de grote autoś die niet in de parkeerplekjes passen.
Derde reden waarom er zo veel huizen leeg staan. Alles wat er nieuw is bijgebouwd, zijn ook luxewoningen. Het aanbod luxewoningen overtreft het sociale huuraanbod vele, vele malen. De Zuidas, Het OHG, IJburg, de Westelijke Tuinsteden, allemaal gigantische projecten waareen paar ambtenaren en ontwikkelaars veel geld mee getild hebben, en waar pensioenfondsen nu allemaal wachten op hun geld. Welke gestoorde flippo koopt nu voor 700.000 euro 120m2 in stadsdeel Weesp?
F*ing lullig allemaal voor de mensen die ondertussen in een zo’n pretwijk hun huis willen verkopen omdat ze gaan scheiden. Het stadsdeel en een keur aan makelaars staan er immers met al die pas opgeknapte luxe-appartementen naast. En nu zijn we bijna terug aan het punt waar het mee begon zodat we toch nog on topic zijn:
Dan wachten die scheidende mensen tot een koper langskomt die niet langskomt. Dan kunnen ze het niet meer opbrengen en wordt hun huis geveild. Dan blijkt dat die mensen zo in nood zitten dat ze dat huis ook voor 90.000 wel willen verkopen, dus spreken bierbuikkus en spekneksen met elkaar af niet hoger te bieden.
Dat zijn allemaal arme, ca. 35jarige mensen die vreselijk de boot zijn ingegaan omdat ze het brave vvdpraatje dat je een huis zou moeten kopen, achterna hebben gelopen. Die zitten aan de grond. het is wel weer duidelijk wie daar geen vinger naar wil uitstrekken.

#42 AdriePVV

@ 39

Wat ik hier schrijf is gebaseerd op directe ervaring met het fenomeen gedwongen executie, leegstand en woningnood.

Die eigenaren zijn vaak ten einde raad en kunnen zich het helemaal niet veroorloven om te speculeren op een zo hoog mogelijke prijs.

Ik vraag niet om liberalisering van het hele huurrecht, maar om aanpassing voor deze bijzondere gevallen. De huurbescherming werkt hier contraproductief.

#43 zaz

En omdat ze ten einde raad zijn, wil je het mogelijk maken voor ze dat ze 10 pooltjes in huis nemen die hun hypotheek betalen. Dit in plaats van dat je ze helpt met een eerlijke veiling. Duidelijk. Vrijheid boven alles.

#44 AdriePVV

@ 41

We praten dus duidelijk over verschillende situaties, de woningen waar ik over praat worden in principe te koop aangeboden op of onder de vervangingswaarde, niets geen luchtbellen in de prijzen, maar toch momenteel onverkoopbaar.

Sjakie alleen kan de hypotheekkosten niet betalen met 400 euro huur, maar drie of vier Sjakies samen kunnen dat wel.

Overigens klopt je argument inzake de OvdB niet, want per saldo verkoopt elke handelaar zijn op de veiling gekochte bezit met winst weer door voor een min of meer markconforme prijs. Die hele tussenhandel moet er wat mij betreft uit, fraudeurs of niet.

Het grootste probleem zit hem in de financiering bij veilingkoop, het is onmogelijk daar een hypotheek voor te krijgen ook al heb je inkomen genoeg en er is geen financieringsvoorbehoud.
De meeste geveilde woningen zijn ook gewone rijtjeshuizen, dus niet bestemd voor iemand met eigen kapitaal, maar die zijn wel de enigen die het kunnen kopen.

#45 Snebbert

Ik ben inderdaad een vrije markt fundamentalist op enkele publieke zaken na,zoals: Schiphol,spoorwegen,energienetwerk,ziekenhuis en nog wat).

#46 AdriePVV

@ 43

Het aantal onderhuurders van een woning kan de gemeente aan een maximum verbinden en wat mij betreft moet dat ook. Je blijft maar zeuren over die Polen en over vrijheid blijheid, pas maar op dat ze jou niet voor “dommig” gaan houden.

Overigens moet Sjakie in mijn stad inmiddels rekening houden met minstens vijf jaar wachten en Henk en Ingrid die samen iets meer verdienen dan 33.000 euro komen helemaal niet meer aan de beurt voor een sociale huurwoning. Hun maximale hypotheek bedraagt pakweg 120.000 euro, dus de prijzen moeten zakken tot ver onder de herbouwwaarde. Enig idee wat dat betekent voor de nieuwbouw en hoeveel woningnood we op termijn kunnen verwachten.

#47 JSK

@38: Maar het is erg populair. En het bestaat al sinds een jaar 1993. Gegeven de hoge frequentie waarmee Nederlandse hypotheek-eigenaren herfinancieren kan het aandeel NHG gedekte hypotheken flink oplopen.

Overigens wil NHG niet zeggen dat ze voor de restschuld niet bij je langskomen;

Goed, maar dat is mijn punt.. het is een schild voor de banken. Zodat zij geen prikkel hebben om de gedwongen verkopen in de gaten te houden.

@Snebbert: Je beseft dat die zaken reeds (deels) zijn geprivatiseerd?

@AdriePVV:
We praten dus duidelijk over verschillende situaties, de woningen waar ik over praat worden in principe te koop aangeboden op of onder de vervangingswaarde, niets geen luchtbellen in de prijzen, maar toch momenteel onverkoopbaar.

Ha! “Vervangingswaarde” is een onzinbegrip in deze. Wat is een vervangingswaarde voor een woning gebouwd op veel te dure grond waarop niemand wil wonen (denk een Amsterdam IJburg)?
Ontwikkelaars zouden misschien hun verlies nemen.

#48 zaz

– inderdaad, jij [adrie] praat over een situatie die niks te maken heeft met het artikel, namelijk de situatie vóórafgaand aan een veiling.
Dat omdat je veronderstelt dat als die eigenaars in scheiding die hun pand moeten verkopen, in de tussentijd hun pandjes aan studenten kunnen verhuren, je daarmee voorkómt dat ze in een veiling-situatie komen.
Die regeling is er echter allang (onder de pvda, die je zo verfoeit) en heeft nog helemaal niks voorkomen. Waarom, omdat de banken niet willen dat hun panden verloederen doordat er 4 sjakies (of 10 polen, 30 chinezen etc.) in wonen.

– tav ovdb: als die handelaar verkoopt, dan betaalt de volgende in de rij een marktconforme ovdb. Maar dat had die volgende in de rij ook gedaan, als tie handelaar het wél voor een marktconforme prijs en dito ovdb had aangeschaft.

En wat doet die tussenhandelaar als die de panden níet verkocht krijgt? pooltjes. Niks geks aan. Deden ze voor alle vernieuwingen ook al, alleen nu voor 200 euro per maand meer, omdat de gevel is gereinigd.

Het grootste probleem zit m in een gigantisch pyramidespel, die in stand wordt gehouden door neoliberaal geklets.
Niemand wil verlies nemen dus geven banken geen hypotheek meer uit, eisen de villabezitters die hun huizen niet kunnen verkopen hypotheekrenteaftrek, blijven de huurders lekker zitten waar ze zitten zodat de corporaties verarmen, en slachtoffer is de generatie y die net een huisje had gekocht op de top van de markt, gedwongen heeft moeten verkopen, een restschuld heeft en over 10 jaar nog niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

#49 Snebbert

ProRail en de NS zijn nog eigendom van de staat. Het energieNETWERK, Schiphol en de ziekenhuizen ook volgens mij.

#50 zaz

En moet doorwerken tot zijn 86e. En dan ws. nóg niet z’n restschuld/studieschuld heeft afgelost. En zich arm betaalt aan kinderopvang. En zijn kinderen niet meer naar de universiteit kan sturen omdat het collegeld dan exorbitant gestegen is en er helemaal geen beurs meer is. en en en

#51 AdriePVV

@ 47

In de meeste steden is de gemeente de grootste verdiener aan de grondprijs. Vaak wordt de grondprijs voor koopwoningen ook opgehoogd om die voor huurwoningen lager te kunnen maken.

Met de vervangingswaarde bedoel ik dan de huidige grondprijs die de gemeente hanteert plus de bouwkosten.

Volgens mij zal bij een groeiende bevolking en de noodzakelijke vervanging van verouderde woningen er altijd behoefte zijn aan nieuwbouw. Als niemand die woningen meer kan kopen, omdat de prijzen moeten zakken onder de vervangingswaarde, dan hebben we echt een probleem.

Nogmaals, die te koop staande woningen in mijn stad zijn voor een heleboel mensen prima betaalbaar, ze krijgen alleen geen hypotheek meer.

#52 zaz

Snebbert, de ns is nog wel van de staat maar de lijnen zijn deels geprivatiseerd en daarop moet de ns ook bieden. In limburg, friesland en ergens in de achterhoek rijden geprivatiseerde lijntjes.

#53 zaz

“Prima betaalbaar” + “alleen geen hypotheek meer.”

Die mensen kunnen het niet betalen; daarom hebben ze een hypotheek nodig. De bank durft er geen geld meer in te steken omdat het er dan op gaat verliezen. Het is dus niet betaalbaar.

#54 AdriePVV

@ 48

Er is geen regeling die het mogelijk maakt de woning tijdelijk te verhuren, tenzij de prijs onder de grens ligt van de sociale huur.
Maar voor 650 euro per maand kom je niet uit met de hypotheekkosten.

Je gaat niet in op mijn opmerking, die hele tussenhandel moet wat mij betreft weg en verhuur door speculanten is wat mij betreft verboden.

Ik kijk inderdaad naar de oorzaak waardoor mensen in grote schulden geraken. Een daarvan is dat de woningmarkt op slot zit en ze hun woning niet kunnen verkopen tenzij met groot verlies, omdat er geen hypotheken worden verstrekt aan de doelgroep voor die woningen.

Het betreft vaak gewone rijtjeshuizen met prijzen tussen de 150.000 en 200.000 euro.
Jan modaal komt daarvoor niet meer in aanmerking met een hypotheek, terwijl dat een paar jaar geleden nog wel kon.

Als het aan mij blijven al die Polen verder gewoon in hun eigen land wonen.

#55 zaz

Ben je nu aan het bluffen?
de regeling die je zegt dat er niet is Dit kan op basis van de leegstandswet, je moet wel een leegstandsvergunning bij de gemeente halen.

Wat betreft tussenhandel en het verbieden van grondspeculatie: ja wat moet ik daarvan zeggen, dat is zo links dat ik denk dat alle pvda’ers, groenlinksers, sp’ers het met je eens zijn.
Schaarse grond staat in de weg aan een vrij gebruik van eigendomsrecht.
Tav de alinea waarvan je denkt dat de oorzaak het slot op de woningmarkt is:
De woningmarkt is zowel de huur als de koopmarkt. Alleen van de huurmarkt kun je zeggen dat die op slot zit. Die markt krimpt in omdat huurders niet meer verhuizen. Omdat de prijzen exorbitant zijn gestegen tegen kleinere ruimtes en de wachtlijsten bizar lang zijn geworden.
De koopmarkt is helemaal niet op slot, in tegendeel. Het aanbod is groot dus er is een markt en er wordt ook wel degelijk verkocht. Al is dat niet aan jonge gezinnen maar ván jonge gezinnen, aan pandjesbazen, die hun huizen aan polen verhuren. (tenzij je daar maatregelen tegen neemt maar dat wil je niet, zei je hierboven).
Waardoor raken die mensen in zulke grote schulden: omdat het aanbod aan de onderkant zo groot is, alleen al vanwege alle vernieuwingsacties. (zie 41) En daarnaast vanwege de prijsafspraakjes tussen opkopers die die executieveilingen dwarsbomen.

Het is of het een of het ander: die problemen van die gedwongen verkopen die we allebei erg vinden; oplossen. Of met wat schijnmaatregeltjes komen bovenop die die er al zijn, met een populair neoliberaal verhaaltje over het liberaliseren van de huurmarkt. Liberaliseren van de huurmarkt gaat de koopmarkt er niet bovenop helpen. Misschien in troetelland maar niet in de echte wereld.

#56 AdriePVV

Artikel 16 lid 9 van de Leegstandswet

===
Burgemeester en wethouders vermelden in de vergunning tegen welke huurprijs ten hoogste mag worden verhuurd. Aan de berekening van het huurbedrag leggen zij de krachtens de artikelen 10, eerste lid, en 12, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gegeven regels ten grondslag. Komen partijen een hogere huurprijs overeen dan waartegen de woonruimte ten hoogste mag worden verhuurd, dan treedt de huurprijs welke in de vergunning is vermeld in de plaats van de overeengekomen huurprijs
===
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/geldigheidsdatum_01-05-2011#HoofdstukV

Die maximale prijs is dezelfde als die voor sociale huurwoningen geldt, momenteel 652,52 euro per maand.

Ik zeg verder helemaal niet dat de huurmarkt geliberaliseerd zou moeten worden, dat zou een ramp zijn. Feit is dat sociale huur voor Jan Modaal sinds 1/1/2011 vanwege stupide Europese regelgeving niet meer toegankelijk is terwijl tegelijkertijd de normen voor hypotheken zijn aangescherpt. Tot voor kort kon je pakweg 4 a 5 maal je bruto jaarinkomen lenen, nu is dat voor Jan Modaal slechts 3.5 maal het jaarinkomen. Die woningen van 175.000 euro zijn dus onbereikbaar.

#57 JSK

Ik zeg verder helemaal niet dat de huurmarkt geliberaliseerd zou moeten worden,

En iets eerder zeg je

Ik vraag niet om liberalisering van het hele huurrecht, maar om aanpassing voor deze bijzondere gevallen. De huurbescherming werkt hier contraproductief.

Eum, een beetje zwanger? Maar wat zeg je nu wel dan…

@Snebbert: Naast was zaz zegt: volgens mij heeft de staat maar 45% van de aandelen van Schiphol.

#58 zaz

@adrie My bad; ik had het tweede zinsdeel niet gelezen na “er is geen regeling”.. er is dus wel een regeling maar je vindt het nog niet genoeg.
A la dat mag je vinden; maar die beperking is niet zomaar. Bedenk dat het hier om tijdelijke huur gaat. wat het de eigenaar kost is niet hetzelfde als wat het de tijdelijk huurder oplevert. Daardoor kun je niet vragen wat je het beste uitkomt qua hypotheek. Jij krijgt voor 900,- hypo een koopwoning. Die huurder krijgt voor 900 iets waar die na 3,4,5 maanden weer uit op kan rotten.

Vanwege stupide europese regelgeving? Welnee vanwege de volharding van de Nederlandse overheid (zowel van der laan, middelkoop als donner) om op een stompzinnige manier te onderhandelen en aan het resultaat daarvan vast te houden; Onbegrijpelijk.

En dat de hypotheken niet meer worden verstrekt; ja kijk. De markt is veranderd. Er komt een fikse inflatie aan, qua btw, energie en premiedruk. Er worden overal mensen ontslagen. Lonen stijgen nauwelijks. Dat zal alleen maar meer worden. Dat zijn eerder de mensen van 35 dan van 45. Vanuit de bank gezien is het niet meer dan logisch, dat die hypotheken niet meer zomaar worden verstrekt. Dat is niet leuk maar dat is wel een feit waarmee je moet dealen, of je moet alle banken gaan nationaliseren. Dat lijkt me wel wat ver gaan.
Wat de banken zo uiteindelijk voor elkaar krijgen is dat de huizenprijzen omlaag gaan. En een verder oplopende leegstand door opkopers die nog wel kunnen wachten met zakken in prijs, kraken mag ook niet meer dus leegstand kan.

#59 cor mol

Lijkt mij typisch iets voor een klein onderzoekje door de Tweede Kamer waarin aan de orde komen:
(1) de rol van de banken en NHG in het optimaliseren van de verkoopopbrengst, zo daar al sprake van is;
2) de rol van de notarissen bij doorverkoop en organisatie van de veiling zelf;
3) de rol van de betrokken makelaars;
4) de rol gemeenten bij achterstallig onderhoud;
5) in welke mate de huiseigenaar tegen dit soort praktijken beschermd kan worden.

Moeilijk kan het niet zijn.

#60 gronk

Vanuit de bank gezien is het niet meer dan logisch, dat die hypotheken niet meer zomaar worden verstrekt.

Je praat poep. Banken zouden je met alle plezier een lening verstrekken ter hoogte van 6x je jaarsalaris en op basis van de fictieve rendenementen van 20%. Het kan ze geen ruk schelen of je wel of niet rond kunt komen — als je de hypotheekbetalingen maar kunt maken.

Alleen, na de crisis mogen de banken geen al te ruime hypotheken meer verstrekken, anders krijgen ze gedoe met de AFM en DNB. En dan mogen ze hele partijen hypotheken gaan afwaarderen omdat ze niet voldoen aan de specs voor ‘AAA hypotheken’. Wat betekent dat ze meer kapitaalreserves moeten hebben. En dat gaat weer ten koste van de leningen die ze kunnen maken.

Er komt een fikse inflatie aan, qua btw, energie en premiedruk.

Energie: OK. De rest? Bullshit.

#61 zaz

Nog even terug @46 dat polenpunt wil vooral zeggen dat 4 sjakies (zei je in #44)
wel gek zijn als ze voor 900 euro jouw hypotheek komen inlossen voor een onbekend aantal maanden.
Dan kunnen ze beter zelf een huis kopen.

Je kan alleen een hoopje polen zo gek krijgen om een huis van 200.000 tijdelijk te huren voor zo veel geld. Overigens denk ik dat ze daar tegenwoordig ook niet meer intrappen en dat je het echt in de richting van zigeuners moet gaan zoeken. Allicht wil de bank dat niet.
In 35 zei ik dat precies ook zo. En ik herhaal dat niet uit dommigheid maar omdat je in 42, 44, 46, 51, 54 en 56 niet bent ingegaan op mijn verwijt, dat je geen tijdelijke verhuur ter waarde van de hypotheek kan verslijten aan iemand anders dan een pool, illegaal of bulgaar…

En verder, je moest je eens afvragen wat je bij de pvv te zoeken hebt.
Op dat puntje van de geliberaliseerde tijdelijke verhuur voor anders gedwongen verkochte woningen na, ben je meer sp-achtig dan ik zou zijn.
[herstel oh wacht even, dat was ik al niet ik bedoel meer sp achtig dan pvv achtig in elk geval]

#62 JSK

@gronk: Ik moet toch zaz gelijk geven. De restricties van de toezichthouders zijn vooralsnog vooral papieren tijgers geweest. De eerste min of meer serieuze maatregel gaat pas in augustus in. Terwijl de hypotheekrente volgens mij al een jaar aan het stijgen is.

Daarnaast voeden energieprijzen (en voedselprijzen!) gewoon de inflatie, de lonen, de uitkeringen (AOW met name) en daarmee de premies. Zie de overschrijdingen in de zorg (2,1 miljard afgelopen jaar volgens mij), en de zorgpremies moeten ook omhoog. Zie ook het akkoord in de metaalsector van afgelopen week: 4,5% (!). Daar staat echt geen productiviteitsstijging van 4,5% tegenover hoor.

#63 AdriePVV

@ zaz

Ik houd me beroepshalve met dit soort zaken bezig en politiek interesseert het me al een jaar of tien. Ik heb me in het openbaar heel erg ingespannen voor noodopvang en een beter beleid inzake wonen. Die vier sjakies krijgen samen geen hypotheek, ze hebben een uitkering of op zijn best een minimumloon.

De kosten van een woning van zeg 175.000 euro becijfer ik voor het gemak op 1000 euro per maand, dat kunnen ze samen makkelijk als huur betalen. Weet je dat er bij ons alleen al 1500 mensen op zoek zijn naar een kamer.

Verder kun je wel wensen dat de huizenprijzen dalen, maar die 175.000 is echt de kostprijs daar zit meestal geen winst in.

Als de SP haar standpunten uit 1983 met de nota kapitaal en gastarbeid zou hebben vastgehouden, dan was er waarschijnlijk helemaal geen PVV geweest.

#64 zaz

@gronk; oh meteen met je eens, dat speelt minstens zoveel mee. Wat ik maar wilde zeggen; het is logisch dat de bank die hypotheken niet meer verstrekt.
verder:
btw wil de vvd omhoog in ruil voor loonbelasting omlaag; dus lijkt me toch wel waar tenzij t niet door de kamers komt. hoezo zouden premies niet stijgen? http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=5165&waar=9 De rente zou ook zomaar kunnen stijgen vanwege alle zeuro-landen.
Voedselprijzen zullen ook nog wel stijgen. De pindakaas is in elk geval in een maand van 1,59 naar 2,20 gegaan in mijn Appie. :( Ik teken in op inflatie.

#65 DJ

Door de rentestijging van het afgelopen half jaar zijn de netto rentelasten van een gemiddelde koopwoning – na aftrek van belastingvoordeel – gestegen van € 665,- naar bijna € 800,-, een stijging van ruim twintig procent.[x]
Ik kan mij goed voorstellen dat een hogere rente een lager hypotheek bedrag tot gevolg heeft

#66 cor mol

@62

Even wat preciezer(!) over de metaalsector cao

“Het loon stijgt per 1 juli 2011 met 1,15%, op 1 januari 2012 met 1%, op 1 juli dat jaar met 1,1% en op 1 januari 2013 met 1%. De werkgevers gaan de hele premie voor de overgangsregeling voor het vroegpensioen betalen per 1 januari 2012. Dit betekent dat de jongere mensen die geen gebruik van deze regeling kunnen maken, daar voortaan ook niet meer aan meebetalen.”

Dat laatste is overigens je reinste onzin, want het is gewoon loonruimte en daar betalen de jongeren dus aan mee.

#67 gronk

@JSK: Banken zijn -in ieder geval sinds begin vorig jaar– veel strikter mbt documentatie en taxaties. Vroeger kon je iedere taxateur nemen, tegenwoordig moeten ze voldoen aan ‘een keurmerk’ met bijbehorende ‘kwaliteitseisen’ (waar je dan ook weer smak geld voor mag dokken; in 2005 kostte een taxatie ~325 euro, nu zit je al snel op 500 euro). Zou dat allemaal ‘eigen initiatief’ van de banken zijn? Overigens ging IIRC begin dit jaar al een verstrakking in dat je maar een hypotheek mocht krijgen tot max 112% van de executiewaarde.

Zie ook het akkoord in de metaalsector van afgelopen week: 4,5% (!)

Wel opletten JSK, da’s over 2 jaar. Dan zit je net een kwart procent boven het inflatiedoel van de ECB. En voor de overheid zit Donner op de nul-lijn.

Voedselprijzen: voedsel is iets duurder geworden, maar geen 10 of 20%. Dat durf ik zelfs te stellen zonder op statline te hebben gekeken.

Anyway, energie en voedsel komen uiteindelijk wel in de CPI terecht, maar echte inflatie krijg je pas als ook de loonkosten gaan stijgen — dan worden producten meteen een heel stuk duurder.

#68 zaz

adrie, ik snap wel dat er veel mensen op zoek zijn naar een kamer. Dat heb je in elke stad. Maar die gaan echt geen 900 euro uitgeven voor tijdelijke verhuur. Terwijl al die kantoren leeg staan en leegstandsbeheer je daar voor 200 euro laat zitten op een riante verdieping. Tijdelijke verhuur is niks waard.

#69 JSK

@67: Maatregelen zijn ook deels ingeprijsd. Maar ik denk toch dat de stijgende kapitaalmarktrente hier een rol begint te spelen.

Wel opletten JSK, da’s over 2 jaar. Dan zit je net een kwart procent boven het inflatiedoel van de ECB.

Afgezien van het feit dat we *nu al* 0,8 procent boven het ECB doel zitten (http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/finance/inflatie-eurozone-stijgt-tot-2-8-procent/article-1194999384979.htm). Dit komt er bovenop, het is een soort tweede orde effect, wss verstrekt door het feit dat de vergrijzing nu echt zijn intrede begint te doen. Overigens is de groeiverwachting voor de komende tijd niet hoger 1,5%: dan is 2 nog wat echt veel hoor. Het is niet dat ik ze het niet gun ofzo, daar niet van.

En de nullijn van Donner is echt onzin, niet vol te houden. Laatst was er nog een grote overheids-CAO met 2,5% afgesloten. http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Akkoord-cao-VVT-gesloten-1.htm

Again, vergrijzing man…

#70 zaz

@gronk begrijp ik nu dat je inflatie pas “echt” als inflatie ziet als er een loon-prijsspiraal aan vast zit?
Hij begint nu op te lopen. Het is afwachten wat de vakbonden gaan doen. Hier en daar is al gestaakt. Het zou zomaar gekker kunnen worden.

#71 gronk

@zaz: je moet je niet gek laten maken door de alufoliehoedjes-goudstavenmeute. Kijk maar naar de transportprijzen en voedselprijzen in 2008, toen olie op $150 stond en graan- en rijstprijzen ook piekten. Dat leverde niet meteen drama’s op in supermarkten, en onbetaalbare energierekeningen.

#72 zaz

Ja dat is inderdaad het andere uiterste. “Stel 5 jerrycans met water op in de kelder en vervang dit eens per jaar”.
Maar ik bedoelde alleen te zeggen dat inflatie ook zonder loon/prijsspiraal wel inflatie kan zijn. Bovendien kan een stijging van de loonkosten zomaar nog komen.

#73 zazkia

zo nou tien punten voor jsk en mezelf, de inflatie in augustus 2013 : opgelopen naar 3,1%
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-050-pb.htm
vooral door voedselprijzen :)
en loonkostenstijging is er ook, niet in afwijking van de EU maar toch omhoog :
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-loonkosten-per-uur-art.htm
en de gevolgen voor de woningmarkt: de huizenprijzen 4,5% lager in 2013 en al eerder 5% lager in 2012
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3918-wm.htm
In de afdeling wie wil nu nog een huis kopen is het nou het spijt me maar ik nog niet. Kan ook niet trouwens, nu ineens de stufi meetelt, val ik samen met een hoop dertigers definitief af op de woningmarkt, ook als we totally not in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Goed nieuws voor de vrije sectorhuur en adriepvv, zou zomaar kunnen dat t t enige is waar sjakie nog in kan wonen over een paar jaar.
en die visie op de woningmarkt, laat me niet lachen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*