Waar is het extra geld voor het Voortgezet Onderwijs gebleven?

Omdat het ministerie van OCW het zelf niet weet, zochten docenten Frans van Haandel en Hans Duijvestijn het zelf maar uit:

In november 2016 spraken we met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs. In dat gesprek kwam naar voren dat er sinds de invoering van de lumpsum miljarden extra in het Voortgezet Onderwijs (VO) is geïnvesteerd zonder dat duidelijk is wat er met dat extra geld gebeurd is. Het ministerie had het zelf niet onderzocht. We spraken daarom af dit zelf te gaan onderzoeken, waarbij het ministerie ons zou voorzien van informatie.

Een dergelijk onderzoek was hoognodig:

Met de invoering van de lumpsum-financiering voor het VO in 1995 is de strakke regie door OCW op de besteding van het onderwijsgeld losgelaten. In essentie krijgt elk schoolbestuur via de lumpsum de financiering voor het aantal leerlingen en hebben schoolbesturen volledige vrijheid in de besteding. Sinds de invoering van de lumpsum is er geen zicht op de doelmatigheid van de bestedingen.

Het is verbazingwekkend dat er steeds weer geen politieke bereidheid was om de doelmatigheid van de bestedingen te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

De conclusies liegen er niet om. Ondanks alle beloften:

  1. zijn er minder docenten gekomen (ca 6% ten op zichte van het aantal leerlingen),
  2. zijn de klassen groter geworden (gemiddeld ca 8%), en
  3. is het reele loon van docenten gedaald (bijna 2%).

Open artikel

Reacties (4)

#1 tigger

Schokkend, miljarden onderwijsgeld naar commerciële instituten waarbij steeds minder naar onderwijzers en studenten gaat.

#2 analist

Ah weer een centenkwestie uiteindelijk. Ik vind een *gemiddeld* salaris voor een VO docent a 4400 euro in 2015 (laatste tabel) vrij fors. @1: in de commerciële instituten verdient een docent flink minder, kan ik je vertellen.

overigens uit de CAO
http://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2016/11/Salarisschalen-vo-2016-2017.pdf

lijken mij hele normale salarisschalen, zeer vergelijkbaar met de marktsector

#3 tigger

@2:
Het gaat me niet direct om de hoogte, maar wat er met dat extra geld is gebeurd. Het was bedoelt voor meer leraren en betere lessen maar wordt schijnbaar verbrast aan consultants, managers en dure gebouwen. Dit ten koste van de studenten die in de schulden worden gestoken met het leenstelsel, waarbij de studenten uit de lagere sociale klassen zelfs helemaal het studeren voor gezien houden.

#4 AndreSomers

@2 je moet je ook afvragen over hoeveel _feitelijke_ uren dat gaat. Om je lessen goed te kunnen doen, is heel wat meer voorbereiding nodig dan de 10 minuten of zoiets die er voor staan. Naast alle andere extra activiteiten natuurlijk die er “gewoon bijhoren”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*