Vluchtelingen opgevangen in voormalige kerk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - De uitgeprocedeerde asielzoekers die tot vrijdag in een tentenkamp in Osdorp woonden, zijn opgevangen in een voormalige kerk in Amsterdam-West.

Open artikel

Reacties (35)

#1 lapis

En 
een manier om de overheid te vragen een oplossing te verzinnen voor dit schrijnende probleem. In dit land zijn rond de 100.000 papierloze immigranten voor wie geen opvang is. Daar moet een oplossing voor komen.

Ja hoor. Wat dacht je ervan ze het land uit te schoppen, zoals zou moeten? Vast niet mogelijk, maar dan weet ik er nog wel één: maak het ze zo onaangenaam mogelijk, teneinde mensen uit hun thuisland de gok om hierheen te komen wat minder vaak wagen. Ik denk dan aan ommuurde detentiekampen waar supermarkten hun voedsel dat over datum is kwijt kunnen, en andere voorzieningen slechts worden aangeboden als er een private, niet-gesubsidieerde instelling is die het voor ze wilt betalen. Kom op zeg.

#2 su

@1: Waarom niet meteen de pil van drion in hun mik schuiven bij aankomst?

#3 lapis

@2 Omdat dat vast ingaat tegen internationale verdragen. Daarentegen ben ik niet op de hoogte van een verdrag waarin Nederland heeft verklaard wetsovertreders te allen tijde te zullen verwennen.

#4 su

@3: Hoe handig om iemand met zijn zijn in overtreding te verklaren.. Het is een gotspe. Handelingen zijn illegaal, niet mensen.

En WTF, als we een verdrag tekenen dat we ongewensten mogen doden, dan is het goed ?!? Fucking Nazi!

#5 pedro

@1: oftewel: gewoon opsluiten in concentratiekampen… Dat is geen nieuw idee. Ik vind het ook geen goed idee.

#6 Thallman

@4
Aanwezigheid van mensen kan een misdrijf zijn. Volgens jou redenering moet inbraak ook gelegaliseerd worden.

#7 Joop

Bij wetten is er altijd sprake van beleidsruimte bij de uitvoering. Ze worden nooit toegepast naar de letter van de wet, omdat 100% handhaving, wellicht graag gewild door de hardliners, naar menselijke maatstaven vrijwel altijd onmogelijk is.

#8 su

@6: Inbraak is een handeling. Strafbaar ben je pas als er bewijs is dat je betrokken bent geweest bij een inbraak. Maar een bekende ex-inbreker is niet om zijn verleden strafbaar.

#9 Kalief

Als een Somalische illegaal het tot in Nederland heeft weten te brengen dan is hij begeleid door mensensmokkelaars. Die doen hun werk niet gratis en zijn dus door die vluchtelingen betaald. Daarmee zijn criminele activiteiten gefinancierd.

Het is vrijwel onmogelijk om naar Nederland te vluchten zonder ergens een regel te overtreden, waardoor je altijd wel ergens strafbaar kunt zijn. De vraag is welke overtredingen verwijtbaar zijn.

Persoonlijk vind ik het raar dat vluchtelingen wel veel geld betalen aan smokkelaars maar niks reserveren voor een mogelijke terugtocht. Dat vind ik verwijtbare nalatigheid. Maar dat argument zie ik nooit terug in de politieke en bestuurlijke discussies dus ik zal wel de enige zijn die zoiets verzint.

#10 Joop

@9.

Je gebruikt al aannames (betalen aan smokkelaars) om later met het punt te komen voor geld voor terugtocht. En dan noem je dat verwijtbare nalatigheid. Misschien hadden ze van huis wel geld meegenomen, maar is dat onderweg afgepakt door die smokkelaars. Of heb je dat nog niet uitgezocht?

#11 euro

@9

… maar niks reserveren voor een mogelijke terugtocht. Dat vind ik verwijtbare nalatigheid.

Nee, volledig begrijpelijk menselijk gedrag is dat. Als jij uit een levensgevaarlijk oorlogsgebied met nul toekomstperspectief weggaat dan wil jij daar hoe dan ook niet naar terug en calculeer je een retourvlucht ook niet in. Punt.

#12 lapis

@4 “Hoe handig om iemand met zijn zijn in overtreding te verklaren.. Het is een gotspe.

Het gaat niet om zijn ‘zijn’, het gaat om zijn ‘zijn’ op de verkeerde plek (in dit geval een land). Zie ook wat @Thallman hierover zei. Als ik de volgende keer door de politie van een bouwterrein of natuurgebied waar ik aan het kamperen ben word verwijderd zal ik ook zeggen dat ze me niet kunnen bestraffen wegens mijn ‘zijn’, en ze uitmaken voor fascisten.

En WTF, als we een verdrag tekenen dat we ongewensten mogen doden, dan is het goed ?!?

Die verdragen zijn niet voor niets getekend; die verdragen leggen vast wat vertegenwoordigers van de landen van de wereldgemeenschap redelijke vereisten vonden waaraan de behandeling van hun burgers door de andere tekenende regeringen moest voldoen. Als die vertegenwoordigers het blijkbaar prima vinden dat hun burgers in vredestijd “bij aankomst” ergens kunnen worden gedood dan zou er behoorlijk wat mis zijn met de wereld.

@5 “oftewel: gewoon opsluiten in concentratiekampen… Dat is geen nieuw idee.

Het doel is eerder detentie dan concentratie. Maar ik heb ook niet geclaimd de eerste te zijn die met dit idee komt. Of probeer je hiermee een bruggetje te slaan richting een gebeurtenis uit het verleden? *kijkt je met glazige ogen aan*

#13 Bismarck

@12: Het doel is eerder detentie

#1 is het met je oneens:

maak het ze zo onaangenaam mogelijk
ommuurde detentiekampen
voedsel dat over datum is
andere voorzieningen slechts worden aangeboden als er een private, niet-gesubsidieerde instelling is die het voor ze wilt betalen.

Geen dak, geen bed, geen kleren, geen toiletten, geen onbedorven voedsel, geen medische verzorging, tenzij een private organisatie zonder enige subsidie wil betalen. Dat alles omdat ze niet van Europeesche bloed zijn. Ga jij maar glazig zitten kijken, de vergelijking dring je namelijk nogal op.

#14 pedro

@12: we hebben ook verdragen getekend over de universele rechten van de mens en meer zaken, die bepalen, hoe we met onze medemensen om wensen te gaan. Na deze reactie #12 van je neem ik aan, dat je dus afstand neemt van je eerdere reactie #1, of ben jij zo iemand, die je op verdragen beroept, wanneer ze jou goed uit komen, maar er niet van wil horen, als ze niet met jouw mening overeen komen?

En btw: ik probeerde geen bruggetje naar één enkele gebeurtenis uit het verleden te slaan. De goelags waren ook concentratiekampen. En ook vandaag de dag bestaan er nog vergelijkbare toestanden, maar gelukkig niet in ons land.

#15 lapis

De universele rechten van de mens hebben hier niets mee te maken; die gelden voor mensen waarvan je niets anders af weet dan dat ze geboren zijn. Uitgeprocedeerde asielzoekers die het land niet verlaten verblijven hier illegaal en overtreden daarmee de wet. De rechten van de mens gelden helemaal niet voor hen die na de een eventueel proces zijn veroordeeld; Breivik heeft ook niet ‘het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land’, is dan volgens jou dan ook een flagrante schending van zijn mensenrechten?

#16 su

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Ze zijn onvervreemdbaar. Zelfs Breivik maakt er aanspraak op.

#17 lapis

Haha, ja, met z’n lauwe koffie. Helaas voor hem heeft hij pech, en is slechts het feit dat je in rechtsgelijkheid met anderen wordt geboren in de sterkste zin van het woord ‘inalienable’:

Article 29b: In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

En ook uitgeprocedeerde asielzoekers overtreden zo’n ‘law’.

#18 su

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

#19 lapis

Ze bevinden zich nu (of i.i.g. wanneer die wet wordt aangenomen) op een plaats waarvan het strafbaar is dat ze zich daar bevinden. Als ze nu ook vertrekken, geweldig; dan ben ik volledig met je eens dat ze niet voor hun eerdere aanwezigheid hier vervolgd zouden moeten kunnen worden.

#20 Noortje

Even wat gezichten bij ‘die illegalen’. Mooie serie foto’s in Nrc vandaag van een nieuwe stroom vluchtelingen die naar Europa komt. Als ze het halen tenminste.
http://www.nrc.nl/inbeeld/2012/12/04/bootvluchtelingen-dweilen-met-de-kraan-open/

#21 HPax

@ 9 e.a.

C 9 gaat uit van vluchtelingen-immigranten die politiek asiel aanvragen.

Wat zei Minister 1994 Pronk daarvan: ‘zo kan men dit land alleen maar binnen om humanitaire redenen. En als dat geen gezinshereniging is dan moet het asiel zoeken zijn. Dus zeggen de mensen dat ze asiel zoeken, ook al is dit in de meerderheid der gevallen niet zo.’

En ook vanwege het feit dat de immigranten hier in het geding uit landen (Somalia e.a.) komen waar geen Politiek bestaat, en er daarvandaan dan ook helemaal geen politieke vluchtelingen (PV) kúnnen komen, reduceert hier hun aantal zichin de praktijk tot ongeveer nul. We hebben het geld en de tolken en de rest niet om enkele politiekelingen uit de stroom op te vissen. Het werkelijk proberen te doen zou lachwekkend zijn en onze Staatsfinanciën opblazen. Bankroet.

#22 euro

Somalië is al sinds 1991 in staat van oorlog, lijdt sinds vorig jaar onder een ongekende droogte, meer dan een miljoen mensen zijn weggevlucht naar naburige landen … en toch ziet @HPax geen humanitaire redenen waarom een Somaliër toegelaten zou moeten worden.

Somalië kent geen politiek dus er kunnen geen politieke vluchtelingen vandaan komen. Hoe verzin je het.

#23 lapis

Het is niet HPax maar Pronk die blijkbaar ‘humanitaire redenen’ voor binnenkomst definieert als óf gezinshereniging óf asiel. En ik weet het niet zeker, maar ik gok dat hij daar een hele goede juridische basis voor heeft; d.w.z. dat er ergens precies gedefinieerd staat wat een humanitaire reden voor verblijf precies inhoudt. Als wat jij als ‘humanitair’ ziet (namelijk het opvangen van mensen die zijn getroffen door droogte en/of een algemene staat van oorlog) niet overeenkomt met de officiële definitie dan is dat niet het probleem van HPax.

#24 euro

@23

Nee. Wat een asielzoeker of politieke vluchteling is staat precies beschreven in een verdrag dat Nederland ook ondertekend heeft.

Het is belachelijk om te beweren dat maar weinig Somaliërs tot die categorie kunnen behoren … en toch zegt HPax dat, met de onzinredenatie dat een staatloze maatschappij per definitie geen politieke vluchtelingen kan genereren. Maar ja, HPax is niet werkelijk geïnteresseerd in Somalië of Somaliërs, alleen in “hoe hou je bruine mensen buiten Nederland”.

#25 lapis

Ik heb in dat Wikipedia-artikel van je ‘droogte’ ge-CTRL-F’d maar heb het niet gevonden.

#26 HPax

@ 22
Over: vluchteling, politieke vluchteling.

‘ De Afdeling Bestuursrechtspraak van de (Nederlandse)Raad van State (ARS) heeft in 1995 uitgesproken dat van vervolging geen sprake kan zijn, indien er in het land van herkomst van de vreemdeling geen overheid bestaat (e.g. Somalia, Libanon). Naar aanleiding daarvan schrijft een (afwijzende) club juristen uit Nijmegen het volgende.

‘Met zijn Uitspraak beveelt de ARS het Nederlandse gouvernement aan, immigranten die Nederland binnen zijn gekomen nooit de status van ‘Politiek Vluchteling’ te verlenen als hun land van herkomst geen Staat heeft. Dus: geen Staat, geen politiek en daarom ook geen politiek vluchtelingschap (PV) met alle daaraan verbonden rechten.’

Deze lucide gedachtegang vindt men terug in de Duitse jurisprudentie: POLITISCHE VERFOLGUNG IS GRUNDSÄTZLICH STAATLICHE VERFOLGUNG.

Op de zojuist genoemde gronden lijkt het mij geoorloofd ARS’s UITSPRAAK een politieke uitspraak te noemen of in ieder geval een voor de politiek zeer relevante verklaring. Bovendien, en dat is een onverwacht voordeel, levert die UITSPRAAK een bijdrage aan de cognitieve antropologie. De ARS stelt zich anti-ethnocentrisch op door ervan uit te gaan dat politiek niet overal ter wereld bestaat. Aan dat begrip kent hij dus geen universele betekenis toe.

2. Ten slotte. Word geen racist als een discussie niet zo voor je verloopt als je wenst.
Of ontpop je maar wel zo. Wat kan het mij schelen.

#28 pedro

De universele rechten van de mens blijken voor enkelen niet universeel. Voor mensen wiens enige misdaad is, dat ze in een ander land dan hun geboorteland proberen een beter leven te krijgen, en die daar niet volkomen legaal in slagen, verliezen hun universele mensenrechten volgens die enkelen.

#29 pedro
#30 Johanna

Ook maar een duit in het zakje: mensen langdurig opsluiten, onder erbarmelijke omstandigheden ook nog zoals @1 zou willen, is in strijd met onze rechtsbeginselen: http://www.rsj.nl/onderwerpen/Vreemdelingenbewaring/

@12 Als ik de volgende keer door de politie van een bouwterrein of natuurgebied waar ik aan het kamperen ben word verwijderd zal ik ook zeggen dat ze me niet kunnen bestraffen wegens mijn ‘zijn’, en ze uitmaken voor fascisten.

Als de politie je in dat geval beschuldigt van een strafbaar feit en je vervolgens langdurig onder de door jou in @1 omschreven omstandigheden in detentie zet, dan zou ik dat zeker doen.

Wildkamperen is een overtreding, geen strafbaar feit. Volgens de boetebase van het Openbaar Ministerie staat er per 1 januari 2012 op wildkamperen een boete van € 120. Dank je dus voor dit voorbeeld, want je illustreert perfect waarom het gevangen zetten van illegalen enkel en alleen vanwege het feit dat ze illegaal zijn volslagen waanzin is.

#31 HPax

Politiek Vluchteling en andere etiketten

Immigranten melden zich in NL met de wens of eis zich hier voor altijd te mogen vestigen. Ieders verzoek toestaan vinden de meesten van ons nog steeds niet gaan, en worden er etiketten uitgedeeld: jij wel, zij niet. Op één zo’n sticker staat: (PV) en dan mag je blijven. Voor huis, uitkering, zorgpolis en eventueel een baby ’babypakket’ wordt gezorgd. Familie komt na. Daarna melden zich zowat alle immigranten in het kader van de NMI als Politieke Vluchtelingen. En wat doe je ertegen? Alleen onze advocaten en hulp-tolken zijn blij.

Hoe criteria voor het toelaten van NMI-immigranten onvermijdelijk ontaarden, lezen wij bijeen zekere Kuiper.
In ‘Een eeuw ruimhartig beleid’ uit 1992 schrijft Kuiper dat in bepaalde gevallen (bij vb. dienstweigering) de benaming MOREEL VLUCHTELING kan worden gebruikt.’

‘De jurist Fernhout heeft’, schrijft Kuiper door, ‘gelet op de specifieke persoonlijkheid van de vreemdeling. De een kan [ ] meer vrees verdragen dan de ander en gegronde vrees is een erkend Nederlands rechtsmotief om een vluchteling toegang tot Nederland te verlenen en daar wettelijk te laten verblijven.’ Dus, begrijpen we, moet daar ook wat aan worden gedaan. Vermoedelijk geïnspireerd door Fernhout die voor de PV het onderste uit de kan wil halen, komt Kuiper met deze concessieve suggestie: ‘Wellicht zou in dit verband gesproken kunnen worden van een PSYCHOLOGISCH VLUCHTELING.’

‘Het laatste type vluchteling’, vervolgt Kuiper zijn betoog, ‘dat van belang is te noemen, betreft een nieuw fenomeen. Hierbij gaat het om vluchtelingen die hun land hebben verlaten in verband met een achteruitgang van het leefmilieu. Men spreekt dan ook van MILIEUVLUCHTELINGEN. De Hoge Noorse Commissaris voor de Vluchtelingen’, brengt Kuiper ons op de hoogte, ‘heeft dat gedaan.’ Noorwegen, ben ik zo vrij het geheugen op te frissen, is ook het land van Peer Gynt.

Kuiper’s proeve van een differentiëring van het primerende begrip ‘Politiek Vluchteling’ heeft verdienste. Onbedoeld – veronderstel ik – schetste de auteur het beeld van een classificatorische degeneratie die onvermijdelijk werd toen een discreet Westers concept lichtzinnig op nietWesterse culturen werd toegepast. Met ridicule tevens fatale gevolgen die wij dagelijks kunnen zien en aan den lijve voelen.

#32 Joop

@31.

“Met ridicule tevens fatale gevolgen die wij (…) dagelijks kunnen zien en aan den lijve voelen.”

De Blanke Rijke Nederlander heeft gesproken. Spreek voor jezelf aub, zielig mannetje!

#33 euro

@HPax, vertel (en graag voor een keer niet in duister Nederlandsch). Welke ellende maak jij in levende lijve mee ?

#34 Joop

HPax vergeet te vertellen dat dit allemaal gevolg van het mondiale kapitalisme is wat hij graag in zijn bijdragen her en der verafgoodt. Hij kan wel deze en gene de schuld geven, maar in de basis is het internationale kapitalisme, dat zich niet aan grenzen houdt, de grote schuldige. Dat zien we met de biljoenen die geparkeerd staan op de belastingeilandjes. Dat verdedigt HPax. Daar gaat ons land eventueel bankroet aan, niet aan het ruimte geven van andere wereldburgers in ons landje.

Nee, hij wil als rechtgeaarde etno-nationalist weer de zondebok naar voren brengen. Vertellen waar alle, niet alleen sociale, maar ook financiële problemen, vandaan komen. Ach, HPax als hypocriet christen heeft niet zoveel moeite met een berg leugen om bestwil.

En dat op een volkse manier zoals het een nationalist betaamt. Het tegen elkaar opzetten van groepen. Heel veel kolder omheen, want de man heeft wel verstand van het een en ander, maar dat zegt niets over de morele verantwoording. En de dubbele agenda’s, selectieve sherry picking en zijn evangeliserende functie gebaseerd op een hekel aan alles wat links is, of beter gezegd in zijn ogen tegen de belangen van het ware kapitalisme, incluis haar structurele (…) excessen, ingaat.

#35 lapis

Het is laat en ik heb eigenlijk weinig tijd maar toch nog even snel in antwoord op #30: ik pleit er niet voor om mensen op te sluiten gewoon omdat ik het zo leuk vind om mensen op te laten sluiten. In principe moeten illegalen gewoon zo snel mogelijk worden uitgezet. Punt. Dan betaalt de staat desnoods de vlucht terug voor ze, dat vind ik ook prima. Waar ik echter stilletjes vanuit ga is dat er landen zijn die gewoon uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer terugnemen, zoals Irak. Als je dat soort gedrag gaat belonen door die mensen dan maar op te nemen, geef je gewoon een vrijbrief aan derdewereldlanden om hun werkloosheidsprobleem op te lossen door hun mensen hier te dumpen. Dat kun je dus alleen ontmoedigen door de omstandigheden hier voor die mensen vergelijkbaar te maken met de Derde Wereld.

Je trekt mijn analogie met de natuurgebieden dan ook te ver door; ik gebruikte het slechts om su’s punt tegen te gaan, niet om mijn detentiekampen van #1 kracht te rechtvaardigen. De analogie gaat dan mank omdat een politieagent gewoon de mogelijkheid heeft om mij van het natuurgebied te verwijderen, en daarmee de kous af te laten zijn. Als hij die mogelijkheid niet heeft, om wat voor reden dan ook, dan pas wordt detentie een optie. Sterker nog, het enige alternatief zou dan zijn om mij maar lekker mijn gang te laten gaan. En juist jij zou het eens met me moeten zijn dan het niet nageleefd worden van een wet niet een valide reden is om die wet dan maar af te schaffen; strengere handhaving zou gewoon het logische vervolg moeten zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*