1. 2

  @1 Goed punt. Tussen 49,9% en 50,1% moet je geen onderscheid gaan maken.

  Prima uitslag voor kabinet. Ik hoop dat de wet desondanks nog wordt gewijzigd op een aantal punten, maar dan niet zozeer op basis van referendum maar feedback maatschappelijk middenveld.

  Verder is complexe wetgeving rond inlichtingendiensten m.i. wel zo’n beetje het laatste onderwerp waar je een referendum over moet houden, maar soit. Ironie wil natuurlijk dat dit ook het geval is ;-).

 2. 3

  Bij een raadgevend referendum doet het er bij kleine verschillen sowieso niet toe of er meer VOOR dan TEGEN is. Het signaal van het volk is duidelijk dat het verdeeld is. Zowel naar de bezwaren als naar de aanmoedigingen moet goed worden geluisterd en daar moet zo mogelijk iets mee worden gedaan.

  Maar het probleem is natuurlijk dat het naar die bezwaren en aanmoedigingen slechts gissen is. En daar kan je dan wel opiniepeilingen naar laten doen, maar dat had dan net zo goed gekund voor dat VOOR/TEGEN.

  En daarom ben ik blij dat we van DIT rare inspraakmiddel worden verlost.

 3. 5

  Nu ik er toch ben, vul ik dit ook maar in, dat idee.
  Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat een significant deel van de voorstemmers niet zozeer voor de WIV waren (want daar snapten ze de ballen van) maar ze waren tegen de tegenstemmers. Dat linksintellectuele langharige werkschuwe tuig, weet je wel, weet je niet.
  En toch: dat met deze planning en met de agitprop van Rutte, Ollongren, Bertholee e.a. nog altijd een meerderheid van de bevolking die WIV zoals die er nu ligt niet ziet zitten, is wel een teken aan de wand.
  Maar dat zal die plucheplakkers een zorg zijn.

 4. 6

  @2: Ik ben geen referendumvoorstander, maar het zou op zich fijn dat voordat je een survaillancestaat opricht daar een ‘maatschappelijk debat’ over te hebben. Vrees alleen dan 6 Facebook-relletjes meer doen voor het bewustzijn.

 5. 7

  “Als de blanco stemmen meetellen is 49,44% tegen de wet en 46,53% voor. Tellen de blanco stemmen niet mee dan is 51,51% tegen en 48,49% voor.”
  Er bestaan regels ten aanzien van het (niet) meetellen van blanco stemmen. Ik stel voor dat we die gewoon toepassen, waarmee Sargasso ook weer een onderscheidend medium zou worden.

 6. 8

  @7 Het doet er niet toe hoe je telt. De gegeven raad verandert er niet door. Bij een knoopdoorhakkend referendum met als regel dat er alleen bij een uitslag > 50% mag worden gehakt is zo’n discussie misschien interessant.

  In dit geval is de 50% net zo arbitrair als de 30% opkomstdrempel. Die heeft ook geen enkele invloed op de gegeven raad. Het globale beeld van de uitslag en de opkomst zijn wel relevant, maar de precieze cijfers niet.

 7. 10

  @9: dat negeren zal gebeuren, want het is een raadgevend referendum, dus het kabinet zal er niks mee doen. Echter, negeren omdat er geen meerderheid boven de 50% is, is bezijden de opgestelde regels en zou dus geen rol moeten spelen. Doe je dat wel, dan verander je de regels tijdens het spel en is niet bepaald chique.

 8. 11

  @1:

  Ongeacht of voor of tegen de meeste stemmen kreeg een marge van 1.5% is niets

  Zo geredeneerd kun je de Eerste Kamer wel afschaffen. Ook de Tweede Kamer stemt voor of tegen moties en de meerderheid van de stemmers wint, hoe klein die meerderheid ook is, ook als meer dan de helft niet komt opdagen.

  Ik verdenk de voorstanders van de Wiv ervan dat ze perfect tevreden zouden geweest met de omgekeerde uitslag. Dan zou het volk gesproken hebben, nietwaar?

 9. 12

  @11: Sterker nog, in de Tweede Kamer zal er de komende jaren geregeld sprake zijn van een stemverhouding met minder dan 1,5% marge (nb: het betreft in dit referendum een marge van 3%).

 10. 14

  @11 Maar in het parlement nemen we besluiten. Daar moet bij gestemd worden en daar hebben we regels voor opgesteld. De helft+1 is dan heel iets anders dan de helft -1.

  Maar een RAADGEVEND referendum is slechts een geformaliseerde peiling naar de mening van ‘het volk’. De globale indruk die opkomst en uitslag daarbij geven worden door het parlement gewogen en het parlement neemt die weging mee in de besluitvorming. Of het 49 of 51 is, is daarbij volstrekt oninteressant. Of de opkomst 29 of 30 is ook.

  ‘Het volk’ vindt niet opeens iets anders als de grens van 50 wordt gepasseerd. Het parlement stemt wel iets anders als het die grens over gaat. Misschien ook niet zo fraai, maar zo hebben we het nu eenmaal afgesproken en je moet iets als je ook nog af en toe een besluit wil nemen.

  Als we afspreken dat we voortaan BINDENDE referenda houden, dan doen opkomstdrempels en precieze uitslagen er wel weer toe. Niet omdat we dan beter weten wat ‘het volk’ wil, maar gewoon omdat dat dan de regels zijn.

 11. 15

  @14: Je praat de overheid na, maar de wet zegt wat anders: de regering moet echt wat doen als de uitslag negatief is, namelijk een voorstel in stemming brengen de wet te bekrachtigen of af te schaffen, en snel een beetje. Rutte-II had daar bij het vorige referendum maling aan, helaas.

 12. 16

  @15 Je leest niet wat ik schrijf. Al vanaf #3 geef ik aan dat er ‘iets’ met de uitslag moet worden gedaan. Maar dat ‘iets’ is heroverwegen met inachtneming van de gegeven raad. En daarbij is het irrelevant of het resultaat 49.9 of 50.1 is. En een politicus die een opkomst van 30.0 serieus neemt, zal dat ook doen met een opkomst van 29.9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren