Trouwredacteur verzon bronnen

…of legde ze tenminste woorden in de mond:

Trouw laat een commissie van externe deskundigen onafhankelijk onderzoek doen naar de controle op bronnen. Eind vorige week rees ernstige twijfel over de juistheid en zelfs het bestaan van opgevoerde bronnen in artikelen van één van de redacteuren. Zo kon Trouw diverse bronnen niet verifiëren. […]

Op basis van intern onderzoek, waaronder hoor en wederhoor, is besloten dat de betrokken redacteur afscheid neemt van de krant. Mede op verzoek van diens raadsman vermeldt Trouw de naam van de redacteur niet.

Zoiets kan gebeuren. Maar ik vind dan wel dat de krant de naam van de redacteur bekend hoort te maken. Welke artikelen berusten op fictieve bronnen of uitspraken? Zijn de gewraakte artikelen offline of kunnen we verzinsels blijven lezen? Vragen, vragen, vragen.

Het zou bijvoorbeeld wat zijn als de berichten over de ‘shariadriehoek’ in de Haagse Schilderswijk op onzin zijn gebaseerd – om maar een voorbeeld te noemen waar heel veel ophef over is geweest.

Maar ook: zolang niet duidelijk is of de artikelen van de redacteur offline zijn, blijven alle publicaties in het Trouwarchief verdacht. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?

UPDATE: De Telegraaf meldt inmiddels dat het inderdaad om Perdiep Ramesar gaat, de man van de shariadriehoek.

Open waanlink

 1. 1

  Ik neem aan dat snel duidelijk word om welke artikelen het gaat. Het is goed dat ze het eerst uitpluizen, al wijst het er ook op dat het om een gevoelig onderwerp gaat en niet een of ander showbiz-artikel. Maar als het inderdaad over die Schilderswijk-artikelen gaat (en daar lijkt het wel op) gaan we nog lachen en mogen er nog wel wat mensen worden uitgerookt (waaronder een paar matige politici).

 2. 3

  @2:

  Jij wilt niet weten in welke krantenartikelen je opzettelijk wordt belazerd?

  Mij lijkt dat typisch zo’n situatie waarin het publieke belang voorrang moet krijgen boven het private belang van de sjoemelaar.

  Dat is altijd een afweging die je maakt.

 3. 4

  Het meest verrassende vind ik eigenlijk de Update:

  De Telegraaf, de meest leugenachtige krant, meldt dat….enzovoort…….. ;-)

  N.B.
  Ik hoop wel dat, als een en ander klopt, de “fantast” wordt ontslagen.

 4. 6

  Een en ander vertoont sterke overeenkomsten met de affaire rond Stephen Glass, die carrière maakte bij de New Republic met het uit zijn duim zuigen van allerlei smaakvolle artikelen.

  Daar is een niet onaardige film over gemaakt, Shattered Glass (2003), waarin het verongelijkt zeurende toontje van Hayden Christensen nu eens prima op z’n plek is.

 5. 7

  @5:
  Blijkbaar had ik toch Telegraaf-link moeten lezen; nu gedaan ;-)

  Doe ik normaal liever niet:

  Als kind kreeg ik van mijn grootvader, kort na de (te vroege) opheffing van het verschijningsverbod, een later te besteden bedrag, Met de voorwaarde dat ik de telegraaf niet zou gaan lezen.

  Ongetwijfeld heeft de man het cynisch bedoeld, omdat hij wist dat dit “moffenblaadje” bij ons thuis niet over de vloer zou komen en ik zou worden opgevoed met andere kranten.

  Ik neem aan dat het lezen van een link + een sneer zijn goedkeuring zou hebben weggedragen ;-)

 6. 10

  @0 Jeroen: T.a.v. vrijgeven van de naam ben ik het met je eens. Uit principe, en om de redenen die jij ook noemt. Nog los van het feit dat je zoiets tegenwoordig toch niet stil houdt.

  T.a.v. je opmerkingen rond ‘shariadriehoek’ ben ik het echter NIET met je eens.
  – Ten eerste weten we niet of het om die artikelen gaat (ervan uitgaande dat het inderdaad Perdiep Ramesar betreft).
  – Ten tweede weten we niet WAT er in die artikelen dan niet zou kloppen, althans niet verifieerbaar blijkt. Jij suggereert nu dat ‘dus’ de hele ophef rond die wijk een hoax is. En jou kennende zie je dat dan weer als bewijs van ‘zie je wel, ze zijn er alleen maar op uit om die moslims te beschadigen’.
  Je gevolgtrekkingen vind ik eigenlijk best kwalijk.

  Ik zeg er meteen bij: ik ken Perdiep Ramesar persoonlijk goed, heb in (meen ik) 2009 zeer nauw met hem samengewerkt aan een langlopend gezamenlijk onderzoeksproject (nee, niet over moslims maar over de wet BIBOB). Ik ken hem als een zeer goede, betrokken journalist die – naar het zich nu laat aanzien – flinke steken heeft laten vallen. En, bij bewijs van verzonnen bronnen, zich daarmee diskwalificeert voor dit vak. Maar daarmee is niet meteen gezegd dat alles wat hij ooit heeft geschreven uit de dikke duim gezogen is.
  Moest ik toch effe kwijt.

 7. 11

  @1o: Maar daarmee is niet meteen gezegd dat alles wat hij ooit heeft geschreven uit de dikke duim gezogen is.

  Uit zijn duim gezogen misschien niet, maar er hangt wel een terechte zweem van onbetrouwbaarheid omheen. Want wanneer is deze ‘journalist’ begonnen met zijn bedrog? Welk artikel is nog wel helemaal eerlijk en betrouwbaar en welke niet meer? Zijn woord is niet meer betrouwbaar. Net als met Stapel en andere fraudeurs: niks van wat de man ooit heeft geschreven is nog te vertrouwen. Jammer voor hem, maar eigen schuld, dikke bult.

 8. 12

  Maar @Sjors: Wat als blijkt dat de shariadriehoek wel uit zijn dikke duim komt? Is het dan niet al te laat om de immense schade die hij heeft aangericht om te draaien?

 9. 13

  @9: Maar in dat artikel staat wel: The staff (me included) spent several weeks re-reporting all of Steve’s articles.

  Men is gaan kijken hoe en wat. Glass had blijkbaar alles uit zijn duim gezogen. Juist nu het hot is zou je moeten kijken – met echte bronnen – of Ramesar dingen verzonnen heeft of gewoon niet goed zijn bronnen heeft gedocumenteerd.

  Zeker als het gaat over zaken als de shariadriehoek.

  @11: hij is misschien niet meer betrouwbaar, zijn eigen schuld. Maar Trouw heeft nog wel wat te bewijzen.

  @12: bij integere correctie door Trouw is er met bijbehorende publiciteit- wel degelijk iets te corrigeren. Afhankelijk van hoe je het aanpakt.

 10. 14

  Ramesar – en om die persoon lijkt het nu toch echt te gaan – had er blijkbaar een handje van om in zijn reportages anonieme bronnen op te voeren.

  Zijn stuk over de ‘shariadriehoek’ vormt daarop geen uitzondering.

  Al die reportages vol anonieme geïnterviewden kunnen nu dus de prullenbak in.

  Leuk detail:

  Met Martijn Roessingh, nu adjunct-hoofdredacteur bij Trouw, schrijft hij een goed ontvangen boek over mensenhandel. Een zin uit dat boek: ‘Vrijwel alle namen van slachtoffers in dit boek zijn gefingeerd om hun privacy te beschermen.’

  Die Roessingh zal nu ook wel balen…

  Bij Krapuul roken ze overigens vier jaar geleden al nattigheid.

 11. 15

  @11: Ben ik met je eens.
  Maar het is van tweeën één: òf Ramesar heeft ‘alles’ of in ieder geval méér dan één verhaal verzonnen, dan is zijn hele oeuvre besmet – maar dan is de suggestie dat het ‘sharia-driehoek-verhaal’ opzet was om moslims te pesten onzin.
  Òf er is ‘alleen’ wat mis met dat laatste verhaal – uit welk motief dan ook – maar dan kan zijn overige werk prima in orde zijn.
  Waarbij aangetekend: één deels verzonnen verhaal is er al één teveel. Ik verdedig hem in dat opzicht niet.

  @Joost: delen van het verhaal zijn sowieso niet verzonnen. Het ís een wijk met een groot aantal fundamentalistische moslims. We moeten nou ook niet doen alsof Ramesar een of ander niet bestaand Toverland heeft beschreven. Dus dat verhaal komt hoe dan ook niet ‘volledig uit de duim’. Is dat een antwoord op je vraag?

  @Jeroen: ook eens. Maar het staat voor mij nog lang niet vast dat evt. verzinsels voortkwamen uit doelbewuste pogingen moslimpjes te pesten. Ik hou het – indien aangetoond – eerder op een doorgeschoten scoringsdrift. En verhalen over (radicale) moslims scoren nu eenmaal, dus als je er vatbaar voor bent is de verleiding juist op dat onderwerp alom aanwezig. Vanwege het ‘publiciteitsgevoelige’ onderwerp, niet vanwege anti-moslimsentiment.

  En voor wat het waard is: ik heb Ramesar nooit kunnen betrappen op anti-moslim-uitspraken. Ik doel nu op (best veel) gesprekken met hem, niet op artikelen.

  Overigens is dat Krapuul-blog wel onheilspellend, erken ik… Ramesars geloofwaardigheid lijkt me flink naar de maan. Dat zal nooit meer goed komen.

 12. 16

  @15:

  Maar het staat voor mij nog lang niet vast dat evt. verzinsels voortkwamen uit doelbewuste pogingen moslimpjes te pesten.

  Dat heb ik ook nergens beweerd.

  Ik vermoed dat het er meer mee te maken heeft dat paniekverhalen over moslims tegenwoordig goed in de markt liggen.

  Dus die wilde Ramesar wel leveren.

 13. 17

  We moeten nou ook niet doen alsof Ramesar een of ander niet bestaand Toverland heeft beschreven. Dus dat verhaal komt hoe dan ook niet ‘volledig uit de duim’.

  @15 Over dat Toverland:

  In het artikel staat onder andere het volgende:

  – Jonge meisjes zijn daar te zien met hoofddoekjes en volledig bedekte kledij.
  – In de buurt zijn cafés en cafetaria’s te vinden maar er wordt geen alcohol geschonken niet gerookt en alleen halal geserveerd.
  – Hij noemt de 3 moskeeën bij naam. Google geeft tegenwoordig antwoord op al je vragen.

  Voortaan beter onderzoeken want er zijn meer dan 3 salafistische moskeeën perdiep!

  Maar wij vragen ons af of hij ook de namen kent van de Imams en de Predikers van de moskeeën in de Haagse Schilderswijk? Weet hij ook dat er een Slijterij in de wijk is? Een coffeeshop? Meer dan 20 cafés waar gerookt wordt en wiet gehandeld wordt? Dat er een Chinese restaurant is genaamd Toko Sien Sien waar varkensvlees geserveerd wordt? Waar dagelijks Nederlanders naar toe komen om er een broodje te halen?

  Daar worden toch een flink aantal aantoonbare feiten genoemd die in volstrekte tegenspraak zijn met de voorstelling die Ramesar van die wijk geeft.

  Maar goed, sommige lieden willen nu eenmaal uit alle macht geloven dat moslims in bepaalde wijken de sjaria afdwingen. Bleek achteraf niets van, maar wat doet dat er toe? Sjors z’n onderbuik zegt dat het zo is, dus is het zo!

 14. 18

  Wat je door de Krapuul-observatie goed ziet is de manier waarop steeds meer journalisten inderdaad leveren wat, laat ik het even politieke macht noemen goed uitkomt. “oh, zelfs oude krakers vinden de anti-kraakwet niet erg, dus niet zeiken.” Ramesar is tegen de lamp gelopen en zal dus nu inderdaad worden afgebrand, maar de onderliggende tendens bestaat natuurlijk uit meer dan een individu.

  Het is sowieso niet zo’n goede week voor Nederlandse kranten, gezien het gedraai bij De Volkskrant over wie ze op hun opiniepagina toelaten.

 15. 20

  @19: misschien, het wordt een beetje op twitter uitgevochten, volgens mij krijg ik het allemaal via @klimaatveranda binnen. Chef opinie en hoofdredacteur proberen de keuze goed te praten en volgens mij de chef wetenschap doet een beetje de “good cop”. Je krijgt erg het idee dat men gewoon ongelezen een artikel heeft geplaatst zonder enige controle en daar wordt men nu een keer flink op aangesproken.

 16. 22

  Het meest opmerkelijke in Nederland vind ik toch dat de artikelen over de Schilderswerk het werk zijn van EEN man. Zonder enig voorbehoud werd het door het grootste deel van Nederland voor waar aangenomen.
  Dat staat er los van of het al dan niet waar is dat hij schuldig is.

 17. 23

  @16: Jeroen, dan zijn we het warempel een keer eens :-)

  @17 Prediker: bepaalde zaken niet zien (of niet opschrijven) is nog altijd heel wat anders dan zaken opschrijven die er niet zijn. En waarom je mijn onderbuik er bijsleept, is me een raadsel. Je bent toch niet toevallig een onderbuik-fetisjist, is het wel?

  @18 Vipsania: “Journalisten leveren wat de politieke macht goed uitkomt”? Wat een kul. Journalisten leveren wat ze denken dat veel gelezen wordt en iets losmaakt.

  @22 Flip: Ook een vreemde observatie, wat mij betreft. Elk artikel is – wat het schrijfwerk betreft – uiteindelijk het werk van één man/vrouw. Eventueel werkend in een duo, en meestal in een tweede ronde beoordeeld door een eindredacteur. We hebben in NL geen traditie van aparte factcheck-redacteuren. In ons stelsel moet je journalisten kunnen vertrouwen, daar staat of valt het mee.
  Overigens: jouw artikelen over immigratie-cijfers zijn toch ook gemaakt door één man (jij)? Is dat ook opmerkelijk of zelfs dubieus dan?

 18. 26

  @23: Iets met het in Keulen horen donderen. Het gaat er bij migratiecijfers van Flip om dat hij niet alleen is die over migratie schrijft. Sterker nog: Hij is een van de weinigen die de cijfers uitgraven en duiding geeft, terwijl de rest van journalistiek Nederland het persbericht van Teeven & Co. klakkeloos overneemt. Alle berichten over de “Shariadriehoek” blijken van elkaar afgeschreven. Dat is toch van een andere orde?

 19. 27

  @23 Het opmerkelijke is dat door vrijwel de geheel goegemeente wordt aangenomen dat wat Ramersar geschreven heeft ook inderdaad waar is. Door 1 man, zonder verifieerbare bronnen.
  Dat wil ik aangeven.
  Journalist zijn is niet synoniem voor goed werk. Niemoller -om maar een van de vele voorbeelden te noemen- noemt zichzelf ook journalist en mag daarom dan ook optreden in radio- en televisieprogramma’s en schrijven in bv de Volkskrant. Dat ondanks het feit dat ik in een zevental artikelen heb bewezen dat hij een charlatan is. Maar ja, ik ben geen journalist.

  Bij al mijn artikelen staan bronnen en mijn cijfers zijn dan ook reproduceerbaar. Dan kan je discussiëren of ik uit de juiste bronnen heb geput of over de conclusies. Prima. Gebeurt (jammer genoeg) echter zelden.
  Als iemand het mij vraagt krijgt hij ook nog mijn excel-file, zelfs die van vijf jaar geleden. Ik heb ze allemaal nog.
  Soms worden artikelen door mensen geschreven over cijfers zonder bronvermelding en die kunnen ze desgevraagd ook niet meer reproduceren.
  Dat maakt mijn ‘werk van een man’ toch wel iets anders.

 20. 30

  @27: OK Flip, met deze verduidelijking erbij ben ik het met je eens (ik meende dat je iets anders bedoelde). Het werk van Ramesar lijkt lastig verifieerbaar, had desondanks nader geverifieerd moeten worden (misschien is hij zo alsnog wel tegen de lamp gelopen?) en het had niet zo eenvoudig als waarheid mogen gaan gelden. Jouw werk daarentegen is volledig verifieerbaar. Kortom: je hebt een punt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren