Toezichthouder AIVD kritisch over wetswijzigingen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Toezichthouder TIB is kritisch over plan van het kabinet om bulkdata AIVD langer te bewaren.

Volgens plannen die het kabinet vorige maand heeft ingediend mogen de inlichtingendiensten, na toestemming van de CTIVD, bulkdatasets langer bewaren. In de toestemmingsaanvraag om een bulkdataset langer te bewaren moet onderbouwd worden waarom de bulkdataset nog steeds van belang is voor de onderzoeken van de diensten. De TIB, die toeziet op de inzet van speciale bevoegdheden door de inlichtingendiensten, heeft op meerdere punten kritiek.

Het TIB stelt dat bulkdatasets voor het merendeel gegevens bevatten van personen of organisaties die niet in aandacht van de geheime diensten staan en daar ook nooit zullen staan. “Door een voortdurende opslag van gegevens van deze personen of organisaties wordt hun privacy blijvend geschonden”, aldus de toezichthouder. Het is dan ook belangrijk om snel te beoordelen of verzamelde bulkdatasets relevant zijn.

Eerder had de Raad van State opgemerkt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een onbegrensde termijn voor bewaring van bulkdata waarschijnlijk niet zal accepteren. De Raad van State heeft hier nadrukkelijk in zijn advies op gewezen en in overweging gegeven hier nader op in te gaan. In de toelichting bij de nota van wijziging is echter geen expliciete aandacht besteed aan de opmerkingen van de Raad van State.

[bericht van Security.nl]

 

0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*