Thomas Piketty pleit voor een nauwere politieke unie van de eurozone

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ziehier zijn manifest. Enkele hoogtepunten:

Het wordt tijd om het toe te geven: de huidige Europese instituties functioneren slecht en zijn aan herziening toe. De inzet is simpel: de democratie en de publieke overheid moeten weer de overhand krijgen zodat ze enerzijds op efficiënte wijze het financiële gemondialiseerde kapitalisme van de 21e eeuw kunnen reguleren en anderzijds een politiek van sociale vooruitgang kunnen voeren – politiek die op het moment ontbreekt. Een munteenheid met 18 verschillende publieke schulden waarop ze op de markt onbelemmerd kunnen speculeren, en met 18 verschillende belasting- en sociale systemen die met elkaar in een concurrentiestrijd zijn verwikkeld, werkt niet, en zal nooit kunnen werken.

Ons eerste concrete voorstel is dat de landen van de Eurozone, te beginnen met Frankrijk en Duitsland, gemeenschappelijk belasting heffen op de winsten van de maatschappijen. Wanneer een land alleen staat, wordt het bedrogen door de multinationals, die gebruik maken van de verschillen tussen nationale wetgevingen om nergens belasting te hoeven betalen. De nationale soevereiniteit is wat dit betreft een mythe geworden.

Ons tweede, belangrijkste voorstel vloeit voort uit het eerste. Om door stemming de schaal van de belasting op de maatschappijen te kunnen bepalen, en meer in het algemeen om na debat op democratische en soevereine wijze de besluiten op fiscaal, financieel en politiek terrein aan te kunnen nemen, is het nodig een parlementaire kamer van de Eurozone in het leven te roepen. […]

Ons derde voorstel heeft direct betrekking tot de schuldencrisis. Volgens onze overtuiging is de enige manier om er definitief uit te komen een samenvoeging van de schulden van de landen van de Eurozone. Gebeurt dit niet, dan zal aan het speculeren op rentestandaarden nooit een einde komen.

Open artikel

Reacties (6)

#1 Derpjan

Piketty lijkt de verschillen tussen landen te onderschatten of de betrouwbaarheid en solidariteit van de landen overschatten.

Waarom zouden Portugal of Estland meewerken aan een gezamenlijke belasting van bedrijven en gezamenlijke arbeidsvoorwaarden. Die landen zijn zo arm dat ze het als hun goed recht zien om belastinginkomsten van rijkere landen af te snoepen met gunstige voorwaarden. Een alternatief is hen geld sturen maar hoe populair is dat bij de kiezer in de rijkere landen en er zijn allerlei bindende afspraken nodig om ervoor te zorgen dat dat geld duurzame groei voor de burger oplevert in de armere landen.

De schulden van de landen op een hoop gooien kan niet zolang er geen bindende afspraken zijn over aanpak van belastingontduiking en begrotingsdiscipline.

Beide voorstellen zijn in de geest wel effectief tegen bedrijven die landen tegen elkaar uitspelen maar kunnen eigenlijk pas werken wanneer Europa (of iig. de eurozone) al een de facto superstaat is. Er zou een soort Europese versie van de Duitse eenwording nodig zijn om grote bedrijven hun munitie te ontnemen.

#2 qwerty

Eerst een boek over het kapitaal en dan een manifest.
Hij doet het er om, ik zweer het je :)

#3 Milk Boer

@1: “Die landen zijn zo arm dat ze het als hun goed recht zien om belastinginkomsten van rijkere landen af te snoepen met gunstige voorwaarden”

Je geeft het antwoord toch zelf al? Omdat het voor een rijk land ook een ‘race to the bottom’ zal worden om net als het arme land krom te gaan liggen voor ‘de markt’

#4 Derpjan

@3

Het antwoord op wat? Of we het moeten doen of niet? Ik denk dus dat daar heel verschillend over wordt gedacht in arme en rijke landen.

#5 Amateur Commenter

@1: Dus omdat jij inkomen te kort komt ga jij je voor nog minder werken zodat je van je kwartje een stuiver kan maken. In een EU kan je met eenduidige regels je product of dienst over het continent verspreiden, nu heeft iedereen andere regels.

Dat lijk mij toch een betere oplossing dan heel misschien een miljoen binnenkrijgen van een megacorporatie die alleen even zijn brievenbus in je land zet.

#6 Derpjan

@5

Nee, je zorgt dat je per uur goedkoper bent, dan komt er meer werk jouw kant op en verhoog je je totale inkomen wel degelijk, zo doet China het ook. Voor het rijke land is het een race to the bottom, voor jou is het vooruitgang, ook al ben je op het einde van de race niet op het oude niveau van het rijke land aangekomen, het is beter voor jou dan niets doen want het rijke land gaat echt niet vrijwillig z’n welvaart met jou delen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*