1. 2

  Leeshuiswerk voor de zondag:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4431870/2016/12/11/Den-Uyl-zag-revolte-al-van-ver-aankomen.dhtml
  Misschien dat uit de slotalinea ook wel is af te leiden dat de opkomst van het populisme niet aan de banken ligt maar aan de politiek. Die faciliteerde ook het samengaan van rekeningcourantbanken met risiconemende zakenbanken. En niet te vergeten de mooie belastingconstructies waarbij jan met de pet het nakijken heeft.

 2. 3

  @2 Grappig dat artikel over Den Uyl’s waarschuwing. In de Groene Amsterdammer van deze week staat een essay van Sjaak Koennis De herauten van de democratie. (Sorry, betaalmuur)

  “De boosheid van burgers en het bestaan van rechts-populistische partijen zijn eerder een gevolg van de toenemende democratisering van de Nederlandse politiek […] Sinds het begin van de vorige eeuw heeft Nederland meer golven van democratisering gekend, vooral die van de jaren zestig-zeventig staat in het geheugen gegrift. Democratisering had toen betrekking op de politiek, maar misschien nog wel meer op het alledaagse leven waarin alles wat autoriteit was ter discussie werd gesteld. We zitten nu in een nieuwe golf van boosheid die niet zoals in de jaren zestig van links, maar van rechts komt.”

  Toen was het rebellie, nu is het boosheid. Hij legt uit dat de boosheid van de een, voor de ander (die de pijn niet voelt) als rancune overkomt.

 3. 5

  @2:

  In de tijd waarin hij die opdracht formuleerde, schreef aan de andere kant van de Noordzee de politieke denker Isaiah Berlin een lang essay over het lastige begrip vrijheid. Hierin constateerde hij dat de onvrijheid waarover mensen of groepen klagen, vrijwel altijd voortkomt uit het ontbreken van werkelijke erkenning. Misschien wel belangrijker dan vrijheid, veronderstelde Berlin, is de behoefte niet te worden genegeerd, paternalistisch of neerbuigend te worden behandeld of te worden bekeken als lid van een kleurloos allegaartje.

  Ik geloof niet dat Berlin een lang opstel over het lastige begrip vrijheid heeft geschreven of dat hij dat op wat voor manier dan ook aan erkenning koppelde: Berlin schreef wel een heel kort opstel over twee opvattingen van vrijheid. Die erkenning lijkt meer naar het werk van Hegel te verwijzen.

 4. 6

  Misschien wel het belangrijkste werk om het heden te begrijpen is dit opstel uit 1819:
  http://oll.libertyfund.org/titles/constant-the-liberty-of-ancients-compared-with-that-of-moderns-1819

  Misschien heeft Constant namelijk gelijk dat democratie de geschikte vrijheid voor de antieken maar niet voor ons modernen is: vrijheid kan in de moderne tijd geen positieve vrijheid (zelfwetgeving/democratie) meer zijn maar kan nog slechts negatieve vrijheid (met rust gelaten worden/rechtsstaat) zijn. Wat dat betreft lijkt de EU het goed te hebben begrepen: de massa behoudt z’n natiestaat en z’n democratie maar het wordt een schijndemocratie omdat de echte beslissingen buiten het zicht van de massa in Brussel worden genomen zonder dat de burger enige invloed kan uitoefenen. Wat het volk immers nodig heeft is niet een democratie maar een rechtsstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren