1. 2

  @1: nee, die is buiten gebruik.
  Sorry geen complottervideo’s meer op Sargasso, zoals een tijdje geleden de mogelijkheid om je eigen grafiekjes te plaatsen al buiten gebruik werd gesteld.
  Beelden zeggen vaak meer dan woorden, maar soms zeggen ze te veel.

 2. 7

  @7:

  Het lijkt nu net of jij mensen graag in groepen of kampen wilt opdelen. Zeg me dat ik het mis heb.

  Je hebt het mis. Ik wil mensen namelijk graag in kampen zetten. In korfbalkampen uiteraard, zodat ons land door onze sportieve prestaties enorm stijgt in aanzien en zodat we deze ‘soft power’ vervolgens kunnen inzetten om de wereld te veranderen, en wel ten goede.

 3. 8

  @6: ik heb dat plausibele verhaal gelezen. Tot medio 2018 gold de oude waarneming van 2 juni 1947 (30,7°C.) als record.
  Gelukkig is er vandaag een nieuw record gevestigd: 30,5°C., totdat een volgende generatie meteorologen ook die waarneem onbetrouwbaar acht.

 4. 9

  @8

  totdat een volgende generatie meteorologen ook die waarneem onbetrouwbaar acht

  Je projecteert je gewoonte om overal een waardeoordeel op te plakken op de rest van de wereld. Onterecht

  Het simpele feit is hier dat verschillende metingen, op verschillende locaties, met verschillende opstellingen niet identiek zijn. Om ze vergelijkbaar te maken wordt er zo goed mogelijk (dus niet perfect, dat zeg ik er voor de zekerheid maar vast weer bij) gecorrigeerd voor de verschillen. En ja, nieuwe metingen zijn waarschijnlijk wat beter dan oude (bijvoorbeeld omdat in moderne behuizingen de afscherming van opwarming door direct zonlicht beter is), maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat oude metingen onbetrouwbaar worden verklaard.

 5. 10

  @8: “totdat een volgende generatie meteorologen ook die waarneem onbetrouwbaar acht.”
  Hier geef je gewoon een gebrek aan methodologische begrip bloot. Het gaat helemaal niet om onbetrouwbaarheid.

 6. 11

  @9: bedankt voor je uitleg, Hans, heel vriendelijk van je.
  Maar ik vind het raar dat in 1948 het dagrecord voor 2 juni op 30,7°C. stond. Zeventig jaar later op 2 juni was het dagrecord nog altijd 30,7°C.
  Maar éénenzeventig jaar later, op 2 juni 2019, is het record opeens 30,5°C. geworden. Dat lijkt meer op afkoeling dan op opwarming.

  maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat oude metingen onbetrouwbaar worden verklaard.

  Goed, dan kan ik gewoon de originele records blijven hanteren.

 7. 13

  @11: De meetkasten zijn veranderd. Dan zet je het oude kastje naast het nieuwe kastje en kom je tot de conclusie dat de nieuwe metingen een paar tienden lager uitkomen en dan pas je de oude meetreeksen aan.

  De meetveldjes zijn veranderd, vaak is er (teveel) bebouwing rondom gekomen. Dan zet je het kastje op het nieuwe veldje en vergelijk je met het kastje op het oude veldje en kom je tot de conclusie dat de nieuwe metingen een paar tienden lager uitkomen en dan pas je de oude meetreeksen aan.

  Vervolgens staan de klimaatveranderingontkenners te juichen dat ze ontdekt hebben dat het KNMI de meetreeksen vervalst om een (grotere) stijging in temperatuur te kunnen laten zien.
  En dat de MSM daarover zwijgt…

  [ Goed, dan kan ik gewoon de originele records blijven hanteren. ] De lange termijn trend blijft toch wel hetzelfde. U bent toch dol op lange termijn trends?

 8. 17

  @11: Kan je, maar dan zijn het wel dagrecords voor meetpunten die niet meer bestaan (oftewel, in dat geval moet je hele meetreeksen weggooien als je vergelijkingen met nu wilt maken). Zoals je in de link van #6 namelijk hebt kunnen lezen, is bv. bij de Bilt het meetkastje verplaatst. Op de plek waar het nu staat, is 30,5 graden hoe dan ook het record. En waarschijnlijk was het op 2 juni 1947 zowel op de oude als op de huidige locatie kouder dan op 2 juni 2019 (nee, dat weten we niet zeker, want op beide data stond er maar op één van beide plekken een kastje).

 9. 18

  @11

  Maar ik vind het raar dat in 1948 het dagrecord voor 2 juni op 30,7°C. stond.

  Natuurlijk vind je dat raar. Omdat je weigert het te snappen. Zoals je alles weigert te snappen dat niet in je straatje past.

  Dit, Hans Verbeek, het nu echt te maken met voortschrijdend inzicht. In tegenstelling tot de aantoonbare onwaarheden en drogredenen van Curry, waar jij vorige week dat labeltje op wilde plakken.

  Goed, dan kan ik gewoon de originele records blijven hanteren.

  Er is niemand die het je verbiedt. Maar gebruik je dan, als dat ter sprake komt, ook originele, ongecorrigeerde gegevens over de temperatuur van het zeeoppervlak

 10. ? Door die correcties wordt de totale opwarming van de aarde immers behoorlijk naar beneden bijgesteld.
 11. [*] Retorsiche vraag. Iedereen hier weet dat je dat niet zal doen, omdat het je niet helpt om naar je vooraf bepaalde conclusie toe te redeneren.

 12. 19

  @18:

  Maar gebruik je dan, als dat ter sprake komt, ook originele, ongecorrigeerde gegevens over de temperatuur van het zeeoppervlak

  Verklaar je nader, Hans, wat is er mis met de Reynolds SST dataset?
  Op welke wijze worden die gegevens gecorrigeerd c.q. naar beneden bijgesteld?

 13. 20

  @19

  Voor de correcties die worden toegepast: zie de referenties onderaan je eigen link.

  Afgezien daarvan, als je een beetje had opgelet had je kunnen begrijpen dat we het hier over correcties hebben die het mogelijk maken om huidige metingen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met het verleden. Die Reynolds dataset is helemaal niet voor dat doel ontworpen, bij mijn weten.

  Daarvoor worden meestal de datasets van Hadley of NOAA gebruikt.

 14. 21

  @20:

  Die Reynolds dataset is helemaal niet voor dat doel ontworpen, bij mijn weten.

  Mijns inziens hoeft dat ook helemaal niet. Dat is echt iets van de laatste decennia om “zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met het verleden”. Pas in de laatste decennia is het belangrijk geworden om aan te kunnen tonen dat het inderdaad steeds warmer wordt. Het is voor de beeldvorming heel belangrijk dat de grafieken blijven stijgen.

 15. 22

  @21: “Het is voor de beeldvorming heel belangrijk dat de grafieken blijven stijgen.”
  Daar komt de complottheoreticus in je toch weer bovendrijven. Wat jij tussen de aanhalingstekens zet, is juist de enige echte reden voor correcties: Meetwaardes over langere periodes kunnen vergelijken.

 16. 23

  @21

  Dat is echt iets van de laatste decennia om “zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met het verleden”

  Mag ik dat interpreteren als: “Grondig onderzoek naar langetermijntrends interesseert me geen zak. Want ik blijf gewoon doen wat ik altijd al deed: opportunistisch mijn gelijk claimen op basis van schommelingen op korte termijn.”

  Als je dat bedoelde te zeggen: het is geen nieuws, niemand had iets anders verwacht, maar het is in elk geval wel eerlijk.

 17. 24

  @22:

  Meetwaardes over langere periodes kunnen vergelijken.

  De meetwaardes werden al decennialang over langere periodes vergeleken. De homogenisatie heeft niet alleen tot gevolg dat de meetreeksen over langere periodes beter vergelijkbaar zijn, maar heeft ook tot gevolg dat de periode voor 1950 afgekoeld is.
  Je kunt je afvragen of dat homogenisatie-artefact de reeksen beter vergelijkbaar maakt of juist minder.

  @23:

  Mag ik dat interpreteren als: “Grondig onderzoek naar langetermijntrends interesseert me geen zak. Want ik blijf gewoon doen wat ik altijd al deed: opportunistisch mijn gelijk claimen op basis van schommelingen op korte termijn.”

  Nee, je bouwt nu weer een stropop op.
  Je verdraait mijn woorden opnieuw. Dat heb je zelf toch ook wel door.

  Langetermijntrends zijn altijd al belangrijk geweest voor een klein groepje klimaatwetenschappers. In de laatste decennia zijn die langetermijntrends voor veel meer wetenschappers interessant geworden.
  En belangrijker nog: politici en beleidsmakers zijn met de langetermijntrends aan de haal gegaan. Zij hebben een nieuwe manier gevonden om hun kiezers ergens bang voor te maken (zeespiegelstijging, extreem weer) en te roepen dat zij het onheil zullen gaan keren Mits zij gekozen worden natuurlijk.

 18. 25

  @24: Hoe krijg je het toch altijd voor elkaar dat een discussie met jou ontaard in een ontsporing van het onderwerp, je bovendien je al lang weerlegde grijze plaat draait en niet voor rede vatbaar bent?

 19. 26

  @24

  De homogenisatie heeft niet alleen tot gevolg dat de meetreeksen over langere periodes beter vergelijkbaar zijn, maar heeft ook tot gevolg dat de periode voor 1950 afgekoeld is.

  De mondiale opwarming is door homogenisatie juist naar beneden bijgesteld, zoals je al meermaals is verteld.
  En de correcties voor stations als De Bilt zijn uitgevoerd

  omdat daar reden voor is[/b]. Zoals je ook al meerdere keren is uitgelegd.

  [q]Nee, je bouwt nu weer een stropop op.
  Je verdraait mijn woorden opnieuw.

  Nee, ik vroeg of een bepaalde interpretatie van jouw woorden juist was.

  Langetermijntrends zijn altijd al belangrijk geweest voor een klein groepje klimaatwetenschappers. In de laatste decennia zijn die langetermijntrends voor veel meer wetenschappers interessant geworden.

  So what?

  Zij hebben een nieuwe manier gevonden om hun kiezers ergens bang voor te maken (zeespiegelstijging, extreem weer)

  Complotgelul.

 20. 28

  @26:

  Nee, ik vroeg of een bepaalde interpretatie van jouw woorden juist was.

  Nee, die interpretatie is onjuist. Als je mijn reacties niet begrijpt dan kun je vragen om verduidelijking. Geef niet jouw eigen interpretatie, die altijd minder genuanceerd is dan mijn woorden.

  Complotgelul.

  Nee, hoor. Politici en beleidsmakers gebruiken de rapporten van het IPCC en de Deltacommissie om beleid te veranderen (windparken, gasloze woningen, vliegtax enz.) en om kiezers te winnen. Geen complot, maar dagelijkse praktijk.

 21. 29

  @28: U slaat het belangrijkste deel van @26: over:

  “De mondiale opwarming is door homogenisatie juist naar beneden bijgesteld, zoals je al meermaals is verteld.
  En de correcties voor stations als De Bilt zijn uitgevoerd omdat daar reden voor is.

 22. 30

  @24: “heeft ook tot gevolg dat de periode voor 1950 afgekoeld is”
  Nee, je hebt het echt niet begrepen.

  “Je kunt je afvragen of dat homogenisatie-artefact de reeksen beter vergelijkbaar maakt of juist minder.”
  Iedereen kan zich alles afvragen, maar of het nuttig is om dat te doen met een vraag die op een verkeerde veronderstelling rust?

  “Politici en beleidsmakers gebruiken de rapporten van het IPCC en de Deltacommissie om beleid te veranderen “
  Dat is dus complotgelul. Politici reageren op de feiten die uit die rapporten naar voren komen, zoals ze dat bijvoorbeeld ook gedaan hebben op de rapporten die hen wezen op de feiten over de gevolgen van roken. Overigens ook met een gelijkaardige traagheid.

 23. 31

  @30:

  Politici reageren op de feiten die uit die rapporten naar voren komen,

  Correctie: het zijn nog helemaal geen feiten, het zijn prognoses of scenario’s. De feiten van de klimaatverandering tot nu toe zijn niet erg verontrustend:
  – de waddenzee valt nog altijd droog bij laagwater
  – er zijn nog geen Malediven ondergelopen
  – de Noordpool is nog niet ijsvrij in de zomer
  – de winters zijn zachter (boffen wij even)
  – het groeiseizoen duurt langer

  zoals ze dat bijvoorbeeld ook gedaan hebben op de rapporten die hen wezen op de feiten over de gevolgen van roken

  De gevolgen van het roken zijn inmiddels wel feitelijk vastgesteld. Het is.

  “heeft ook tot gevolg dat de periode voor 1950 afgekoeld is”
  Nee, je hebt het echt niet begrepen.

  Feit: in juni 2018 voor de homogenisatie, gold 30,7°C. als de warmste temperatuur in De Bilt voor 2 juni.
  In mei 2019 na de homogenisatie gold 29,5°C. als record voor 2 juni. Volgens mij is daarmee aangetoond dat de homogenisatie de periode voor 1950 koeler heeft gemaakt.

 24. 32

  @29: nee, Frank, door de homogenisatie is temperatuur in de periode voor 1950 naar beneden bijgesteld. Er is niets veranderd aan de temperaturen van de laatste 2 decennia.

 25. 33

  “het zijn nog helemaal geen feiten, het zijn prognoses of scenario’s.”
  We hebben het hier toch anders al de hele tijd over temperatuurreeksen uit het verleden, die volgens bepaalde hier aanwezige complotdenkers aangepast moeten worden om de temperatuurstijgingen uit het verleden dramatischer uit te laten zien.

  “Volgens mij is daarmee aangetoond dat de homogenisatie de periode voor 1950 koeler heeft gemaakt.”
  Volgens mij is daarmee aangetoond dat je categorisch en met opzet weigert om iets te begrijpen (namelijk dat het meetstation de Bilt voor 27 augustus 1951 een ander meetstation is dan de Bilt erna en dat je dus niet zonder enige correctie de temperaturen van beide meetstations kunt vergelijken). Ik ga er dus verder geen woorden aan vuil maken.

 26. 34

  @32: Nee, Mijnheer Verbeek, de global land/ocean temperatures in de periode vóór 1965 zijn naar BOVEN bijgesteld.
  Dat toont de link van Hans Custers.

  Alles wat u doet is eerst negeren en nu dus slechts “nee” zeggen.

 27. 35

  @33: temperatuurreeksen zijn geen enkel probleem, Bismarck. Ze vormen geen aanleiding om ook maar iets te veranderen in het beleid. Zo lang er geen kwalijke gevolgen zitten aan de temperatuurtrend, hoeven er ook geen maatregelen genomen te worden.
  Pas als er mogelijk, kwalijke gevolgen aan de temperatuurtrend worden toegedicht (prognoses, projecties) dan is er voor beleidsmakers een reden om maatregelen te treffen.

  @34: kijk eens goed naar dit plaatje, Frank
  https://1.bp.blogspot.com/-lwQfxPaXFd0/VNoo9h7vUhI/AAAAAAAAAhA/iW8rexGjbgU/s1600/land%2Braw%2Badj.png

  De blauwe lijn geeft de temperatuur na homogenisatie weer. In de periode 1880-1980 ligt de blauwe (gehomgeniseerde) datareeks onder de ruwe meetgegevens, weergegeven in de rode lijn. De homogenisatie stelt de temperatuur naar beneden bij.
  Na homogenisatie is de periode 1880-1980 koeler geworden.
  NB. op land zijn tienduizenden meetstations.

  De temperatuur van de oceaan is ook gehomogeniseerd. Maar op de oceaan zijn zo weinig meetpunten, dat je je kunt afvragen of de metingen überhaupt wel “vergelijkbaar” moeten zijn en gehomogeniseerd moeten worden.
  De oceaan maakt 71% uit van het totale aardoppervlak. Maar de temperatuurmetingen op de oceaan maken hooguit 2% uit van het totaal aantal temperatuurmetingen op aarde.
  Maar goed, men heeft die paar meetreeksen gehomogeniseerd en omdat de meetreeksen van de oceaan gelden voor 71% van het mondiale oppervlak kan men nu hardop roepen dat homogenisatie van de oceaantemperaturen de gezamenlijk global land/ocean temperatuur naar benden bijstelt voor de periode voor 1950… gefeliciteerd.

 28. 36

  @35: “temperatuurreeksen zijn geen enkel probleem, Bismarck. Ze vormen geen aanleiding om ook maar iets te veranderen in het beleid.”
  Ga jezelf eens niet tegenspreken Hans. In #24 zeg je nog “En belangrijker nog: politici en beleidsmakers zijn met de langetermijntrends aan de haal gegaan.”, Hans.

 29. 37

  @35: [ kijk eens goed naar dit plaatje, Frank ]
  Nee dat doe ik niet, mijnheer Verbeek, want dat is het verkeerde plaatje en dat weet u.
  U kijkt alleen naar land en niet naar de oceaan terwijl daar een enorme hoeveelheid warmte is opgeslagen. Hans Custers gaf u het gecombineerde plaatje al, doe niet net alsof uw neus bloedt.

  [ Maar op de oceaan zijn zo weinig meetpunten ]
  3500 mooi verspreide boeien die de temperatuur op 1 meter onder water meten noemt u weinig? Of boeit het u weinig?
  Schepen die het opgezogen water voor koeling meten?
  Satellieten die op elke vierkante meter water de oppervlakte temperatuur kunnen meten?
  Geluidsgolven die duizenden kilometers watertemperatuur in beeld brengen?
  GPS om de waterhoogte te meten als het water uitzet door warmte of krimpt door koude?
  Er zijn daar meer instrumenten voorhanden dan op land.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Argo_(boei)#/media/File:2014-03-countries.png
  http://www.sciencebuzz.org/blog/measuring-ocean-temperature
  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/twee-miljoenste-meting-in-de-oceaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren