SG-café zaterdag 16-09-2017

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van zaterdag 16-09-2017. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (29)

#1 Le Redoutable

Het is heel zelden, maar soms heeft zelfs Joop.nl het nog wel eens bij het rechte eind:
https://joop.bnnvara.nl/opinies/cultuurmarxisme-vervuilt-debat-net-zo-goed-als-neoliberalisme-en-fascisme

#3 Lutine

https://joop.bnnvara.nl/opinies/cultuurmarxisme-vervuilt-debat-net-zo-goed-als-neoliberalisme-en-fascisme

Diegene die bijvoorbeeld op dit moment zo hard vallen over de aanduiding ‘cultuurmarxisme’ waren eerder diegene die bijvoorbeeld heel enthousiast strooiden met de term ‘neoliberalisme’. Evenzeer een vage term die te pas en te onpas van stal wordt gehaald om intellectuele tegenstanders weg te zetten.

Zo her en der begint men te ontwaken en in te zien dat cultuurmarxisme en neoliberalisme het zelfde werkelijkheidsgehalte heeft als Sinterklaas.

#4 Lutine

Maar het raakt aan een realiteit waarover niet gesproken wordt: Duitsland en Nederland presteren gewoon beter, hun instellingen zijn betrouwbaarder en werken sneller, en een afspraak is een afspraak. Ooit, bij het instellen van de euro, was er sprake van ‘benchmarking’, met de bedoeling dat achterblijvers zich zouden optrekken aan de koplopers.

@2 Wat er ook gebeurd, Duitsland en Nederland gaan niet zomaar onbetrouwbaarder worden, langzamer werken en afspraken niet na komen. Maw: Duitsland en Nederland gaan niet zomaar een mediterrane mentaliteit krijgen.

#5 Arjan Fernhout

@3 & @1: “Resistance Alone Is Not Enough” – Women’s Rights And Illiberal Democracies Women’s rights are under a dual attack; both the ‘neoliberal neopatriarchy’ and the reactionary anti-gender movements threaten to reverse hard-won gains in rights and equality.

Prof. Andrea Pető:

Based on the responses that were given to the 2008 triple (financial, security, and migrant) crisis, we can see that human rights values and the neoliberal market system are not inseparable. By now, there already exists a kind of market that works in an effective way, and secures the wellbeing of some chosen groups, while at the same time rejecting the human rights discourse; it doesn’t need rights bearing entities, as it sees them as being expensive and hindering the process of production. Therefore, many governments have decided to create a state that points out the failures of the preceding system, while providing a real and acceptable alternative to many, but not to all. This new system is called the illiberal state, which redefines the different societal values and roles.

….

On the one side, neoliberalism (as an economic, societal, and value system) has gone in a fundamentalist direction, and become connected with a new patriarchy (the ‘neoliberal neopatriarchy’, as Beatrix Campbell calls it) … On the other side, we can see the anti-gender movements which are getting ever stronger all over Europe. They aim at responding to the previously mentioned crises, by questioning women’s reproductive rights, attacking the value of gender equality, LGBTQIA issues, gender equality policies, gender mainstreaming, sexual education, gender studies as a scientific discipline, and the principle of political correctness. As part of this attack, gender manifests itself as “symbolic glue”

What do you mean by gender as symbolic glue?

This is a phenomenon that can be witnessed on three levels: first of all, the political right wing has subsumed a number of different, disputed issues under the umbrella term “gender.” Mainly issues that are seen as elements of progressive politics. “Gender ideology” has become a marker of the failure of popular representation, and the resistance against this alleged ideology has become a tool in the rejection of the different dimensions of the current socio-economic order … Secondly, the demonisation of the “gender ideology” has become a central rhetorical tool of those efforts that try to determine for a wide audience what “pure reason” should mean, and thereby try to create a new consensus of what should be seen as normal and legitimate … Thirdly, fighting “gender politics” and “cultural Marxism” has allowed the right to form comprehensive alliances, and to unite actors that were not necessarily ready to join forces in the past. A wide range of Christian Churches, orthodox Jews, Islamic fundamentalists, mainstream conservatives, radical right-wing parties, fundamentalist groups, and in some countries even football hooligans have joined the alliance.

#6 Nietingelogd

@2: dat zag je toch vooraf wel aankomen? En de gedachte van de Fransen dat ze Duitsland via de Euro wel even in de tang zouden houden is ook al totaal mislukt.
Een op Franse leest geschoeide Euro … veel succes ermee, gaan we lekker met zijn allen failliet.

#7 Lennart

@1: Maar neo-liberalisme bestaat wel degelijk. Vergelijk de standpunten van Mark Rutte maar eens met die van Cort van der Linden of Adam Smith; je zult zien dat Rutte zodanig afwijkt van het klassieke liberalisme dat je hem geen liberaal meer kunt noemen. Aangezien er hier en daar toch spoortjes liberalisme in zijn denkbeelden figureren noemen we het neoliberalisme.

Het is ook heel goed mogelijk om neoliberalisme te definieren: Het is de variant van liberalisme, waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk maatschappelijke processen via marktwerking te organiseren.

Nu jij: Wat zijn de belangrijkste voorvechters van het Cultureel Marxisme ? Hoe wijkt Cultureel Marxisme af van het klassieke Marxisme ? En kan je Cultureel Marxisme kort en bondig in 1 zin definieren ?

#8 QWERTY

@7:
Er zijn niet echt voorvechters te benoemen voor zowel het neoliberalisme als het cultureel marxisme. Je wil namelijk liever niet bij die clubs horen. De ultieme neoliberisten zijn D66 ers, de ultieme cultureel marxisten zij SJW bijv. Dat brengt ons bij je tweede vraag. Het wijkt af van marxisme door zich op cultuur i.p.v. materiële aspecten te focussen. Hier echoed Gramsci.

Oja, en hier een definitie. Had je ook zelf kunnen googlen natuurlijk.
Cultuurmarxisme, ook wel ‘cultureel marxisme’ genoemd, is een voortzetting van het marxisme in een ontzuilde en grotendeels ontkerkelijkte tijd.

#9 Spam

@8 Misschien kan je eens proberen uit te leggen wat je daarmee bedoelt. Bij Marxisme heb ik een duidelijk beeld. De strijd van de arbeidsklasse om mede-eigenaar te worden van de productiemiddelen waardoor ze fatsoenlijk kunnen meedelen in de vruchten van hun eigen arbeid. In de tijd van de verzuiling was het Marxisme populair binnen een deel van de socialistische zuil.

We hebben tegenwoordig geen politieke partijen meer de klassiek Marxisme aanhangen, maar wel partijen die in meer of mindere mate strijden voor verbetering van de positie van de arbeiders t.o.v. het kapitaal. Je zou dat gematigd Marxisme of neomarxisme kunnen noemen, maar doorgaans noemen we dat gewoon socialisme of sociaaldemocratie.

Maar het vage verwijt van cultuurmarxisme wordt helemaal niet ingezet als iemand pleit voor hogere minimumlonen of extra belasting op vermogen. Waarom zie jij cultuurmarxisme dan als ‘een voortzetting van het marxisme in een ontzuilde en grotendeels ontkerkelijkte tijd’?

#10 Le Redoutable

@7 De politiek van Rutte op dit gebied wijkt niet wezenlijk af van die van de PvdA, Groen Links en eigenlijk alle mainstream partijen op misschien de SP na. Als iets maatschappelijk en politiek zo breed gedragen wordt is het geen ideologie maar zijn het algemeen geaccepteerde economische feiten.

Cultuurmarxisme is net zo’n loos container begrip als Neoliberalisme. Wat men bedoeld is dat links hun “weg met ons” mentaliteit probeert op te dringen aan de rest van de bevolking, van gender neutrale toiletten to Zwarte Piet. Het is daarmee echter geen complot of ideologie, het is gewoon een bijwerking van linkse politiek die elke Lhxyz’er als gewillig slachtoffer ziet en de politieke opponent als dader.

Fascisme bestaat wel degelijk als ideologie, maar wordt te pas en te onpas als scheldwoord voor zaken die politiek gezien niks met fascisme te maken hebben. Meestal bedoeld men trouwens Nationaal Socialisme, maar ook dat dekt de lading doorgaans niet. Saillant is dat diegenen die dat woord veel gebruiken vaak zelf de Joden als de daders van al het onrecht in de wereld zien, alsof men wat te verbergen heeft.

Partijen als VVD en CDA zal je ook nooit horen over Cultuurmarxisme, Neoliberalisme en Fascisme wordt bij veel linkse politici en pers daarentegen wel als salonfähig gezien. Alles bij elkaar zijn het gewoon allemaal loze woorden om te bedekken dat men op de inhoud eigenlijk te weinig argumenten heeft.

#11 Lennart

@10: Tsja, je kan wel willen dat de Linkse partijen hetzelfde willen als Rutte, maar dat maakt het nog niet waar. Klaver is niet voor niets uit die onderhandelingen gestapt. Ik weet niet wat voor media jij zoal raadpleegt, maar er zijn wel degelijk een heleboel groepen en mensen die denken dat marktwerking in Nederland veel te ver is doorgevoerd. Zelfs sommige extreem-rechtse partijen flirten met dat idee.

Mooie omschrijving van cultureel marxisme. Mag ik concluderen, dat dat eigenlijk angst is van rechtse mensen om hun privileges te verliezen ? Immers, uit jouw voorbeelden blijkt overduidelijk dat het gaat om het tegenhouden van gelijke rechten en kansen voor minderheden.

#12 Folkward

@8
Ah, mr. Dunce weet zelf niet wat voor onzin hij spuit. ‘Neoliberalen’ als duidelijk omschreven ideologie bestaat niet, ja dat mogen mensen die dat snerend gebruiken ook weten. Wat ‘neoliberalen’ gemeen hebben, is dat ze een bepaald paradigma voorstaan en doordrukken, namelijk dat ‘de markt altijd de juiste oplossing heeft’. Vandaar dat je ‘neoliberalen’ volgens hun critici bij veel partijen kunt vinden.

[Cultuurmarxisme] wijkt af van marxisme door zich op cultuur i.p.v. materiële aspecten te focussen. Hier echoed [sic] Gramsci.

Oja, en hier een definitie. Had je ook zelf kunnen googlen natuurlijk.

Ah, google gebruiken lukt je ook al niet? Het verbaast me niks. De ’theorie’ achter cultuurmarxisme is nu juist dat het einddoel van marxisme altijd in oog wordt gehouden, en dat zijn nu juist wel de materiële aspecten. Marxisten ‘kwamen erachter’ dat hun ideële onderscheid in klassen niet tot uiting kwam, door culturele aspecten die ervoor zorgden dat er solidariteit tussen de klassen was. Niet alleen was dit de gehate religie, ook andere culturele aspecten zoals ras en nationalistische gevoelens. Om uiteindelijk toch bij die slag tussen de klassen uit te komen, moeten de basis van die solidariteit -cultuur in al haar facetten- teniet gedaan worden. Vandaar dat cultuurmarxisten -volgens de aanhangers van dit fabeltje- natiestaten willen opdoeken, etnische (‘homeopathische’) vermenging en secularisatie voor zouden staan. Ook zou er volgens het adagium ‘verdeel en heers’ een plethora aan ‘identiteiten’ in het debat gebracht worden, zodat elk klein groepje nooit sterk genoeg zou worden. Het complotgedeelte van de complottheorie zit erin dat iedereen die maar iets zou doen dat als ‘cultureel marxistisch’ gelabeld kan worden, volledige kennis zou moeten hebben van, en instemming zou geven voor deze theorie, zelfs -vooral- als dat tegen hun beste belangen is. En daarom is het een complottheorie. En dat is nog los van wie de belangrijkste ‘strijders tegen het cultureel-marxisme’ zouden zeggen dat het cultuurmarxisme uiteindelijk zou bevoordelen: de Joden.

Misschien moet je wat vaker de vraag ‘waarom (zou dat zo zijn)’ stellen. Hopelijk kom je liever vroeger dan later bij de vraag: “Waarom ben ik zo dom?”

#13 Lennart

@8: Friedman, Hayek, Reagan, Thatcher, Lubbers, en met een beetje fantasie Blair, Clinton en Kok … dat lijken me toch aardige voorvechters van het idee om zoveel mogelijk markt in een maatschappij te gebruiken. Of kijk naar de huidige discussie over het zorgstelsel; er zijn genoeg mensen, die ervan overtuigd zijn dat dat alleen maar via marktwerking efficient zou kunnen. Het klopt natuurlijk wel dat het sinds de kredietcrisis wat stiller is geworden op dit vlak. Maar in de praktijk is er niet zoveel veranderd.

Welnu, wie had je in gedachten als voorvechters van het Cultureel Marxisme ? Noem eens wat namen; wie willen datgene, dat Cultureel Marxisten volgens jou willen ?

Ik kan nog steeds heel erg weinig met je definitie. Marxisme is het idee, dat er een klassenstrijd is om bezit en opbrengst van productiemiddelen, waarbij de bezittende klasse eigenlijk steeds rijker wordt en de werkende klasse steeds armer. Volgens de oude theorie zou de werkende klasse op een gegeven moment zo arm worden, dat ze in opstand zouden komen en de bezittende klasse zouden verwijderen. In de nieuwere varianten wordt die revolutie overgeslagen, en kijk men vooral naar hoe je de maatschappij zo inricht dat de opbrengsten min of meer gelijk verdeeld worden.

Hoe moet ik dat toepassen op cultuur ? Komen er regels, dat liedjes altijd 2 minuten moeten duren, zodat ze gelijk zijn ? Gaan we extra belasting invoeren op supersterren zodat ze niet meer zo ongelofelijk rijk kunnen worden ? Moeten Endemol en RTL genationaliseerd worden ? Hoe dan ook, ik ken eigenlijk heel erg weinig mensen die marxisme willen toepassen op de cultuursector.

#14 Arduenn

‘Cultureel Marxisme’/’cultureel marxist’ betekent helemaal niks. Het is alleen maar een scheldwoord, net als ‘linkse kerk’, ‘social justice warrior’, ‘gutmensch’, ‘omvolker’, ‘non-binary gender snowflakes’, ‘mainstream media’ en andere termen waarmee geschermd wordt i.h.k.v. een stukje generaliserende ad hominem naar de mens toe bij gebrek aan betere argumenten.

#15 Hans Custers

@14

“Cultureel marxist” en de andere kreten die jij noemt worden inderdaad gebruikt om een gebrek aan betere argumenten, of een gebrek aan inhoudelijke antwoorden op tegenargumenten, te verhullen. Maar ik zou het niet alleen maar scheldwoorden noemen. De suggestie die met zulke kreten wordt gewekt is namelijk vaak dat mensen die er andere opvattingen op na houden op een of andere manier niet deugen: ofwel zijn ze naïef, ofwel hebben ze verborgen motieven, ofwel zijn ze onderdeel van een complot. Achter de belediging schuilt dus vaak een verdachtmaking.

Uiteindelijk zijn het allemaal polariserende “frames”. Polarisatie volgens het boekje van Fox News, Murdoch, Limbaugh en hun politieke vrienden. De propaganda-strategie die de VS uiteindelijk president Trump heeft opgeleverd.

#16 Arduenn

@15

Lekker bekkende soundbytes die gemakkelijk over te nemen zijn door zielen die graag met de meute meescanderen tegen de zondebok, als een stel schoolkinderen die, aangemoedigd door de school bully met z’n allen in koor roepen naar het pispaaltje van de klas.

“Lock her up. Lock her up. USA. USA.”

#17 QWERTY

@12:

Luister eens dombo. Ik gaf enkel antwoord op de vragen die andere dombo Lennert stelde. Wat mijn persoonlijke visie is en hoe belangrijk ik die begrippen/theorieën vind zegt daar niets over. Dit is puur weer een misplaatst sneertje van leraartje Folkward die alweer de misplaatste opvatting heeft dat alleen hij beschikt over MBO+ denkvermogen.

@13:

“Welnu, wie had je in gedachten als voorvechters van het Cultureel Marxisme ?”

Ik zei toch dat er geen voorvechters waren te vinden zo snel, want niemand wil daarbij ingedeeld worden!? De VVD en D66 noemen zichzelf ook geen neoliberalen, wat überhaupt een leeg begrip is geworden.

“Ik kan nog steeds heel erg weinig met je definitie”

Het is niet mijn definitie. het is een definitie.

@15:
Het is naar mijn mening bruikbaar in sommige gevallen, net als elke andere theorie. Het is zaak dat men geen slaaf wordt van een theorie en het te pas en te onpas overal op toepast. Daarom zal het wel hetzelfde lot toevallen als het neoliberalisme. Dat gaat nergens meer over vaak. Dat is jammer. Dat komt omdat men er teveel mee aan de haal is gegaan.

#18 Lennart

@17: Zucht. Maar goed, laat ik je nog een kans geven. Dat niemand bij de Cultureel Marxisten ingedeeld wil worden kan heel goed, maar dat neemt niet weg dat Cultureel Marxisten volgens jou gewoon bestaan. Als dat zo is, dan moet je in staat zijn om te vertellen wie dat zijn. Immers, jij bent er toch van overtuigd dat er vele Cultureel Marxisten zijn die in Nederland de dienst uitmaken ? WIE ZIJN DAT DAN ?

#19 QWERTY

@18:

Dat heb ik toch al gezegd!! Het staat er echt hoor, in reactie 8. Lees het nog maar even goed na.

#20 Arjan Fernhout

@18: Dus, uitgaande van @8, is Trump een SJW’er en Clinton een neoliberaal, begrijp je het? :))
http://www.theamericanconservative.com/dreher/donald-trump-social-justice-warrior/
Maar serieus, volgens conservatieven is cultureel marxisme een kwaadaardig links complot http://www.doorbraak.eu/de-haat-tegen-cultureel-marxisme-heeft-ultra-conservatieve-wortels/

#21 QWERTY

@20:

Ik zou niet weten wat Trump is eigenlijk. Iemand met zo veel verschillende meningen is lastig te plaatsen.
Er zijn conservatieven die het cultureel marxisme als een bruikbare theorie zien in sommige gevallen. Maar zoals wel vaker zijn er ook mensen die het misbruiken en het algeheel als onzin beschouwen. Prima toch? Hetzelfde geldt eigenlijk voor bijna alle theorieën.

#22 Spam

@21 noem dan eindelijk eens 1 (één) concreet voorbeeld waarbij het cultureel marxisme een ‘bruikbare theorie’ is.

#23 Lennart

@19: In #8 noem je alleen Gramsci, en die is in de vorige eeuw al overleden. Zijn er tegenwoordig echt geen mensen meer die willen wat Cultureel Marxisten willen ? En als dat zo is, waarom worden wij dan zo verscrhrikkelijk bang gemaakt voor die mensen, terwijl ze helemaal niet bestaan ?
Of … kan jij wat namen noemen van tegenwoordige Cultureel Marxisten ?

#24 QWERTY

@23:

http://politiek.tpo.nl/column/cultureel-marxisten-hebben-geen-rust-voordat-u-onderworpen-bent/

Is wel een prima samenvatting denk ik. Lees maar, beantwoord vast de meeste van je vragen.

Verder zou ik bijv. de theorie goed kunnen toepassen op Juncker en Merkel. Merkel die bijv. de Duitse vlaggetjes van het podium haalde bij een verkiezingsoverwinning en geen Duitse identiteit kan vinden. Of Anne Fleur Dekker. Of eigenlijk een heleboel mensen die altijd maar weer praten of witte mannen, zwarte vrouwen, gender a, b, c, d, e, f, g, dreadlocks, et cetera….En dat dus als uitgangspunt nemen voor hun verhaaltjes. Alsof kleur, gender, geslacht et cetera je identiteit bepalen en dus je maatschappelijke positie / belangen.
Maar, het hangt er natuurlijk vanaf wat je wil analyseren. De theorie is vaker niet bruikbaar dan wel.

#25 Lennart

@24:
Ik heb je nu diverse keren gevraagd wie nu precies die Cultureel Marxisten waar jij het steeds over hebt, en die ons volgens jouw linkje zelfs willen onderdrukken. Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk voor jou om ook maar 1 naam te noemen ? Weet je eigenlijk wel zeker dat die mensen waarvoor jij het in je broek doet wel echt bestaan ?

Dat je Merkel en Juncker noemt is nogal hilarisch. Het CDU en de Luxemburgse belastingconstructies hebben natuurlijk echt helemaal niets meer met Marxisme te maken. Integendeel, zelfs. Ik heb het idee dat je echt geen flauw idee hebt wat je precies napraat.

#26 QWERTY

@25:

Wat grappig, dat idee heb ik ook altijd van jouw, dat je niet weet waar je het over hebt. Zo zeg je in alinea 1 ” Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk voor jou om ook maar 1 naam te noemen ?” om in alinea 2 te vervolgen met “Dat je Merkel en Juncker noemt…”. Dat is toch hilarisch?

” Het CDU en de Luxemburgse belastingconstructies hebben natuurlijk echt helemaal niets meer met Marxisme te maken.”

Maar, het hangt er natuurlijk vanaf wat je wil analyseren. De theorie is vaker niet bruikbaar dan wel.

#27 Lennart

@26: Zucht. Zoals ik al uitlegde, noch Juncker, noch Merkel zijn Marxist. Zij kunnen dus nooit het marxisme voortzetten in het culturele domein, want zij praktiseren uberhaupt geen Marxisme. Zij voldoen dus niet aan jouw definitie van Cultureel Marxisme. Als jij toch vindt dat dit Cultureel Marxisten zouden zijn, dan moet je je definitie aanpassen.

Nogmaals: waarom is het zo moeilijk voor je om ook maar 1 naam van een huidig Cultureel Marxist te noemen ? O, Anne-Fleur Dekker is er kennelijk eentje. Dat zou kunnen, ik ken haar denkbeelden eigenlijk niet. Is zij de enige ? Zo ja, waarom ben je dan eigenlijk zo verschrikkelijk bang voor haar ? Zo nee, kan je nog wat namen noemen ?

#28 QWERTY

@27:

“Zo ja, waarom ben je dan eigenlijk zo verschrikkelijk bang voor haar?”

Waarom denk je dat? Waarom kun je alleen maar domme vragen stellen en dito opmerkingen in die vragen gieten? Waarom ga je zelf niet op zoek naar antwoorden i.p.v. ze aan mij te stellen? Is je zoekmachine stuk ofzo?

Daarbij, het is niet mijn definitie. Het is een definitie. Jij wilde het zo graag in 1 zinnetje hebben. Nu ga je klagen dat niet alles naadloos aansluit…. Tja, dan moet je maar niet eisen dat alles in hapklare brokken aangeleverd moet worden. Maar je wil eigenlijk helemaal niet beantwoord worden. Je wil graag roeptoeteren dan anderen dom zijn, rechtse mensen enkel erop uit zijn om vrijuit te discrimineren et cetera… Veel succes daarmee natuurlijk. Gevolg is wel dat er geen inhoudelijk gesprek met je valt te voeren.

#29 Lennart

@28: Nou ja … als ik het verkeerd begrepen heb mijn excuses, maar uit al je berichten hier heb ik toch wel de indruk gekregen dat je niet zo’n fan bent van Cultureel Marxisme, om het wat mild uit te drukken. Maar goed, die indruk kan verkeerd zijn; het kan best zijn, dat je Cultureel Marxisme eigenlijk geen groot probleem vindt. Het zou wel sportief zijn als je dat even zou willen bevestigen.

Jij geeft een definitie en voorbeelden. Echter, je voorbeelden voldoen niet aan je definitie. Verwacht je nu echt dat mensen je dan nog serieus nemen ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*