1. 4

  De dag die je wist dat zou komen:
  De verlichting langs snelwegen gaat ’s avonds en ’s nachts weer aan.

  Geen woord over stikstof of CO2.

  [” uit onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid en de beleving daarvan toenemen als er wel licht is. “]
  Dat onderzoek wordt helaas nergens expliciet vermeld, ik kan het ook niet vinden. Ik zou graag willen weten hoe zwaar de conclusies leunen op “en de beleving daarvan”.

 2. 5

  @3: Het is een verwijzing naar Kamerlid Van Kooten-Arissen, die bij de PvdD vertrok omdat ze zich om ‘futiele mensendingen’ bekommerde en niet om dieren, wat bij Thieme niet zo best viel.

  @4: D’r is ook geen discussie over geweest. ‘Ze’ doen het gewoon.

 3. 7

  @6: Zo simpel ligt dat niet. Als men zich veilig waant, neemt men eerder risico’s. En maakt men dus eerder brokken.

  Voorbeeld: We hebben hier in het dorp een drukke kruising die net na de top van een heuvel ligt. Omdat de kruising daardoor als gevaarlijk geldt, kijkt iedereen goed uit en gebeurt er relatief zelden iets. De laatste keer een wielrenner die toevallig daar aan de hitte bezweek, geloof ik. Maak je die kruising ‘veilig’, dan -in de woorden van een verkeersagent- ‘kun je gaan rapen’…

 4. 10

  @7: Dat natuurlijk nog los van het feit dat, afgezien van eventuele gedragsveranderingen, “beleving van veiligheid” geen enkele invloed heeft op het aantal geredde mensenlevens. In die zin heb ik in het algemeen een broertje dood aan alle maatregelen die de laatste decennia genomen worden met het argument het gevoel van veiligheid verhogen. Los van de vraag of ze niet averechts werken (als je bv. vaker gewapende agenten of militairen op straat ziet, voel je je dan wel veiliger? Ik in ieder geval niet), geldt bovendien vaak dat zulke maatregelen (veel) geld kosten. Geld dat niet uitgegeven kan worden aan echte preventie of zorg.

 5. 11

  De overheid kan lenen tegen negatieve rente. Beleggers (bijvoorbeeld pensioenfondsen) geven tegenwoordig geld toe als ze aan de overheid geld uitlenen.
  Dat is onbekend monetair terrein: het is nog nooit eerder voorgekomen op deze schaal.
  Hoe ver zal de rente dalen: -0,5% of -0,9%?
  Wat is de oorzaak van dit fenomeen?
  En wat gebeurt er als de economie blijft stagneren?

 6. 12

  @10: Ik dacht dat sterk verlichte wegen uitnodigen tot sneller rijden en dichter op elkaar rijden. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring op de verlichte/onverlichte 5 baans A2.

 7. 13

  @7: dat is beetje te ver… in die redenering zou de invoering van een helm op motor/brommer niet tot minder letsel geleidt hebben.

  In jouw betoog stel je dat beide effecten even zwaar wegen. Dat geloof ik dus niet. Natuurlijk, een deel van de mensen zal wellicht roekelozer worden omdat er bescherming is, maar een groot deel ook niet.

  Je kunt dit dus niet generaliseren (en zelfs omgedraaide relatie te suggereren) door te stellen dat: “Als men zich veilig waant, neemt men eerder risico’s. En maakt men dus eerder brokken.”

  Je suggereert alsof het onveiliger wordt door maatregelen die de veiligheid dienen te vergroten..

 8. 15

  @13: [ invoering van een helm op motor/brommer niet tot minder letsel geleidt hebben. ]
  Letsel en ongeval zijn twee dingen.
  Je kunt meer ongevallen hebben en tegelijkertijd minder letsel.

 9. 16

  @13: Er is een verschil tussen echte veiligheid en het gevoel van veiligheid. Dat laatste kan tricky worden; een bekend voorbeeld is het veranderde rijgedrag van automobilisten na invoering van resp. de driepuntsgordel en airbags. Ze wanen zich minder kwetsbaar en rijden er naar. Dat kan bij de illusie van beter zicht ook het geval zijn.

 10. 18

  @14 Dat is een blogpost van de IMF, nogal logisch dat het opppervlakkig is. De onderzoeken waarnaar het linkt hebben gewoon literatuurlijsten hoor, met artikelen over negatieve rente te over. Wat in jouw ogen doorgaat voor “onafhankelijke wetenschapper” weet ik echter niet.

 11. 19

  @13:“dat is beetje te ver… in die redenering zou de invoering van een helm op motor/brommer niet tot minder letsel geleidt hebben.”

  Grappig dat je dat voorbeeld geeft, bij fietsers blijkt er (weliswaar uit ecologisch onderzoek) een positieve samenhang tussen het dragen van helmen en letsels. Uit onderzoek is gebleken dat dat overigens mogelijk het gevolg is van gedragsverandering; Niet door de fietsers zelf, maar door andere weggebruikers, die dichter langs gehelmde dan langs ongehelmde fietsers rijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren