SG-café woensdag 10-10-2018

Dit is het Sargasso-café van woensdag 10-10-2018. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (27)

#1 Bismarck

De grootste NAVO-oefening sinds de koude oorlog wordt in Noorwegen gehouden en wel mooi hoe de NOS de Russen uitsluitend noemt als bijzaak.

#2 beugwant

@1: De bedenkers en geldschieters van de Noorse tv-serie ‘Okkupert’ dachten daar anders over, het idee moet er toch een béétje leven.

(Waarom koopt de NOS die niet aan? We zullen ons toch meer en meer van dat Angelsaksische los moeten maken.)

#3 Joop

@2.

De Noorse serie Lillehammer vond ik ook wel kek. Mooie parodie.

#4 Bismarck

De Grondwet, je kunt hem ook voor je dagelijkse wetgeving misbruiken: Binnenkort is het in Hongarije grondwettelijk verboden dakloos te zijn.

#5 Lutine

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/10/nationale-nederlanden-stopt-met-beleggen-in-teerzandolie-a2417403

Beleggen doe je voor de lange termijn. Met beleggen in fossiele energie zou een beleggingsfonds of pensioenfonds sowieso terughoudend moeten zijn. Als die energie transitie sneller wereldwijd doorzet dan verwacht dan zit je daar met je dure beleggingen.

#6 Spam

https://www.nu.nl/politiek/5506283/blok-sloot-akkoord-met-van-martelingen-verdachte-venezolaanse-minister.html

En waarom? Om vluchtelingen te kunnen terugsturen naar Venezuela. Want opvang in de regio is natuurlijk alleen belangrijk als je zelf niet de regio bent.

Kunnen we die Blok niet eindelijk eens naar huis sturen? Of naar Venezuela?

#7 Folkward

Ik heb dit gisteren niet voorbij zien komen, maar wel de bespreking van het nieuwe poppetje van D’66; Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie . But wait, there’s more!

Bolhuis stelt: ‘Burgers krijgen hun lagere belastingen nooit, bedrijven onverwachts toch wel.’

En later:

De econoom verwacht dat de lobby van het bedrijfsleven een grote rol speelt. In verkiezingstijd richten partijen zich tot de burger, beloften aan bedrijven spelen in debatten een minder grote rol. Tijdens de formatie begint het gesprek met de lobbyclubs van de bedrijven. ‘Deze lobby is overduidelijk sterker dan de lobby voor arbeid.’

Ligt het aan de VVD, die in die kabinetten vaak wél meedeed, dat de kabinetten hun oor te luister leggen naar het bedrijfsleven? Er wordt gesuggereerd dat alle partijen schuldig zijn aan de invloed van bedrijfslobby’s

De vraag is: laat Bolhuis vooral zien dat sommige partijen simpelweg veel beter kunnen onderhandelen? Nee, zegt hij, het is niet zo dat telkens één partij won en de afspraken naar zich toe wist te trekken.

#8 Hans Verbeek

Vanaf 2030 moeten auto’s in Europa 35% schoner zijn (minder CO2 uitstoten).
Daar is wel draagvlak voor te vinden denk ik.

Hetzelfde effect kun je bereiken door te streven naar 35% minder auto’s in 2030. Dat heeft nog meer voordelen: minder files, minder ongelukken, meer ruimte voor groen.
Maar voor zo’n streven is dan weer geen draagvlak te vinden.

#9 Cerridwen

@7: De kopt klinkt natuurlijk lekker, maar is dit werkelijk nu zo overtuigend? Dit onderzoek gaat slechts om de paragraaf ‘lastenverlichting’ uit de verkiezingsprogramma’s, niet over de hele programma’s. Er zijn drie problemen met dit onderzoek waardoor je voorzichtig moet zijn met al te grote conclusies:
1. Er is niet gecorrigeerd over het realiteitsgehalte van de verkiezingsbeloftes: de realiteit doet wel mee in het regeerakkoord en soms dwingt de realiteit tot aanpassing van de beloftes (bijvoorbeeld door een economische crisis)
2. Wanneer wordt een verkiezingsbelofte op dit punt ‘verbroken’? In het onderzoek worden de verkiezingsprogramma’s gemiddeld (zijn die alleen van de coalitiepartijen?), en de afstand met het beleid kan groter of minder groot zijn. Ook is de richting misschien van belang, een grotere lastenvermindering is minder erg dan een lastenvermindering die een lastenverzwaring wordt. Het is zinniger om in percentages te denken.
3. De N is nogal klein, zoveel kabinetsformaties zijn er niet geweest. En elke kabinetsformatie is een unieke gebeurtenis met zijn eigen dynamiek en context, en het is dus niet vreemd dat er zeer grote verschillen zijn tussen formaties wat betreft de afwijking van het verkiezingsprogramma, en het succes van burgers en bedrijven. Laat je 2017 buiten beschouwing, dan komt er een heel andere uitslag uit.

Het is natuurlijk interessant om te zien dat bedrijven meestal behoorlijk succesvol zijn in de formatiefase om beleid in hun voordeel om te buigen, vergeleken met burgers, in die zin waardevol onderzoek.
Onderbelicht blijft echter dat burgers onder aan de streep gemiddeld wel meer lastenverlichting gekregen hebben dan bedrijven. Dus wie is er dan uiteindelijk het meest succesvol? De winst is door de burgers binnengehaald in de verkiezingsfase, en slechts een gedeelte van die winst wordt door bedrijven weer teruggepakt in de formatiefase.

Onderzoek laat keer op keer zien dat politici wel degelijk proberen hun verkiezingsbeloften uit te voeren, en daar in de meerderheid van de gevallen ook in slagen. Dit onderzoek doet daar niets aan af.
http://stukroodvlees.nl/verkiezingsbeloftes-wat-heb-je-eraan/
http://stukroodvlees.nl/waarom-denken-kiezers-dat-partijen-hun-verkiezingsbeloften-niet-vervullen/
https://www.vox.com/2015/11/27/9801800/politicians-keep-campaign-promises

#10 Bismarck

@8: Of je kan ernaar streven 35% minder te rijden met die auto’s. Nog beter kun je natuurlijk alle drie doen. Overigens zie ik de 35% (of nog een veel groter percentage) minder auto’s nog wel het eerste gebeuren van de drie. Daar is ook een stukje wetgeving en draagvlak voor nodig, maar zodra zelfrijdende auto’s toegestaan worden op de weg, denk ik dat het autobezit razendsnel zal afnemen, omdat het voor veel mensen per saldo duurder zal zijn dan gebruik maken van chauffeurloze taxi’s (bedenk dat voor de meeste autobezitters geldt dat de auto voor meer dan 90% van de tijd ongebruikt ergens ruimte staat in te nemen).

#11 beugwant

@7: De vraag is dus: Hoe stoppen we die bedrijfsbemoeienissen?

@8: Zeker in Limburg, waar men op vrijdag bij het voor het hele gezin om de hoek friet halen niet zonder auto schijnt te kunnen…

@10: Kantoorruimte wordt ook maar voor 27% van de tijd gebruikt.

#13 Bismarck

@11: Maar kantoorruimte kun je wat moeilijker voorrijden dan een zelfrijdende auto. Daarnaast wordt kantoorruimte 100% van de tijd gebruikt voor opslag (van meubilair, computers en wat zoal nog meer in een kantoor te vinden is). Bovendien is 27% nog altijd heel erg veel meer dan 4%.

@12: Het gaat om een overstap van kolen naar gas, dat is toch zowel voor de CO2-uitsoot als voor de plaatselijke vervuiling een stap vooruit, al had ik inderdaad al eerder bierviltjesachtig berekend dat we in 2020 álle kolencentrales moeten sluiten zónder dat er gascentrales aangezet worden, om aan de Urgenda-uitspraak te kunnen voldoen.

#14 Folkward

@9
Ik heb de kop gewoon overgenomen van de Volkskrant, misschien niet helemaal handig mijnerzijds (want het is niet het hoofdpunt wat ik mee wou delen). Maar jij zal ook wel weten dat die kop sowieso niet van de onderzoeker komt, maar van de krant. Dat verklaart ook waarom het ‘zo lekker klinkt’, dat moet een kop namelijk zijn: pakkend.
Verder, meer als aanvulling dan als tegenspraak op jouw punten:

Dit onderzoek gaat slechts om de paragraaf ‘lastenverlichting’ uit de verkiezingsprogramma’s, niet over de hele programma’s.

Elk onderzoek is beperkt in scope. Dit onderzoek natuurlijk ook, in dit geval zijn de beperkingen makkelijk te bedenken. De promovendus is economicus, en zal dus sowieso iets in het economische terrein moeten onderzoeken. Dat het zich alleen richt op het kopje ‘lastenverlichting’ kan ook mede verklaard worden doordat hij in zekere zin toch ‘onder de lantaarnpaal naar de verloren sleutels’ moest zoeken. Voor dat gedeelte zijn cijfers beschikbaar, en over meerdere jaren. Slechts enkele partijen (PVV, SP?) hebben pas recent hun cijfers niet willen doorrekenen door het CPB, andere partijen wél, waardoor je ook een compleet beeld kunt schetsen aan wat je als kiezer kunt kiezen. De CPB-cijfers zijn (per definitie) ook specifiek: hun model vraagt om concrete bedragen die je op bepaalde punten in kunt zetten (of weg kan halen). Het CPB kan niks met ‘vage voorstellen’, dus dat komt er bij het CPB ook niet uit. Het onderzoek is in dat aspect ook ‘beperkt’, omdat het kijkt naar dingen die kwantitatief meetbaar zijn. Beleid kan ‘vaag’ en kwalitatief zijn, zoals: “we willen meer doen met het buitenland”, maar dit onderzoek richt zich dus op meetbare cijfers. De échte, gerealiseerde cijfers, en voorspellingen door het CPB (wat een autoriteit is op het gebied van mogelijke economische uitkomsten; voorspellingen).

>1

Er is niet gecorrigeerd over het realiteitsgehalte van de verkiezingsbeloftes

Wat is ‘reëel’? De cijfers zijn kwantitatief, specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant, tijdsgebonden, etcetera. Ik zou het eerder misschien met je eens zijn dat bepaalde voorstellen niet haalbaar zijn. Maar met Trump, Brexit of zelfs de afschaffing dividendbelasting durf ik dat niet meer te zeggen. Israël heeft sinds kort een apartheidswet, al konden veel mensen zich dat niet voorstellen, dus wat is ‘reëel’? Betekent het niet dat jij je het niet voor kan stellen? Qua realiteit noem je ook een crisis die niet wordt meegenomen in CPB-doorrekeningen, maar wel in het regeerakkoord. (Daarvoor is het nodig dat een crisis ná de verkiezingen, maar vóór de formatie gebeurt, als het vóór de verkiezingen gebeurt, dan houden partijen daar ook rekening mee). Maar hetzelfde kan juist ook gezegd worden voor economische groei: ook dat wordt (mutatis mutandis!) niet meegenomen.

>2

Het is zinniger om in percentages te denken.

Ik heb de promotie niet gelezen. Wél het artikel. Daar staan genoeg cijfers en grafieken weergegeven in procenten en procentpunten. Je kritiek richt zich echter op wanneer een ’verkiezingsbelofte' gebroken is. Dat is inderdaad ook geen handige manier om erover te praten, vandaar dat ik ook toegeef dat het niet handig was om de kop over te nemen. Je kunt weliswaar niet met die brede kwast verven (verkiezingsbelofte), maar wel met een andere. Als burger moet je aan de hand van de verkiezingsbeloftes en -uitslagen lager mikken bij wat je overhoudt, terwijl je als bedrijf hoger mag mikken. Als werknemer kom je er vaak bekaaider vanaf dan wat het (aankomende) kabinet je voorhoudt, als bedrijf/werkgever juist beter.

>3

De N is nogal klein, zoveel kabinetsformaties zijn er niet geweest. En elke kabinetsformatie is een unieke gebeurtenis met zijn eigen dynamiek en context

Je geeft aan de ene kant kritiek, aan de andere kant een verklaring. Je beschrijft ook de eigenaardigheden van de wetenschap van de economie. Aan de ene kant wil het voorspellend zijn, maar je gaat geen grootschalige experimenten doen met staatshuishoudingen, wat dat betreft lijkt het ook een stuk meer op geschiedenis als wetenschap. Economie komt altijd met cijfers op de proppen, maar die cijfers zijn vaak niet exact, en hebben ook niet de betrouwbaarheid van de cijfers die je in de natuurkunde aantreft. Dat de N nogal klein is, is problematisch voor de empirische, ‘natuurkundige’ kant van de economie, maar niet voor de ‘geschiedkundige’ kant, die, zoals je zelf al zegt, zijn eigen dynamiek en context heeft. En ook voor ‘de kleine N’ geldt: zoeken onder de lantaarnpaal. Van daarvoor zijn geen (betrouwbare) cijfers bekend, dus daar ga je ook niet zoeken. (Andersom geldt ook: daarvóór was ook niet of minder goed bekend wat je voorstellen voor de economie zou doen, dus je kon daar ook geen betrouwbare beloftes over doen.)

Laat je 2017 buiten beschouwing, dan komt er een heel andere uitslag uit.

Dat zou je als onderzoeker niet kunnen (of heel goed moeten) verantwoorden. De verkiezingen van ’86-’17 zijn niet gekozen omdat het de onderzoeker goed uitkwam, maar omdat er cijfers beschikbaar waren voor die periode. Het weglaten van de verkiezingen van 2017 zou cherrypicken zijn. (Eén mogelijkheid om dat toch te doen zou zijn dat kabinetten plannen voor hun hele zittingsduur, en dat ‘beloofde’ cijfers nog kunnen veranderen, omdat het huidige kabinet nog niet uitgezeten is.)

Onderzoek laat keer op keer zien dat politici wel degelijk proberen hun verkiezingsbeloften uit te voeren, en daar in de meerderheid van de gevallen ook in slagen.

Ik had al toegegeven: praten over verbroken ‘beloftes’ is niet handig. Zelf noem je al het punt: wanneer is een belofte verbroken? Je aangehaalde onderzoek(en) van Thomson leunen deels op zelfrapportage: hoe dan ook een slechte maatstaf, omdat het niet alleen subjectief is (maar: beloften kunnen dat ook zijn), maar ook omdat zelfrapportage als onderzoeksmethode ook behoorlijk onbetrouwbaar is. Maar ook als we het wél hebben verbroken beloftes, dan bieden je links en onderzoeken geen rooskleurig beeld. Het onderzoek van Thomsom laat zien dat ‘coalitiepartijen gemiddeld 57% van hun beloften om wisten te zetten in kabinetsbeleid.’ Het is meer dan de helft, dus in absolute termen (ja/nee) houden de winnende partijen zich wél aan hun beloftes. Maar in mijn boekje is 57% toch een behoorlijk teleurstellend cijfer.

Maar bij beloftes (en ook de meetbare in het onderzoek van Bolhuis) telt ook mee welke beloftes er verbroken zijn, en welke niet. Misschien herinner je wel het onderzoek van Gilens en Page een aantal jaren geleden dat ‘concludeerde’ dat de VS geen democratie was. Dat onderzoek draaide juist om wie ‘won’ als arm en rijk tegenover elkaar stond. Je kunt je voorstellen dat deze situatie analoog uitgelegd kan worden voor het onderzoek van Bolhuis: juist als burger/werknemer tegenover bedrijf/werkgever staat, ten opzichte van het regeringsbeleid, wie wordt er dan (meer) bevoordeeld. (Het onde)rzoek van Gilens en Page kreeg commentaar, ook uit wetenschappelijke hoek: de meningen van ‘arm’ en ‘rijk’ bleken dichter bij elkaar te liggen, en de lichte voorkeur die ‘rijk’ alsnog kreeg na het meenemen van die constatering bleek statistisch insignificant te zijn.) Nogmaals: het telt dus ook mee welke beloftes verbroken zijn. Als ik Jantje x beloof, Marietje y en Keesje z, de beloftes van Jantje en Marietje altijd nakom, en die van Keesje nooit, dan houd ik alsnog een mooi percentage van 67% over (als ik iedereen hetzelfde aantal beloftes doe), maar jij weet ook dat Keesje nooit iets van mij hoeft te verwachten. En als ik Klaasje, Fatima en Kenan beloftes maak over a, b, en c, en ik de beloftes over a en b altijd nakom, maar die over c nooit, dan weet je ook dat mijn beloftes aangaande c waardeloos zijn.

#15 Spam

Boris komt erachter dat de EU zelf mag kiezen of ze de Britten de cadeautjes geeft die Boris ze had beloofd.

https://twitter.com/BorisJohnson

#16 Bolke

Tijd voor sancties tegen de Britten?

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/04/mi5-sought-immunity-for-agents-criminal-acts-tribunal-told

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/06/ministers-accused-of-issuing-torture-warrants-to-spies-james-bond-clause

Enne, weten jullie nog, toen jullie mij voor gek verklaarden toen ik zei dat niet alleen Poetin dit soort praktijken er op na hield en jullie volhielden dat het westen dit soort dingen niet (meer) deed?

#17 gbh

@16:

Enne, weten jullie nog, toen jullie mij voor gek verklaarden toen ik zei dat niet alleen Poetin dit soort praktijken er op na hield en jullie volhielden dat het westen dit soort dingen niet (meer) deed?

Dat is het punt niet;

Het punt is dat jij de dictator Putin in alles verdedigd en bij het westen wel krijst om sancties.

Het punt is dat jij een strijd tegen terrorisme, waar inderdaad dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, gelijk stelt aan aan het vermoorden van politieke tegenstanders, mensen met een zakenverschil, klokkenluiders, strijders tegen corruptie, journalisten en mensenrechten activisten door Putin.

#18 Bismarck

@16: “Tijd voor sancties tegen de Britten?”
Huh, hebben de Britten de Krim geannexeerd of MH17 neergeschoten?

“Enne, weten jullie nog, toen jullie mij voor gek verklaarden “
Alle keren zeker niet meer.

“toen ik zei dat niet alleen Poetin dit soort praktijken er op na hield en jullie volhielden dat het westen dit soort dingen niet (meer) deed?”
Ik ben benieuwd, wanneer was dat?

#19 Bolke

@17: dus als Poetin zijn tegenstanders tot terroristen verklaard dan is het allemaal wel toegestaan?

Heb je nou zelf niet door hoe hypocrriet je klinkt?

P.s.. de engelse inlichtingendiensten mogen deze wetten ook tegen jou gebruiken.

P.p.s. de Britten hebben een grote Belgische provider gehackt met als doel om NAVO leden af te luisteren, eens kijken hoe je je hier uit probeert te lullen

#20 Bolke

@18: er zijn ook sancties ingesteld nav de skripal zaak (Waar achteraf ook blijkt dat Skripal zich niet aan de afspraken hield, een gewisselde spion gaat met pensioen en dat deed hij dus niet, hij bleef geheimen verklappen en dus ja, dan wordt je vanzelf een doelwit).

En jij was 1 van de velen die zeker wist dat het westen niet dezelfde praktijken als de Russen er op na hielden.
Nou wel dus.

#21 Bismarck

@20: Ik ben nog steeds benieuwd.

#22 Co Stuifbergen

@19: Bolke,
Jij, ik en gbh (17:) vinden dat bondgenoten van nederland dingen doen die niet door de beugel kunnen.

Zelf vind ik dat het etiket “terrorist” vaak op de verkeerde groepen geplakt wordt, maar “onze” bondgenoten plakken niet op willekeurige tegenstanders dat etiket.

#23 Co Stuifbergen

@19:
Blijkbaar vindt onze overheid spionage door de Britten minder bedreigend dan spionage door Rusland.

Hoe dan ook, de russische hackers zijn het land uitgezet zonder vervolging (terwijl ze nota bene door de VS gezocht werden) dus ik denk dat Rusland weinig reden heeft om te klagen.

#24 Bolke

@22:

Jij, ik en gbh (17:) vinden dat bondgenoten van nederland dingen doen die niet door de beugel kunnen.

Maar ik ben niet zo een hypocriete lul die dan naar Rusland gaat wijzen en roepen dat het niet mag terwijl we het zelf ook net zo hard doen.

Zelf vind ik dat het etiket “terrorist” vaak op de verkeerde groepen geplakt wordt, maar “onze” bondgenoten plakken niet op willekeurige tegenstanders dat etiket.

En dat maakt de drone die de bom gooit ineens legaal of dat maakt het minder erg?

De VS executeert mensen ook gewoon standrechtelijk in andere landen, en er komt geen boe of bah vanuit Den Haag.

++++++++++++++++++++

You lead by EXAMPLE, not by words en 3x raden, we zijn niet zo een best voorbeeld.

#25 Bolke

@23:

Blijkbaar vindt onze overheid spionage door de Britten minder bedreigend dan spionage door Rusland.

Ja hoor, alle varkens zijn gelijk, behalve de bondgenoten varkens die zijn net wat meer gelijk, de wet geld voor iedereen, niet alleen voor landen/mensen die wij niet mogen.

#26 Co Stuifbergen

@24:
Op Sargasso zeggen volgens mij genoeg mensen dat de drone-aanvallen niet door de beugel kunnen, en de CIA gemarteld heeft, dus we mogen ook naar Rusland wijzen.

Als jij roept “ja maar wij/de VS/de CIA” doen het ook, wek je de indruk dat Rusland het dan ook mag doen, als het aan jou ligt.

Ik denk niet dat jij dat denkt (volgens mij kun jij anders wel een andere werkgever vinden), maar dat laat jij niet blijken.
(mag ik “jij” zeggen?)

#27 Co Stuifbergen

@25: Als uw broer of moeder iets van u steelt, bent u niet verplicht om naar de politie te stappen.
Het mag natuurlijk, maar u mag het ook met een gesprek oplossen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*