SG-café vrijdag 15-11-2019

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van vrijdag 15-11-2019. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (33)

#1 Krekel

In de Groene van deze week uiteraard geen woord over de coup in Bolivia. Er bestaan gewoon geen linkse media in Nederland.

#2 Cerridwen

@1: Het is onzinnig om je op te winden over de ‘coup’ in Bolivia als links persoon, want linkse personen houden als het goed is niet van autocraten.

De verdedigers van Morales/Maduro/Ortega/Poetin/Assad etc. (dat gaat maar al te vaak samen) zijn dan ook niet links, al presenteren ze zich soms wel zo.

Kijk, Morales was natuurlijk nog niet zo’n autocraat en misdadiger als een Assad of zelfs maar Maduro. En zijn tegenstanders zijn ook niet perse lievertjes. Wat mij betreft is er genoeg aanleiding om met nuance over de situatie in Bolivia te praten. Maar tegen mensen die de machtswisseling in Bolivia consequent ‘coup’ blijven noemen moet tegen worden opgetreden, ze hollen de betekenis van het woord uit op een kwalijke manier. Die zijn niet geïnteresseerd in nuance, maar alleen in het ideologische punten scoren.

#3 beugwant

Zo op het eerste gezicht inderdaad een fanboy.

#4 Krekel

@2: Jij verklaart jouw eigen standpunten altijd en axiomatisch tot ‘genuanceerd’, maar ontkennen dat het hier om een coup gaat heeft natuurlijk helemaal niks met nuance te maken. Vinden dat Morales nooit voor een vierde termijn had mogen gaan is één ding, en uiteraard een volkomen legitiem standpunt, maar jouw standpunt hier is feitelijk: ‘ik vind de coup terecht, en daarom is het geen coup.’ Wat, het spijt me, gewoon regelrecht van lotje getikt is.

Want het is gewoon een coup. Fascistische knokploegen die een democratisch gekozen president en zijn medestanders en hun familieleden met extreem geweld en openlijke steun van leger en politie afzetten, is gewoon een coup hoe je het ook wendt ook keert. En democratisch gekozen was Morales. Zelfs áls je de uitslag van de laatste verkiezingen niet accepteert – ofwel omdat je de vooralsnog bewijsvrije beschuldigingen van fraude slikt als zoete koek, ofwel omdat je vindt dat Morales überhaupt niet voor een vierde termijn had mogen gaan – dan nog liep zijn derde termijn tot in januari 2020, en dan nog koos Morales de democratische route uit de crisis door de bewijsvrije beschuldigingen van de OAS gewoon te accepteren en nieuwe verkiezingen af te kondigen. Het waren de couplegers – d.w.z. het leger, de politie, en de openlijk fascistische knokploegen (die leuzen roepen als ‘Indianen weg uit de hoofdstad’ en ‘Indianen weg uit de universiteiten’ – de agenda achter deze coup is duidelijk) – die ervoor kozen voorbij te gaan aan de democratische rechtsorde en een democratische oplossing, en dat bovendien deden door politici en journalisten te lijf gaan, hun huizen in brand te steken en dier families te gijzelen en molesteren.

Overigens vind ik die plotselinge fetisj voor ambtstermijnen onder fascisten ook wel grappig moet ik zeggen. Ten eerste hoeft uiteraard niemand te geloven dat rechts in Latijns-Amerika zich werkelijk drukmaakt om democratische principes, laat staan dat het zou gelden voor deze openlijk fascistische coupplegers. Als je dat echt gelooft ken of ben ik nog wel een Nigeriaanse prins voor je. Ten tweede, waarom maak je eigenlijk niet hard voor ambtstermijnen voor Nederland of Europa, Cerridwen? Merkel zit er immers al langer dan Morales ooit zat, is ze nu geen autocraat volgens jou? Zou je het ook een overwinning van de democratie vinden als (zeg) knokploegen van de AfD haar nu met goedkeuring van leger en politie uit de Bondskanselarij zouden sleuren?

Verder lijkt het mij dat mensen, of het nu Duitsers of Bolivianen zijn, gewoon zelf mogen uitmaken wie ze wel of geen autocraat vinden, en dan kunnen ze er gewoon al naargelang wel of niet op stemmen. In West-Europa hebben we dan ook niet eens (tijds)limieten op ambtstermijnen. En in de VS zijn ze alleen ingevoerd omdat Republikeinen vonden dat die verschrikkelijke autocraat Franklin D. Roosevelt er een té leefbaar en sociaal land van dreigde te maken.

Maar goed, dat ik wat sceptisch ben over het plotselinge piëtisme rond termijnlimieten wil natuurlijk niet zeggen dat het geen valide standpunt is. Dat jij denkt dat het geen coup is omdat je achter de coup staat is echter géén valide standpunt. Daar rammelt het gewoon te veel voor, als het een auto was mocht je de weg er niet mee op.

#5 Krekel

tl;dr: ‘Morales was niet perfect en daarom was zijn afzetting door het leger (hoewel dat letterlijk de definitie van een coup is) geen coup’, is geen argument dat iemand die te goeder trouw is én over normale verstandelijke vermogens beschikt ooit zou maken.

Bonus: A Few Tips on How to Understand Latin American Coups

#6 Cerridwen

@4: Laten we coup gebruiken voor de gevallen waarin het leger echt de democratie om zeep helpt, niet voor de gevallen waarin het leger na grootschalige protesten het laatste zetje geeft aan een autocraat.

Je blijft Morales afschilderen als een democraat, maar je negeert daarbij opzichtig zijn al jarenlange ontwikkeling richting autocraat. Hij heeft zelf de termijnlimiet opgerekt naar twee keer, is daarna met een foefje (zijn eerste verkiezing was voor de invoering van limieten) en een gewonnen referendum opgegaan voor een derde termijn, daarna wilde hij via een referendum een (ongrondwettelijke) vierde termijn regelen, en toen hij dat verloor (!!!!!!!!) regelde hij het alsnog via het door hem benoemde hooggerechtshof. Die vierde verkiezingen verlopen in een gespannen sfeer (hoe zou dat nou komen?), en als dreigt dat er een tweede ronde nodig is, word het publiceren van de stemmen gestopt totdat (goh, toevallig) Morales nét genoeg stemmen heeft gehaald om een tweede ronde te ontlopen.

Het is dan niet vreemd dat de bevolking dit niet vertrouwt en massaal de straat op gaat, en dat niet één dag, maar wekenlang. Het is bizar dat je dat volledig negeert.

(over termijnlimieten waar jij een heel nummer van maakt: in een gezonde democratie zijn die niet nodig omdat iedereen een faire kans maakt om de macht te krijgen. In een democratie die wat minder stabiel is zijn termijnlimieten een belangrijk middel om te voorkomen dat individuen zich te diep ingraven in de macht. Termijnlimieten werken bovendien alleen in situaties met een rechtstreekse verkiezingen (dus niet voor de Nederlandse en Duitse premiers); in Nederland en Duitsland is proportionele representatie een grote barrière voor al te grote macht voor premiers, ook al blijven ze lang aan de macht)

en dan nog koos Morales de democratische route uit de crisis door de bewijsvrije beschuldigingen van de OAS gewoon te accepteren en nieuwe verkiezingen af te kondigen.

En jij gelooft dat? Zo naïef ben je toch niet? Na maandenlange betogingen werd de positie van Morales onhoudbaar, en probeerde hij met een toezegging van een tweede ronde de geest weer in de fles te krijgen. Dat was, zoals ze dat zeggen, te weinig en te laat.

Waarom blijf je de autoritaire en ondemocratische trekken van Morales ontkennen? Dit kan toch prima bestaan naast de goede dingen die hij heeft gedaan voor Bolivia? Omdat hij links is?

#7 sikbock

Als bijgaand artikel berust op feiten, dan moeten er andere argumenten gevonden worden:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/207926884/extra-banen-dankzij-klimaatdeal-illusie

#8 P.J. Cokema

@6: Even over die termijnen (Morales is 3x op een rij democratisch gekozen; hij wilde een 4e termijn).

Het lijkt Rutte wel. Die zit nu in zijn 3e termijn en heeft aangekondigd voor een 4e te willen gaan. Als hij deze 3e termijn volmaakt heeft hij ruim 11 jaar aan het roer gestaan, een 4e termijn volledig uitzitten zou dat 15 jaar maken.

Morales heeft 13 jaar zijn land geleid. Dus #Krekel heeft gelijk als hij zegt dat dit argument nier relevant is. Dat termijnlimieten alleen bij rechtstreekse verkiezingen werken en niet bij stelsels als het onze is in zoverre flauwekul dat je in Bolivia dus zag dat de meerderheid voor Morales slonk en er de kans bestond dat bij de tweede ronde hij het niet zou kunnen halen (= exit van zijn termijn).

Verder vergeet je (of weet je het niet) dat Morales vanaf het begin is gedwarsboomd door zijn vijanden (met steun van de V.S.) allen werd hij met zo’n grote meerderheid gekozen dat het wel heel lastig werd jn te grijpen zoals nu dus recent is gebeurd (onrust zaaien, knokploegen de straat op).

Je laatste alinea: wat zijn, naast de goede dingen die hij voor Bolivia heeft gedaan, dan de slechte? Als dat alleen zijn vermeende ‘ondemocratische’ trekken zijn (i.c. het verlengen van ambtstermijnen, wat nog meer dan?) heb je een wat mager rapport om het verdrijven van Morales te rechtvaardigen

#9 Krekel

@6: Dat er protesten tegen Morales waren is ook al geen argument tegen het gebruik van de correcte term: coup. Tegen Allende werd destijds immers ook grootschalig en langdurig geprotesteerd:

https://www.nytimes.com/1972/09/16/archives/thousands-join-in-march-protesting-allendes-rule.html
https://www.nytimes.com/1973/08/05/archives/allende-facing-a-growing-crisis-allende-sees-a-plot.html
https://www.nytimes.com/1972/10/18/archives/protest-strikes-spread-in-chile-but-army-key-to-power-is-faithful.html
https://www.nytimes.com/1973/09/06/archives/tear-gas-stops-foes-of-allende-100000-women-march-in-the-chilean.html

… ben je nu ook van mening dat Pinochets coup geen coup was?

Waarom blijf je de autoritaire en ondemocratische trekken van Morales ontkennen? Dit kan toch prima bestaan naast de goede dingen die hij heeft gedaan voor Bolivia? Omdat hij links is?

Die ontken ik helemaal niet, ik heb er überhaupt vrij weinig over gezegd, maar ik verzeker je dat ik niet de illusie heb dat Morales een door de Hemel gezonden gezant en vrij van fouten is. Ik zie het gewoon niet als relevant voor de discussie of dit een coup was ja of nee.

Een betere vraag is dan ook: waarom ontken jij het regelrechte feit dat dit een coup is, dat kan toch prima bestaan naast alle onzalige trekken van Morales?

Leer intellectueel kauwgom kauwen en lopen tegelijk a.j.b.

#10 P.J. Cokema

@7: Citaat uit het artikel: “De reden waarom de klager in het openbaar anoniem wenst te blijven, is pikant. Hij heeft enkele hoge functies in het Nederlandse bedrijfsleven.”

Meervoud werk in het bedrijfsleven? Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar kan wel van belang zijn om te weten welk bedrijfsleven. Alleen om even te checken hoe neutraal de klager in de discussie staat.

Verder doet het er niet toe omdat TNO dus beaamt dat de conclusie over de werkgelegenheid mogelijk onjuist kan zijn. En enkel om de redenatie dat elke euro uitgegeven aan welke klimaatmaatregel dan ook, niet besteed kan worden aan andere zaken, met als resultaat nul banengroei.

Die ‘andere zaken’ zouden dus met wat meer werkgelegenheid opgetuigd kunnen worden, maar dan geldt natuurlijk dat elk euro daar aan besteed, weer niet uitgegeven kan worden aan de werkgelegenheid in de klimaatsector (om dat zo maar even te benoemen).

#11 Hans Custers

Dit zegt TNO echt:

Op langere termijn verwacht TNO hierdoor geen blijvende werkgelegenheidseffecten, positief noch negatief. Op korte en middellange termijn zijn de effecten op werkgelegenheid per saldo evenwel positief. In de samenvatting bij het rapport en eerdere berichten van derden naar aanleiding van dit rapport, is dit neutrale effect op de langere termijn onderbelicht gebleven. In het rapport is daarom de samenvatting aangevuld met de passage dat er op de langere termijn door verdringing geen blijvende werkgelegenheidseffecten verwacht worden, positief noch negatief.

#12 sikbock

@10: het gaat er denk ik om dat het klimaatakkoord werd verkocht als banengenerator, terwijl het dus blijkbaar geen (extra) banen oplevert

#13 sikbock

@12: ik zie verder het bericht van D66 wel tegemoet dat Nederland koploper is geworden op het gebied van klimaatbeleid (als we 30 andere landen buiten beschouwing laten tenminste) :p

#14 Bookie

Goed nieuws. Als je deze lijst bekijkt is de Verenigde Staten een ontzettend inclusief land met een matige muzieksmaak.
https://www.billboard.com/charts/greatest-of-all-time-artists

#15 Hans Custers

@14

Op 4: Mariah Carey
Op 34: Aretha Franklin

Op 13: Elvis Presley
Niet in de lijst: de echte grondleggers van rock’n’roll (Chuck Berry, bijvoorbeeld, of Little Richard).

Hoogste rapper in de lijst: Eminem.

Op 38: Eric Clapton
Geen spoort te bekennen (bij de eerste 100, daarna ben ik ermee opgehouden): al de originele blues-artiesten.

Goed, misschien is het inderdaad vooral te wijten aan een matige muzieksmaak. Of zou er bij sommige namen in die lijst toch een beetje white privilege meespelen? Het valt niet te bewijzen, waarschijnlijk, maar merkwaardig is het wel.

#16 Cerridwen

@8: Zie je echt het verschil niet tussen wat Morales doet (instituties naar zijn hand zetten en regels aanpassen zodat hij aan de macht kan blijven) en wat Rutte doet (binnen de regels en mores van het systeem verkiezingen winnen en coalities sluiten)?

Orban, Erdogan, Poetin, Maduro, allemaal democratisch gekozen volgens jou? Niets aan de hand?

Die focus op de nu nog niet zo heel lange ambtstermijn is een afleiding. Wanneer is het volgens jouw wel een probleem? Als hij voor zijn vijfde termijn gaat? Zijn zevende? Let wel, voor Morales aan de macht kwam zat een president maximaal één termijn.

#17 Joop

Zulke types heb je ook in de VS bij het Trump kamp. Marketing. Iedereen doet er aan mee.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jong-zwart-en-vrouw-het-andere-gezicht-van-de-no-deal-brexit~bcba86a7/

#18 Bookie

@15
Als je Drake geen rapper noemt is Eminem de hoogst genoteerde :).
Ik zie veel vrouwen en kleur.
De meerderheid in Amerika is nu eenmaal blank.

#19 basszje

@14: Lijkt meer op de speellijst die ze in de hel shuffelen. Met af en toe een aardig deuntje om de valse hoop erin te houden ( bekende marteltechniek )

#20 Hans Custers

Correctie op #15, dat van die rapper klopte niet. Drake staat hoger dan Eminem.

#21 Michiel de Pooter

@15: “Of zou er bij sommige namen in die lijst toch een beetje white privilege meespelen?”.

Lekker belangrijk en wat een onzin. 72% van Amerika is wit. Dus geen privilege, maar gewoon de terreur van de meerderheid.
Overigens, zonder Clapton, Mayall en de Stones zouden die oude bluesartiesten helemaal nooit bekend zijn geworden.

#22 Hans Custers

Overigens, zonder Clapton, Mayall en de Stones zouden die oude bluesartiesten helemaal nooit bekend zijn geworden.

Precies. Al die fantastische muzikanten werden helemaal genegeerd door te mainstream en dat veranderde pas toen de muziek werd opgepikt door enkele witte artiesten die er wel voor open stonden.

Zonder dat je het doorhebt bevestig je dus met die opmerking het vermoeden dat white privilege wel degelijk mee zou kunnen spelen.

#23 beugwant

@14:Heel erg Amerikaans, die lijst. Waar staan Oum Khalsoum, Fairuz of Nusrat Fateh Ali Khan, Fela Kuti? Of klassieke toonkunstenaars?
EN DE JANSE BAGGE BEND?

#24 Michiel de Pooter

@22: “Zonder dat je het doorhebt bevestig je dus met die opmerking het vermoeden dat white privilege wel degelijk mee zou kunnen spelen”.

Is totaal irrelevant. Je opmerking is een voorbeeld hoe giftig en abject identiteitspolitiek is en tot welk absurd fundamentalisme dat kan leiden. Je bent beklagenswaardig.

#25 Bolke
#28 Joop

Pracht kerel, docu op Netflix van deze mafkees. Trots vertelde hij dat hij al betrokken was bij Watergate.

https://www.nu.nl/buitenland/6011313/voormalige-trump-adviseur-stone-schuldig-aan-belemmeren-onderzoek.html

#29 Cycloop

@24: Die opmerking van Hans Custers is totaal raak.

Niks fundamentalisme.Maar je geschiedenis kennen en beseffen hoe racistisch en gesegregeerd de VS was (en nog steeds is op zekere hoogte).

Ander voorbeeld:
Elvis Presley werd door Sam Philips ontdekt omdat hij een witte artiest had gevonden die overtuigend zwarte muziek kon overbrengen. Dus dat Presley zo hoog op die lijst staat heeft hij ook aan zijn huidskleur te danken.
Lees:

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/elvis-presley-how-sun-records-boss-sam-phillips-discovered-a-star-in-1954-a6713891.html

#30 Bookie

@29
Onzin. Als Elvis na zijn dienstplicht rock and roll was blijven maken had hij niet in de top 125 gestaan.

#31 Cycloop

@30:Als ……..Tsja.

#32 beugwant

@3: Hij is de beroerdste niet.

Van der Sande heeft zijn ontslag ingediend, maar wil nog één keer terugkomen om Partij voor de Dieren aan een meerderheid te helpen.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191116_00132924/top-forum-verbolgen-over-muiterij-limburgs-statenlid
Die extra vergadering gaat over de geitenhouderij:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/76777100-857d-408a-b8ae-0fc88c14a545
PvdD hierover: https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/gs-limburg-maakt-foutje-amendement-en-statenvoorstel-over-geitenstop-uitgesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*