1. 4

  @3

  Het was daar toch al niks en nooit geweest.
  Heb je de misdaadcijfers wel eens gezien van Venezuela?
  Chavez hield de bevolking wat kalm met oliedollars.
  Maar dat lukt nu niet meer.

  Nooit komt er eens iemand op het idee om een economie op te zetten met oliedollars.

 2. 6

  @5

  Daarom eisen wij dat de Nederlandse staat:

  Het lijken wel dictators die Thierry Baudet en Erik De Vlieger.
  Wat snappen ze niet aan het woord ‘raadgevend’?

 3. 8

  @6: Internationaal recht en verdragen gaan boven nationaal recht zou nog een geldig tegenargument kunnen zijn? En dat daarmee de referendumwet niet over verdragen kan gaan? Ik weet een en ander van rechtsgeleerdheid maar lang geleden.. een jurist in de zaal? Het ziet eruit als een chaos en niemand weet hoe nu verder.

  Daarbij heeft voor zover ik weet een meerderheid van de TK aangegeven dat ze een raadgevend nee overnemen waarmee de uitkomst van het referendum impliciet bindend is.

 4. 9

  @8

  Er wordt vast wel een uitweg gevonden. De eerste is al dat de uitslag gewoon door de regering naast zich neergelegd kan worden. De tweede is dat Nederland een uitzonderingspositie kan krijgen. Dan lopen we gewoon wat handel mis.

  Maar een stelletje geenpeilers die de hele gang van zaken in Europa naar de hand kan zetten? Dat lijkt mij ten eerste niet democratisch en ten tweede niet wenselijk.

 5. 11

  @10 De PvdA heeft gezegd dat zij de uitslag zal respecteren.
  En dat het een ‘nee’ wordt lijkt mij wel duidelijk.

  Ik zal lachen als NL een uitzonderingspositie krijgt die ons geld kost. Dan moet je de commentaren weer horen op GS. Ga ik er toch weer eens lezen.

 6. 12

  Ik ga stemmen in elk geval. Ook al komt het vanaf Geenstijl. En ik hoop op een mooi tweede initiatief uit de dierenwelzijn/pvdd hoek voor een volgend referendum.

 7. 13

  Als de ja-stemmers thuis blijven wordt de kans groter dat de nee-stemmers geen 30% halen. Daarnaast vind ik het wel vermakelijk om de regering in de problemen te zien. En ik heb geen trek om dat hele verdrag te lezen. En ik denk dat de Geen Stijl kliek dat ook niet heeft gezien de reacties dat ze denken dat het om lidmaatschap van de EU gaat.

  Dus ik ga niet stemmen.

  Ik hoop dat het volgende referendum over het afschaffen van referenda gaat. Nu wordt er iets van 30 miljoen over de balk gegooid.

 8. 14

  @13: “Ik hoop dat het volgende referendum over het afschaffen van referenda gaat.”

  Ik hoop toch van niet. Hoewel ik dit verdrag nou niet bepaald een goed onderwerp vind, denk ik dat er af en toe toch wel eens een referendum gehouden mag worden, als het gaat over echt grote issues. Referenda zouden zelfs de nogal omslachtige procedure voor grondwetswijzigingen kunnen vervangen.

 9. 22

  @14

  Je ziet hoe het werkt. Door internet heb je zo de handtekening van honderduizenden populisten. Zo kan je iedere maand wel een nep-referendum houden. Dit ondergraaft juist de democratie.
  Want in gedachten hoor ik het gehuil van de populisten al.

  Dezelfde populisten die geen flauw idee hebben waar het allemaal over gaat. Dezelfde populisten die denken dat Zalm de euro heeft ingevoerd. Dezelfde populisten die dachten dat dat referendum van 10 jaar terug over wel of niet EU ging. Dezelfde populisten die dus nog nooit van het verdrag van Maastricht hebben gehoord…..

 10. 23

  @13:

  Nu wordt er iets van 30 miljoen over de balk gegooid.

  Dat is peanuts als ik kijk naar andere verkwisting. Een willekeurig megalomaan bouwproject, een set praalportretten, etc.. Die tijdelijke werkkamer was dan niet zo duur, maar in verhouding weer wel.
  Als dit nog de enige manier is om die Europa-opblazers eraan te herinneren dat er op dit continent ook nog gewone mensen wonen, die de boel bij gebrek aan lobbyisten niet kunnen sturen of zelfs maar bijbenen, dan moet het maar.

 11. 25

  @23

  Ik lig ook niet wakker van die 30 miljoen. Maar als we om de haverklap een nep-referendum gaan houden wordt het wat anders natuurlijk.

  Ik denk dat ik maar net als @24 de amusementswaarde er van in moet zien. Het nep-referendum kost mij 2-3 euro (en een bakje popcorn) en het is leuk om de sympathisanten van extreem rechts bakzeil te zien halen.

 12. 26

  @Sjap (#5)
  Niet terecht. Eigenlijk het enige formele argument is dat het in strijd is met de wet raadgevend referendum. Volgens artikel 8:

  1. Een tijdstip van inwerkingtreding van een wet of onderdeel van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, wordt niet eerder gesteld dan acht weken na de mededeling in de Staatscourant, bedoeld in artikel 7.
  2. Indien bij of krachtens de wet een tijdstip van inwerkingtreding zodanig is vastgesteld dat dat tijdstip valt binnen de in het eerste lid genoemde termijn, wordt de inwerkingtreding van rechtswege opgeschort tot de dag na het verstrijken van die termijn.

  En artikel 7:

  2. Onze Minister van Buitenlandse Zaken doet binnen een week na de bekrachtiging van een wet tot goedkeuring van een verdrag mededeling in de Staatscourant van:
  a. de bekrachtiging;
  b. een algemeen toegankelijke vindplaats van de tekst van de wet en het verdrag;
  c. zijn besluit of over de wet een referendum kan worden gehouden.

  Ik moet zeggen dat het mij niet helemaal duidelijk is wat Baudet en de Vlieger bedoelen, maar van ‘vervallen van de inwerkingstredingsbepalingen’ is geen sprake, alleen van opschorting, en zelfs dat heeft in feite niks te maken met wanneer het referendum gehouden zou worden, alleen met wanneer een referendabele, bekrachtigde wet in werking zou mogen treden. (Mocht ik hier het verkeerde artikel hebben binnen die wet, ik zou het graag weten. Ik kon verder niks vinden dat volgens mij enigszins in de buurt kwam bij wat Baudet en de Vlieger bedoelen.) De wet die gaat over het associatieverdrag met Oekraïne, is op 8 juli bekrachtigd, en als zodoende in het Staatsblad van 28 juli gepubliceerd.

  De termijn van 8 weken na publicatie verliep (dus) op 22 september. Daarna mag er wel degelijk een datum voor inwerkingtreding van de bepalingen komen.

  Echter, goedkeuring door Eerste en Tweede Kamer maakt raar genoeg nog geen ratificatie van het verdrag, wat -inderdaad- wel nodig is voor het inwerking treden van het verdrag. De regering heeft het verdrag nog niet geratificeerd, ofschoon ze al wel de wet heeft gepubliceerd waarin het verdrag de facto wordt geratificeerd. De houding van de regering is hierin bepalend: ze willen het verdrag niet ratificeren, totdat de uitkomst van het referendum bekend is. De regering is -voor zover ik kan achterhalen- nergens toe verplicht.

  Nu klaagt Baudet erover dat gedeeltes van het verdrag al in werking worden getreden, ongeacht de uitkomst van het referendum. Ondemocratisch dus. Zelf kan ik ook klagen dat de regering -als wetsuitvoerend orgaan- niet de wetten uitvoert -en dus het verdrag ratificeert en volledig in werking laten treden- die de Eerste én Tweede Kamer hebben goedgekeurd, die het mandaat hebben van de Nederlandse bevolking. Ondemocratisch dus. De houding van de Nederlandse regering in dezen is dus een pragmatische: omdat ze wel in de geest van het referendum willen handelen, kunnen ze niet het hele verdrag in werking laten treden, maar om ook de vooruitgang en de volksvertegenwoordiging niet te schofferen, kunnen ze ook niet het hele verdrag niet uitvoeren.

  Oftewel, Baudet zeurt omdat er al rekening met hem wordt gehouden (uitstelling van ratificatie). En hoewel hij technisch gelijk heeft (ratificatie is nodig voor het inwerkingtreding), zou het een precedent scheppen: elke keer als 2,5% van de kiesgerechtigde bevolking (300.000 van de 12 a 13 miljoen) iets vindt, moet iedereen even stoppen, ook al heb je eerder als hele groep (Tweede Kamer) al gezegd dat je door zou gaan.

 13. 27

  @22:
  Hahaha. De euro is pas officieel in 1999 ingevoerd. Door Zalm. Het besluit tot een Europese munt te komen was in 1992, de invoering niet.
  En wat was volgens jouw de kernvraag bij de Europese Grondwet?

 14. 29

  @22: Ja de huidige wet is niet fantastisch (om het zacht uit te drukken), maar in veel landen is bv. een referendum verplicht bij grondwetswijzigingen (dat wordt dan bv. door een parlementsmeerderheid of de regering geïnitieerd en niet op grond van een petitie). Ik zie niet in waarom we dat in Nederland niet ook doen. In zekere zin is een grondwetswijziging hier ook referendumonderhevig, maar dat komt bijzonder slecht uit de verf (omdat de bevolking niet over de wijziging stemt, maar op partijen die hun standpunt inzake de wijziging moeten aangeven, maar na de verplichte ontbinding en herverkiezing toch anders kunnen stemmen over de wijziging, met oa. als gevolg dat grondwetswijzigingen onderwerp van formatieafspraken kunnen worden).

 15. 30

  @29

  Ja. Qua grondwet heb je misschien een punt. Nu is de grondwet bijna niet te wijzigen. Twee derde meerderheid en dan nog een paar keer door beide kamers. (toch?)

  Maar dat raadgevend referendum wat we nu hebben is een aanfluiting voor de democratie geworden. Democratie is een serieuze zaak en nu is dat uit handen gegeven aan lui als Geen Stijl.

  Verder ben ik van mening dat democratie ook een kwestie is van cultuur. Nederland is -gelukkig- geen land van revoluties. En dat moet vooral zo blijven. Dus dienen we ook niet hen die lichtvaardig de revolutie uitroepen (de populisten) van dienst te zijn. En dat doen we wel met dit nep-referendum.

 16. 37

  @36: Inherent aan een systeem waarbij je 1 maal per 4 jaar je zegje mag doen en dan geacht wordt 4 jaar lang je bek te houden en de beslissingen te slikken.

  Misschien toch maar eens serieus aan een bindend referendum gaan denken om af en toe de bestuurders bij te sturen in die 4 jaar.

 17. 39

  @37 Onzin. Die gasten willen gewoon rellen. White riot numbskulls.

  Waarbij ik niet wil zeggen dat bindende referenda over echt belangrijke zaken geen goed idee is.

 18. 41

  @39: Foto’s bekeken?

  Daar liepen kinderen van 6 jaar tot opa’s van over de 60, huisvrouwen etc etc, allemaal white riot numbskulls zeker.

 19. 42

  @40: Vervreemden doen ze al jaren. Veilig achter de bar.
  Zeiken op alles. En mensen die daadwerkelijk de straat op gaan voor verbetering, da’s werkloos tuig. Dat is jarenlang de status quo geweest, maakt niet uit wat er in Den-Haag besloten werd.

  Totdat het om asielzoekers ging. Bierschuim werd mondschuim en nu hobbelen en bobbelen de vetzakken aan alle kanten de straten op, opkomuhh voor de burgahh, met alle geweld van dien.

 20. 43

  @42: Gaan de mensen de straat op, is het weer niet goed.
  Of staat het je niet aan dat deze mensen tegen een van je heilige huisjes aanschoppen?

 21. 45

  @44: Ja hoor, maar het lijkt nu dat je gefrustreerd bent dat deze ‘vetzakken’ nu wel gaan demonstreren en zich niet bij andere demonstraties laten zien.

  In mijn optiek vinden die mensen de andere demonstraties gewoon niet belangrijk genoeg, dit vinden ze blijkbaar wel belangrijk genoeg.

 22. 46

  @45:

  In mijn optiek vinden die mensen de andere demonstraties gewoon niet belangrijk genoeg, dit vinden ze blijkbaar wel belangrijk genoeg.

  En daarom baal ik ook niet zo dat ze

  zich niet bij andere demonstraties laten zien.

  Waar ik van baal is dat mensen blijkbaar echt te dom zijn om een gat in de sneeuw te pissen. Zeventig jaar welvaart en een kwalitatief redelijk schoolsysteem voor iedereen, zijn blijkbaar niet voldoende geweest om intelligentere oplossingen voor maatschappelijke problemen te kunnen vinden dan achterlijk groepsgedrag dat afgereageerd wordt op een groep mensen die part noch deel hebben aan diezelfde domheid.

 23. 48

  @46:

  dat afgereageerd wordt op een groep mensen die part noch deel hebben aan diezelfde domheid.

  Men ageert tegen de regenten in het gemeentehuis, niet tegen de vluchtelingen zelf, men vind 500 vluchtelingen voor 10 jaar gewoon teveel en te lang en de gemeente wil blijkbaar niet snappen dat daar geen draagvlak voor is.
  En als je dat niet horen wil, dan komt het moment vanzelf dat je dan maar moet gaan voelen.

  Ik voorspel je dat dit nog veel vaker en waarschijnlijk nog veel groter gaat worden, mensen willen dat de bestuurders naar hun luisteren.

  En dan nog zijn er mensen die niet snappen hoe het kan dat de PVV het zo goed doet in de peilingen, mensen stemmen niet op de PVV omdat ze bang zijn, ze stemmen PVV omdat ze boos zijn en het zat zijn.

 24. 50

  @48:

  Men ageert tegen de regenten in het gemeentehuis, niet tegen de vluchtelingen zelf,

  Pertinente onzin. De bezwaren gaan toch over de de vluchtelingen, of niet dan?
  Dat is juist mijn punt. Tegen de regenten?
  Elke over vluchtelingen geïnterviewde tokkie sleept het zorgstelsel en de daarop gepleegde bezuinigingen er bij de haren bij.
  Waar waren ze dan ten tijde dat de regenten beslissingen hierover maakten, met hun geschuimbek? Niet te hoop aan het lopen tegen die regenten hoor.

 25. 51

  @50:

  De bezwaren gaan toch over de de vluchtelingen, of niet dan?

  Nee de bezwaren gaan over dat de gemeente een AZC voor 500 asielzoekers voor 10 jaar lang door de strot van de burgers wil drukken en die burgers willen dat niet zolang en zo groot.

  En vwb de overige bezuinigingen, ook daar kan je wel eens een protest tegen gaan verwachten, en ook die zal (zeer) gewelddadig gaan worden, punt is namelijk dat het heel moeilijk is om de ‘gewone’ burger in beweging te krijgen, maar als die eenmaal gaat bewegen dan zal het zich gedragen als een stoomwals die niet zal stoppen totdat ze hun zin krijgen.

  Misschien moet je als je tegen gewelddadige protesten bent stiekum toch maar hopen dat de ‘gewone’ burger niet gaat protesteren.

  (dat noemen ze namelijk ook wel eens een revolutie en die zijn over het algemeen erg gewelddadig).

 26. 53

  @51: Oh ja, die prietpraat:
  Het zijn er teveel.
  Dat was in Oranje zo, maar ook in Rotterdam.
  Wellicht dat Mexico-City ook te klein is?

  Maar nogmaals: alle argumenten gaan over de asielzoekers en onze eigen ozo slechte situatie.
  Zij wel zwemles, wij niet.
  Mijn oma wordt niet verschoond.
  Keulen in Geldermalsen.
  Ik heb kleine kinderen.
  Ik heb dochters.
  Aanslagen in Parijs.

  @52:
  Oh hoi Teddy. Wil je ook wat zeggen?

 27. 54

  @41

  Daar liepen kinderen van 6 jaar tot opa’s van over de 60, huisvrouwen etc etc, allemaal white riot numbskulls zeker.

  Als ze aan het rellen waren, ja. Maar ik had begrepen dat het eerder een kleinere groep van NVU/ProPatria/Nazi Kroeg/lokale jeugd was wat het voor de meesten verpestten.

 28. 55

  @53: Ja hoor, weer maar eens proberen te bagatelliseren.

  En ja, waarom zouden ze zwemles moeten krijgen terwijl de een na de andere voorziening voor de eigen bevolking weg bezuinigt wordt terwijl ze wel de rekening krijgen voor die ‘gratis’ zwemlessen, vind je het dan gek dat mensen boos worden.

 29. 57

  @55: Precies.
  Het is wegbezuinigd. Scholen doen het vaak niet meer, etc.
  En dat is dus datgene waar die asielzoekers part noch deel aan hebben. Je snapt het wel.

 30. 58

  @57: Klopt en als diezelfde regenten die het weg bezuinigen dan het wel gratis gaan uitdelen op de kosten van de inwoners dan niet snappen dat zoiets ongelooflijk veel kwaad bloed zet dan heb je die rellen gewoon verdiend als bestuurder.

  En trouwens 500 asielzoekers 10 jaar lang op 12000 inwoners is trouwens best veel en lang als je weet dat Amsterdam met haar 830000 inwoners TIJDELIJK 500 asielzoekers opneemt.

  Eens kijken of er animo is voor een AZC voor 35000 asielzoekers in Amsterdam, want dat is de verhouding waar je over praat he.

 31. 61

  Ik merk dat het veroordelen van rechtse tokkies sommigen toch wat beter afgaat dan het veroordelen van verkrachters en aanranders……

  ;-)

  Slaap lekker.

 32. 62

  @59: De nazificering van Nederland gaat volgens jouw uitsluitingsdenken wel in een heel rap tempo. Heb je in ieder geval een hoop om je kwaad over te maken. Houdt je in ieder geval weer van de straat, of op de straat. Whatever.

 33. 65

  @62: Thierry baudet in levende lijve, te zien aan de bedroevende staat van het “sarcasme”. Misschien moeten we hem om zijn intellectuele mening vragen, dan kunnen we hem -zoals wij (de smerige policor communisten) dat in cambodja deden-, tenminste doodschieten. Intellectuelen zijn immers gevaarlijke misleiders van het volk, zeker als ze van de conservatistische persuasie zijn.

 34. 66

  @64: Waarom verdedig jij het dan? Welke linkse klootzak heeft er gezegd dat verkrachting, aanranding en beroving geen slechte dingen zijn. Ik heb alleen maar politici gezien die hun hachje probeerden te redden. Dat zoiets niet in hun stad zou mogen gebeuren. Voor dat soort politici raad ik seppuku aan.

  Wat ik rechtse nationalistische zelfpijpers vooral heb zien doen is moord en brand roepen en deportaties eisen. Tweederangs burgerschap eisen. Ik zie baviaantjes brullen dat er geen azc’s moeten komen omdat onze cultuur beter is dan de hunne. Ik zie mensen die roepen dat iedereen in nederland gelijk is, maar dat sommigen gelijker zijn dan anderen. Ik zie ze roepen dat alle vluchtelingen slecht zijn, zonder rechtszaak of andere toets. Ik zie impliciet en expliciet racisme. Grappen over huidskleur en god die toch ergens moest schijten. Dat soort shit *pun intended*.

 35. 68

  @66: Volgens mij verdedig ik het niet. Maar ik sta open voor een semantische discussie. Overigens ben ik verheugd dat jij de politiek niet bent ingegaan. De ramp zou niet te overzien zijn geweest.

 36. 69

  @67: welk sarcasme? Ik was doodernstig.

  @68: Je verdedigt het wel. Je valt mensen die iets negatiefs durven te zeggen over mensen die negatief zijn over vluchtelingen constant aan. Dat is zo ongeveer je werk. Jij verdient je brood bij gratie van dat schorriemorrie, van mensen die andere mensen weg willen zetten als beesten. Klapvee, die jou zo lekker rebels vind. Die baudet die trapt zo lekker tegen de heilige huisjes aan…

  Daarnaast vind ik het op zń minst verdacht dat je uitgerekend op de dag dat er hier op sargasso.nl weer wat over je geschreven wordt, je hier weer eens wat van je eigen dedain komt neerplempen. Heb je jezelf gegoogled? Ik zou daaruit kunnen concluderen dat je een narcist bent, maar dat is iets wat we allemaal al wisten.

  Overigens ben ik ook blij dat ik niet de politiek ingegaan ben, terroristen hebben nog een eerzamer beroep en bovendien meer invloed op de wetgeving.

 37. 70

  @61: Jij was toch weggerend? Je hebt nog wat uit te leggen namelijk.

  @60: Oh gosh, Teddy, wees maar niet bang hoor. Het haalt het niet bij jouw dedain.

  @58: Ook jij blijft steeds van twee walletjes eten qua argumentatie. 1. Nee het gaat om de regenten (in een soort of- of- situatie die jij zelf creëert). 2. Ook al gaat het om de regenten, toch zijn er teveel asielzoekers.
  Wat wil je nou.

 38. 71

  @58: Hier in Den Helder – een pvv dorp bij uitstek – zijn 1500 vluchtelingen opgenomen zonder een haan die er naar kraait. Kan best.

 39. 73

  @70

  De hypocrisie van sommigen hier is meer dan ik aan kan…..
  Blijf maar in je eigen wereld, daar hoor je bij de ‘good guys’.
  Ik bederf de pret alleen maar.

 40. 78

  @72: 4,5, maar wie telt er? Dat lineaire verband wat je stelt is raar. Per locatie is pakweg 500 wellicht meer kostenefficiënt in te richten (zoals hier in Den Helder 3 locaties zijn ingedeeld).

  Maar je wilt liever AZC’s openen voor 3 vluchtelingen, omdat een gemeente weinig inwoners heeft. Of op dure locaties, zeg een leegstaande V&D in de binnenstad van Amsterdam. Het mag wat kosten.

 41. 79

  @78: Het moet gewoon in verhouding staan, je kan niet ongestraft zomaar 500 wildvreemden in een relatief klein dorp plempen en dan verwachten dat je geen problemen daarmee krijgt.

  Je verandert met 1 beslissing een complete demografie van zo’n dorp, dat moet je gewoon niet doen, is niet slim en wekt aversie op.

  En als de kosten een issue zijn dan is 1 supergroot AZC ergens in de Flevopolder nog veel goedkoper dan her en der in den lande diverse AZC’s.

 42. 80

  En, #Thierry, wou je nog toelichten waarom een gedeeltelijke inwerkingtreding van het associatieverdrag met Oekraïne zo gemeen is, naar aanleiding van #26, of blijf je maar korte, schreeuwerige reacties geven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren