SG-café donderdag 29-10-2020

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van donderdag 29-10-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (27)

#1 Krekel

Labour schorst Corbyn vanwege deze paragraaf in zijn reactie op het rapport van een antisemitismeonderzoek naar Labour:

“One antisemite is one too many, but the scale of the problem was also dramatically overstated for political reasons by our opponents inside and outside the party, as well as by much of the media. That combination hurt Jewish people and must never be repeated.”

https://nos.nl/artikel/2354332-labour-schorst-oud-leider-corbyn-om-reactie-op-antisemitisme-onderzoek.html

#2 Le Redoutable

@1: “De commissie kwam tot de conclusie dat er onder leiding van Corbyn sprake was van intimidatie en discriminatie van Joodse partijleden. De manier waarop de grootste Britse oppositiepartij met deze klachten omging kan niet door de beugel.”

Hi is dus schuldig bevonden door de commissie en dan nog blijven ontkennen en bagatelliseren. Goed dat hij aan de kant is gezet, dat soort racisten hoort niet thuis in de grootste oppositie partij van het VK.

#3 basszje

@2: Maar in Nederland worden racisten door bovengetekende met applaus ontvangen alszijnde de verlossers. Als men maar de juisten onderdrukt.

Guardian artikel: https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/29/key-findings-of-the-ehrc-inquiry-into-labour-antisemitism .

Het gaat dus om twee duidelijke gevallen en een hoop dingen die niet proper uitgezocht werden.

Hele statement trouwens. Wat makkelijker dan de onnozele soundbites van de NOS:

“Antisemitism is absolutely abhorrent, wrong and responsible for some of humanity’s greatest crimes. As Leader of the Labour Party I was always determined to eliminate all forms of racism and root out the cancer of antisemitism. I have campaigned in support of Jewish people and communities my entire life and I will continue to do so.

“The EHRC’s report shows that when I became Labour leader in 2015, the Party’s processes for handling complaints were not fit for purpose. Reform was then stalled by an obstructive party bureaucracy. But from 2018, Jennie Formby and a new NEC that supported my leadership made substantial improvements, making it much easier and swifter to remove antisemites. My team acted to speed up, not hinder the process.

“Anyone claiming there is no antisemitism in the Labour Party is wrong. Of course there is, as there is throughout society, and sometimes it is voiced by people who think of themselves as on the left.

“Jewish members of our party and the wider community were right to expect us to deal with it, and I regret that it took longer to deliver that change than it should.

“One antisemite is one too many, but the scale of the problem was also dramatically overstated for political reasons by our opponents inside and outside the party, as well as by much of the media. That combination hurt Jewish people and must never be repeated.

“My sincere hope is that relations with Jewish communities can be rebuilt and those fears overcome. While I do not accept all of its findings, I trust its recommendations will be swiftly implemented to help move on from this period.”

#4 Cerridwen

@3: Als je het hele statement ziet, wordt ook duidelijk wat het probleem is. Wat hij in zijn eerste alinea zegt ” I was always determined to eliminate all forms of racism and root out the cancer of antisemitism.” wordt namelijk door het rapport ontkracht, er zijn duidelijke voorbeelden waarin Corbyn bepaald niet zijn uiterste best heeft gedaan om antisemitisme te bestrijden.

En vervolgens vindt hij het nodig om nog eens te benadrukken dat het volgens hem nogal overdreven wordt.

Hij ontkent dus nogmaals dat Labour een specifiek probleem met antisemitisme heeft (in tegenstelling tot een generiek probleem, het komt toch overal voor?), en hij ontkent dat hij daar zelf een rol in heeft gespeeld of verantwoordelijkheid had.

Opnieuw faalt hij dus als in het herkennen wat er op dit moment van hem als (ex-)leider van Labour gevraagd wordt. De alinea over het opblazen had niet gehoeven, hij had ook een generieke spijtbetuiging kunnen opnemen in de trant van ‘het spijt me dat mensen zich zo gekwetst hebben gevoeld’, met als doel dat de zaak snel zou overwaaien.

Hij laat Starmer geen andere keuze.

#5 Bismarck

@2: “Hi is dus schuldig bevonden door de commissie”
Dat klopt dus niet. Er staat nota bene een paar regels eerder:
“Er wordt een onderzoek ingesteld, staat in een verklaring van Labour.”. Ik weet dat in jouw kringen schuld vooraf vaststaat en er dan alleen nog door onderzoek de bewijzen bij gefabriceerd moeten worden, maar ik mag hopen dat ze bij Labour zover nog niet zijn afgezakt (hoewel je het met de Blairites natuurlijk nooit weet).

#6 joostdev

Covid opstekertje?

Misschien ligt een supersnelle gratis covid prescan binnen handbereik.

https://medicalxpress.com/news/2020-10-artificial-intelligence-asymptomatic-covid-infections.html

#7 Co Stuifbergen

@4: Iemand mag zich natuurlijk verweren tegen onjuiste, overdreven of partijdige beweringen.

Van een partijleider wordt zelfs verwacht dat hij erop wijst als antisemitisme bij zijn/haar partij niet erger is dan bij andere partijen.

Overigens heb ik geen idee hoeveel anti-semitisme bij Labour voorkomt of voorkwam, laat staan bij andere britse partijen

#8 Co Stuifbergen

@6: Interessant!
Het zal dan niet lang duren voordat iedereen bij een restaurant even een kuch-testje afleggen moet.

#9 Jos van Dijk

@5: Corbyn wordt geschorst als Labourlid

Jewish Voice for Labour, a network for Jewish Labour party members, has launched a petition to reinstate Jeremy Corbyn, saying it was “appalled” by his suspension. “This is an attack both on Jeremy and on the majority of party members. Do not leave, organise, fight back.”

Ik heb het vermoeden dat dit allemaal over meer gaat dan over antisemitisme of Corbyn.

#10 Cerridwen

@9: ja en nee.
ja, in de zin dat antisemitisme in Labour een symbool is geworden voor wat er mis was met Corbyn en zijn leiderschap van Labour, en daarmee groter dan het issue zelf.

nee als je er op doelt dat Starmer dit puur als excuus gebruikt om Corbyn uit de partij te wippen.

Starmer heeft natuurlijk helemaal geen zin in openlijk gevecht met de linkervleugel van Labour, maar het is duidelijk dat Starmer de keuze heeft gemaakt om maximaal afstand te nemen van vergoelijking van antisemitisme en het onderwerp onschadelijk te maken als stok om de partij mee te slaan. Als daarbij wat carriéres van linkse radicalen sneuvelen, dan is dat maar zo.

@7: “maar hullie doen het ook” is nooit een erg sterk argument geweest, en als leider kom je daar natuurlijk niet mee weg.

#11 Spam

@9

Ik heb het vermoeden dat dit allemaal over meer gaat dan over antisemitisme of Corbyn.

Dat is al van begin af aan zo. Met de schorsing van Livingstone was het niet anders. Uiteraard lopen er antisemieten en racisten rond binnen Labour. Waar niet? Maar naast terechte zorgen daarover die wel door alle kampen binnen de partij worden gedeeld zijn er ook veel opgeklopte zorgen die vooral als doel hebben het linker kamp van de partij politiek te verwonden. Daar tegenin gaan heeft altijd een averechts effect omdat de ontkenning/nuancering de opgeklopte zorgen juist versterkt.

Meegeven is ook onmogelijk. Alleen optreden tegen de terechte zorgen wordt als onvoldoende gezien en versterkt de beschuldiging. Ook optreden tegen de onterechte zorgen schaadt je eigen politieke kamp. Ik geloof best dat Corbyn meer had kunnen en moeten doen en daar om interne politieke redenen van afzag. Maar een antisemiet is hij zelf zeker niet. Je kan hem bestuurlijke incompetentie verwijten (en niet alleen om dit onderwerp), maar schorsen vanwege antisemitisme slaat echt nergens op, behalve dan dat het natuurlijk een puur politieke zet is. Ze willen van Corbyn en zijn linkse achterban af.

De enige echte winnaar hier is Boris. Net nu die op het dieptepunt van zijn populariteit aankomt, weet Labour de aandacht weer netjes af te leiden naar de eigen stront. Het werkt gewoon niet, tweepartijenstelsels. Ik prijs me gelukkig met ons versplinterde Nederlandse politieke stelsel.

#12 Spam

@10 Starmer heeft geen zin in het gevecht, maar hij wil wel de Corbyn/Momentum-vleugel een kopje kleiner maken. Waarschijnlijk hoopt hij dat het overwaait en de incompetentie van Boris snel weer de news cycle overneemt. Met aanstaande COVID en BREXIT debacles heeft hij mogelijk juist getimed, maar ik denk dat hij zich vergist en zich verkijkt op de kracht van Momentum.

#13 Cerridwen

@11: Livingstone was wel duidelijk over het randje hoor, en ook Corbyn gaat niet bepaald vrijuit als hij zijn steun uitspreekt voor het behoud van een muurschildering vol met antisemitische thema’s.

Vanuit rechts wordt elk dingetje uiteraard gretig opgeklopt, tot het punt waar legitieme kritiek op Israel weggezet wordt als antisemitisme. Tegelijk is er wel degelijk een patroon waarbij onder een deel van links antisemitisme domweg niet serieus wordt genomen, en vanuit steun voor de Palestijnse zaak joden wel heel gemakkelijk worden ontmenselijkt. In dat milieu vinden antisemitische ideeën makkelijk een weg. In theorie hebben ze dan niets tegen joden en vinden ze antisemitisme heel erg, ze hebben het goede voor met alle mensen, maar in de praktijk wordt antisemitisme niet herkend. En dus gaan mensen als Corbyn bij herhaling de mist in. Als backbencher in je eigen bubbeltje kom je daar wel mee weg, maar als leider van een politieke partij kan je het niet hebben dat je antenne op zo’n gevoelig onderwerp zo slecht staat afgesteld, en dat breekt hem keer op keer op. Nu weer.

#14 Jos van Dijk

@10: Dat meer heeft volgens mij alles te maken met het standpunt van Corbyn c.s. inzake Israël. Ook binnen de Joodse gemeenschap is daar geen eensgezindheid over. Starmer kiest nu voor de rechtse vleugel.

#15 Spam

@13: vage verdachtmakingen. Van zowel Livingstone als van Corbyn kan je niet een concreet voorbeeld geven van een persoonlijke uitlating die over de schreef gaat. Het zijn altijd vage discussies over al dan niet voldoende afstand nemen van of optreden tegen vermeend antisemitisme van anderen. Daarin kan je van mening verschillen, maar Livingstone en Corbyn zijn beiden absoluut niet antisemitisch. Als zij het zijn, dan Dries van Agt ook.

#16 Joop

@14.

Juist.

#17 Stoic

2 video’s
Antisemitism: An Analys| Philosophy Tube
Anti-semitism: What it is Why it matters| Julia Neuberger

#18 Cerridwen

@15: Ik vind die muurschildering niet vaag, jij wel? Corbyn spreekt in een facebookpost heel duidelijk zijn steun uit voor behoud van de schildering, daar is niets vaags aan.
Corbyn heeft ook een lovende woorden in een voorwoord van een heruitgave van een notoir antisemitisch auteur. Weliswaar gaan die lovende woorden niet over diens antisemitisme, maar hij refereert er verder ook niet aan.
Zo zijn er meer voorbeelden waaruit inmiddels duidelijk is dat Corbyn een blinde vlek heeft als het om antisemitisme gaat.

Livingstone verkondigt al jaren de antisemitische theorie dat zionisten akkoorden hebben gesloten met de nazi’s. Ook duidelijk over de schreef.

@14: Het idee dat het eigenlijk om het standpunt van Israel gaat is precies de reden dat Corbyn zo vaak de mist in gaat als het om antisemitisme gaat.

Starmer heeft door dat het nu juist wel om antisemitisme gaat, en dat je dat moet scheiden van je Israel standpunt.

Wat die joodse Labourleden aan antisemitische drek over zich heen hebben gekregen van linkse labourleden/Corbyn sympathisanten is echt schokkend, maar in het kader van onenigheid over beleid jegens Israel is dat blijkbaar geoorloofd.

Een inzichtelijk artikel over hoe dat nu zit met het linkse antisemitisme rond Corbyn:

https://www.volkskrant.nl/mensen/met-labour-leider-corbyn-neemt-jodenhaat-schrikbarende-vormen-aan-ziet-historicus-david-rich-hoe-is-het-mogelijk~bbd6dbe2/

#19 P.J. Cokema

@18: Blijf nou toch eens bij de feiten! Over die muurschildering:

in 2012 werd die verwijderd. En inderdaad: toen, voor hij voorzitter van Labour werd, drukte Corbyn op Facebook zijn steun uit voor kunstenaar Kalen Ockerman. Context: Corbyn stelde dat een soortgelijke anti-kapitalistische muurschildering van de linkse Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera op gelijkaardige manier was verwijderd van een muur in het Rockefeller Centre in New York in 1934.

M.a.w. Corbyn verdedigde de vrijheid van meningsuiting.

De kunstenaar verklaarde destijds dat de groep personen in zijn muurschildering bestaat uit historische figuren die nauw verbonden zijn met de bankwereld. Zijn muurschildering ging over “klasse en privilege” en de voorgestelde figuren waren zowel “Joodse als witte Angelsaksen”.

De heisa hierover begon eind 2015 (!), n.a.v. een stukje in de Jewish Chronicle3, die zijn Facebook-post vermeldde.

Niemand bleek in de kwestie geïnteresseerd te zijn. Hun ‘scoop’ werd niet opgevolgd door de rest van de media. Wat nu zogezegd een groot schandaal is, een dat vragen oproept over de geschiktheid van Corbyn om leider van Labour te zijn, was een non-issue twee jaar geleden, toen het voor het eerst bekend werd.

De journalist Jonathan Cook heeft dat al eens voor ons uitgezocht en een en ander is ook in zijn blog te lezen en was in 2018 in Nederlandse vertaling gedeeltelijk hier te lezen.

Zijn stelling: Corbyn is (was, moeten we inmiddels vaststellen) gewoon veel te links voor de Blair-adepten in zijn partij. En voor veel media en rechtse politici die dankbaar elke kritiek op hem uitvergroten, zelf over de ruggen van Joodse mensen.

#20 P.J. Cokema

@19: Toevoeging: Je kan Corbyn in deze kwestie wel verwijten niet bij zijn standpunt te blijven. Na een aanval (in 2018) van Labour Luciana Berger maakte Corbyn publiekelijk zijn excuses voor zijn Facebookpost uit 2012: “I sincerely regret that I did not look more closely at the image I was commenting on, the contents of which are deeply disturbing and anti-Semitic”.

Hij trok zich dus niets aan van de verklaring van de kunstenaar en zwichtte voor de druk binnen zijn partij.

#21 Micowoco

Hoe het ook zij, het belangrijkste is dat we niet kijken naar racisme en antisemitisme bij de Conservatieve Partij. Dan is het net alsof het niet bestaat.
Doorlopen mensen, niets te zien daar.
https://anotherangryvoice.blogspot.com/2018/03/what-mainstream-media-dont-want-you-to.html

#22 Cerridwen

@19: Die muurschildering zit boordevol antisemitische symbolen. De mate waarin dat allemaal goed gepraat wordt is toch wel merkwaardig. Corbyn heeft in eerste instantie de schildering wellicht niet goed bekeken, maar herkent in tweede instantie het antisemitische karakter van de schildering, en jij gaat daar aan voorbij. Waarom?

Waarom de schildering wel degelijk antisemitisch is, door iemand die verder ook vindt dat Corbyn in deze niet veel te verwijten valt:
https://medium.com/@pitt_bob/antisemitism-the-brick-lane-mural-and-the-stitch-up-of-jeremy-corbyn-6656b77cc941

Waar het uiteindelijk om gaat, is dit (laatste alinea):

Yet the fact remains, for the reasons outlined in possibly inordinate detail above, that the Brick Lane mural was essentially antisemitic. If the Left is going have any credibility in countering the many false accusations of antisemitism that our political enemies are currently throwing around, we have to show that we’re capable of recognising and calling out antisemitism where it really exists.

Starmer begrijpt dat, Corbyn niet.

#23 Spam

Vergelijk het eens met Mark Ruttes standpunten en gedrag in de zwartepietendiscussie. Zou je Mark Rutte naar aanleiding daarvan een racist noemen en de VVD steunen wanneer ze hem vanwege die reden uit de partij werken?

#24 beugwant

@23: Antisemitisme wordt echter als veel erger zijnde geframed dan ‘gewoon’ racisme. Zelfs met pedofilie kom je als politicus makkelijker weg.

#25 Cerridwen

@23: Jij vindt antisemitisme van vergelijkbare orde van grootte als een pro-zwarte piet standpunt in het verleden?

Het gaat in dit geval niet zozeer om antisemitisme van Corbyn zelf, maar hoe hij daar als (ex-)partijleider mee omging.

#26 Bismarck

@24: Dat is ook een belangrijk onderliggend probleem: Corbyn discrimineert niet (genoeg) tussen racisme; Hij stelt antisemitisme onvoldoende boven andere vormen van racisme en dat is in Engeland, met een heel sterke joodse aanwezigheid (en daarmee nauw verweven Israël-lobby) in de politiek (ook in met name de rechtervleugel van Labour), een doodzonde op zich.

#27 P.J. Cokema

@22: Ik heb dat stukje van Bob Pitt even opgezocht en gelezen (volgend x graag en werkende link?).

Het stuk komt hier op neer (vrijwel het grootste gedeelte van het stuk gaat er over): de kunstenaar zou tot de complotgekkies gerekend kunnen worden die overal een Joodse samenzwering achter zien. Een aantal afbeeldingen op de muurschildering zouden daar op wijzen en dus doet het er niet toe wat de kunstenaar zelf beweerd, Bob Pitt vindt hiermee voldoende aangetoond dat het wél een antisemitische prent is.

Via deze omweg meent de auteur bewezen te hebben dat Corbyn niet is vrij te pleiten van antisemitisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*