Presentatie islamkritisch boek afgelast

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Reacties (11)

#1 Mark

Onbegrijpelijk… dit zal toch echt niet het eerste kritische boek zijn, en niet de eerste publieke gelegenheid waar moslimcritici aanwezig zijn. Bovendien is er een kamerlid, dus wat beveiliging moet eenvoudig te regelen zijn.

#2 Joost

Een moslimkamerlid, toch?

#3 Tjerk

Beveiliging waartegen, Mark? Tegen de hersenschimmen van een zaaltjesverhuurder? Daar geeft de overheid onze belastingcenten niet aan uit. Terecht niet.

#4 pedro

Volgens mij is er sprake van een foutje in de titel van dit artikeltje. het te presenteren boek is kritisch naar ‘de islamofobie’, niet over de islam. De beveiliging zal nodig zijn, omdat er bedreigingen binnen zijn gekomen. Die bedreigingen zullen deze keer dus niet uit allochtone / islamitische / geef-het-beestje-maar-een-naam hoek komen.

En misschien is het wat dat betreft nog precies als vroeger. Bij rechtse demo´s en vergaderingen is de politie aanwezig om de deelnemers te beschermen. Bij linkse demo´s of vergaderingen komt de politie om ordeverstoorders op te pakken.

#5 Tjerk

@Pedro; Frans Groenendijk bekritiseert niet de angst voor de islam, maar de term ‘islamofobie’. Die term duidt de angst immers als iets irrationeels. Volgens Groenendijk is de angst voor de islam echter volkomen gerechtvaardigd.

Dat is één. Verder is er geen enkele indicatie dat er werkelijk bedreigingen binnengekomen zijn. De zaaltjesverhuurder zag gewoon dat het om een islamkrities boekkie ging en haalde zich toen van alles in het hoofd over moslims die de boel op komen blazen.

Groenendijk zelf schrijft erover:

“Wel wrang overigens, dat alleen al de titel van het boek “Islamofobie? Een nuchter antwoord” bij de zaalverhuurder zodanige angstvisioenen opriep, dat het evenement moest worden afgelast.”

http://www.depers.nl/angst

En aan de verhuurder zelf schreef Groenendijk:

“Uiteraard is het uw recht om aan u onwelgevallige meningen geen ruimte te bieden. Het is echter nogal flauw wanneer u zich daarbij verschuilt achter een volkomen fictieve dreiging die uit zou gaan van mensen van mohammedaanse of extreemlinkse achtergrond.”

http://tinyurl.com/yzlre5f

#6 pedro

@5: je bedoelt, dat dit een genuanceerd boek is, dat alles mbt de islam eens nuchter op een rijtje probeert te zetten?

Volgens Groenendijk is de angst voor de islam echter volkomen gerechtvaardigd

Dat blijkt niet de door jou gegeven links. In je links en de uitspraken van Groenendijk blijkt vooral dat zijn mening is, dat de angst voor de islam en voor racisme groter is dan de dreiging, die van het radicale islamisme uit gaat. Zoals hij zelf zegt: “Bent u bereid om samen met mij niet alleen te strijden tegen racisme en mohammedaans extremisme, maar ook tegen het gevaar dat groter is dan die beiden samen: het gevaar dat schuilt in deze ziekelijke angst”. Daar lees ik toch, dat die angst niet volkomen gerechtvaardigd is.

Daartegen spreekt dan weer, dat hij eerder stelde, dat de angst voor de islam niet irrationeel was, zodat niet van islamofobie gesproken kan worden. Die 2 uitspraken lijken dan ook niet met elkaar te rijmen en zo nuchter is zijn kijk dus iig niet.

Zijn reactie naar de zaaleigenaar getuigt ook al niet van nuchterheid, want de dreiging kan net zo goed uit een andere hoek (dan links of radicaal islamitisch) komen. Tofik Dibi wordt dagelijks bedreigd en die bedreigingen komen lang niet allemaal van radicale islamieten. Radicale islamieten en radicale nationalistische autochtonen hebben echter wel een gezamenlijk doel: het opvoeren van de spanningen, die Groenendijk zegt te willen bestrijden.

In grote lijnen ben ik het verder echter wel met Groenendijk eens, lijkt me. Met de uitspraak “Een kloof tussen democratisch gezinde mensen met een mohammedaanse en/of Marokkaanse achtergrond en andere vrijheidslievende mensen, moet echter zeer beslist voorkomen worden” ben ik het volkomen eens. En ik hoop, dat dat ook werkelijk zijn doel is en dat hij zijn pijlen dus richt op zowel de radicale islamieten als op de radicale nationalisten, die beiden een wig tussen islamieten en autochtonen proberen te drijven. Ik zeg hoop, omdat ik in het stukje bij De Pers zie, dat hij zich heel neutraal presenteert, maar in dat stukje vervolgens zijn kritiek eenzijdig een kant op richt. Maar misschien kan zijn boek die angst bij mij weg nemen, doordat hij zich daar niet alleen genuanceerd presenteert, maar ook echt is. Het feit, dat Dibi en Holman bij de presentatie willen zijn, versterkt mijn hoop.

Het World Forum, Tofik Dibi, Theodoor Holman…. Dat zijn nu niet direct namen, die ik met islamkritisch, in de betekenis, die een zelfbenoemde groep islamcritici daar aan heeft gegeven, associeer.

Maar misschien heb je meer bronnen, die wat meer kunnen vertellen. Mijn mening was voornamelijk gebaseerd op de link in het artikeltje hierboven, waar in staat: “Het boek van Groenendijk gaat o.a. over ?islamofobie?. Groenendijk behandelt de islam of ?mohammedanisme? aan de hand van o.a. gettovorming, genitale verminking, slavernij en de (on)mogelijkheid de islam te hervormen en de rol van de Organization of the Islamic Conference. Ook bespreekt hij het ?lage intellectuele en morele niveau van de islamgeleerden?”. Op mij komt dat over als kritisch naar de islam en naar de islamofoben.

Een gevaarlijke positie, zoals mijn vrienden in o.a. Algerije en Israël kunnen getuigen, die door zowel leger en politie, als door de fanatieke islamieten, resp. joden bedreigd worden, omdat ze geen positie kiezen en beide partijen verwijten even fout te zijn.

#7 Tjerk

Pedro: ik ken Frans Groenendijk inderdaad al langer dan vandaag.

“I would like to make July 11 a day for worldwide vigilance towards the threat of islamofascism.” – Frans Groenendijk.

http://tinyurl.com/yhcq6v8

Dat was Groenendijk in 2006. Hij denkt er nu echt niet anders over.

#8 wout

@4

En terecht, rechtse lummels zwaaien alleen met vlaggetjes, hun agressie zijn ze al kwijtgeraakt bij voetbalvandalisme.

Links krakerstuig gaat niet naar voetbal, en moet zijn puisterige agressie kwijt tijdens akties voor “het goede doel”.

#9 pedro

@7: ah, dat verklaart meteen veel. Hij is helemaal niet neutraal dus, want hij wil maar een van de 2 groepen, die proberen tweedracht in onze samenleving te zaaien, aanpakken, waar ik al bang voor was gezien zijn uitspraken in het artikel bij De Pers. Volkomen terecht, dat het World Forum hem niet wil hebben, dus. Een islamofoob, die bezwaar maakt tegen het gebruik van het woord islamofoob.

@wout: :-))) ik zag je al zo weinig de laatste tijd, dat ik bijna dacht, dat de prijs je naar het hoofd gestegen was…

#10 Tjerk

@Pedro; nee, Groenendijk is niet neutraal over de islam (wie is dat wel?), maar dat hij er een uitgesproken negatieve visie over op nahoudt, wil natuurlijk niet zeggen dat hem een zaaltje geweigerd zou moeten worden om een boek te presenteren.

Wie dat wel vindt, heeft niets begrepen van vrijheid van meningsuiting.

#11 pedro

@10: als zaaleigenaar mag je zelf uitmaken wie je wel en wie je niet in je zaal wil hebben. Er is geen enkele verplichting om iemand een podium te bieden. Dat is de vrijheid (van meningsuiting) van de zaaleigenaar. Wie dat niet snapt, snapt niets van de vrijheid van meningsuiting.

Groenendijk is niet neutraal over de islam (wie is dat wel?

Er zijn heel veel mensen neutraal over de islam, maar dat is iets, dat een aantal islamcritici niet wil zien. Hun redenatie is, dat wie geen groot gevaar in de islam ziet, maar wijst op het feit, dat de gevaarlijke idioten maar een heel kleine minderheid onder islamieten uitmaken, is tegen hen en een islamknuffelaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*