Premier Aruba in hongerstaking

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Al een paar dagen inmiddels. Nederland wil ingrijpen met betrekking tot de begroting van Aruba zonder, zo lijkt het, dat daar een wettige basis voor bestaat.

Premier Mike Eman:

We hebben Nederland nooit om geld gevraagd.” […] “Onze autonomie wordt verkracht.”

Open artikel

Reacties (2)

#1 Noortje

Ik ben even gaan spitten:

Een Arubaanse landsverordening (=wet) wordt pas wet wanneer getekend door de gouverneur (Fredis Refunjol), minister (minister van Financiën Juan David Yrausquin, die inmiddels zijn ontslag heeft ingediend uit protest) en afgekondigd in het Afkondigingsblad van Aruba. http://www.overheid.aw/index.asp?nmoduleid=19&spagetype=21&nPageID=1732

Aruba valt niet onder financieel toezicht van Nederland, i.t.t. bijvoorbeeld Saba of Curacao http://www.cft.an/

Toch vindt Nederland dat ze na jaren van te veel geld uitgeven, Aruba tot de orde mag roepen. Nederland beroept zich hierbij op http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/geldigheidsdatum_15-07-2014#3

De gouverneur van Aruba heeft besloten (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_van_Aruba), in overleg met Plasterk en op advies van Nederland en feedback van het IMF, dat de begroting die is opgesteld verder onderzocht moet worden: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/11/gouverneur-aruba-zal-begroting-2014-aruba-laten-onderzoeken.html

Het daadwerkelijk niet tekenen van het landsbesluit (wet, begroting) door de gouverneur steunt op http://www.bc.nl/wettenbank/BWBR0003900-Reglement-voor-de-gouverneur-van-aruba.html

Artikel 15
1.De Gouverneur vertegenwoordigt de regering van het Koninkrijk en waakt daarbij over het algemeen belang van het Koninkrijk overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en met inachtneming van de bij of krachtens koninklijk besluit te geven aanwijzingen. Hij is verantwoordelijk aan de regering van het Koninkrijk.
2. Indien de Gouverneur dan wel de Gouverneur van de Nederlandse Antillen het gewenst acht, plegen zij onderling overleg omtrent aangelegenheden waarbij het belang van het Koninkrijk is betrokken.

Artikel 21
De Gouverneur stelt een landsverordening en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk. Wanneer bij koninklijk besluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, wordt beslist dat zodanige strijd niet aanwezig is, stelt de Gouverneur de landsverordening of het landsbesluit alsnog vast. Het koninklijk besluit, waarbij wordt beslist dat zodanige strijd wel aanwezig is, wordt in het officiele publicatieblad bekend gemaakt.

Het interessante is dat de gouverneur een vergelijkbare status heeft als de Koning hier. Hij is onschendbaar en vormt geen onderdeel van het kabinet. Hij heeft een vijfkoppige Raad van Advies.

De begroting zou niet realistisch zijn en Nederland vindt dat de kosten niet ingrijpend genoeg zijn verlaagd, althans niet op de juiste posten. Ook zou de regeringsgezinde meerderheid in de Staten niet akkoord gaan met het uitvoeren van een tweede toetsing van de begroting door de Raad van Advies. Dat is bij de gouverneur in het verkeerde keelgat geschoten. Het Kabinet van de Gouverneur kon geen bevestiging geven aangezien de minister van Financiën ministerieel verantwoordelijk is. http://caribischnetwerk.ntr.nl

Hij mag volgens de bovenstaande artikelen alleen iets niet tekenen bij ‘in strijd met’ belangen etc.

Een heftig en wat twijfelachtig middel, zoals ook Van Bogaert (wetenschappelijk hoofdmedewerker Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Aruba) aangeeft: http://caribischnetwerk.ntr.nl/2014/07/02/rol-gouverneur-bij-niet-ondertekenen-begroting-in-grijs-gebied/

De gouverneur kan weigeren zijn handtekening onder een verordening te zetten, maar dan moet de reden wel zuiver zijn. De Koninkrijksregering is namelijk alleen bevoegd in te grijpen, al dan niet via de gouverneur, wanneer de Koninkrijk aangelegenheden in het geding zijn, zoals opgesomd in artikelen 3 en 43 lid 2 van het Statuut. Het tweede lid van artikel 43 gaat over onder andere de waarborging door het Koninkrijk van deugdelijkheid van bestuur in de Caribische Landen. Het feit blijft dat Aruba zelfbestuur heeft en een begroting is een interne aangelegenheid volgens het eerste lid van artikel 43. “Dat betekent dat als de Rijksregering zelf beleid zou willen bepalen voor Aruba op bijvoorbeeld het gebied van financiën en door gebruikmaking van haar gezag over de gouverneur, de Arubaanse overheid zou willen dwingen tot het opvolgen van concrete instructies, zij onrechtmatig handelt”

Henny Eman is al jaren premier (met tussenposen) dus die kent de klappen van de zweep wel inmiddels. http://nl.wikipedia.org/wiki/Arubaans_kabinet. Hij weet dat indien besloten wordt (na onderzoek, cft is gevraagd dat te doen) dat de begroting daadwerkelijk in strijd met belangen etc is (op basis van http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/geldigheidsdatum_15-07-2014#3), de gouverneur niet mag tekenen. Dus pakt hij het (in dit geval) populistische middel van hongerstaking. Wettelijk gezien moet de gouverneur ‘aanwijzingen’ uit Nederland opvolgen, maar de vraag is dus of de aanwijzing helemaal terecht is. http://caribischnetwerk.ntr.nl/2014/07/11/aruba-krijgt-aanwijzing-rijksministerraad/

Aruba heeft alle correspondentie online geplaatst: http://www.bearingpointcaribbean.com/arubaanse-oud-minister-yrauaquin-publiceert-briefwisseling-met-nederlandse-minister-plasterk-begroting-2014/

Aruba dacht zelfstandig te zijn, maar via de 3% norm valt ze opeens onder de waan van Europees financieel beleid: http://www.antilliaansdagblad.com/index.php/curacao/opinie/9174-plasterk-plaatst-bom-onder-statuut

#2 Noortje

Overigens, we hebben het over de begroting van 2014 (niet 2015), op 15 juli 2014 ;)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*