1. 3

  Nou tegen abortus heeft de Partij voor de dieren niets hoor.
  Kwestie van perspectief Peter.
  Ik net als 95 % van de Nederlanders eet dier.
  Leuk dat de bermen minder worden gemaaid, geen gemeente die daar in crisis tijden bezwaar tegen maakt.
  Dit wetsvoorstel had net zo goed van groen Links kunnen komen of een initiatief van de natuurbescherming.

 2. 7

  Zoals mijn Turkse collegaatje ooit zei: “De enige reden dat die partij bestaat is dat jullie geen echte problemen hebben in dit land.”

 3. 9

  Vreemd, de PvdD is juist de enige partij die ingaat op de fundamentele problemen die o.a. dit land heeft. De rest komt niet verder dan geld en groei.

 4. 11

  ‘Motie 19’ van Mevr. Ouwehand (Partij voor de Dieren) is op 17 februari 2011 door de
  Tweede Kamer aangenomen. De motie luidt:
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat wetenschappers een verband zien tussen bestrijdingsmiddelen die behoren tot de
  klasse neonicotinoïden en de voortgaande bijensterfte;
  constaterende dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen onvoldoende rekening is gehouden met de
  (cumulatieve) effecten van deze middelen op de gezondheid van de bijenpopulatie;
  overwegende dat de regering aangeeft dat er meer onderzoek nodig is om dit verband inderdaad vast te stellen;
  verzoekt de regering, de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen,
  en gaat over tot de orde van de dag.

 5. 12

  Jij je zin, voor mijn part was Thieme nog 2 maanden eerder. Waar het mij om gaat is niet wie het eerste was maar om de valse insinuaties dat GroenLinks zich niet met dit onderwerp zou bezighouden.

 6. 13

  Ik ben er niet over begonnen.
  Hoe meer partijen het ‘groene’ omhelzen, hoe beter, toch?
  Heb jaren GL gestemd, maar de ‘verrechtsing’ staat mij tegen.
  Bovendien nemen met het verstrijken van de tijd de grensoverschrijdende issues van de PvdD, zoals de zorg voor de aarde, aan betekenis toe. Het kan wellicht ook allemaal bij GL maar ik mis de toewijding en het gevoel voor urgentie.

 7. 15

  GL heeft twee gezichten. Het is nu vooral een oorlogs-, invasie- en bezettingspartij. Zitten we altijd goed denken ze. De kiezer denkt er anders over. Peiling juli: 4 (-6)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren