Plan PvdD voor bijen unaniem aangenomen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (15)

#1 Loupe

Da’s nog eens goed nieuws!

#2 Peter

De enige partij die het leven dient.
En dan nog vragen op wie je moet stemmen?

#3 Boer

Nou tegen abortus heeft de Partij voor de dieren niets hoor.
Kwestie van perspectief Peter.
Ik net als 95 % van de Nederlanders eet dier.
Leuk dat de bermen minder worden gemaaid, geen gemeente die daar in crisis tijden bezwaar tegen maakt.
Dit wetsvoorstel had net zo goed van groen Links kunnen komen of een initiatief van de natuurbescherming.

#3.1 Peter - Reactie op #3

Ik kon de uitgelezen kans mijn partij te promoten niet laten schieten …
;-)

#3.2 frank - Reactie op #3

Groen links? Wanneer is het voor hte laatst geweest dat die hippe neoliberale partij van zich heeft laten horen als het om milieu gaat?

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #3
  • Vorige reactie op #3
#3.3 Bismarck - Reactie op #3

Dit wetsvoorstel had net zo goed van groen Links kunnen komen of een initiatief van de natuurbescherming.

Waarom kwam het daar dan niet vandaan?

#3.4 FR - Reactie op #3.3

Zoals mijn Turkse collegaatje ooit zei: “De enige reden dat die partij bestaat is dat jullie geen echte problemen hebben in dit land.”

#3.5 Loupe - Reactie op #3.4

Kunnen ze in Turkije ’t wel af zonder bijen?

#3.6 Kok - Reactie op #3.4

Vreemd, de PvdD is juist de enige partij die ingaat op de fundamentele problemen die o.a. dit land heeft. De rest komt niet verder dan geld en groei.

#3.7 ReinoutS - Reactie op #3.3

Waarom kwam het daar dan niet vandaan?

Mag ik erop wijzen dat GroenLinks-kamerlid Rik Grashoff dit onderwerp al in april 2011 aan de orde stelde?

#3.8 Peter - Reactie op #3.7

‘Motie 19’ van Mevr. Ouwehand (Partij voor de Dieren) is op 17 februari 2011 door de
Tweede Kamer aangenomen. De motie luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat wetenschappers een verband zien tussen bestrijdingsmiddelen die behoren tot de
klasse neonicotinoïden en de voortgaande bijensterfte;
constaterende dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen onvoldoende rekening is gehouden met de
(cumulatieve) effecten van deze middelen op de gezondheid van de bijenpopulatie;
overwegende dat de regering aangeeft dat er meer onderzoek nodig is om dit verband inderdaad vast te stellen;
verzoekt de regering, de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.

#3.9 ReinoutS - Reactie op #3.8

Jij je zin, voor mijn part was Thieme nog 2 maanden eerder. Waar het mij om gaat is niet wie het eerste was maar om de valse insinuaties dat GroenLinks zich niet met dit onderwerp zou bezighouden.

#4 Peter

Ik ben er niet over begonnen.
Hoe meer partijen het ‘groene’ omhelzen, hoe beter, toch?
Heb jaren GL gestemd, maar de ‘verrechtsing’ staat mij tegen.
Bovendien nemen met het verstrijken van de tijd de grensoverschrijdende issues van de PvdD, zoals de zorg voor de aarde, aan betekenis toe. Het kan wellicht ook allemaal bij GL maar ik mis de toewijding en het gevoel voor urgentie.

#4.1 Jabir - Reactie op #4

Niet dat ik op een van beide partijen stem, maar fair is fair. GroenLinks doet en deed dus veel meer voor de bijtjes.

#5 Peter

GL heeft twee gezichten. Het is nu vooral een oorlogs-, invasie- en bezettingspartij. Zitten we altijd goed denken ze. De kiezer denkt er anders over. Peiling juli: 4 (-6)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*