Pedofielenvereniging ‘Martijn’ verboden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (44)

#1 mb

so hee. Dat is een grote stap.

Hierna de NVU, dan de Hells Angels om te eindigen bij GroenLinks

#1.1 Bismarck - Reactie op #1

Het geeft wel te denken dat Martijn eerder verboden wordt dan de Hells Angels.

#2 Jos van Dijk

Dit is een aantasting van de grondrechten op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. De vereniging heeft geen strafbare feiten begaan. Het gaat hier uitsluitend om de ideeën die men uitdraagt. Het verbod is ingegeven door een hype waar politici aan hebben toegegeven (Opstelten bv. die al in november de hoop uitsprak dat de vereniging verboden zou worden). Ik schaam me voor dit ondoordachte populisme. Wie zal de volgende zijn?
http://freeflowofinformation.blogspot.nl/2012/06/chilling.html

#2.1 Jabir - Reactie op #2

Begrijp ik nou goed dat de vereniging geen geld had om een advocaat te betalen en dan ook geen enkele verdediging had? Dat vind ik niet eerlijk.

#3 Kalief

Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt over seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden.

Is die lijst met ‘algemeen aanvaarde normen en waarden’ ergens te downloaden? Ik wil graag weten of ik nog met witte tennissokken de straat op mag.

#3.1 M - Reactie op #3

Mogelijk te vinden op ’the hidden Wiki’..

Hoezeer ik ook walg van pedofilie, dit verbod gaat mij te ver. Dus, ja, wat Jos al aangaf @ reactie 2.

#3.2 Taco Zip - Reactie op #3

Wanneer je een vereniging opricht die het dragen van witte tennissokken in het openbaar propageert dan loop je vanaf nu risico’s.

#4 Bismarck

“De rechter vond het belang van de openbare orde zwaarder wegen dan het belang van de vrijheid van meningsuiting.” zo lezen we op NOS. Het is dus gewoon een kwestie van genoeg stampij maken en dreigen met geweld om de VvM te muilkorven.

#5 kevin

Nu ben ik vooral benieuwd: is er aangetoond dat Martijn aanzet tot het plegen van misdrijven? Ik heb altijd de indruk gehad dat het juist meer een soort van steungroep was en dat sommige leden – niet gesteund door de vereniging – toch over de schreef zijn gegaan. Dat ze pleiten voor het veranderen van de wet, in dit geval ten aanzien van leeftijdsgrenzen en dergelijke, maakt ze geenszins strafbaar: dat doet eender welke politieke partij ook.

Mijn steun heeft Martijn altijd gehad, omdat vrijheid van vereniging en van meningsuiting mij altijd meer waard zijn geweest dan een of ander vaag ‘Volksempfinden’ van de onderbuik van Nederland. Het enige wat mijn gedachte over Martijn zou veranderen, is als ze daadwerkelijk aanzetten tot het overtreden van de wet. Is dat wat er bedoeld wordt met het ‘belang van de openbare orde’? Is de wet de heersende moraal waarnaar wordt gerefereerd? Is Martijn medeplichtig aan misdrijven? Zo nee, wat is dán het probleem? Trouwens, sinds wanneer is de heersende moraal – whatever that may be – leidend in plaats van de wet?

#6 about:

Wat heeft Mao hier mee te maken, met zijn: De macht komt uit de loop van een geweer? Of Godwin: “Fascism may be defined as a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victimhood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraint goals of internal cleansing and external expansion.” (Paxton, The Anatomy of Fascism, pag 218)?

#7 Taco Zip

De roep van mensen die denken dat met een verbod alles opgelost is was blijkbaar te sterk. Ik ben benieuwd naar het vonnis want alleen de opmerking dat de door de vereniging uitgedragen opvattingen “in strijd (zijn) met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden” is nogal een magere grondslag voor een verbod.
Een overwinning voor de kinderen die bescherming nodig hebben kan ik er helaas niet in zien.

#8.1 kevin - Reactie op #8

Zeer teleurstellend vonnis. Ik heb het van voor tot achter doorgelezen, maar geen antwoord gevonden op mijn vraag in #007: waarin heeft Martijn de wet overtreden? Al het bewijs in 2.11 is helemaal niet strafbaar! Zelfs “webpagina’s van de website aangeboden materiaal dat geen andere bedoeling kan hebben dan om seksueel te prikkelen” zijn niet strafbaar, mits dat niet inhoudt dat er seksuele handelingen te zien zijn, verricht door personen die nog geen 18 lijken (of ze nu daadwerkelijk meerderjarig zijn of niet, ook al zo’n achterlijkheid).

De rechtbank gaat breeduit in tegen de mening van Martijn, dat kinderen een kendbare wil hebben omtrent seksualiteit, dat seksueel contact tussen kinderen en volwassenen ‘natuurlijk’ en wenselijk is, enzovoorts. Allemaal lang niet genoeg voor een verbód!

Waar uiteindelijk de vereniging op wordt verboden is het volgende:
“(…) er blijk van geeft dat de Vereniging Martijn voor haar leden nastreeft om seksueel contact te kunnen hebben met kinderen en de Vereniging Martijn daartoe dat seksuele contact verheerlijkt en voorstelt als iets wat normaal en acceptabel is of zou moeten zijn. Het is dat streven dat een ernstige inbreuk vormt op de geldende fundamentele waarden binnen onze samenleving en daarom indruist tegen onze rechtsorde.”

Wát?! Het is een inbreuk op de geldende fundamentele waarden binnen onze samenleving en dús is het een inbreuk op de rechtsstaat en dús moet het verboden worden?? Oh, please! Dan kun je álles wel verbieden dat niet door de onderbuik van Nederland goed gevonden wordt.

Het gaat verder:
“De Vereniging Martijn creëert of draagt daarmee bij aan het bestaan van een subcultuur waarbinnen seksuele handelingen tussen volwassenen en kinderen als normaal en acceptabel gelden. Daarmee tast de Vereniging Martijn de rechten van kinderen aan.”

Dus als een of ander vaag gedefinieerde ‘subcultuur’ de wet overtreedt en jij draagt daaraan bij (op welke wijze wordt in het geheel niet duidelijk), dan tast je zélf ook andermans recht aan? Daaaag, Piratenpartij! Daar gaan jullie!

Martijn mág verdomme verhalen opschrijven, zelfs al heeft dat tot gevolg, zelfs al heeft dat tot dóel dat mensen seksueel geprikkeld raken op een manier die mijn Tante Annie niet zint! Martijn mág het verdomme oneens zijn met de huidige wet- en regelgeving! Martijn mág ‘fundamentele waarden’ nastreven en uiten waar ik het het niet mee eens ben!

Hier worden geen kinderrechten beschermd, maar andere rechten verkwanseld!

Het is duidelijk dat de rechtbank beïnvloed wordt door de politiek en de mondige massa. De onderbuik regeert!

#8.2 Martijn - Reactie op #8.1

Artikel 2:20 van het BW dus. Als het niet via het strafrecht doet, dan maar via het civiel recht.

#9 Emile M

Iemand enig idee of (en zo ja hoe) een verboden en ontbonden vereniging in beroep kan gaan? De beslissing is immers uitvoerbaar bij voorraad…

#9.1 M - Reactie op #9

Geen ander idee, dan te vragen aan de gebr. Anker.

Ter verdere info & (ik moest) zoeken naar betekenis…
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvoerbaar_bij_voorraad

#10 Jabir

Het stuit me tegen de borst om zulk soort figuren te moeten helpen, want ik heb zelf een zoontje en als ik daar een pedofiel bovenop aantref gaat die het niet overleven.

Maar feit blijft dat deze mensen hun fantasieën helemaal niet ten uitvoer brengen en iemand die dat wel doet geroyeerd wordt. Ook kregen ze volgens mij geen eerlijk proces en moeten ze gewoon de gelegenheid krijgen om op een behoorlijke manier in beroep te gaan. Is er werkelijk geen advocaat te vinden die hier pro deo zijn handen aan vuil durft te maken?

#10.1 Bismarck - Reactie op #10

Ik zie Moszkowicz hier niet aan beginnen.

#11 Thallmannistgefallen

Meestal is het wordt van de rechter heilig op sargasso en is iedereen die daar tegenin gaat een vijand van de rechtsstaat, tekenend dat nu kant van een vereniging wordt gekozen die aanzet tot schendingen van kinderrechten en waar het niet tot aanzetten blijft maar ook de daad bij het woord word gevoegd.

Ik zie dat hier een geweten wordt weggezet als onderbuikgevoelens (psychopaten logica) en kindermisbruikrechten boven kinderrechten worden geplaatst.

Als aanzetten tot haat in Nederland verboden is dan zie ik niet in waarom aanzetten tot kindermisbruik dat niet is.

#11.1 su - Reactie op #11

Meestal is het wordt van de rechter

Ik ben maar gestopt met lezen bij zo’n zeperd.

#11.2 Jabir - Reactie op #11

Wat is er minder “heilig” aan de rechtsstaat als je de mogelijkheden tot het aantekenen van beroep verkent?

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #11
  • Vorige reactie op #11
#11.3 aynranddebiel - Reactie op #11

Als de vereniging inderdaad heeft aangezet tot het plegen van een misdrijf zoals jij beweert, dan had dit bewezen moeten worden. Als de vereniging op die grond zou zijn verboden dan hadden we dat denk ik allemaal toegejuicht.

Helaas is dat niet bewezen, en zijn ze wat mij betreft dus onterecht verboden. Waar jij vindt of denkt dat ze allemaal schuldig aan zijn doet helemaal niet ter zake.

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #11
  • Vorige reactie op #11
#11.4 Thallmannistgefallen - Reactie op #11.3

Deze vereniging pleit voor kindermisbruik en voegt de daad bij het woord, alle kopstukken zijn er namelijk voor veroordeelt.

Nogal logisch dat de rechter de rechten van het kind in dit geval boven het recht op vereniging stelt.

Wat jij vind doet er niet toe want de rechter heeft anders geoordeelt.

Het is ook godwinwaardig dat veel mensen hier de wet boven het geweten stellen.

#11.5 kevin - Reactie op #11.4

“Deze vereniging pleit voor kindermisbruik en voegt de daad bij het woord, alle kopstukken zijn er namelijk voor veroordeelt.”

Maar dáár zijn ze juist níet om ontbonden! Als dat het probleem was, dat een vereniging aanzet tot het plegen van misdrijven of daar zelfs bij assisteert, dan was het een duidelijke zaak geweest… Maar dat is dus juist níet waarom ze verboden worden!

#11.6 su - Reactie op #11.4

Je weet niet eens wat een Godwin is, leeghooftd.

#11.7 kevin - Reactie op #11

Je hebt de kritiek niet begrepen. Als ze inderdaad ‘de daad bij het woord voegen’, dan was niemand erop tegen geweest dat de vereniging werd verboden. Het punt is nu juist dat de vereniging op geen enkele manier medeplichtig is bevonden aan kindermisbruik. Dus wat hebben ze dán verkeerd gedaan?

Nou, wat deze rechter dus oordeelt is dat ze het oneens zijn met ‘fundamentele waarden in onze samenleving’, en daarom verboden moeten worden. Er zijn geen wetten overtreden, de rechter is het gewoon op andere gronden oneens met de doelstelling van Martijn. Dat ben ik ook, maar ik sta voor het recht om meningen te uiten waar anderen het mee oneens zijn.

De reacties in deze draad geven precies aan waar de schoen wringt: hoe kun je groepen mensen belangrijke rechten zoals het recht van vereniging ontnemen, als ze op geen enkele manier de wet overtreden? Welke wetten hanteert de rechter? Blijkbaar heeft hij, naast de wetten die in Nederland gelden, nog een lijstje ‘fundamentele waarden in onze samenleving’ waar we ons aan moeten houden. Waarom? Hoe komt deze lijst tot stand? Waar kan ik dat lijstje vinden? En ook: wat weerhoudt een andere rechter ervan om mensen op andere manieren rechten te ontnemen en zich te beroepen op deze ‘fundamentele waarden’? Wat zíjn die fundamentele waarden? Wanneer kwalificeert een mening als ‘fundamentele waarde’? Kunnen allerlei belangenorganisaties proberen om hun mening tot ‘fundamentele waarde’ te promoveren?

Die ‘fundamentele waarden’ zijn overigens ook onder een andere naam bekend: gesundes Volksempfinden.

Niemand neemt het op voor criminelen, maar wel voor mensen die veroordeeld worden zonder dat vaststaat dat ze een wet hebben overtreden. Hier wordt de rechtsstaat geschonden, niet meer en niet minder.

#11.8 Thallmannistgefallen - Reactie op #11.7

“”Waarom? Hoe komt deze lijst tot stand? Waar kan ik dat lijstje vinden?””

En hier ga je dus de fout in. Dat iets wettelijk niet verboden is betekend niet dat we het moeten toestaan en dat iets wettelijk verplicht is betekend niet dat we het moeten doen.

Legalisme is een drogredenering.

Het morele besef dat martijn fout bezig is gaat het boven het recht om te aan te zetten tot kindermisbruik en het goedpraten van kindermisbruik.

“”En ook: wat weerhoudt een andere rechter ervan om mensen op andere manieren rechten te ontnemen en zich te beroepen op deze ‘fundamentele waarden’?””

Wat maakt bepaalde rechten fundamenteel en waarom zouden deze rechten moeten bestaan?

Als we in een land leefden waar ik van de rechter het recht had gekregen om kinderen te misbruiken betekend dit dan dat mensen die mij hierin proberen tegen te houden fout bezig zijn?

“”Wat zíjn die fundamentele waarden? Wanneer kwalificeert een mening als ‘fundamentele waarde’? Kunnen allerlei belangenorganisaties proberen om hun mening tot ‘fundamentele waarde’ te promoveren? “”

Wat is een geweten? Wat is een besef van goed en kwaad?
Bij jou lijkt dit volledig te ontbreken.

En als fundamentele waarden niet bestaan of betekennisloos zijn, waarom zouden we dan uberhaupt wetten maken en naleven?

#11.9 su - Reactie op #11.8

En hier ga je dus de fout in. Dat iets wettelijk niet verboden is betekend niet dat we het moeten toestaan

Dus jij vindt dat wij potenrammers moeten vrijwaren van rechtsvervolging? Bizar.

#11.10 Thallmannistgefallen - Reactie op #11.9

Dus als potenrammen legaal zou zijn dan zou er niks mis mee zijn?

#11.11 su - Reactie op #11.9

Nee, dan richt je een vereniging op om potenrammen verboden te krijgen. Met dus het gevaar dat die verboden wordt met figuren zoals jij..

#11.12 kevin - Reactie op #11.8

Ik val van mijn stoel van verbazing. Iedereen heeft een verschillend gevoel van goed en kwaad, we hebben wetten om daar juist orde en duidelijkheid in te brengen. Als rechters alles kunnen beoordelen met hun geweten en gevoel van goed en kwaad, waarom doen we die hele poppenkast met wetten dan nog? Je oproep is een herintroductie van het gesundes Volksempfinden en leidt onherroepelijk tot extreme willekeur. Ik ben flabbergasted.

#11.13 Thallmannistgefallen - Reactie op #11.12

Extreme willekeur? Dat lijkt me niet.
Als de wet onrecht faciliteert dan is het de wet die fout zit.

Als ons besef van goed en kwaad geen rol speelt, wat maakt het dan nog uit als kinderen verkracht worden? Moraal is immers maar een mening die kan verschillen.

#11.14 Joost - Reactie op #11.12

“Extreme willekeur? Dat lijkt me niet. Als de wet onrecht faciliteert dan is het de wet die fout zit.”

Klopt. Maar dan moet je de wet veranderen, niet hem laten bestaan en er een vonnis bijbedenken. De reden dat Martijn is verboden is niet omdat dat in de wet stond, maar in het ongeschreven boekje van de algemene NLse moraal. Een uitspraak die is gebaseerd op de moraal van een individuele rechter is vele malen gevaarlijker dan eentje die gebaseerd is op een wet. Wetten kunnen worden veranderd, de moraal moeilijk.

En daarbij, de moraal van een volk kan fout zijn. In Iran worden mensen opgehangen omdat ze homo zijn (of daarvan beschuldigd zijn), en dat is waarschijnlijk keurig in overeenstemming met de heersende moraal daar. Of de rechter kan denken dat de moraal van het volk A is, terwijl die B is.

En voordat ik – onvermijdelijk – om de oren geslagen wordt met de opmerking dat ik blijkbaar pedosexualiteit vergoeilijk, dat doe ik niet. Ik heb het hier over het algemene concept dat een rechter IETS verbiedt op basis van de algemeen geldende moraal terwijl er geen wetten bestaan waarin die moraal is vastgelegd.

“Als ons besef van goed en kwaad geen rol speelt, wat maakt het dan nog uit als kinderen verkracht worden? Moraal is immers maar een mening die kan verschillen.”

Ja, moraal is een mening en die kan verschillen. Je beschrijft precies waarom rechters hun eigen moraal buiten de rechtszaal moeten houden. Want als de wet onrecht laat bestaan is de wet fout toch? Je zou in een kinderpornozaak maar een rechter treffen die zelf pedofiel is en dus wel wat begrip op kan brengen voor de daders en de wet fout vindt.

Daarom staat er ook in de WET dat dat niet mag en wordt dat zo min mogelijk aan interpretatie overgelaten, van wie dan ook. Je poging om een stropop op te zetten faalt dus helaas jammerlijk.

#12 Kalief

Bij nader inzien bedenk ik me dat er wel degelijk een vastgelegde lijst bestaat van de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden. Die lijst heet het Wetboek van Strafrecht. Maar blijkbaar heeft deze rechter daarnaast nog een eigen, geheim wetboekje van strafrechtjes, want op de officiële lijst lijkt hij zich niet te beroepen.

#12.1 Emile M - Reactie op #12

Dit is hier net een moeilijk punt. We hebben het immers niet over een strafrechtelijke procedure waar de artikelen 1 Sr en 1 Sv van toepassing zijn, maar over een civielrechtelijke procedure waar normen en waarden sinds 1919 (arrest Lindeboom/Cohen) zeker een rol kunnen spelen.

#13 Joost

“algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden”

Gaan we de hoofddoek nu ook verbieden?

#14 alt. johan

De hele PR van die pedo-club was een absolute fail. Ze kunnen beter een niet pedofiel aanwijzen als voorzitter van hun club.

Het zijn Gods schepselen, ze zijn zoals ze zijn en ze hebben het recht om voor zichzelf op te komen. Maar het wordt hun niet gemakkelijk gemaakt, de maatschappij stelt keiharde grenzen. Ze moeten laten zien dat ze die grenzen begrijpen en dat de wil er is om de gestelde grenzen na te leven.

#15 Marthijn Uittenbogaard

Zo’n 10 van de ruim 30 bestuursleden van Martijn hebben een strafblad. Een deel voordat ze bestuurslid werden, een deel jaren nadat ze bestuurslid waren en 3 tijdens hun bestuurslidmaatschap. (Het net ontbonden bestuur had geen strafblad, de individuele leden dus van dat bestuur.)
Met als opmerking dat begin jaren ’80 een van de oprichters op de radio verscheen met zijn minderjarige vriendje en ze vertelden over hun seksuele relatie. De interviewster keurde deze goed en had kritiek op de zedenpolitie. In die tijd werden bewezen pedoseksuele relaties soms met rust gelaten dan wel geseponeerd. Tijden veranderen dus.
Hiermee praat ik niet alles goed. Mijn persoonlijke visie komt redelijk overeen met die van Erik van Ree (Universiteit van Amsterdam). Deze schreef dit artikel: http://dare.uva.nl/document/130787
Mag hij dit nog wel schrijven?
Dat uitspraak van de rechter(s) in Assen wordt hier gelukkig bekritiseerd. Die uitspraak bevat zelfs geen nuance. Martijn heeft nimmer verkondigd dat pedoseksuele relaties nooit schadelijk zijn. Ook raden we al vele jaren aan dat mensen zich aan de wet houden omdat het taboe, de rechtsgang, de afkeurende reacties, alleen al voor schade kunnen zorgen.
Ook hadden we geen foto’s van kinderen meer op de site en hadden we geen forum. De foto’s die er ooit op stonden zaten in oude ingescande tijdschriften die we offline hebben gehaald.
De zeer weinige verhalen en gedichten gingen allemaal minder ver dan een gemiddeld boek van Gerard Reve of Lolita van Nabokov.
De site bevatte vooral veel citaten, duizenden, om de geschiedenis over pedofilie weer te geven en om vele invalshoeken te benaderen alsook citaten van mensen die een positieve ervaring hadden als kind met een volwassene. Dit zonder negatieve ervaringen te bagatelliseren of te ontkennen.
U kunt dit momenteel niet controleren want er is censuur gepleegd, helaas.
Maar de strijd is nog niet gestreden.

#15.1 Jabir - Reactie op #15

Marthijn, gaan jullie nu iets nieuws oprichten?

#16 Jabir

1/3 van de bestuursleden een strafblad? Dat haalt de PVV nog niet eens.

#16.1 Prediker - Reactie op #16

Ik neem aan dat die pedoseksuelen niet veroordeeld zijn wegens geweldpleging, stalking en fraude maar wegens zedenmisdrijven.

Kennelijk kunnen de heren zich als puntje bij paaltje komt toch niet inhouden?

#16.2 kevin - Reactie op #16.1

“Kennelijk kunnen de heren zich als puntje bij paaltje komt toch niet inhouden?”

Dat is nogal een generalisatie. Niemand weet hoeveel pedofielen er zijn die zich keurig aan de regels houden.

#16.3 Prediker - Reactie op #16.2

Ik dacht dat we het over de bestuursleden van Stichting Martijn hadden? Ze hebben er in al die jaren kennelijk dertig langs zien komen, waarvan er tien een veroordeling aan hun broek hebben.

Mijn gok: dat is niet vanwege fietsendiefstal…

Dus: een op de drie bestuursleden van Martijn heeft kennelijk wettelijk en overtuigend bewezen aan kinderen gefrunnikt en/of kinderporno op zijn computer staan.

Kunnen ze wel zeggen dat ze als organisatie leden aanraden zich aan de wet te houden, maar dat is dan natuurlijk een tikkeltje ongeloofwaardig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*