1. 2

    ‘Hoewel het geen tovermiddel is, kan het recht een veel grotere rol spelen bij het aanpakken van ernstige mensenrechten- schendingen.’ , staat op haar pagina.

    Jammer dat daar zo weinig aandacht voor is en men zich liever schijnt te beperken tot laatdunkende opmerkingen over het Internationaal Gerechtshof.

    Nu zou men het Hof natuurlijk zondermeer meer mogelijkheden en slagkracht toewensen, dat wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren