NMA geeft huisartsen boete van acht miljoen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (14)

#1 Anna B

Zeer terecht! Schaf gelijk ook de verplichte artsenregistratie af. Allemaal oneerlijke concurrentie.

Goeie hemel, wat is er mis met zelf beslissen met wie je in een praktijk wilt samenwerken? Gaat de NMa ook boetes opleggen aan studentenhuizen waar gehospiteerd wordt?

#2 salvatore

Dan te bedenken ” ze” het doen voorkomen, ze juist samenwerking willen;
namelijk middels; de infrastructuren en ontkoppeling,van allen data bases;
van bsn, tot his, tot wdh, tot ozis, tot dots,tot wat je maar bedenken kan.
TOEGANKELIJK; voor allen amtenaren en artsen OOK die welke al veroordeeld zijn door medisch tuchtraad,voor zedendelicten en verkrachtingen en ander machtsmisbruik. Maar nog steeds werkzaam zijn.
Daar dit zogenaamde medisch tuchtcollege, naar eigen zeggen op hen side;
“uitsluitend is,voor de beroepsgroepen,om van te leren”

En zelfs deze, veroordeelde, ambtenaren en artsen; geheel toegang hebben; ZELFS van hen voormalige slachtoffers OF, waar nog rechtszaken lopen.Om te beginnen,deze dus uitsluiten van toegang tot de data base infrastructuren; welke sowiso zo al wederewchtelijk zijn CONFORM;bestaande wetten BSN- z, WBP, WBGO,en BIG.

Deze kerkelijke, en medische, en justiotionele ” tuchtcolleges” afschaffen
Daar simpel weg ONS strafrecht afdoende is;en er gen diciplines MOGEN zijn.
Boven de wetten handellen;en bovenwettelijk; middels eigen commisies;en rechtbanken; in een ons kent ons dekcultuurtje.
En men het zogenaamde private marktproduct (het enige private zijn ONZE gegevens) VERPLICHT stellen ieder zich moet aansluiten;waardoor collega’s; ik bedoel ” concurenten” zoals Schippers en zorgverzkeraars het stellen; eindeloos moten kunnen grabellen;en het niet uit maakt waar je als ” zorgproduct” ” consumeert”
En naast je verplichte maandelijkse premie;OOK nog zelf geheel betaald.

Wat hier daadwerkelijk aan de gang is; en al in werking gesteld;tart werkelijk;allen voorstellingvermogen.
TEVENS; ieder ook in de sector geheel tegen elkaar uitgespeeld worden.

Vanaf kerstnacht tot heden; ben ik NON-stop bezig geweest; Allen brieven en stukken van schippers; Allen, “AORTA” ontwikkelingen;
Allen,brieven van zich verzettende huisartsen; ALLEN onderlinge communicatie; Werkelijk al hetgeen; diepgaand inzichtelijk;met zeer veel tijd; een mega studie vergt; MAAR perfect laat zien HOE LAAT HET IS!

En geloof me de honden lusten hier geen brood meer van!
en is reeds een zware overtreding va allen bestaande wetten en rechten;ZONDER zowel Burgers als, onderdeeltjes, in versnipperingen van de deelaspectjes dit al uitvoeren; Niet wetend ze massaal in overtreding zijn; Op meer dan 6 gebieden.
letterlijk levensgevaarlijk. Niet eens zuiver op ICT gebied; welke wettelijk onmogelijk is; OMDAT, gebleken is; deze infrastructuur systemen; NIET aan de bestaande wetten,en waarborgen daarvan KUNNEN voldoen.

En indien het een “privaat marktproduct ” ZOU zijn ;niet hoeven te voldoen. Echter; dat zijn uitsluitend die initiatieven al ruimschoots op internet circuleren en men zelf KIEST voor het delen van diens gegevens,met artsen, e.a.
Wat nu gebeurt; is werkelijk; UNIEK in de wereld; En een beetje diepgaande studie; zouden mensen korte mette hiermee maken.
ALLICHT, geen mens daar tijd voor heeft;ook niet in die functies; ze daar wel mee werken.

En wat er mis is; ik ben bang; dat men dat niet eens wil weten;want geloof me; dat is zeer slecht voor je gezondheid! Zo niet dodelijk.

#3 Spam

@Anna, 001: Ik heb de indruk dat het niet gaat over wie er in de al bestaande praktijken gaan werken, maar om wie er in de omgeving voor zichzelf een praktijk mag starten. Heb jij wel eens moeten hospiteren bij de buren van het huis dat je wilde kopen?

#3.1 mb - Reactie op #3

mooie vergelijking

#3.2 Anna B - Reactie op #3.1

Ja inderdaad, maar dan staat het verkeerd in het artikel…

#4 zmmmoccc

Nounounou de huisartsen hebben geen boete gehad maar de LHV. Dat lijkt me toch wel wat anders.

Nou ben ik niet zo heel erg thuis in het huisartsenwereldje, maar in veel andere branches hebben ze ook dat soort verenigingen. Die bijvoorbeeld een supermegadikke vinger in de pap hebben bij CAO-onderhandeling. Een wettelijk verplichte CAO waardoor het vaak bar lastig om als bedrijf geen lid te zijn van dergelijke verenigingen (lees: chantage). Wellicht is dat bij huisartsen en “hun” vereniging net zo.

Een andere branchevereniging die recent met vergelijkbare maffia-praktijken in het nieuws was, was de Slijters Unie, die met dit walgelijke tafereeltje in het nieuws waren:

http://www.slijtersunie.nl/item.php?m=y&table=news&id=232

En dan is er nog de branchevereniging voor ICT – ICT Office – die actief tegen netneutraliteit lobbyen.

Oh en kent u de Vereniging van Gemeenten nog en hun “adviezen” over hoe om te gaan met WOB-verzoeken (lees: hoe ze te traineren)? Ook zo’n club.

(Aan de andere kant van het spectrum vinden we zeldzame organisaties als BOVAG)

En zo zijn er nog veel meer twijfelachtige activiteiten van dit soort maffia-clubs aan te wijzen. Door “smerige”, vaak door de overheid gefaciliteerde “trucks”, “dwingen” ze de sector om lid te worden. Vervolgens gaan ze lobbyen voor zaken waar de leden vaak helemaal niet achter staan, voeren ze frivole rechtszaken tegen niet-leden en komen ze met het soort stomme regeltjes als waar dit artikel over gaat.

Wij eenvoudige nieuwsconsumenten zien helaas nooit hoe dit soort verenigingen aan hun leden komen en hoe ze hun macht in stand houden, vaak geholpen door de overheid. Hier helaas ook weer niet, maar ik zie naar aanleiding van dit korte artikeltje alweer allerlei paralellen tussen de LHV en al die andere maffia-achtige verenigingen. Ik vraag me dan ook af in hoeverre de LHV representatief is voor de gemiddelde huisarts.

#4.1 frank - Reactie op #4

Kamer van Koophandel?

#4.2 Marc W - Reactie op #4

in dat licht lijken dit soort clubjes wel verdacht veel op middeleeuwse gilden: verplicht lidmaatschap, en doel om concurrentie zo veel mogelijk te reguleren

#5 salvatore

Huisartsen vragen zichzelf OOK af; welke, ” overkoepelingen” hen vertegenwoordigen/ menen te vertegenwoordigen.
Voor de duidelijkheid;De huisartsen hebben 5 diversen overkoepelingen.
De Zorgverzekeraars maar 1 welke overkoepeling van zorgverzkeraars; niet allen bepaald elk jaar wat er in het basispakket zit.

Maar ook, hoe de diagnoses MOETEN heten; welke medicijnen te koppelen zijn aan, die diagnosen (dus ook wanneer artsen,deze voorschrijven,voor anderen diagnosen,deze werkzaam zijn,bij symptomen; niet aan de diagnosen gebonden)ongeacht of ze je nu zelf betaald of niet.
Ze bepalen waar de behandeling uit mag bestaan etc etc.

Dat doen ze als zijnde NVZV= nedrlansche vereniging zorg verzkeraars; Ze “allen” dat zijn er maar een stuk of 5; waaronder “de rest” gefuseerd is ,onder vallen; DEZE enige winstgevende “partij” samen met de rest van de besturen,(mis) managment; en mangers van huisartsen en zorg-intsellingen;vaak 1 en dezelfde zorgverzkeraar zijn die ook reeds velen huisartsen praktijken en gezondheidscentra OPGEKOCHT hebben.

Deze enige zogenaamde private markt partij; dus geenszins concurreert.
Ondertussen, 50 procent van allen huisartsen,zorginstellingen ziekenhuizen,en tandartsen zich aangesloten hebben op de openbare infrastructuren voor ieder plus ambtenaar toegankelijk;behalve voor,de eigenaars van die gegevens zelf. (wederechtelijk,en dit illegaal is;allen wetten en rechten van bsn-z wbgo WBP en big al overtreedt;plus nog een stuk of 10 anderen.

Zij dit niet eens weten;en waar wel,stellen” ja die zou niet moeten kunnen en mogen=onwettig” maar doen we toch.waar ze ook simpelweg hadden kunnen zeggen; “we kunnen dit niet doen want dan overtreden we massaal de wet.
Burgers weten niet eens; dit al gebeurt is;en in het beste geval heeft u 2 maanden geleden een foldertje in de bus gehad…dat u bezwaar kan maken. HOEWEL de wet zegt;dit uitsluitend mag na expliciete nadrukkelijke schriftelijke toestemming..

Dus al degene ,geen bezwaar tegen deze regionale; aan elkaar geknoopte landelijke infrastructuren hebben gemaakt/ niet wisten/noch geïnformeerd zijn (wat ook wettelijk,nadrukkelijk een plicht is) kunnen, reeds rechtszaken aanspannen.

Sowiso zijn al degene; zich zelf aangesloten hebben; Al strafbaar en in overtreding van allen bestaande wetten;ZELFS al hebben ze wel mogelijkheid tot bezwaar middels algemene folder,gegeven.

Niet alleen worden huisartsen gekort voor het meerwerk;ze uit handen van ziekenhuizen haalde; voor nog geen 1/10 de ,van de “budgetten” het anders gekost had.
Maar, wil men dat bij een tekort aan huisartsen, we voor ieder wiswasje een andere huisarts bezoeken; b.v net zolang die ons wel voor een verstopte neus naar de specialist wil verwijzen.

De huisartsen die gemiddeld 1000,tot 2000 patienten hebben.
En 60 euro per jaar krijgen;per ingeschreven patient.
En 9 euro per 10 minuten. (waar het 3 dubbelle bijkomt;aan zorgverzkeraars registraties)Moet van schippers en zorgverzekeraars;
Nu uitsluitend gaan draaien; op verdienste per consult;ZONDER eigen patienten-bestand.wat niet uitmaakt nu ieder daarin kan grabbbellen.

HOEWEL; ook hier de wet zegt; degene, gegevens, registreert,verwerkt,opslaat;met en zonder fouten. OOK verantwoordelijk is; conform de wetten; Toegang voor derden onmogelijk te maken;En aansprakelijk; dit te waarborgen.
TENZIJ , een burger zelf zou kiezen ze te grabbel te gooien.

TEVENS,heeft 50 procent van de huisartsen,diens actieve ,vrijwillige medewerking verleent;aan de zogenaamde ” private doorstart infrastructuren” Door eerste kamer afgeschoten; OMDAT ,dit niet aan de wetten KAN voldoen.
Wat indien het,om een zogenaamd” privaat vrijwillig product ” zou gaan.
OOk niet nodig is. PAS dan, als burgers ZELF kiezen dit beschikbaar te maken.

Dat is NIET ,aan de zorgverleners,zorgverzkeraars,noch minister.
gezien, dat zogenaamde private product;uit niets anders bestaat dan ONZE gegevens al of niet, foutloos; te grabbel gegooid.
Kan deze wetteloosheid, SCHIPPERS handig op het bordje van huisartsen dumpt;

En die 50 procent; die een huwelijk is aangegaan,met de zorgverzkeraars,en schippers; Ik bezwaar tegen dit huwelijk maak;
DAAR, op deze wijzen; wij ook -gedwongen- uitgehuwelijkt worden.
Waar zij zelf KIEZEN;en uitsluitend gehouden zijn aan de wettelijke basis;in de beroepsmatige relatie tot hen clienten.

OOK die klagen terecht tegen de bezopen,onterechte boetes ,invallen,en kortingen op huisartsen; door een uitgekostste machtswelusteling SCHIPPERS; die even haar persoonlijke gram, wil halen; OP huisartsen.

Toch zijn die daar ZELF actief schuldig en medeplichtig aan; tevens;
dat; hetgeen niet door kon gaan volgens de wet. En daarna niet door kon gaan vanwege financiële, nood inzake “private handels-onderneming” (met onze gegevens)En zij dus vrijwillig,voldoende aansluitingen zochten. NU die andere helft door hen toedoen en nalaten;gedwongen worden;ZICH alsnog aan te sluiten.
En volgens enkele corupte huisartsen ,tevens bestuur,van 1 van de 5 overkoepelingen huisartsen beweert;

” tsja niets aan te doen anders ,scheelt dat 40 procent van uw inkomsten”
En nu de medewerkende kliek; beseft; dit de reden was van de grabbelton; huisartsen te ontkoppellen aan hen patiënten;alsof het een slager/marktkoopman betreft; wat onmogelijk is;zonder die data base grabbelton.
En zij in meer dan 1 opzichten eindeloos geschoffeerd worden,en vals weggezet door schippers;en zorgverzkeraars; OFWEL,de vasle leugens, en vuilspuiterij, zij over zich heen krijgen ; Burgers geloven
en zich richten tegen…

Dat begon vorig jaar al; wie meent dat huisartsen binnen 15 seconde de telefoon moeten opnemen; en binnen 15 minuten aan ieders bed moeten staan. Moet et land uitgeflikert worden;
Waar we bij overheden,upc,en verzekeraas,het heel normaal vinden we 2 jaar; of langer moeten wachten voordat we eens iemand te spreken krijgen van het bedrijf/instantie;een overeenkomst mee is.

Om een HEEEEEEEEEEEEEEEEl lang(!!) verhaal kort te maken.
Al die 5 overkoepelingen van huisartsen liggen nu met elkaar overhoop.
Waarvan allen 5; sowiso al niet hen achterban vertegenwoordigen;maar zoals betrokken huisartsen zelf aangeven; zaken ondemocratisch doorgeramd woeden zonder,hen medeweten,zonder hen maar iets gevraagd wordt.

En zij zich door geen van de 5 , uberhaupt al vertegenwoordigt voelen.
En tegen deze, kartel vorming; en ‘samenwerking” waar dat wel zo zou zijn;Is dan geen bezwaar voor de NMA ,en schippers (??)
Te bizar, voor woorden.

Allen brieven van huisartsen ,en allen anderen betrokken partijen; zijn nazoekbaar;en inzichtelijk; let op; kost veel tijd. Maar dan heb je ook het totaal plaatje compleet.

Waar ALLICHT huisartsen niet eens, tijd voor hebben,noch kennis over; de rammelende lekkende ict; faal projecten;en het gevaar daarvan.
wat hen al duizenden euroos kost;met die hard en software te werken;plus cursussen. maar allicht, geen inzicht in de systemen.
waar veel functionarissen en ambtenaren de wetten niet eens KENNEN (wel geacht worden) en zeker niet naleven.

Dit niet uit kwaadwil,maar routine; Zonder besef; van het feit; niet OF,het mis kan gaan; en, in welke mate; en ten allen tijden het DAN,al te laat is.
Het feit; dit al grootschalig in werking is getreden;zonder ook maar er minimaal iets geregeld is/wettelijke basis,mogelijk is.
ZELFS, niets; van; de hele theorie;en al datgene, “werkstuk”
AORTA- dossier; stelt…als voorwaarden, het kan functioneren.
Nog geen o,ooo1 proecent daarvan.

En hoewel in immens veel aspecten dus al in overtreding en strafbaar is;tot en met de miljoentjes schippers; illegaal doneert;aan dat “private project; gezien het verboden is; overheden,betalen voor onwettige en ondeugdelijke private producten.
Waar geen mens meer verantwoordelijk voor is,kan zijn/nemen.
En U ,expliciet;toestemt; UW gegevens te grabbel,voor ieder nu en in toekomst daarbij kan/zich aansluit.

DAn namelijk is; het volledig,de verantwoording;van de burger;die daarin heeft toegestemd;ONGEACHt wat er daarna met diens gegevens gebeurt/in welke criminelen handen, dan ok kan/zal vallen.

TOT die tijd; is uitsluitend degene; aansprakelijk en verantwoordelijk voor al wat er met UW gegevens gebeurt, die verzameld,verwerkt en opslaat.Dus ook indien u daarvan niet eens op de hoogte bent;En zelfs als u bezwaar heeft gemaakt/niet .OMDAT nog steeds de wet stelt;
uitsluitend, middels uw expliciete schriftelijke getekende toestemming kan en mag.

Dat , artsen,instanties,zorgverzkeraars etc massaal al in overtreding zijn;doet daar niets aan af.
WEL; dat we net als dat de huisartasen nu schippers voor het gerecht,moeten dagen vanwege, die onrechtmatige misdadige korting.
OOk wij wederom; ons tot justitionele wegen moeten wenden.

Dat deze zaak; pas in juni voor het VN berecht wordt; wat nl zoals de doen gebruikelijk; als zoveelste vonnis naast zich neerlegt.
Al die tijd al tot grote ongelukken,en onomkeerbare schade kan leiden…

En naast we , voortdurend, vanwege wetsovertredingen,van onze overheden; in de woonmarkt, OV, zorg,gemeenten etc; al niets anders doen; dan steeds de staat aan moeten klagen.

OMDAT,we samen met finland;als enige; het beleid NIET eerst, toesten aan de wetten, voordat welk beleid dan ook in werking/doorgevoerd kan worden.is dat hier andersom; en het De gewoonte, van deze (semi) overheden; op deze wijzen jarenlang hen ongebreidelde gang kunnen gaan tegen allen wetten in.Op onze kosten.

En natuurlijk welke al of niet bezopen boete dan ook; ongeacht aan huisartsen,zorgverxzkeraars,telecom bedrijven,banken ,overheden energie en tv kabel bedrijven dan ook; DE BUGERS BETALEN.
Zowel de rechtskosten als de boete zelf..

En niet de daders daar tijd,en energie aan hoeven besteden,mar de gedupeerde;in eindeloze ..peperdure rechtswegen….en na jarenlang; een vonnis; we weer opnieuw moeten beginnen; Daar dit vonnis doodleuk,genegeerd wordt;…en we weer een rechtszaak moeten aanspannen,met als strafbaar feit; het vonnis genegeert wordt; ETC OMDAT degene die zo ” werken/functioneren” Daar zelf geen cent,nog tijd, in steken; dus zal het ze een rotzorg zijn.

Niet de tandartsen zijn, hier, de graaiers; Maar schippers en zorgverzkeraars; die nog maar een deel vergoeden;van wat vorig jaar hen eigen gestelde prijzen waren; DUS ookal gaan tandartsen niet omhoog;alsnog onze verzkering duurder wordt;PLUS, wer alsnog alles zelf betalen.

En huisartsen en tandartsen etc; data leveranciers worden op onze kosten.En hen werk; en data base; een ander mee vandoor gaat en de winsten opstrijkt…

Hoe dan ook; al die 5 overkoepelingen van huisartsen, de 1ne overkoepeling van de zorgverzekeraars,en de 1ne overkoepeling van ‘ patientenbelangen ” (drijft op farmacie subsidie,en eerder op de ingetrokken bezuiniging,van overheidssusidies)
De ict bedrijven en de overheid; Die samenwerking voor die zogenaamde private doorstart;zou dan geen ” samenwerking,belangenverstrengeling,kartel vorming zijn?

Waar aan de andere kant; die samenwerking; als kwalitatief, zorgverleners wordt gezien. En we een tekort aan tandartsen EN huisartsen hebben.

Het gesjoemel, en vermijden/ontwijken van de wetten we al hebben,is
in teveel aspecten zo enorm strafbaar.
tel daarbij op; dat in al die versnipperingen;geen mens weet wat die doet;en geen zorgvuldigheid meer kan betrachten;NIERT eens weet waar ze mee bezig zijn/werken. en al die deelaspectjes; Geen zicht hebben op het totaal foute plaatje; wat, je ze niet kwalijk kan nemen.

En zij ,en wij keihard tegen elkaar uitgespeelt worden;op een ronduit misdadige mannier;en dit echt afgestraft MOET worden.
vast dat OOK Schippers een tandarts heeft.
Mogelijk; de lamp; in haar wijd gesperde , kanes valt.
of, een boor die uitschiet.
WIE zich permiteert dusdanig; boven allen wetten en rechten te handelen en anderen te dwingen te handellen; Moet niet raar staan te kijken;WE wel wat anders te doen hebben;dan dit TUIG, middels lange rechtswegen op DIE wetten te wijzen!

Ik verwijs naar allen brieven van huisartsen, overkoepeling zorgverzekeraars, zorgmarkt ict bedrijven; aorta dossier;
etc etc; al datgene in deze nachtmerrie; te bestuderen is.

Echter degene die diens eerzame beroep naar eer en geweten uitoefent heeft daar GEEN tijd voor.En degene, die wel onderzoek, en expertise hebben; worden genegeerd;en HOE ver men,en onze overheden gaan;
De wetten te omzeilen en overtreden is meer dan schokkend.
Dat geld en uitzuigkosten, is 1 ding.
maar het levensgevaarlijk gesol met zeer zwaarwegende, gegevens;
is ECHT dodelijk.
En gezien ik 6 jaar bezig ben geweest; van hetgeen in 1989; middels een zware geweldadige psychopaat;precies,deze wegen,wist te misbruiken.
Naast dit een paar maal bijna mijn leven kostte.

en nu niet meer weet HOE allen gaten dicht te houden.
En het voor mij, beter is; er nu zelf een end aan te maken;DAN te wachten tot het weer mis gaat;en die kans is, in mijn situatie ; immens reëel.
Maar dit is te gek voor woorden! het enige ik nog kan zeggen en stellen
dat als het mis gaat,DOORDAT dit risico NU met minimaal 6 miljard;verhoogt is ONGEACHT; waar ik me bevind!

En alleen al het idee; hoe en of dit, ZO makkelijk, via; teveel ingangen onbewaakt; kan gebeuren; maakt ik eruit wil stappen.
wat dermate tegen mijn natuur indruist; dat, ik stel;ALS het nog eens misgaat;ik niet nog eens 6 jaar /langer;mijn gezondheid ,tijd,en leven vernneuk in,ondragelijke DOODSANGST!
Maar zodra; dat blijkt; de volgende seconde;ik defintitief weg ben
en de gevolgen niet meer afwacht;noch het besgtrijden daarvan;dat kan ik niet m,eer;het heeft GVD; al alles gevergd; van mijn leven en het uit bestaat.

En ik PRIMA in staat ben,mijn eigen veiligheid optimaal te garanderen;waar mogelijk.maar allicht, geen enkle controle /invloed heb; op het gesol, met mij; en mijn persoonlijke gegevens; Onder VOORTDURENDE; AANHOUDENDE; dreiging,. van dezelfde psychopaten.
Welke ongebreideld toegankelijk worden gemaakt en te grabbel gegooid worden; ik die immense hoeveelheden toegangspoorten NIET meet gedicht krijgt;en MENSEN niet weten wat ze doen.

#6 salvatore

En toesing commissies, waar we ze al hebben ZIJN onderdeel van de decennia lange Mistanden;OVERAL waar ze voorkomen.Geenszins onafhankelijk!

Of dat nu banken zijn of de IGZ; de ombudsman, heeft daar ook teveel ervaring mee,en teveel dossiers over (net als ik)
En in deze…..bestaan die niet eens;en in AL die versnipperingen;
geen MENS ,noch oprechte zorgvuldige (!!) huisarts,kan waarborgen;
WAT al die anderen daarbij kunnen; ermee doen’

En al die anderen; zijn allen inwoners van holland;EN van de wereld.
Ikzelf, ben voor een groot deel, omringd;door mensen in de zorgsector,van hoog tot laag ( is toeval). Tevens; mijn ” cariere/werkveld’ ooit dat met zich mee bracht.
maar ieder kent voldoende mensen die toegang hebben;en die mensen IN het werkveld ;WETEN zelf ,prima, HOE, versnipperd en onzorgvuldig met zeer private gegevns omgegaan wordt.

DAARNAAST; Los van het FEIT; al onze gegevens op deze wijzen al toegankelijk zijn; voor criminelen en misdadigers.
Voor de wat minder doorgewinterde ,er altijd wel bekende/vrienden/kenissen zijn; DIE wel op plaatsen komen bsn nummers
en andere data bases…..circuleren…dat is al op de creche van je eigen kind;waar allen ingeschreven, peuters open en bloot met allen geggevens en bsn nrmers; voor elke schilder; OF, pleegzoon..
toegankelijk zijn.

En zelfs al is dat niet; ER ZAT zijn; in de gebouwen en versnipperingen van schoonmaker tot concierge; die wel wat bij wil verdienen.
Als ik/willekeurig iemand ;ze 1000 euro bied;wat gegevens te ontfutsellen.

DAARNAAST doen medewerkers dat vaak uit onbenul/behulpzaamheid.
neem de proef maar eens op de som; en BEL; en zie , hoeveel je overal; kan opvragen en, aan informatie kan ontfutsellen van strikt vertrouwelijke;private; door de wet beschermde gegevens.

En laat nu JUIST; de mensen, met kwaadwil,kwade bedoelingen,en criminele doeleinden; erop uit zijn; allen mazen; te vinden’
En juist psychopaten extreem gehaaid zijn ze los te krijgen.
dat was al; alleen nu zoveel malen eenvoudiger;PLUS; geen mens de regie heeft; noch ,overzicht; op zijn eigen data base; en waar, dat terecht komt.

De onnoemlijke hoeveelheden ambtenaren ict medewerkers; zorgverleners,verzekeraars etc; sowiso al.
NOG naast, ook in de sektor zelf behoorlijk wat misdadigers z`itten;zelfs na veroordeling inzichtelijk;op de side van medisch tuchtredcht,zo ook ghen extreme aangetoonde daden nog steeds werkzaam zijn/danwel daar een rechtszaak tegen loopt.

En, i.p.v laster smaad,en valse aangifte; De wegen middels gezondheidszorg;al, een goed alternatief waren voor zeer extreme misdadigers in welke, gradatie dan ook.

En ik IIG DOOR dit gesol mijn leven al niet zeker meer ben;en nauwelijks geweest; HIERDOOR;en de toegangen voor onbevoegde zij zoeken en vinden; naarmate;dat meer versnipperd is NOG beter.
En juist degene die dat niet ervaren hebben;snappen niet het NUT van zorgvuldige omgang;met welke gegevens van ANDEREN hen toeverrtouwd dan ook.

En degene dat wel ervaren hebben en hen leven LANG; al hen energie ,nodig hebben uit handen te blijven van dezelfde criminelen.
En, de enige plaatsen,dat bekend is en MOET zijn; ENIGSZINS minimaal
(want meer was al niet mogelijk)Nu reeds NIET meet voldoet;en nog niet eens de minimale bescherming waarborgt.

Al is het geenszins mijn taak; degene; die, gegevens beheert,te wijzen op de wetten. kan ik zodoende bezig blijven…..Eindeloos; en hoe meer versnipperingen en mensen ambtenaren,.en medici,zowel als noet medici; daar bij KUNNEN komen/mee doen en laten/vervalsen wat zij willen. Hoe,gecompliceerder dat wordt.

Ik vrees mijn leven werkelijk;En het enige is; ik liever zelf dat beëindig;dan zelfs maar het risico lopen;ik in verkeerde handen kan vallen…..en vervolgens…..eindeloos, gemarteld….zonder ik me,kan ontrekken;zelfs niet met het ultieme middel;geen seconde/decennia langer;daaronder, als speeltuin te lijden tot ik het begeef.

Voor slachtoffers van eerwraak (wat ik niet ben) Zal het OOK, geen fijne tijd zijn in holland;en dat WAS het al niet.
En at geld ook voor velen anderen;en..in welk opzicht,kan je zelf bedenken..beperkt tot wat je voorstellingsvermogen toelaat;en dan nog;erger en veelvuldiger dan DAT.

Ik ben hier zo ziek van; zo immens ziek van.
hoe dan ook;zaak even al die huisartsen, e.a op 1 lijn te krijgen!
voordat we ons laten uitleveren aan zorgverzkeraars, en schippers en andere corrupte mafiozi.

Zoals mijn tandarts het zegt; “het zijn allemaal RATTEN”
een bizarre uitspraak, voor als je mijn tandarts kent.
maar hij weet waarover hij praat EN heeft groot gelijk.

En al heb ik geen tanden meer in mijn bek;en dadelijk na ruim 1,5 jaar
iets wat IIg functioneert,
raad ik nu al allen mensen met tanden aan; GA naar belgie; zorgverzekraar betaald; zelfs al zit je in timbuktoe.
En je bent goedkoper uit;dan je laten verxzekeren en nog het merendeel zelf betalen; NAAST je premie.

Dat geld voor de gehele gezondheidszorg;niet de schuld van zorgverleners. En huisartsen al helemaal, nauwelijks wat verdienen; voor het 8 voudige ze al aan werk doen;als dat ze betaald krijgen.
WAT schippers en zorgverzkeraars u wijsmaken zijn LEUGENS!
Ik betaal al alles zelf;en heb geen moeite; de misdadige prmies te betalen, uit solidariteit met anderen ” zorgconsumenten/producten”
maar zoek eens goed uit; WAAR die absurde prijzen vandaan komen;en welke weg. reeds vanaf 2006; U VERBLINDT.

En dan gaarne; gezamelijke actie; gezien ONS gemeenschappelijk belang.( ook van uw zorgverleners,welke UW belangen en privacy MOETEN waarborgen,tenzij u expliciet kiest; ze in de wild west zorg jungel,toegankelijk ook voor ieder buiten de zorg te grabbel te gooien.

DAN stemt u in,en bent zelf aansprakelijk ONGEACHT;hackers;of welke criminelen dan ook:HET ooit in handen kan /zal vallen.
dat is de CLUE;wat drijft op U,en zorgverleners ONWETENDHEID.
handig die zorg verzekrings maffia;monopolisten en overkoepelende KARTELS en PRIJSAFSPRAKEN en voorwaarden vergoeding CHANTAGE
CORUPT ONS land is; egypte is en was er heilig bij
op het leger na….
en schippers ONS laat uitspelen.
KORTE mette mee maken;doen we SAMEN.

En laat u NIET uitspelen vanwege, onkunde/gebrek aan informatie;of zelfs VALSE infromatie.
Want dat is precies de bedoeling, van wat nu gebeurt.

Vandaar ik druk bezig ben en blijf; allen betrokken partijen te informeren en wijzen op de WETTEN.(in de sector,de professionals, en hen, bij elkaar breng; hen, bezwaren/bijdragen,visies; DEELBAAR maak;dat ze weten wat er gebeurt;…

SCHIPPERS is strafbaar,maar ministrieel; ‘onschendbaar”
zoals; zoveel politici in teveel landen ,OOK ons ” volmaakte” landje.
JA, JA,en nog eens JA; zoals zoveel landen;en in zoveel, tijden.

ZOLANG als dat DUURT;en dat bepalen; WIJ;het volk en de burgers!
En tot dusver vinden we het prima;dan niet zeiken klagen en zeuren,en al helemaal niet wijzen.
ik heb mijn leven er voor over;als het maar enigsins, tot nut/is/komt;voor anderen.
OFWEL bereid te leven en te sterven voor niets anders; dan mijn kernwaarden; waarbij leven of sterven precies hetzelfde is; in BELANG daarvan.

Zo simpel is dat voor mij;en weiger;eindeloos;te laten compliceren,afleiden; en in allerhande bochten recht buigen at pertinent krom is; ik weiger!En zal me vol inzetten,waar ik het ook tref op mijn pad.

Anders is mijn leven waardeloos; te volgen/accepteren, wat ” functioneel” zou zijn…of me “het meeste zou opleveren” belangen?
geen ander dan deze en die TROUW blijven no matter wat.
En uit handen; van zwaar gestoorde narcistiscvhe ,geweldadige,wrede,psychopaten! ZELFS justitie terecht bang van is;
(in binnen-en buitenland)

ALLICHT, die hebben ook familie en kinderen.NIET kwalijk te nemen; geheel niet;maar please bind de kutkat niet op het spek.

Hoe dan OOK.dat gun ik ze namelijk niet,noch kan dat ondergaan;dus dan kies ik; mijn leven te verlaten;wanneer dat niets anders meer kan.
Het enige is…. dat nu wel ernstig….aan de orde is……
En ik niet meer wil wachten TOT het te laat is… wanneer voorkomen een onmogelijke taak is; DOOR…HOE wij gegevens..NIET beveiligen.
GEHEEL niet,niet in IT opzicht;en daarnaast NOG MINDER.

#7 salvatore

En o ja, ook voor allen vluchtelingen;ZELFS die MET een verblijfsvergunning; geldt hetzelfde.
OOk voor al onze hier gevestigde expats,en studenten.

En die lessen hadden we al; om van onze registratie dwang-neuroze TE LEREN! GVD.Mein, god was bin, ich belegen.
En solte keine “pflicht” verfullen fur dich nicht, fur mich nicht.
Waar dat indruist,tegen al datgene ik voor leef,sta ,en sterf. Liever vandaag nog dan morgen; Zolang als dat DUURT;REEDS TE LANG!

#7.1 NouMetArgumentatie - Reactie op #7

@9 Salvatore
Sterk stuk met goede redenaties. Alleen alinea 9 kan ik niet helemaal vatten, met name dan de relatie met @8 alinea 15. Kunt u dat nog eens verduidelijken?

#8 salvatore

zal zo effe kijken; er is nu,een radio 1; hijger eerdmans,uitzending.
met ditmaal, dus bovenstaande topic; EEn huisarts uitleg gaf…
en nu mensen inbellen…

#9 salvatore

@11
Heb effe gekeken;en in enceclopedy,deel 9 , vers 8 …psalm 15…
Staat; Dat, hoe meer versnipperingen; hoe meer gegevens slingeren;
of ik mee naar kastjes muren,gesold wordt; en daar dan inmiddels,een stuk of tig ambtenaren, en weet ik het wie allemaal overheen gaan.
De lekken ,die misdadigers zoeken NIET meet te dichten zijn.

EErder, was het heel simpel; de apotheek, ziekenhuis, huisarts;
Konden al, via het simpele interne OZIS; bij spoed operatie/ medicijn recept; etc; digital via een besloten systeem; uitwisselen,en terugkoppelen. Wat afdoende is en was; en het natuurlijk OOK bij bv dodelijke allergie voor anti/biotica; etc; Optimaal; geregistreert is.
De apotheek doet dat, en de huisarts,;en het ziekenhuis koppelt,middels,berichtje ook terug naar de huisarts.

Nu reeds , allerhande infrastructuren,die niet hergebruikt mochten worden;toch, al overal ontsloten en gekoppeld zijn; Tot en met de gemeente toe. KAN dat niet meer.
het is ” een alles of niets pakket”
Dus waar dit eerst afdoende beperkt was,en optimaal werkte.
is er nu de ” keuze” ..

Of het voor iedereen beschikbaar is; zowel de toegang tot allen data base (van z.h,apotheek,huisarts,etc etc)Door allerhande derden.

Nu reeds, en in nabije toekomst nog aangesloten en gekoppeld worden.
(de brieven van schippers op WSV, spreken zelfs al, over internationaal)
Hoewel er aan geen enkele voorwaarden,zelfs in hen propaganda aorta;werkstuk; ook maar enigszins is voldaan.
Of helemaal niets; dus ook niet hoe het was; tussen apotheek,en ziekenhuis;en huisarts.

Bovendien, ik in de ambulance;die me met spoed naar een ziekenhuis zou brengen; Ik /ieder dan; eerst moet uitzoeken OF betreffende ziekenhuis;wel een contract heeft,met ,je eigen ziekenzorgverzekering 9wat zowel per verzekering als,ziekenhuis dus…wisselt.

Nu dan maar niets hoe , vervelend dan ook;dan weer middels en via mezelf en de fax..En in nood ik mijn, mediacare stick heb,met euthanasie verklaring en niet geanimeerd willen worden. Mijn bloedgroep,alergien voor medicatie, telefoonnr huisarts, voor noodgevallen (en dan expliciete toestemming)mijn donor codocil,vanaf 1997 (en wat ze beter niet kunnen hergebruiken,haha)En niet bedoelt voor orgaan handel;vanuit Nigeria;met onze “private gegevens” .

Omdat , bepaalde zeer zwaarwegende gegevens; op strikt ontoegankelijke,vertrouwelijke en beschermde,en veilige, plaatsen; bij,en tot degene, een beroepsmatige, functie in deze hebben beperkt.

Niet de bedoeling jan en alleman kan gaan grasduinen (omdat misdaad zich hier kruist, met medische gevolgen) En het onmogelijk, is in al die versnipperingen ,dat kenbaar te maken;op een wijzen; Nooit meer, dezelfde misdadigers; via allerhande open ingangen,hen gang weer kunnen gaan.
En voordat al die versnipperde, eindeloze, gekoppelde instanties, en zooi medewerkers; daar over heen gaan; dat uit te leggen; En, ze te wijzen op de simpele wetten;en waarom die van belang zijn ,en ik voor 100 procent van op aan moet kunnen; zijn we tig jaar verder.

Waar ze geen ene hout, mee te maken hebben;En dit dus OOK niet nodig was/zou hoeven zijn.En ik blijf dus niet bezig.Nog naast mensen veel te nieuwsgierig en sensatie belust zijn; Zo niet ronduit zitten te geilen.
Op ersntige zaken; ik geen zin heb met wie dan ook te delen; en dat ook niet nodig is.
De wetten zijn afdoende; ongeacht ; wie op welk moment nog allemaal aangesloten wordt;nu en in de toekomst;en dat is al behoorlijk.
Zonder enig medeweten van burgers;en buiten elke wet.

EErder in 1989; hebben de misdadigers, mij verkrachtte met een groot shoarma mes in mijn keel gedrukt; door mijn aangifte en de bewijzen etc.Automatisch toegang tot allen personalia van degene aangifte doet.
(wat me niet vertelt werd) En je toen; ook geheel niet betrokken werd/geinformeerd; van proces gang etc; na die akelige identificatie achter glas; de onderzoeken etc..

Zijn neef; heeft toen kans gezien; via mijn oude huisarts; ik nauwelijks kwam ; zeer valse gegevens,over mij verspreid; die toentertijd zonder ik dat wist ,zeer nare gevolgen hadden; anyway;;dat heeft me 15 jaar na dato alsnog 6 jaar gekost; toen ik voor het eerst; deze zaken uitzocht etc.
wat je dan al zoal, meemaakt; tot diep in justitie en kastjes muren;over de dader; en mensen die hen eigen systeem van toen,noch nu niet kende;TOT eindelijk,een aardige vrouw van justitie in den bosch,me ewindelijk duidelijkheid kon bieden;over de wijzen TOEN daarmee omgegaan werd; en het strafdossier op de naam van de dader stond;en niets bij naam slachtoffer/dossier. Ik zijn naam niet had,en andersom wel.

Wat je in de zorg allemaal dan tegen komt ;is nog minder voor herhaling vatbaar; Noch de intense schade, door domme fouten, en zware strafbare blunders……in die eindeloze wegen…..

Nu ja uiteindelijk is dat, oktober 2010; na 6 jaar…ik zowat alls ingeleverd heb; het me financieel heeft gekost;maar helaas onomkeerbaar aan gezondheid;zowel fyssiek als mentaal.
vandaar ; GEEN mens; nog anders dan nu; mijn huisarts,apotheek,tandarts, en z.h Waar dan ook ooit gegevens van mij;MOgen, zijn/toegankelijk gemaakt/ of door derden toegevoegd.
Dus helemaal afsluiten;En in bezwaar de absolute wettelijke aansprakelijkheid voor beheer en , waarborging NIEMAND daar bij kan;dus ook geen hacker..of welke derden dan ook;van arts tort ambtenaar;gewoon niet en NOOIT meer.

En verder ,betaal ik alles al zelf en zal verder in holland “zorg” geen stap meer zetten.

Nu hoop het een beetje uitgelegd te hebben; want het is al weer zo lang;en ik ben er…effe door teruggeslagen..en best ziek van.
En het hele verhaal is dermate; dat ik vanuit; een, 18 urige zwaar fyssieke, leuke, buiten banen in eigen toko;en, sport,en muziek.
van end 2004; tot en met 2010;
Ik zaken uitzocht en de werkelijkheid nog velen malen; verbijsterend,shokerend,en ersntig; mijn zwaarste nachtmerries nog heilig bij zijn…voor zover…dan.
En ik vanuit een zwaar fyssiek buitenleven; 6 jaar; Bleef schrijven;
\dag en nacht…….alles……eruit..en op een rijtje….zoveel.
Teveel.

En nadat eindelijk aan die nachtmerrie oktober 2010; , ik bijna aan onder door ben gegaan,enigszins een einde aankwam, …ik IIG mee door kon,leven.Heb ik dat afgesloten..

Maar zoals vast wel opgevallen is,now and than; van die toen noodzakelijke schrijf drive- ..ik nog niet geheel afgekickt ben…
Al was dat toen het enige….zaken nog dragelijk te kunnen houden..Waar Allen anderen, bezigheden en hobbbies, niet meer,haalbaar waren..
Kon me niet meer concentreren;day and night; in herbeleving..en arousel.
Nu gaat het wat beter;maar al dat herinnert……

is net, toch teveel…
ook, de jaargetijden, de meest heftige dingen;elk jaar, zich weer, opdringen….als vast recept; de tijd…het decennia eerder plaatsvondt
En dat met meer te ersntige dingen. Maar ..leer ermee leven en doe het met wat er is..
Maar nooit weer;dat welke derden dan ook; zo in staat gesteld kan worden,met mijn gegevens te sollen;EN HOE!

En spijker,en de ombudsman; weten hoe ver mensen kunnen gaan;ook als ze zelf grove fouten maken; liever jouw,daaronder laten creperen;
dan dit toe te geven en herstellen….

Neen heb mijn portie, meer dan genoeg gehad.
Niet bedoeld, als “handelsproduct” of grabbelton;
aan eindeloze reeksen;
zorgproducenten..ambtenaren..en ko.

En sommige misdadigers( en zeker hoogintelligente charmante narcistische sadistische psychopaten) hebben zeer lange armen.
Nog langer, dan straat schoffies en self made criminal men-

“6 jaar, tijdens ” detentie” en peperdure rechtszaken,etc TOCH 6
mensen, en stom toevallig getuigen om laten leggen; is best knap.
En baran, is ook niet , vrijgelaten omdat het zon schatje was…..
En wat dat kost….. Hoe frustrerend voor 60 rechercheurs 6 jaar aan werkte.
Al dat geld,tijd, advocaten en moeite; Deze liquidaties; ze elkaar afmaken.

Had ook wel graag een nieuwe identiteit gehad,en woonplaats buiten holland;maar dat is alleen voor daders weg gelegd,in ruil een getuigenis;
Een vrij paradijs brand new life;, en ID. (welke de daders niet hebben!)
ik zou er voor tekenen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*