Nieuw prijsrecord voor Australische windenergie

NIEUWS - Origin, een Australisch energiebedrijf, heeft een meerjarig contract gesloten om de elektriciteit af te nemen van een windpark van 530 MW in Victoria. Origin betaalt minder dan 60 Australische dollar per MWh (minder dan 4 Eurocent per kWh bij de huidige koers). De prijs is vergelijkbaar met de prijs van een bruinkool- of steenkoolcentrale. De CEO van Origin stelt:

And, as Stockyard Hill is in Victoria, this will help to cover a large portion of the load of the recently retired Hazelwood Power Station.

Oftewel: de elektriciteitsproductie van de recent gesloten bruinkoolcentrale Hazelwood wordt vervangen door windenergie. Tegelijkertijd waarschuwt de CEO van Origin dat de rol van piekcentrales op aardgas door de groei van zonne-energie, windenegie en energieopslag kleiner wordt dan eerder verwacht.

Open waanlink

  1. 1

    Een goede ontwikkeling. Hoe goedkoper renewables hoe sneller overheden hier toe over zullen gaan. Misschien gaat ons deze keer iets lukken wat nog niet eerder is gedaan en dat is de CO2-emissies beperken op het huidige niveau. Het lijkt niet veel, slechts stabilisatie, maar het komt er op neer dat alle onvermijdelijke groei in de vraag naar energie voor rekening moet komen van de renewables.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren