Nemen van de armen, geven aan de rijken

Over de nieuwe zorgverzekeringswet in de VS, die ‘Obamacare’ moet vervangen:

Under the current bill, families making less than $10,000 would lose, on average, more than $2,500 in annual benefits under the bill, once it is fully phased in. Families making more than $1 million a year would get tax cuts averaging about $50,000, according to the analysis by two nonpartisan research groups, the Health Policy Center and the Tax Policy Center.

Verdere duiding lijkt me onnodig.

Open waanlink

 1. 1

  Beetje misleidende kop, benefits zijn toeslagen, er wordt geen geld afgepakt, er wordt minder geld gegeven, klein detail, wezenlijk verschil.

 2. 4

  @1: Als je als arme Amerikaan anders geld krijgt in toeslagen, nu niet meer dan dat geld wat je niet meer krijgt wordt gebruikt om rijken een belastingkorting te geven, lijkt me de kop van de titel niet echt misleidend.

 3. 5

  @4: Minder belasting heffen bij de een is niet stelen van een ander, jou redenatie zou namelijk inhouden dat een arme recht heeft op belastinggeld van een rijke.

 4. 6

  @5: Uiteindelijk wel, want die belasting moet wel opgebracht worden. En bovendien krijgt de arme minder geld te besteden.

 5. 7

  @5: Je kunt het ook andersom stellen: Iemand die zich op bijna onnatuurlijke wijze heeft verrijkt is verpicht om geld af te dragen.
  En dat dit verdeeld wordt onder o.a. de armen lijkt mij wel logisch.

 6. 8

  @6:

  Uiteindelijk wel, want die belasting moet wel opgebracht worden

  Nee hoor, je kan er als overheid ook voor kiezen om minder geld te spenderen en dus hoef je dan ook minder belasting te heffen.

 7. 9

  @7:

  Je kunt het ook andersom stellen: Iemand die zich op bijna onnatuurlijke wijze heeft verrijkt is verpicht om geld af te dragen.

  Socialistische prietpraat

 8. 11

  @8:” Nee hoor, je kan er als overheid ook voor kiezen om minder geld te spenderen en dus hoef je dan ook minder belasting te heffen.

  Neo-liberale prietpraat

 9. 12

  @10: Nee ik ben voorstander van armen die rijker worden door echte inkomsten ipv subsidies.

  M.A.W., als iemand niet genoeg verdient om een ziektenkosten verzekering te kunnen betalen moet je niet zijn ziektenkosten verzekering betalen maar dat geld gebruiken om hem in staat te stellen wel genoeg geld te verdienen om een ziektenkosten verzekering te kunnen betalen.

 10. 14

  @12: Nobele gedachte. Deed ook enige tijd opgang bij de ontwikkelingshulp. Geef geen vis maar een hengel. Helaas is het wat complexer. Vooral als er net een visfabriek langs je stekkie is gevaren. Zomaar een v.b. uit de losse pols.

 11. 15

  @13: enkel is het niet van toepassing hier specifiek. In het algemeen kan het kloppen. Op dit moment is het gewoon een besparing op de armen (die het geld toch al niet kunnen missen) en een subsidie van de rijken (die toch al zo weinig belasting betalen in de VS)

 12. 16

  @12: Verhoging van de lonen en het stoppen met winstmakerij in de zorg zou het probleem ook oplossen. Maar dat mag ook al niet van de neoliberalen – moeten ze maar niet zo lui zijn, die armen.

 13. 18

  Geld dat te weinig wordt verdiend omdat een ander dat in zijn zak steekt, is wel degelijk afgepakt. Het wordt alleen al afgepakt voordat de arme het heeft, misschien al voordat hij wist dat het bestond.

 14. 20

  @18:

  Geld dat te weinig wordt verdiend omdat een ander dat in zijn zak steekt

  Die ‘ander’ is 9 van de 10 keer de overheid zelf.

 15. 22

  @15:

  en een subsidie van de rijken (die toch al zo weinig belasting betalen in de VS)

  Minder belasting betalen is geen subsidie, dat zou namelijk impliceren dat de overheid standaard recht heeft op een deel van je inkomen.

 16. 23

  @14:

  Vooral als er net een visfabriek langs je stekkie is gevaren.

  En om dat te voorkomen is de overheid in het leven geroepen, niet om geld rond te pompen.

 17. 24

  @12 Ik ben zelf ook meer van de “oude stempel”, liberaal als ik op zich toch wel ben: betaalde arbeid werkt verheffend, zeker wat betreft de ‘goede huisvader’.

  In de V.S. ligt natuurlijk het minimumloon wel èrg gevoelig. Het argument dat je moet kunnen leven van een fulltime baan valt daar op dovemansoren. Deze combinatie maakt het allemaal natuurlijk erg pijnlijk, zo ook in deze gezondheidskostendiscussie.

  Verder eens met de keuzes die een overheid kan/mag maken betreffende belasting. Democraten heffen graag meer en verhogen inkomsten, Republikeinen hollen liever de verzorgingsstaat uit en verlagen uitgaven. Allebei hebben voor- een tegenstanders en allebei zijn gewoon legitieme idealen. (ook hier weer, zeker in de V.S.).

  Men gaat wel èrg ver trouwens, ‘starve the beast’ is wel een héél erg cynische manier van uitvoering geven aan een overheid.

 18. 25

  @22: Het lijkt mij dat als wij een land willen waarin er een bepaalde mate van gelijkheid is – bijvoorbeeld onderwijs, ziekenzorg, e.d. dat dit ergens van betaald moet worden. De implicatie dat je daarvoor een deel van je verdiensten opzij moet zetten lijkt me dus correct.

 19. 26

  @25 Misschien zelfs nog een stap verder: het is niet alleen dat de overheid recht heeft op een deel van je inkomen, de overheid heeft zelfs de plicht om een deel van de inkomsten van haar burgers in ontvangst te nemen.

  De taak van de overheid (in de kern: de enige taak) lijkt me het collectief regelen voor mensen van die dingen die zo grootschalig zijn dat mensen het zelf niet op kunnen pakken. Inderdaad, onderwijs, zorg, maar ook oa veiligheid (politie, leger, brandweer) en de logistieke structuur (wegen, spoorwegen, kanalen).

  Een overheid die geen recht heeft op een deel van het inkomen van de burgers, kan deze taken niet vervullen, en is volstrekt nutteloos. Toch?

 20. 27

  @26: klopt, maar dat is dus wel in strijd met de mensenrechten due duidelijk stelt dat mensen vrijelijk over hun bezittingen moeten kunnen beschikken.

 21. 30

  @27: Neen, want jij maakt een karikatuur van die mensenrechten:

  Artikel 17
  Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

 22. 36

  @35: Nee, hoor, geef dan eens de definitie van die goede redenen en niet wat jij denkt dat goede redenen zijn, die tellen namelijk niet

 23. 37

  @36: Ik heb niet een definitie gegeven van goede redenen. Dat kun je mij dan ook niet van beschuldigen. Jij schreef in #27

  klopt, maar dat is dus wel in strijd met de mensenrechten due duidelijk stelt dat mensen vrijelijk over hun bezittingen moeten kunnen beschikken.

  Aangezien jij niet het volledige artikel plaatste is jouw opmerking fout.

 24. 38

  In de gouden eeuw verdiende de onderklasse minder dan 200 jaar daarvoor.
  De rijken deden toen hetzelfde als nu, meer geld vergaren en lonen verlagen. Daarna stort het systeem in omdat de onderklasse weinig meer kan kopen, de middenklasse is weggevaagd.
  Dan is het wachten op een nieuwe Henry Ford…

  “Missouri Republicans Lower St. Louis Minimum Wage From $10 To $7.70”
  http://www.huffingtonpost.com/entry/st-louis-minimum-wage_us_595a69bae4b0da2c7324d725

 25. 39

  @37: dat komt omdat die redenen simpelweg niet bestaan, jij beroept je op dat stukje wat nooit gedefinieerd is en dus simpelweg niet relevant is, het eerste stuk daarintegen is wel keihard vast gelegd.

 26. 40

  @27: Je kunt het ook zo zien: geld is een gemeenschapsgoed, want het is het essentiele smeermiddel van de economie. Dit loopt echter nogal eens mis omdat geld de neiging heeft zich op te hopen bij bepaalde sectoren en personen. Als dat gebeurt, dus als te veel rijken het te lange tijd uit de roulatie houden, loopt de hele economie spaak wegens vraaggebrek. Er is dus een algemeen belang bij om geld in roulatie te houden. Geld uit de roulatie halen door het op te potten bij enkele personen is in wezen een asociale daad.

  Daarom is het niet meer dan redelijk dat de overheid een zekere hoeveelheid geld afroomt om te zorgen dat het in roulatie blijft.

 27. 42

  @27

  Recht op bezit lijkt me niet hetzelfde als het recht om alles maar te mogen houden dat je te pakken kunt krijgen. Bovendien zijn er nog andere mensenrechten: het recht op voedsel, onderdak, onderwijs en werk tegen een redelijke vergoeding, bijvoorbeeld. In een democratische rechtstaat zou je mogen verwachten dat de overheid probeert een goede balans tussen al die rechten te vinden.

 28. 44

  @Bolke: nou, aangezien je het zelf bent die in @27 over mensenrechten begint, mag ik aannemen dat je die wel onder de “goede redenen” schaart? Want die impliceren namelijk wel degelijk dat er een staat is, wetten, een grondwet, een rechterlijke macht, en daar vallen verder onder onderwijs (expliciet gratis, voor het lager onderwijs!), gezondheidszorg, medicijnen, bestaansmiddelen in het geval van ouderdom/ziekte/werkloosheid, etc. etc. etc.

  Dus uitgaande van je eigen bron, is de lezing dat belasting heffen in strijd is met mensenrechten op basis van diezelfde mensenrechten volstrekt onhoudbaar.

 29. 45

  Ik heb nog maar eens opgezocht wat er nu echt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat. Artikel 17:

  1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
  2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

  Daar wordt expliciet gezegd dat het niet zomaar een recht is om altijd alles te mogen houden wat je hebt. Zolang er maar geen sprake is van willekeur bij het ontnemen van eigendom. Democratisch vastgestelde belastingwetgeving lijkt me niet te vallen onder de definitie van “willekeurig beroven”.

  Artikel 25 is ook wel interessant:

  1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

 30. 46

  Democratisch vastgestelde belastingwetgeving lijkt me niet te vallen onder de definitie van “willekeurig beroven”.

  Dat is jou mening en niet noodzakelijkerwijs mijn mening.

  En nee de mening van een democratische meerderheid is ook irrelevant want dat is niks anders als dictatuur via meerderheid.

 31. 47

  @46

  Bullshit. In democratische wetgeving staat duidelijk aangegeven wie hoeveel belasting moet betalen. Dat is per definitie niet willekeurig.

  En wat vind je van dat artikel 25? Of interesseert je dat niet? Omdat je gewoon lekker selectief winkelt in de artikelen van de mensenrechtenverklaring? Zoals we dat wel vaker zien bij fanatici en extremisten: alleen geïnteresseerd in hun eigen rechten, terwijl de rechten van anderen er niet toe doen? Misschien moet je dan artikel 30 ook nog even lezen:

  Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

  Toevoeging: mijn idee van democratie is helemaal niet dat de meerderheid altijd zijn zin krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren