1. 1

  Ook de Scandinavische landen staan laag, iets wat je gezien hun nationale milieubeleid niet zou verwachten. Ook Estland valt op. Ik zeg internet-toegang: daar hebben de sceptici het grootste bereik.

 2. 2

  En mondiaal is het cijfer wel weer hoog. Zou het komen omdat ze in continenten als Afrika en Azië de effecten persoonlijk het best kennen? Voor ons is het meer een ver-van-ons-bed-show.

 3. 5

  @1: Mij valt op dat het vooral landen zijn waar het klimaat relatief koud is, waar er de minste mensen zorgen over klimaatverandering hebben. Zou het misschien te maken hebben met de verwachting bij veel mensen in die landen dat klimaatverandering voor hun vooral opwarming is en dat men dus in de betreffende landen erop vooruit denkt te gaan?

 4. 7

  @2 Misschien ook omdat we vrij goed zijn in het water buiten de deur houden met onze stormvloedkering en men denkt dat we dus wel goed zitten achter onze dijkjes terwijl ze in Azië niet zulke mooie dijkjes hebben? Ver van mijn bed zou het namelijk niet moeten zijn gezien de hoeveelheid van ons land dat eigenlijk onder zeeniveau ligt.

 5. 9

  @8: Pas op in de VS wil het in aanzienlijke gebieden ’s winters erg koud (inclusief sneeuwstormen) worden. Even snel bekeken zie ik bij de landen onder het wereldgemiddelde precies één land (op 18) waar grote delen van de bevolking vrijwel nooit met vrieskou te maken heeft (Australië), terwijl boven het wereldgemiddelde er maar in 8 (op 30) juist wel grote delen van de bevolking regelmatig met vrieskou te maken krijgen.

 6. 11

  Zilverdael

  Het gevaar zal misschien eerder komen van extremen in de waterstanden van onze rivieren plus(regenval/ smeltwater), ook al maakt men overloopgebieden. Rivierdijken zijn echt onvoldoende daartegen bestand….

 7. 12

  Correlatie gem. opleidingsniveau bij de uiterste uitslagen? Groot verschil tussen de 5 meest klimaatbezorgde landen (laag opgeleid) vs de minst bezorgde? (hoog opgeleid)

 8. 13

  In de lage landen vallen de effecten van de klimaatverandering mee, dichter aan de evenaar spoelen ze wat vaker bij bosjes weg.

  1) Feit: Er is sprake van een klimaatverandering.
  2) Hamvraag: Is dit het mensenwerk, of een cyclisch fenomeen?

  ad 1) Statistieken liegen niet.
  ad 2) We weten het simpelweg nog niet…
  Conclusies zijn dus slechts ten dele te trekken en breed onderzoek lijkt verstandig, waarbij men deelbelangen goed moet onderscheiden van het algemene belang.

 9. 14

  Opvallend zijn Estonia en Chech Republic. In Estonia is slechts 16% religieus, die geloven nergens in, ook niet in klimaatverandering.
  Ook de Chech Republic is een van de minst religieuze landen ter wereld. (Bron Wikipedia) Toeval?

 10. 16

  Volgens mij is het meestal zo dat als er economische voorspoed is mensen zich zorgen gaan maken over zaken als milieu en klimaat. Mogelijk verklaart dat e.e.a. van de redelijk opmerkelijke cijfers (met de nodige uitzonderingen uiteraard zoals Portugal en Griekenland).
  Vreemd dat Nederland zo luchtig doet over klimaat verandering. Klaarblijkelijk denken we dat we immuun zijn voor de voorspelde globale zeespiegelstijgingen.
  Ik vraag me bij dit soort studies altijd wel af in hoeverre de antwoorden representatief voor een land zijn. Wie in Colombia wordt vergeleken met wie in Zweden?

 11. 17

  Volgens mij lees jij de grafiek op z’n kop Frank (16) De landen met de meeste welvaart en ontwikkeling maken zich de minste zorgen, niet andersom.

  Als ik de Protestanten en atheïsten bij elkaar veeg dan klopt het verband vrij aardig. Alleen Polen valt dan uit de toon, dat had dan een stuk hoger moeten staan.

 12. 18

  Nee Herman, ik lees hem niet op zijn kop. UK, USA, Nederland en een aantal andere heel erg welvaren landen maken zich zorgen over hun welvaart. Is me wel eens eerder opgevallen, hier in Nederland, dat in tijden van (vermeende) economische recessies de waardering voor milieu en klimaatproblematiek wel degelijk onderuit ging. Geldt dus niet voor een groot aantal andere landen.

 13. 19

  Ik kan Tsjechië, USA, Nieuw Zeeland en de UK wel verklaren. Daar is de fact-free pers erg gretig in het serveren van ontkenners-fantasieën, makkelijk te herkennen aan de buitenproportionele aandacht voor sneeuwval, waar dan ook. Ik vind het in Nederland nog wel meevallen, al zijn het hier (voor mij dus ‘daar’) veelal politici die zonder zich te hoeven verantwoorden een behoefte voelen om dezelfde nonsens de wereld in te sturen.

  Ik kan alleen nog niet de lage positie van Finland (of Zweden) verklaren. Hier in Finland is zelfs de tabloid-pers niet erg geïnteresseerd in de sprookjeswereld die klimaatontkenning heet, al zijn veel reacties op bar weer nieuwsitems wel weer erg treurig. Finland heeft een reeks met prachtige zomers achter de rug. Vorig jaar nog een all-time temperatuur hoogterecord. Maar de afgelopen winters waren ook stevige edities. In de verste verre weliswaar geen kouderecords, behalve -duh- een lokaal sneeuwvalrecord, maar mensen hebben geen idee hoe een winter moet zijn en hoe dat te vergelijken met winters van decennia terug.

  En juist in die gemiddelden is de opwarming te zien. Winters worden gewoon korter. Maar wie houdt dat nou bij, laat staan herinnert zich de dagen? Wie weet er nu de maandgemiddelden en hoeveel dat nu warmer aan het worden is? En zelfs als je de mensen dat onder de aandacht brengt en je denkt dat ze het doorhebben, hoeft het maar een paar keer flink te vriezen met hier en daar een sneeuwstorm en ook nog wat beelden van sneeuwval in Spanje op het journaal en daar kan geen feit, geen statistiek, geen smeltende noordpool, geen uitheemse torrenplaag, geen realisme tegenop.

 14. 21

  @19 De vraag is niet :geloof je in klimaatverandering maar de vraag is maak je je hier zorgen om. Zelfs al was het zeker dat we drie graden opwarming krijgen de komende 50 jaar zou ik werkelijk niet weten waarom dat nu mijn grootste zorg zou moeten zijn. Ik zou mij daar in tegen wel enige zorgen maken als we te maken gaan krijgen met een koeler en dus droger klimaat.

 15. 23

  Deze discussie lijkt op de klimaatdiscussie. Er worden verhoogde temperaturen gemeten en hogere CO2 concentraties en nu moet er een verband zijn en dat terwijl er misschien geen causaal verband is, noch tussen CO2 concentratie en temperatuur, noch tussen land en onrust over klimaatstijging.

 16. 24

  @22: En dat heeft de mensheid vroeger nogal parten gespeeld. De mens is gewoon meermaals in gigantische gebieden uitgestorven als gevolg van klimaatverandering. Kun je je wel geen zorgen om maken, maar dat is dan toch vooral struisvogelgedrag.

 17. 26

  @23: Ik vind deze discussie daar nou niet echt op lijken (behalve dat in beiden het woord klimaat voorkomt). Dat er duidelijk een causaal verband is tussen land en onrust over klimaatverandering (wat is klimaatstijging eigenlijk?) lijkt me puur uit de grafiek wel duidelijk (daarvoor zijn de verschillen tussen landen/continenten te groot om op toeval te berusten).

 18. 27

  @Herman, 21: ja, dat weet ik, maar hoe kun je je nu zorgen maken als iedereen alleen maar z’n eigen tuin, de weg naar het werk en weer terug en wat er in de krant staat in de gaten houdt? De meeste mensen denken in het hier en het nu. Als er nu dan niets is wat waarneembaar alarmerend is in die omgeving, dan maakt het ze weinig uit. Zelfs niet als je ze voorhoudt dat er nog meer freaky weer zal komen.

  Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ook ik me er niet zoveel zorgen om maak. Ik heb veel liever dat mensen zich realiseren wat er gaande is en hoe dat komt, dan dat ze zich zorgen gaan zitten maken, want mis gaat het toch wel.

  @Anton: Hollandse nuchterheid bestaat alleen nog niet zo lang. Dus als de aarde terug gaat naar een klimaat van een paar honderd miljoen jaar terug, dan hoop ik van harte dat die Hollandse nuchterheid net zo afwezig zal zijn als die toen was.

 19. 29

  Het meest verontrust zijn die landen die het meeste te vrezen hebben van klimaatverandering omdat bij hun de landbouw een hele grote rol speelt.

  De mensen in de rijkere landen ontkennen de klimaatverandering het liefste omdat zij met hun luxe leventje het meest vervuilen en zij bang zijn dat te verliezen.

  Makkelijk vatbaar voor populisme dus.

 20. 31

  @28 @30

  Uit het rijtje zijn vele verbanden te leggen. Locatie, Cultuur, BNP, afkomst, ontwikkeling, opleiding,religie. En waarschijnlijk zit in elk verband een kern van waarheid in. Het is wat Toko_Senang al aangeeft, net de klimaatdiscussie, de wens is de vader van de gedachte. Je gaat zien wat je wilt zien en gaat geloven wat je wilt geloven.

 21. 32

  Nou ja, zolang het om percentages gaat van mensen die zich er geen zorgen over maken om welke reden dan ook, en niet om mensen die het daadwerkelijk ontkennen, is het verder toch niet zo’n probleem.

 22. 33

  De lobby van de klimaatveranderingsceptici is natuurlijk succesvol. Daar waar de lobby het zwaarst is hebben de poppenspelers het meest te verliezen.

 23. 37

  @36
  De stap die jij moet zetten is niet zo groot maar je moet hem wel zien. Doe je best jongen.

  Spreek mee: de klimaatverandering wordt door de zuivere islam veroorzaakt.

  Welkom DSV.

 24. 38

  34 @Steeph, Dat bedoel ik dus in 31, je ziet wat je wilt zien, en je trekt je conclusies die je al klaar had liggen. Op basis van deze uitkomst sluit ik mij aan bij 36.

 25. 39

  @Herman: Wat is er precies verkeerd aan het woord “correlatie”?
  Waar staat er “bewijs”?
  Die grafiek is alleen voer voor nader onderzoek.

  Maar goed, als dat te ingewikkeld is, begrijp ik je laatste zin ook wel.

 26. 40

  @39 Nee hoor er is niets verkeerds aan de grafiek, juist leuk om te zien, bedankt. Alleen een beetje oppassen met conclusies.

 27. 41

  Wat vooral opvalt in mijn ogen is dat men in de landen die de gevolgen het meest zullen merken zich ook het meest zorgen maakt. Zuidoost Azië zal meer met natuurrampen te maken krijgen. Verder veel agrarische staten. Dat terwijl we in het postindustriële westen redelijk in staat zullen zijn om de gevolgen te dragen en af te wentelen op armere landen. Dus op zich een hele logische grafiek.

 28. 42

  Ik maak me ook geen zorgen over opwarming. Zeespiegelstijging wel een beetje. Maar ik maak me vooral zorgen over het verplaatsen/wegvallen van fatsoenlijk zomerweer:P

 29. 43

  In één van de laagstgelegen landen maakt men zich geen zorgen.
  Jullie maken massaal kans op een Darwin adward!
  (sprak hij vanuit zijn hoogelegen buitenlandse locatie)

 30. 44

  @30: Ah lache! Maar Bismarck’s koud klimaat-weinig zorgen verklaring is natuurlijk ook in overeenstemming met deze data. Het viel mij op dat de Scandinavische landen die normaliter heel bezorgd zijn over het milieu, ook zeer klimaatskeptisch zijn.

 31. 45

  @39: Er valt wel wat op te merken aan de correlatie. In plaats van een ordinale X-schaal, was het netter geweest een ratioschaal te gebruiken. Dat is ook mogelijk, je hebt per land namelijk het percentage bezorgden. Als je die nu op de x-as zet ipv. de landen op volgorde was het netter (de andere optie is om ook de internetpenetratie in ordinale schaal om te zetten, dan krijg je een Spearman-correlatie). Maar ik ben een beetje kniesoor, dus trek er je niet teveel van aan.

 32. 47

  @Bismarck,

  Ik ben net zo’n kniesoor en daarom gisteravond gedaan wat jij voorstelt:

  Nog twee indices erbij gezet, GDP per capita en CO2 uitstoot per capita. Als je een regressie doet met al deze indices kan ik 54% van de variantie verklaren. Ik kon niet zo snel een goede maat vinden voor climate change impact voor alle landen. Ik denk dat er teveel factoren een rol spelen om een eenduidige conclusie te trekken. En je houdt het probleem van correlatie en causaliteit

 33. 48

  Goed werk MP. Ik neem aan dat er overigens ook een behoorlijke mate van correlatie tussen GDP per capita, CO2 emissie per capita en mogelijk ook met internetpenetratie is?

 34. 49

  Nog twee indices erbij gezet, GDP per capita en CO2 uitstoot per capita. Als je een regressie doet met al deze indices

  Is internetpenetratie nog enigszins significant?

 35. 50

  @JSK
  Internet penetration
  R = -0.65 R^2 = 0.44 p-value = 9e-007
  GDP per capita
  R = -0.51 R^2 = 0.26 p-value = 3e-4
  CO2 emission per capita
  R = -0.63 R^2 = -0.42 p-value = 2e-6

  In dit geval alleen landen genomen, zonder EU en ‘Global’. p-waarde is de kans dat de correlatie per toeval optreedt.

 36. 53

  Hmm.. meer in de zin van: als je GDP/CO2 meeneemt in de multi-regressie, is de coefficient op internetpeneratie nog significant? Ik kan mij voorstellen dat internet erg colineair is met GDP/CO2.

 37. 54

  Het is eigenlijk vrij treurig gesteld in Nederland. Veel mensen die zich geen zorgen maken over klimaatverandering zitten in het stugge ontkennerskamp. Mensen die stelselmatig wetenschappelijke bevindingen ontkennen. Net als zwaar gereformeerden die vasthouden aan de illusie dat de aarde slechts 6000 jaar oud zou zijn en dat evolutie niet bestaat.

  En er is in die groep ontkenners een vrij grote overlap, zo krijg ik de indruk, met mensen die wèl op een bijna religieuze aijze geloven in het sprookje van de feitelijk niet bestaande islamisering en die zo onderhand achter elke boom een moslim zien staan die je met het kromzwaard aan de islam wil onderwerpen.

 38. 55

  Precies Schuur, Al Gore zegt het ook al. Er zijn parallellen tussen klimaatsceptici alsmede -ontkenners en racisme.

  Eigenlijk is het helemaal niet zo’n gek idee om de Islam en griffo’s er bij te halen.

  Even een algemene tip: probeer wat meer van de alcohol af te blijven, het benevelt je brein.

 39. 56

  Ik verdenk ook internettoegang als hoofdschuldige.
  Als je op internet gaat kijken naar nieuwsberichten, dan krijg je een heel ander beeld van de klimaatverandering.

  Zo blijkt in Ierland augustus 2011 de koudste augustusmaand in 20 jaar. Juli 2011 was al de koudste juli in 50 jaar..

  En in Montana is het alweer begonnen met sneeuwen.

  Er moet snel een internetfilter komen om deze klimaatporno tegen te houden.
  De bevolking moet beschermd worden tegen die gevaarlijke skepsis-zaaiende websites.

 40. 57

  @JSK,

  Internet Penetration en GDP correleren sterk en zijn duidelijk colinear (zitten op zelfde factor, r^2=0.6), CO2 correleert minder sterk met IP en GDP (r^2 = 0.27, 0.23). Ik zou er niet veel over durven zeggen wat nu de belangrijkste oorzaak is, ik vermoed dat het een combinatie van informatievoorziening (o.a. blootstelling aan tegengeluiden), economische motieven (CO2 belasting, effect van maatregelen op welvaart) en de veronderstelde impact van klimaatverandering op een land.

 41. 58

  @MP, partialcorr (matlab functie voor het berekenen van partiele correlatie[x]) rekent de correlatie uit waarbij geconditioneerd wordt op de covar met gdp

 42. 59

  @DJ,
  partiële correlatie van CCC,IP gegeven GDP en CO2
  r = -0.39781
  p-value = 0.0068058

  partiële correlatie van CCC,GDP gegeven IP en CO2
  r = 0.06529
  p-value = 0.67003

  partiële correlatie van CCC,CO2 gegeven IP en GDP
  r = -0.4534
  p-value = 0.0017606

 43. 62

  ccc=climate change concern
  Ik heb partiële correlaties altijd een beetje vaag gevonden, ik weet niet of je echt sterke conclusies kunt trekken uit deze data op deze manier.

 44. 64

  @MP, dat is zo’n markov/struct equation model ding, a->b<-c (a, c is iid), a->b->c partial correlaties laten bij a->b <- c een verband zien, alle andere combi's doen dat niet
  sterke conclusies zijn altijd afhankelijk van je aannames

 45. 65

  hmm, ik kan niet threaded op mijzelf reageren …
  ‘een verband zien’ bij conditionering op b, of iets met die nieuwe edit, of ik zat te klooien
  edit: ik snap er niets van, magie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren