1. 1

  Wat hier het aardige aan is, is dat mensen zelf weten waar ze de grootste behoefte aan hebben. En dat ze dat vervolgens kopen in hun eigen economie. In plaats van dat er een berg hulpgoederen worden afgeleverd die lokale verkopers en handelaren de nek omdraait.

 2. 2

  @1: Bergen hulpgoederen worden voornamelijk gegeven na rampen. Dat blijft nodig, maar is slechts een klein deel van de hulp. Dat ze met het geld dingen in hun eigen economie kopen is veel belangrijker, want nu wordt nog veel te vaak ontwikkelingsgeld gegeven, waarbij het ‘wat kunnen wij er aan verdienen’ een belangrijkere rol speelt dan ‘wat worden de mensen daar er beter van’.

 3. 4

  @keest: ik vermoed dat ze bij de NYT geen duits verstaan ;). Maar op zich is het natuurlijk wel een idee als westerse landen in plaats van ontwikkelingshulp een beperkte vorm van sociale zekerheid aanbieden *aan ontwikkelingslanden*. Want volgens het artikel maakt de ‘charity’ ook een selectie — zodat hun hulp aankomt bij de mensen die er volgens hun data het meeste behoefte aan hebben.

 4. 5

  Geld of goederen aan arme mensen in arme landen uitdelen, beide modi van hulpverlening brengen deels dezelfde problematiek van implementatie mee. Goederen (geld)verzamelen, opslaan, overmaken, controleren enz. enz. Maar geld is voor iedereen makkelijker, én begerenswaardiger, maar dan ook voor dieven!

  De begunstigden – wie precies? – zullen van het geld niets of maar een symbolische fractie ervan in handen krijgen. Het grootste deel gaat naar de cacique of dorpshoofd of medicijnman. Die kunnen niet toestaan dat hun armsten iets voor niets krijgen. Zo zit de sociale structuur ginds in elkaar.

  In c 1 Gronk lezen we: ´Wat hier het aardige aan is, is dat mensen zelf weten waar ze de grootste behoefte aan hebben.´
  Dit lijkt juist. En zo zal het gratis geld aan drugs worden besteed. Daaraan hebben armste mensen die ook wel weten dat zij arm zullen blijven, het meest behoefte. Objectief.
  Overigens kunnen met inkomsten uit drugs goede economische investeringen worden gedaan. Ik zag dat laatst in een documentaire film over Miami.

 5. 6

  HPax komt weer met allemaal aannames. Hij laat zich leiden door een sterke ideologische afkeer van ontwikkelingssamenwerking. Allemaal in het kader van “Eigen Volk Eerst”. Anders doe je immers aan ‘zelfhaat’.

  Zo zéér zelfs dat hij ergens op het web bijbelse exegese naar het boek Handelingen der Apostelen gebruikt om elke vorm van positiviteit over financiële solidariteit de kop in te drukken.

  Buiten dat is het erg gedateerd wat meneer beschrijft, economische belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zijn al lang van doorslaggevende betekenis geworden, als ze dat al nooit waren. Zelfs Malawi, 1 van de armste landen ter wereld, zijn Nederlandse zakenlieden actief. En daar heb ik niets op tegen overigens.

  On-topic:

  Het is een sterk westerse geïndividualiseerde gedachte dat we per persoon kunnen behandelen. Eerst zal je moeten zorgen dat er stabiele autoriteiten zijn – en niet zo als Somalië waar zelfs Artsen zonder Grenzen naar dertig jaar zijn vertrokken.
  http://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/afrika/somalie.aspx

  Daarom investeren in structuur, een, klinkt raar, basisbureaucratie zodat corruptie bestreden kan worden, gezag is, en er belasting kan worden geheven. Met andere woorden een stabiele regering.

 6. 7

  @6: HPax kinderen krijgen ook geen zakgeld, vanwege de redenen, die hij zelf op somt. Hij is zelf namelijk cacique, dorpshoofd en medicijnman tegelijk bij hem thuis. En zijn kinderen zouden dat gratis geld toch alleen maar aan drugs uit geven.

 7. 8

  Enige dagen geleden keek / luisterde ik op een Weblog naar een film waarin een Egyptische actrische een lied zong waarin zij haar haat tegen Obama tot uitdrukking bracht. Heel indringend. Ze verwenste hem, maar niet alleen Obama persoonlijk, maar ook zijn vader en zijn moeder. Bij herhaling, in refrein! Haar afkeer van O. begreep ik, haar hardnekkige, geslachtelijk verwijzing naar zijn ouders vond ik walgelijk.

  Na enige nadenken kwam ik tot een cultureel inzicht. In de Oriëntale Islamitische culturen overheerst het groepsdenken. De individu wordt niet gezien; als je vervloekt wordt, moet je hele geslacht eraan. En toen begreep ik comment 7.* Een weerzinwekkend Oriëntalisme!

  Niets aan te doen. Cultuur is cultuur, en niet alles uit een cultuur is aangenaam. Per slot van rekening heb je per cultuur ook rangen, standen en klassen. En sommige onderdelen van een cultuur, vaak de smerigste, leer je niet meer af. Ze zijn onbewust geworden en blijven je identificeren.

  PS Dat de redactie van Sargasso n.a.v. het extreem volgehouden ad hominisme op c. 7 geen berisping heeft uitgedeeld, begrijp ik wel, maar vind ik onbegrijpelijk. En ook slecht voor Sargasso. Het begon net weer een beetje goed te gaan.

  * Al jaren lang reageer ik positief noch negatief op de reacties van de auteur van c 7. Dat kan het dus niet zijn.

 8. 12

  @8:

  In de Oriëntale Islamitische culturen overheerst het groepsdenken. De individu wordt niet gezien; als je vervloekt wordt, moet je hele geslacht eraan

  De contradictio in terminis zie je hier waarschijnlijk niet eens. Je verwijt een andere cultuur groepsdenken, maar gebruikt daar een staaltje groepsdenken voor, waar de honden geen brood van lusten. De pot verwijt de ketel is in dit geval nog heel eufemistisch uitgedrukt.

  En dan huiliehuilie doen, omdat je eigen ideeën een keertje op jou toe worden gepast. Jij mag wel je oordeel geven over de sociale structuur in allerlei samenlevingen in het buitenland en daarbij alles op een hoop gooien, maar als iemand dat bij jou doet… Wat gij niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet.

 9. 14

  @13: Sommige zoogdieren? Dat is behoorlijk off-topic, maar laat wel meteen zien hoe gemakkelijk het is om een beetje genuanceerd te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren