Maurice de Hond nijdig over tendentieuze verslaggeving NRC

NRC voerde diverse wetenschappers op die geen goed woord over hadden voor de peilingen die De Hond voor partij 50Plus zou hebben gedaan. De Hond voorspelde onlangs een potentieel van 30 zetels voor de partij van Jan Nagel (met wie De Hond ook persoonlijk bevriend is).

‘Propaganda’, vinden de hoogleraren. De Honds peilingen zouden de toetst de wetenschappelijke kritiek niet doorstaan.

Volgens NRC besteeedde het wetenschappelijk bureau van 50Plus in twee jaar tijd 85% van de uitgaven aan onderzoeken van De Hondt. Ook zou de Hond, voorafgaand aan de verkiezingen, gratis voor 50Plus hebben gepeild.

De Hond reageert furieus dat wetenschappers al sinds hij in 1976 naar buiten komt met peilingen, niets van hem moeten hebben omdat hij niet tot hun kringetje behoort. En omdat hij vaak eerder bewegingen oppikt dan zij, en ze dat niet kunnen hebben. Deze laatste aanval is volgens De Hond weer zoiets.

De überpeiler gooit daarom twee rapporten online, zodat de lezer zelf kan oordelen of hij prutswerk levert.

Open waanlink

  1. 1

    Ik vind die twee rapportjes die De Hontd post helemaal niet zo sterk. Hij zegt dat-ie 900 resp 6000 mensen heeft geinterviewd, maar hij zegt niet hoe-ie die mensen geselecteerd heeft. Als ik ’t goed heb doet Maurice de Hontd heel veel met internetpeilingen. Die zijn notoir onbetrouwbaar/gebiassed. Al was het alleen maar omdat je moet uitgaan van wat de mensen zelf als achtergrondkenmerken opgeven (leeftijd/opleidingsniveau), mensen die met meerdere accounts ‘stemmen’, plus dingen als ‘sommige mensen hebben geen internet/geen zin/geen tijd om mee te doen in zo’n panel’. En als die mensen oververtegenwoordigd zijn onder bepaalde groepen, dan krijg je dus vertekening.

    Daar kun je wat aan doen door je ophoogfactoren te veranderen, maar dat moet dan wel ergens op gebaseerd zijn, anders zijn ’t matsfactoren. En da’s dan ook de reden dat peilingen zo vaak de mist in gaan.

    Mijn indruk is dat die hoogleraren wel degelijk een punt hebben.

  2. 4

    Hoewel je wetenschappers ook niet altijd meteen moet geloven omdat het “wetenschappers” zijn, ben ik graag zo naïef te geloven dat de wetenschappers net iets meer te geloven/te vertrouwen zijn dan een ras-ondernemer als M. de Hond. Is er iets mis met ondernemers? Nee zeker niet, graag meer om dit land uit de malaise te trekken maar uiteindelijk is het simpelweg zo dat ook bij dit soort bureau’s het motto geldt: “wie betaalt, bepaalt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren