Make over tegen uitkering

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Make over tegen uitkering

Opknappen en verkopen…

0

Reacties (10)

#1 Jonas

Al weer teruggedraaid door gemeente Dantumadeel.

http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article6146685.ece/Dantumadeel-stopt-relatiebemiddeling-sociale-dienst-

Eigenlijk is het een stupide plan. Aan de andere kant moet je niet vergeten wat er tegenwoordig al voor cursussen worden gegeven aan uitkeringsgerechtigden: sport en spel, een NLP-training, cursus netwerken en flirten. Allemaal wel met zachte dwang: u doet niet mee, korting op uitkering.

Op alle mogelijke manieren wordt de werkzoekende, evenals de werkenden overigens, gekneed en gedisciplineerd zodat ze binnen het plaatje/statistieken van de overheid het beste naar voren komen. Angstaanjagend!

#2 Bismarck

Geen programma om mannelijke uitkeringstrekkers aan rijke vrouwen te koppelen?

#3 Jonas

Altijd leuk hoe erover gedacht wordt door de vertegenwoordigers van de doelgroep:

Advies van de Cliëntenraad Dongeradeel 31 maart 2010

Projectplan Up to Date

De Cliëntenraad is fel tegenstander van projecten als deze.

Wij zijn van mening dat de gemeente zich hier op een terrein gaat begeven waar zij als gemeente niets mee te maken heeft. Uitkeringen zijn ooit bedacht om de privésfeer ( zorg, persoonlijke ontwikkeling, relaties, zingeving ) te scheiden van en te beschermen
tegen publieke krachten. Een moderne maatschappij gaat uit van persoonlijke integriteit. Niemand moet gedwongen worden of zich gedwongen voelen om deze integriteit te gelde te maken om in leven te
blijven.

Principieel gezien vinden wij dat re-integratiegelden bestemd dienen te worden voor activiteiten die gericht zijn op arbeidsinschakeling of sociale activering. De CRD is voorstander van initiatieven om
uitkeringsgerechtigden ( en dan niet alleen alleenstaanden die een partner zoeken ) zich beter te laten voelen, maar zulks onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit gepaard gaat met respect voor de
persoonlijke integriteit. Hierin past de aanschaf van kleding. Maar dan op een andere manier dan in het voorstel staat omschreven.De bijstandsgerechtigde is over het algemeen goed in staat leuke bij hem
of haar passende kleding uit te zoeken. Het probleem zit doorgaans in de beschikbare financiën. Wij adviseren dan ook een kledingbon ( en een kappersbon ) ter beschikking te stellen, waarmee men zelf iets
passends kan uitzoeken.

Het idee om een relatiebemiddelingsbureau in te schakelen vinden wij ronduit stuitend. Hier gaat u zich bemoeien met zaken waar u niets mee
te maken heeft, waar u zich niet in behoort te mengen en waarbij u zich op een gevaarlijk hellend vlak gaat begeven. Een persoonlijk, intiem gegeven als relatiebemiddeling wordt binnen het gebied van
re-integratie op de arbeidsmarkt getrokken. Dit vinden wij volstrekt ontoelaatbaar.

De intentie die u met dit voorstel heeft is er niet een waarbij u het beste voor heeft met de uitkeringsgerechtigde. Het is maar zeer de
vraag of de relatiebemiddeling succes heeft, of men gelukkig wordt met de partner en of de relatie stand houdt. Naar onze mening is de kans op een teleurstelling erg groot. De intentie die u hier wel mee heeft is een van bezuiniging. Wij hebben u eerder enkele bezuinigingsvoorstellen gedaan en zijn bereid om mee te denken over nieuwe ideeën, maar wij gaan niet mee in onethische voorstellen.

Wij adviseren u bovendien een dergelijk voorstel eerst te laten toetsen door de Raad voor het Regeringsbeleid op ethische aanvaardbaarheid.

Het Relatiebureau ?Mens en Relatie? is enkele jaren geleden zeer negatief in het nieuws geweest bij het programma ?Kassa?. In de meeste reviews komt het bureau nog steeds niet positief in beeld. Op hun
website worden grote beloftes gedaan, die haast niet waargemaakt kunnen worden. Wij vinden het onverstandig om van de kant van de gemeente te bevorderen dat mensen zich in een dergelijk avontuur gaan storten. Graag zien wij ons advies onverkort toegevoegd aan het beleidsstuk.

Namens de Cliëntenraad Dongeradeel

E.G. Tabak ? van Eekelen, voorzitter

#4 Bismarck

“Uitkeringen zijn ooit bedacht om de privésfeer ( zorg, persoonlijke ontwikkeling, relaties, zingeving ) te scheiden van en te beschermen
tegen publieke krachten.”

Als je daarvan uitgaat, moet je ook geen ambtenaren achter de voordeur sturen onder dreiging van het stopzetten van uitkeringen.

#5 Perry

Ik wel ook wel geld voor mijzelf wat te pimpen Maar om voor de hoer te spelen zodat ik mijn vaste lasten kan betalen is wel heel erg vergezocht.straks moet je nog verplicht een date uit zoeken anders moet je de 1400 euro terug betalen. Suck my cock !!

#6 sander_1583

Mevrouw heeft er tabak van, ja te makkelijk.

Die suggestie dat er gekort wordt op uitkering is een fabeltje. hou daar svp meteen mee op. Het enige is dat je gekort wordt op aanvullende uitkeringen als je gedragingen daar aanleiding toe geven. Maar dat zie ik niet veel gebeuren.

Wat ik erg vindt is dat er voor extreme bedragen geld wordt gepompt in een doelgroep die hier waarschijnlijk niet op zit te wachten óf zelf de keuze heeft om die weg in te slaan.

Dus Bismarck, perry en Jonas. Dit is echt onzin (wat betreft korting op de uitkering)

#7 Jonas

Gelukkig spreek jij nooit geen onzin uit, heb jij geen ervaring met de bijstandsstatus en weet je niet dat bepaalde gemeenten dat wel doen.

Ook kan gezegd worden dat inderdaad de uitkeringsgerechtigde niet zoveel opschiet met al de gekkigheid maar het bedrijfsleven wat zomaar opdrachten krijgt van de overheid. Denk aan re-integratiebureau’s, NLP-trainingsburo’s, sport en spel industrie en de uitkeringsbranche.

Het meeste geld gaat daarom ook naar de industrie daarom heen. Korting op uitkering (niet de aanvullende) gebeurt daarentegen wel, en steeds meer in het kader van de verrechtsing. Want ja het is hun eigen schuld, dat er in veel regio’s niet genoeg werkgelegenheid is, ach, dat is allemaal bijzaak.

#8 Jonas

uitkeringsbranche, is de uitbuit – uitzendbranche

#9 sander_1583

jonas. de verrechtsing. het is eerder dat lokale partijen ‘de macht’ krijgen. hoewel gemeenten alleen maar uitvoeren natuurlijk.

Mee eens dat de overheid te veel instantie geld geeft om ‘iets’ voor mensen met een uitkering doen. Dat is eerder het resultaat van preventieve maatregelen van de verlinksing.

Verder ken ik geen voorbeelden dat uitkeringsfiguren uitgebuit worden. maar voorbeelden wekken mijn interesse!

#10 Jonas

In verhouding tot is er zeker sprake van uitbuiting van uitzendkrachten. De truc is dat alles gelegaliseerd is. In het belang van de vakbonden met hun ouwe achterban, en de werkgevers met de hoge loonkosten. Lees voor de grap de Uitzend CAO. Je schrikt je naar!

De lokale partijen voeren uit, wat in grote kaders in wetgeving en vooral financieel in DH is bedacht.

Preventieve werking heeft er niets mee te maken. Het is om de werklozen in beweging ook geestelijk te houden. Daar zijn verschillende methoden voor. Dat heeft niets met verlinksing te maken, dat was 150 jaar geleden ook al. Met zogenaamde werkplaatsen, want ja, voort wat, hoort wat – en wie niet werkt zal niet eten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*