Labohm “evalueert” bijdrage op Sargasso

Reacties (57)

#1 objectief

” Tja, feiten, metingen en waarnemingen wijzen dus op afkoeling, terwijl speculaties, meningen en propaganda ons willen doen geloven dat er opwarming komt. Het is dus wel even slikken voor devote broeikasgelovigen. Maar naar mijn inschatting zullen velen van hen zich daardoor toch niet uit het veld laten slaan. Decennialange indoctrinatie laat zich nu eenmaal niet in korte tijd wegpoetsen. ”

Dat geldt voor vele zaken, van Duitsland als oorlogszuchtig land, tot de Armeense genocide, en Islamitisch terrorisme.

De inschatting wordt overigens bevestigd door wetenschappelijk onderzoek, de universiteit van Iowa stelde vast, dat als gelovigen feiten tegen komen die in strijd zijn met hun geloof, dat het geloof verhardt.

Dit schrijvend vraag ik me af of het feit, dat nogal wat gelovigen, in van alles en nog wat, liever naar de brandstapel gingen dan de heersers naar de mond te praten. dat aantoont.

Hoyle’s theorie van steen- en metaalmeteoren, de eerste veroorzaken afkoeling, de tweede opwarming, blijft m.i. overeind.

#2 Prediker

Lees: Hans Labohm kon de discussie niet winnen op Sargasso, dus gaat nu op het reactionaire blog de Dagelijkse Standaard alsnog z’n gelijk proberen te halen.

U weet wel, dat blog waar prof.dr.ir. Joost Niemöller de rassentheorieën nog eens over doet en Matroos Fopspeen verkondigt dat het van de ratten besnuffeld is dat de politie kleurlingen niet mag aanhouden op grond van hun raskenmerken.

#3 objectief

@2:
Hoezo winnen ?
Omdat de meerderheid van de reaguurders er niets van begreep, of wilde begrijpen ?
Wetenschap is niet democratisch.

#4 objectief

Fred Hoyle, Sir, FRS, ‘A chilling scientific forecast of a new Ice Age’, 1981, 1982, Sevenoaks
Ik probeer het boek kort samen te vatten.
Er zijn drie hoofdijstijden, van ongeveer 450 miljoen jaar geleden tot 400, Late Ordovician, van 340 tot 260, Permo Carbinoferous, en van 20 miljoen jaar geleden tot en met heden, Cenozoic.
Vóór de eerste ijstijd was de oceaantemperatuur een 53 graden celcius.
Dat werd veroorzaakt door een zeer hoge CO2 concentratie in de atmosfeer, duizenden keren, misschien wel 30.000 keer de huidige.
Blauwalgen gingen groeien, en vervingen CO2 door zuurstof.
De aarde koelde daardoor af.
De hoofdijstijden worden er door veroorzaakt dat continenten rondzwerven, elke keer dat een continent op een pool lag leidde dat tot grote ijsvorming, het ijs wat in de oceanen terecht kwam koelde in miljoenen jaren de oceanen af.
Binnen de hoofdijstijden zijn er periodieke opwarmingen, die een 2000 tot 3000 jaar duren, in z’n opwarmingsperiode leven we nu.
De fluctuaties binnen de hoofdijstijden worden veroorzaakt in hoofdzaak door meteorieten, steenmeteorieten verlagen de aarde temperatuur door stof in de hogere luchtlagen, steenstof reflecteert zonlicht, metaalmeteorieten verhogen de temperatuur, metaalstof absorbeert zonlicht.
Doordat de oceanen nu veel kouder zijn dan de oude 53 graden zijn die steenmeteorieten nu in staat de aardtemperatuur permanent te verlagen, tot er een metaalmeteoriet komt.
Hoyle’s aanbeveling om de volgende ijstijd binnen een hoofdijstijd te voorkomen is opwarmen van de oceanen.
De hoofdijstijd Cenozoic waarin we ons nu bevinden, duurt nog wel even, het continent Antarctica is nog lang niet weg van de zuidpool, nog steeds vallen gigantische hoeveelheden ijs in het oceaanwater.
De beweringen van klimaatenthousiasten dat CO2 opwarming veroorzaakt zijn volgens hem nonsens, pas bij een duizenden keren zo hoge concentratie als nu gebeurt er wat.
Dat de aarde opwarmt, of lijkt op te warmen, sinds begin 19e eeuw is mogelijk het gevolg van de gigantische vulkaanuitbarsting van 1815, Mount Tamora op Sumbawa.
Hoyle schrijft dit laatste overigens niet.
Dat die opwarming de zeespiegel met enkele tientallen meters doet stijgen weegt volgens Hoyle niet op tegen het doodgaan van 98 % van de mensheid in de volgende kleine ijstijd.

HET STOND EERDER BIJ SARGASSO, MIJ LIJKT HET BELANGRIJK GENOEG VOOR ÉÉN HERHALING

#5 Prediker

@3 Wetenschap is al evenmin ideologie. Wetenschap wordt bedreven door ter zake kundigen die jarenlang saai onderzoek doen.

Wetenschap wordt niet bedreven op weblogs door niet-terzake- kundigen met een ideologische agenda, die daar polemieken uitvechten.

#6 majava

Labohm en z’n wereldje… Denkt ‘ie uiteindelijk toch gelijk te gaan krijgen met z’n nieuwe kleine ijstijd omdat een krantje, de Jyllands Posten, er iets over schrijft. Niet omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn op wetenschappelijk gebied. Niet omdat de data daar op wijzen. Nee, een krant schrijft het.

En dan is dat zo.

#7 Noortje

Toch goed te zien dat de discussie op Sargasso een heel stuk inhoudelijker was dan die onder het gelinkt artikel. Deze is wel weer grappig: “Sargasso? Ga je vreemd Hans?
Wel enorm respect om in het hol van de leeuw te prediken!”

#8 Nittickson

Er kan smalend over Hans Labohm worden gedaan maar hij krijgt steeds duidelijker gelijk in wat hij al jaren schrijft. Er is opwarming van de aarde geweest maar die is gestopt terwijl het aandeel broeikasgassen in de atmosfeer blijft toenemen. Er is dus niet zo’n duidelijke relatie tussen beide als door de alarmisten altijd is beweerd. In feite is het nu nog te vroeg om duur nieuw beleid te gaan ontwikkelen, als dat al ooit nodig zal blijken. Steeds meer overheden komen ook tot die conclusie. Inderdaad: de discussie hoort in de wetenschap thuis en (nog) niet daarbuiten.

#9 mrt

Ik vind Hans Labohm niet het meest interessante klimaat gerelateerde verschijnsel dat zich op dit moment voordoet.

Zullen we het ergens anders over hebben in waanlinks? Hierover bijvoorbeeld:

http://azdailysun.com/news/local/education/nau-study-plants-alone-can-t-stop-climate-change/article_95b91c22-03df-11e3-bbae-001a4bcf887a.html

Nieuwe studie in new phytologist laat zien dat planten waarschijnlijk minder CO2 op zullen nemen dan eerder werd aangenomen. Planten groeien wel sneller met meer CO2, maar dit effect wordt gecounteract door micro-organismen in de bodem.

#10 mrt

@8: Welke overheden komen ook tot de conclusie dat we geen nieuw beleid moeten voeren om klimaatverandering te mitigeren?

De overheid van Namibie bijvoorbeeld?

http://www.natureworldnews.com/articles/3451/20130812/namibia-faces-worst-drought-30-years-president-climate-change-blame.htm

Of bedoel je de VS?

http://www.huffingtonpost.com/2013/06/29/obama-climate-change-weekly-address_n_3521687.html

ahnee, je doelt vast op China?

http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/08/12/one-way-china-is-getting-serious-about-climate-change/

De EU bedoel je denk ik ook niet.

http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm

India misschien dan?

http://switchboard.nrdc.org/blogs/kjohnson/india_green_news_pm_singh_call_2.html

….Mijn punt is wel duidelijk denk ik.

#11 Kalief

@8 De opwarming van de aarde bestaat nog steeds en is niet gestopt. Maar los daarvan is op zich de toename van broeikasgassen in de atmosfeer al zorgelijk genoeg. En als de wetenschappers en deelnemers aan het debat bij voorbaat worden onderverdeeld in alarmisten en klimaatontkenners dan verdwijnt al snel de bereidheid de argumenten op feiten te baseren.

#12 gronk

Het valt mij op dat de meeste klimaatontkenners oude conservatieve mannetjes zijn. Met een beetje geluk ruimt het probleem zichzelf in een jaar of vijf op, zeker als blijkt dat die mannetjes niet zo goed tegen die hitte kunnen.

#13 MrOoijer (Jan van Rongen)

@8: “Er is opwarming van de aarde geweest maar die is gestopt “. Dat is niet waar, zoals al eerder is aangetoond, en nu weer als commentaar onder dat stuk van Labohm staat.

Ik zie hem overigens een truc uithalen die mij niet eerder was opgevallen: stellen dat er gewaarschuwd wordt tegen een “opwarming binnenkort”. Dat is onjuist – een stroman dus – en dan kun je inderdaad makkelijk stellen dat de voorspellingen niet uitkomen. De IPCC-voorspelling is 1-2 graad in een eeuw, dat is 0,01-0,02 graad per jaar. Omdat de verschillen tussen jaren onderling makkelijk een halve graad kunnen zijn, is het heel goed mogelijk dat je een aantal jaren geen meetbaar temperatuurverschil ziet. Maar alle andere verschijnselen laten nog steeds zien dat de aarde opwarmt.

#14 Bismarck

@12: Reken er niet te hard op. Er komen immers ook weer oude conservatieve mannetjes bij aan de onderkant. In Nederland zelfs meer dan ooit.

#15 gronk

@13: ander punt is dat die klimaatontkengekkies geobsedeerd zijn door ‘global warming’. Terwijl het op dit moment eerder zo is dat de seizoenen aan het schuiven zijn — zat plaatsen waar je opeens recorddroogtes danwel natte maanden die anders kurkdroog zijn, lentes die veel te koud zijn gevolg door veel te hete zomers, etc.

Dat betekent dat je een volatieler klimaat hebt, en dat heeft z’n impact op de natuur. Ik vraag me af of de heren klimaatontkenners doorhebben dat de koeien die geslacht worden voor hun luxe boterhambeleg wel veevoer moeten krijgen. En dat moet dus wel groeien. Paar misoogsten en opeens gaat de shit voor de fan.

#18 objectief

@4:
14 afkeuringen.
Uiterst merkwaardig dat een samenvatting van een boek wordt afgekeurd.
Nog niemand schreef dat ik daarover lieg.

#19 objectief

@11:
Die is helemaal niet zorgelijk.
De oceanen bereikten een temperatuur van 53 graden bij dertig procent CO2 in de atmosfeer.

#20 objectief

@12:
Als het woord ontkennen wordt gebruikt ontbreekt bewijs meestal.

#21 objectief

@5:
Het gaat hier ook helemaal niet over wetenschap, gelovigen willen niet dat blijkt dat hun geloof onzin is.
Dat is het hele probleem, een geloof is een sterke irrationele overtuiging, daarom is zakelijke discussie daarover onmogelijk.

#22 Lord Flash

In echte Labohm-stijl wordt de uitleg van de Sargasso-redactie NA plaatsing van het Labohm-artikel, nu door hem opgevoerd als inleiding voor zijn artikel. Op kleine schaal compleet symptomatisch voor de wijze waarop deze charlatan te werk gaat.

#23 Steeph

@18: Beste, je komt met een stuk uit begin jaren 80. De klimaatwetenschap (en alle aanpalende wetenschappen) hebben sindsdien niet stil gestaan.
Als jouw stuk nog relevant zou zijn, zou er nog naar verwezen worden in de wetenschappelijke literatuur.
Nu heb ik de laatste jaren duizenden stukken voorbij zien komen……

Er zijn honderden artikelen en publicaties uit het verleden die een ander geluid laten horen. Het grootste deel is achterhaald of weerlegd. Niets verplicht ons dat keer op keer opnieuw te doen.

#24 DrBanner

Evalueert
Devalueert
Aluhoedjeonteert

#25 objectief

@23:
Toon eens aan dat het niet relevant is.

Hoyle bedacht de kreet Big Bang om Gamov belachelijk te maken, de oerknal man.
Dat die oerknal zwaar ter discussie staat vind je in
John Horgan, ‘The end of science, Facing the limits of knowledge in the scientific age’, Reading, 1996 en
John Maddox, ‘What remains to be discovered, Mapping the secrets of the universe, the origins of life, and the future of the human race’, London 1998.
Helaas is die oerknal een substituut voor het scheppingsverhaal, dus niemand durft er aan te komen.
De theorie van een heelal oneindig in ruimte en tijd is onaanvaardbaar.
Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, ‘Life on Mars ?, The case for a Cosmic Heritage ?’, Bristol 1997

Of Hoyle gelijk had met zijn klimaatverhaal weet ik natuurlijk niet, er kunnen andere oorzaken voor de tussenijstijden zijn, fluctuaties in de energie die de zon onze kant uit stuurt, kosmisch stof wat meer wolken veroorzaakt, die reflecteren.

Maar de hoofdzaken van Hoyle’s verhaal staan m.i. nog volledig overeind, waarom de aarde afkoelde, waarom er de drie lange ijstijden waren, we zitten nog steeds in de derde.

Overigens, mijn commentaar in 18 was dat een zakelijke samenvatting van een boek afkeuring oproept.
Uiterst wetenschappelijk.

#26 objectief

@22:
Als er inhoudelijk niets te melden is, waarom dan deze kretologie ?

#27 Prediker

Kan de antisemitische samenzweringsdenker, discussievervuiler en spammer Objectief misschien gewoon een ban krijgen, Redactie?

#28 Jan van der Laan

@26
Definieer kretologie in reactie 22?

#29 Janos73

Objectief,

Ik begrijp inderdaad niet waarom je een verschrikkelijk oud boek van Hoyle blijft citeren.

Papier is geduldig…

De rethoriek van Hans is trouwens altijd wel indrukwekkend. Je zou het bijna gaan geloven.

#30 Janos73

@8 De wetenschap is er anders al uit hoor. Daar hoor / lees je de onzin niet van “global Warming is gestopt”

Daarom zijn de IPCC rapporten ook zo eenduidig, niet omdat ze niet naar andere verklaringen hebben gekeken, maar omdat iets anders het niet kan verklaren.

#31 objectief

@29:
Het waarom staat er al.

Als je naar mijn reacties kijkt kun je zien dat ik op andere gebieden zelfs boeken van rond 1900, 1900 dus, gebruik.
Het aardige van een eenmaal gedrukt boek is dat het niet meer veranderd kan worden, op websites kun je alles veranderen.

Zo heb ik een boek gedrukt in 1917 van de VS ambassadeur toen in Duitsland wat positief is over Duitsland, in tegenstelling tot de internet versie.

Misschien speelt mijn Friese afstamming een rol, in tegenstelling tot het Nederlands heeft het Fries een woord voor modern wat afkeuring inhoudt ‘nijljochterij’.

#32 objectief

@28:
Tegenvraag: zie jij daar iets inhoudelijks ?

#33 objectief

@30:
Gelukkig bestaat de wetenschap niet bij ons, in tegenstelling tot de Islam.

#34 objectief

@27:
Inderdaad een oplossing, censuur.

#35 Joost

@25 “Toon eens aan dat het niet relevant is.”

Dat hoeft Steeph niet aan te tonen, want dat hebben anderen met veel meer verstand van zaken al gedaan. Expliciet en impliciet, omdat het artikel nauwelijks meer geciteerd wordt.

#36 Bismarck

@31: In goed Nederlands is dat nieuwlichterij.

#37 objectief

@35:
Het gaat over een boek, en een boek wat helemaal niet in de CO2 kraam te pas komt, omdat het opwekt de oceanen op te warmen, en de stijging van de zeespiegel te zien als het minste kwaad.
Dus dat het niet genoemd wordt, wat had je dan gedacht ?
Ketterse geschriften worden nooit aangehaald in theologische debatten.

#38 objectief

@36:
Bestaat dat woord inderdaad ?

#39 Henk van S tot S

Begint dat klimaat geOH nu nog eens.
Ik adviseer de om u te amuseren met dehttp://www.iceagemovies.com/nl/
;-

#40 Janos73

@37 we zijn anders aardig bezig de oceanen op te warmen. Het resultaat van de door oze gekozen manier is dat ook de atmosfeer opwarmt en de oceanen nog verzuren ook.

Gelukkig verwarmen we de oceanen zoveel dat zelfs de grote hoeveelheden ijs die er door de versnelde opwarming van Groenland en Antarctica afsmelten niet voldoende zijn om het boeltje af te koelen

#41 Bismarck

@38: Vandale vindt van wel. Kunnen we je Friese achtergrond als reden van je vasthouden aan lang geleden achterhaalde stellingen wegstrepen?

#42 Bismarck

PS. Je bent niet de eerste hier die denkt dat het woord alleen in het Fries bestaat. Friezenmythe?

#43 objectief

@42:
Kijk, het woord nieuwlichterij mag dan bestaan in het Nederlands, je zult met me eens zijn dat het niet vaak wordt gebruikt.
In Friese familieromans daarentegen kom het woord nijljochterij regelmatig tegen.

Dat wegstrepen begrijp ik niet, evenmin wat de lang achterhaalde stellingen zouden zijn.

Volgens mij kan een ieder vinden dat verhoging van de zeespiegel met enkele tientallen meters te verkiezen is boven de dood van bijna zeven miljard mensen.
Daar lijkt me niets achterhaalds aan.

Wie wil lezen hoe dat doodgaan verloopt kan ik Hoyle’s science fiction boek The Black Cloud aanbevelen.

#44 pedro

Heeft Labohm het opgegeven hier, dat ie zijn roddelstukje over Sargasso reacties ergens anders moet plaatsen? Waarom moet ie zo huiliehuilie doen, terwijl hij hier toch de ruimte kreeg om zijn standpunten te verkondigen?

#45 Marian van Kesteren

@31: En dat is nu precies het probleem als je een oud boek als referentie gebruikt. Daarom is het in het wetenschappelijk onderwijs normaal dat je met de meest recente drukken van boeken werkt. Daar worden namelijk de laastste wetenschappelijke inzichten in verwerkt.

#46 Jan van der Laan

@32
Ik wel, iets over tijdstippen, erg interessant. En ja Labohm is een charlatan.
Nu nogmaals definieer kretologie.

#47 objectief

@45:
Tja, wat de huidige consensus wetenschap voorstelt vraag je je af.
Dat is nu net het probleem.

Vanwege de CO2 hype volgt iedere ‘wetenschapper’ de CO2 hype, wie dat niet doet krijgt geen onderzoek opdrachten.
Het kan toch niet zo zijn dat VN en leidende landen voor gek worden gezet door uit te leggen dat ze met bolle waanzin bezig zijn, bolle waanzin die ook nog eens peperduur is.

Hoe dat ging met ‘wetenschap’ over de achterlijke Moslims in het Midden Oosten wordt uitgelegd in

Edward W. Said, ‘Orientalism, Western conceptions of the Orient’, 1978, 1991, London

Edward W. Said, ‘Culture and imperialism’, 1993, London.

Er is geen enkele reden te veronderstellen dat de ‘wetenschap’ nu niet de gevestigde orde zou steunen.

Het drie jaar opsluiten van één van de beste tweede wereldoorlog historici toont wel aan hoe het gaat.
Die uitspraak ‘één van de beste’ komt van Norman Finkelstein.

#48 objectief

@46:
En ja Labohm is een charlatan.

Een voorbeeld van kretologie.

#49 Jan van der Laan

Vanwege de CO2 hype volgt iedere ‘wetenschapper’ de CO2 hype, wie dat niet doet krijgt geen onderzoek opdrachten

Lijkt me een cirkelredenering.
Verder is het mij een raadsel wat Said en Finkelstein te maken heb met dit topic. En wie is die WO2 -wetenschapper die drie jaar werd opgesloten? Wat is het verband met dit topic?

Zijn er soms ‘sceptici’ in de gevangenis beland?

En dat sommigen Labohm een charlatan vinden, is geen kretelogie. Die benaming heeft hij namelijk over zichzelf afgeroepen in zijn gastoptreden hier op sargasso.nl en zijn commments op http://www.klimaatverandering.wordpress.com

#50 Marian van Kesteren

@46: Het klinkt alsof je alleen leest en gelooft wat in jouw straatje past. Het maakt niet uit van wanneer de bron is als het maar meldt wat jij wilt horen. Dat er 35 jaar onderzoek na een bepaalde bron is geweest, lijkt jouw niet te interesseren.

Ik heb op zich geen problemen met oudere bronnen gebruiken, maar als verschillende onderzoeken na een oude bron een heel andere kant opwijzen, zou ik toch aan de oude bron gaan twijfelen.

Voor mij is het belangrijk dat een onderzoek gedegen gebeurt en dat kan je meestal wel vrij redelijk uit een artikel halen (zelf ervaring op het gebied van het lezen van wetenschappelijke artikelen in het DNA repair gebied).

En dat mensen onderzoek doen ergens aan omdat ze daarvoor geld krijgen. Je onderzoeksresultaten blijven staan ongeacht de reden voor een bepaald onderzoek. En ik dacht toch echt dat er onderzoek wordt gedaan naar wolken, condesvorming, oceanen etc.

#51 Marian van Kesteren

Trouwens nog een voorbeeld over artikelen lezen:
Ik las tien artikelen waarin ze a zeiden en vervolgnes 1 artikel waarin ze b zeiden. Dan kijk jhe heel goed naar de methode en toen bleek het b te zijn. Gewoon door hoe het onderzoek gedaan en er was niets mis met die andere tien tien artikelen. Alleen hadden ze daar net een andere methode gebruikt waardoor het bij hun a leek te zijn.

Trouwens als ik zelf experimenten doe op het lab, voer ik mijn experimenten zo goed mogelijk. En als het resultaat niet bevalt, is dat pech hebben. Maar het resultaat aanpassen aan de wensen van mijn bazen is echt een ‘no go’ area.

#52 majava

@Marian. Ik denk dat je #50 gericht is aan objectief.

Deze site: http://agwobserver.wordpress.com is een mooie plek om een beetje overzicht te krijgen van wat er gepubliceerd werd en wordt. Regelmatig komen daar aanvullingen. Begin bij index to paperlists en dan heb je zo een flink aantal referenties bij elkaar over een onderwerp.

Onvoorstelbaar, maar er zijn dus mensen die al dat werk, van die ontelbare wetenschappers aan alle wereldwijde instituten en universiteiten gewoon diskwalificeren. Wie zouden dat toch zijn…?

#53 Marian van Kesteren

@52: Ja, foutje bedankt :). #50 is dus een reactie op @47.

#54 objectief

@49:
Schopenhauer: tegen domheid strijden zelfs de goden vergeefs.
Ik probeer het dus ook maar niet.

#55 objectief

@50:
Ik zie niets inhoudelijks waarop ik zou kunnen reageren.

#56 objectief

@51:
Trouwens als ik zelf experimenten doe op het lab, voer ik mijn experimenten zo goed mogelijk. En als het resultaat niet bevalt, is dat pech hebben.

Een wetenschapper heeft nooit een resultaat wat hem of haar niet bevalt.

#57 objectief

@52:
Over het establishment in de wetenschap: Fred Hoyle, ‘Home Is Where the Wind Blows, Chapters from a cosmologist’s life’, Mill Valley 1994.
Een soortgelijke opvatting: Jagdish Mehra, ‘The Beat of a Different Drum, The Life and Science of Richard Feynman’, Oxford 1994.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*