1. 2

  Of Baudet een fascist is vind ik niet zo interessant. Dan moet ik mij verdiepen in een man die mij tegenstaat.

  Interessanter vind ik het verschijnsel waarin hij opereert.
  Er is een duidelijke maatschappelijke onderstroom die ultra-nationalistisch is. En beperkte deze zich tot Nederland, dan was dat niet zo’ n probleem. Maar het is een Europees verschijnsel.
  Lieden als Marine Le Pen worden langzamerhand salonfahig.

  Maar ook binnen Nederland beperkt deze onderstroom zich niet tot de PVV. Via het referendum probeert deze ultra-nationalistische onderstroom het momentum te pakken. En dan zie je opeens andere populistische partijen mee liften op het verschijnsel.

 2. 7

  De vraag of Baudet een fascist is, lijkt me niet zo bijster interessant.

  Fascisme houdt een specifieke politieke filosofie in, waarin één partij de wil van het volk vertegenwoordigt en alle klassen en standen met elkaar in harmonie brengt, waarbij geweld wordt gezien als een zuiverende, (re)vitaliserende kracht, en de wil en belangen van zowel het individu als van ondernemingen, organisaties en verenigingen ondergeschikt zijn aan de staat.

  O, en er staat één leider aan het hoofd van die partij, die autocratisch de uiteindelijke beslissingen neemt.

  Ik geloof niet dat ik Baudet voor dat alles heb horen pleiten. Hij heeft meen ik ook geen omvattend politiek programma.

  Reactionair is hij wel, en daarbij nogal opportunistisch in het zoeken van bondgenoten. Als hij die bij hele en halve fascisten en racisten kan vinden, nou ja, dan moet dat maar. Zolang hij maar een podium krijgt.

  Een nuttige idioot dus. Verder is Baudet nogal ingenomen met zichzelf, geloof ik. Hij komt in ieder geval over als een praalhans, die graag fact free over van alles en nog wat babbelt, maar de dingen niet werkelijk peilt of overpeinst.

 3. 8

  Het is duidelijk dat je niet gesteld bent op de vrijheid van meningsuiting? Je schaart je hiermee wel achter de democratische massa die roept dat anderen hun mond moeten houden omdat zij vinden dat je die vrijheid niet hebt.

 4. 9

  @8: Dus je mag allerlei onzin uitkramen, maar niemand mag daar kritiek op hebben?

  Ik denk dat je nog eens moet nakijken wat vrijheid van meningsuiting precies inhoudt.

 5. 11

  @8: Als Baudet de vrijheid gebruikt om zijn mening te uiten op bijeenkomsten van het Vlaams Belang, dan moet je niet gek staan te kijken als anderen hun vrijheid gebruiken om de mening te uiten dat Baudet zich inlaat met extreem-rechtse bewegingen.

 6. 12

  Thierry Baudet is een blaaskaak, een pestventje, een koorbal, een over het paard getild snotjong, een betweter, een hol vat dat bij tijd en wijle hard klinkt, een narcist, een verwende kakker, een bewijs dat hoog opgeleid niet per se intelligent betekent, een rechtse stemmingmaker, een grensverleggende flirter met extreem rechts, een jongetje dat het vroeger bij ons in de buurt niet zo goed zou hebben gedaan.
  Maar een fascist? Een ideologisch onderlegde en overtuigde fascist? Beetje als #7

 7. 13

  Er zou een nieuw woord moeten zijn voor de Baudet-bedenksels.
  Het is een combinatie van machismo, corpsballerig misprijzen van vrouwen, seksuele frustratie, hang naar een warm thuis, nationalisme, vreemdelingenhaat, elitair anti-elitisme, minachting voor de EU, babbels en megalomanie, narcisme, charme en nog veel meer. Is het een persoonlijkheidsstoornis? Of een politieke idelogie? Een levensbeschouwing?
  In ieder geval heeft deze substroom van het populisme de banken van de Tweede Kamer bereikt. Dus minstens 125.000 kiezers bereikt. Ik ben zo benieuwd naar die kiezers.
  Overigens is Theo Hiddema van een heel ander statuur. Die is wel OK, en heeft een droge humor waar Buma nog wat van leren. Ik zou Buma en Hiddema wel samen zien optreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren