Hoge Raad: SGP mag vrouwen niet weren van kieslijst

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (11)

#1 Emile

Toch moet een partij de wijziging van wetten en verdragen kunnen nastreven. Zo zijn er ook partijen die het Vluchtingenverdrag willen opzeggen. Dat neemt niet weg dat je je in de tijd daaraan voorafgaand aan die wetten en verdragen hebt te houden. Wel vind ik dat de HR het Vrouwenverdrag te ruim uitlegt. Het verdsrag bevat een opdracht aan de aangesloten staten geen beletselen voor vrouwen op te werpen dan wel bestaande beletselen op te heffen. In ons land zijn vrouwen op grond van de wet actief en passief verkiesbaar. Het beletsel zit in het gedachtengoed van een van de deelnemende partijen. Op het interne verkiezingsproces daar moet de staat geen invloed op willen en kunnen uitoefenen.

#2 Bismarck

@1: Dat beletsel zit misschien in het gedachtegoed van een bestaande partij, maar die partij wordt gesubsidieerd door de Staat. De Staat is dus wel degelijk een beletsel aan het opwerpen (door deze partij financieel te steunen in het behalen van een vertegenwoordiging in de wetgevende macht).

#3 Emile

De HR zegt juist met zoveel woorden dat stopzetting van de subsidie geen optie is. Daarover gaat ook de Raad van State als hoogste beroeporgaan.
Zie overweging 4.6.2.: “Dit geldt ook voor een bevel tot stopzetting van de door de Staat aan de SGP verleende subsidie. Daarbij komt dat, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist (ABRvS 5 december 2007, LJN BB9493, AB 2008, 35), noch art. 7 Vrouwenverdrag, noch het IVBPR noch het EVRM daartoe verplicht en de huidige wet geen mogelijkheden daartoe biedt buiten het zich niet voordoende geval van een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter wegens discriminatie in de zin van de in art. 16 Wspp genoemde strafbepalingen.”

#4 Bismarck

@3: In dat geval lijkt me de RvS wat te nauw in de definities is geweest en niet de HR te ruim.

#5 Martijn

@1: In ons land zijn vrouwen op grond van de wet actief en passief verkiesbaar. Het beletsel zit in het gedachtengoed van een van de deelnemende partijen. Op het interne verkiezingsproces daar moet de staat geen invloed op willen en kunnen uitoefenen.

Die redenatie opent de weg naar allerlei soorten discriminatie door individuen en groepen. Dan zou bv Almere ook een hoofddoekjesverbod in kunnen voeren, omdat moslimvrouwen die het willen dragen dat wel in andere steden kunnen doen.

#6 Chris

@5

Dat zijn verschillende zaken. Het deelnemen aan het politieke proces door vrouwen wordt niet belemmerd door de SGP en van de SGP zelf wordt je vrijwillig lid. Je zou als aartsconservatieve christenvrouw altijd nog een zelf een partij op kunnen richten als je het wel eens bent met SGP standpunten, maar die zelf wil verwoorden. Kortom, de SGP belemmert voor niemand deelname aan het politiek proces.

Een hoofddoekjesverbod belemmert mensen wel, omdat er geen enkele manier is waarop je hetzelfde zou kunnen bereiken terwijl je het probleem ontloopt. Je kan geen parallel Almere bouwen (gelukkig).

#7 Martijn

@6: Een parallel Almere is bijvoorbeeld Purmerend of Hoofddorp. Daarheen verhuizen is hetzelfde als naar een andere partij overstappen (of er één oprichten.)
Tijdens de apartheid in de VS noemden ze dat equal but different: zwarten hadden dezelfde rechten, maar wel in een parallel systeem.

#8 Roy

@6,7: Ik begrijp de nuance van Chris wel. Juist via politieke partijen kun je je eigen ideeën verkondigen, daar zijn ze voor. Omdat ik vind dat dat erg ruim moet worden opgevat, kan dat de consequentie hebben dat vrouwen niet voor die partij op een kieslijst komen. Anders zou zijn als zo’n partij zijn interne partijdiscipline via de politiek probeert op te leggen aan andere partijen of de maatschappij als geheel.

De vergelijking met parallelle steden is wat dat betreft ook niet een goede.

Tegelijkertijd vind ik het een compleet achterlijk standpunt en ik denk al helemaal niet dat de Staat daar financieel aan zou moeten bijdragen. Net als die gescheiden loketjes in de moskee in Utrecht eigenlijk.

#9 Guido

Maar welke zelfrespecterende vrouw wil er dan ook op de lijst van de SGP staan?

#10 pepper

@ 7 Martijn, in de VS heet dat ‘separate but equal’ en is verboden maar bestaat nog steeds zie de mis/behandeling van homosexuelen.

@9 misschien moet u dan maar op de SGP stemmen?

#11 Bismarck

“Kortom, de SGP belemmert voor niemand deelname aan het politiek proces.”

Maar de Staat wel, door de SGP te sponsoren bij hun pogingen om zoveel mogelijk zetels onbereikbaar te maken voor vrouwen.

Doe anders een gedachte-experiment: Stel alle partijen die momenteel zitting in de 2e Kamer hebben, zouden net als de SGP het passief kiesrecht voor vrouwen binnen hun partij statutair verbieden. Neem daarbij in gedachte dat het oprichten van een nieuwe partij geld kost (namelijk onder andere een borg aan de Staat te betalen) en dat alleen partijen met vertegenwoordiging subsidie krijgen. Theoretisch is dat mogelijk, en volgens de RvS geen probleem, gezien hun uitspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*