1. 1

  “50% of the [Guardian] Datablog team were born in the late 1980s and were just toddling into school when she resigned in November 1990”

  voel ik mij opeens oud… ik herinner mij nog heftige discussies (op de lagere school jaja) over de Falckland-oorlog.

 2. 3

  OK, ook even een inhoudelijke reactie.

  In het artikel gaat het vooral om demografische gegevens. Je mag je afvragen of de effecten die beschreven worden door de “Thatcher rule” komen of dat het wereldwijde effecten zijn van wat globaal aan de hand was. Ik meen effecten te zien die je ook elders ziet (stijging van gemiddelde leeftijd, inkomens gap etc…). Je kunt niet alles aan Thatcher toeschrijven.

  Sterker : je kunt niet alles aan politici toeschrijven. Je moet je afvragen of politici geen resultaat zijn van de tijdgeest ipv omgekeerd. Hebben politici wel zoveel invloed dat ze de tijdgeest kunnen beïnvloeden?

 3. 4

  Inderdaad wat HansR zegt. Er wordt wel eens gezegd dat Thatcher aan de wieg van het wetenschappelijke VN-klimaatbureau IPCC stond. Ze kon het CO2-argument immers goed gebruiken om de steenkoolmijnen te sluiten, wat destijds voor grote sociale onrust zorgde. Ik denk eerder dat het een samenloop van omstandigheden was: wetenschappelijk bewijs voor antropogene klimaatopwarming werd sterker, steenkoolmijnen waren onrendabel en de vakbonden waren een geduchte tegenstander van de liberalisering. Thatcher heeft het IPCC een zetje naar voren gegeven en de steenkoolmijnen een douw naar opzij. Maar zonder haar was deze ontwikkeling er ook wel geweest, de Iron Lady heeft het alleen op de voor haar zo kenmerkende lompe manier volbracht.

 4. 5

  Data zonder context heeft weinig waarde. Voor Thachter (eind jaren ’70) was het VK “de zieke man” van Europa en werd economisch overvleugeld door Frankrijk en Italie. Nu is het VK zonder veel twijfel de tweede economie van Europa.

 5. 6

  “Which also means less babies being born to a traditional family unit too”

  ’t Is ten eerste fewer babies, ten tweede dient er een komma vóór ‘too’ te staan. En de rest van het artikel is al net zo simpel. De aanname dat ‘public spending’ of ‘unemployment’ direct afhankelijk zijn van de regering die er op dat moment zit, men name, is inderdaad van het niveau van iemand die ‘less babies’ zou schrijven.

 6. 8

  De enige opvallende veranderingen staan aan het einde van het verhaal: De toename in armoede van 14 naar 22 procent en de grotere inkomensongelijkheid van 0.25 naar 0.33.

  Dat is ook in de VS de grootste verdienste van het neo liberalisme geweest.

 7. 10

  Ik herken dat wel. Ik heb tijdens me studie (2008) eens een presentatie gehouden over het int. recht en waarom Thatcher’s Realistische beleid het juiste was toentertijd. Er zaten ook wat Argentijnen in de zaal. Een nationaal trauma kreeg ik over me heen, niet normaal.

 8. 11

  Van welk jaar is die data? Met de recente krimp van het UK en de minieme verschillen tussen de UK en frankrijk zou ik vermoeden dat frankrijk momenteel groter is. Zeker gemeten in euro’s, want ’t pond is gedevalueerd tov de euro ;-).

  /nitpickers-r-us.

 9. 12

  Hier is een voorbeeld van een student die echt niets heeft gehad aan zijn studie wat een verspilling van belastinggeld.Een bevoorrechte klasse waarschijnlijk waar dit individu uit vandaan komt,het is ieder geval niet zijn intellegentie waaraan hij zijn studie te danken heeft.

 10. 14

  Het is Engeland hetzelfde vergaan als Thatcher zelf,en zij is zo dement als een deur geworden.
  Zolang dat achterlijke klassebewustzijn niet verdwijnt zal het er niet beter op worden.

 11. 16

  Nou je ziet wel dat Thatcher keuzes gemaakt heeft. Zo zie je in de tweede helft van haar regeringsperiode het begrotingstekort teruglopen en tegelijkertijd de armoede stijgen. Aangezien de werkloosheid over (het grootste deel van) dezelfde periode daalt, kan dat toch met weinig anders dan overheidsbeleid (hogere belastingen, forse loonmatiging, privatisering/prijsverhoging van nutsvoorzieningen, of minder ondersteunende uitkeringen zoals kinderbijslag) te maken hebben. Daarmee valt toch ook minimaal een deel van de ongelijkheid aan haar beleid te wijten.

 12. 17

  Ik hecht maar aan instellingen die over de economie gaan, zoals het IMF (2011):
  Germany 3,628,623
  France 2,808,265
  United Kingdom 2,480,978

  of de World Bank (2010):
  Germany 3,280,530
  France 2,560,002
  United Kingdom 2,248,831

  Overigens ben ik benieuwd waar je die cijfers vandaan haalt, want op cia.gov zegt het worldfactbook voor Frankrijk toch echt $2.583 trillion (2010 est.) en voor het VK $2.247 trillion (2010 est.).

 13. 18

  Je weet niet waar je t over hebt. Je bent onbewust onbekwaam. Bij mijn opleiding werd je getraind in het verdedigen van allerlei standpunten, ideologieën etc. Dat wilt niet zeggen dat je het ermee eens moet zijn. Je bent een advocaat van een belang, en je moet alle invalshoeken kennen incl. hun taal…
  Jij bent één van lui die mijn vakgebied wel bestudeert, maar niet begrijpt. Je bent verblind door je eigen zienswijze. Er is geen ultieme waarheid.

  Daarnaast heb ik geen studievertraging opgelopen, veel student-assistent schappen gekregen, had ik goede cijfers en nu een prima baan. Ik heb er dus zeker wel wat aan me studie gehad.

 14. 19

  Lekker Marxistische troep trouwens die je mijn kant op slingert. Alles wat ik heb, dank ik aan de materiële eigenschap van mij klasse. Heb je verder wel iets interessants te vertellen of ben je sinds je eigen studietijd op dit niveau blijven steken?

 15. 23

  Behoorlijk Nederlands heb je in ieder geval niet geleerd, “me” studie.
  En wat dat discuseren betreft ,waarom eindigen zoveel van jou “discussies”in ordinaire scheldpartijen?

 16. 25

  Ah, je duidt op mijn twee ‘discussie’ met Harm. Tja, iedereen laat zich wel eens uit dagen he. Dat is inderdaad niet zo goed van me. Maar voor de rest is de omgang hier prima hoor.

  Wel een raar verwijt van iemand die opent met “een verspilling van belastinggeld” en eindigt met een aanval op het intellect. Hebben ze je op straat niet geleerd wat hypocrisie is?

  “Behoorlijk Nederlands heb je in ieder geval niet geleerd, “me” studie.”

  Op internet bezigt men vaak spreektaal. En voor de rest, boeie, tis maar een blogje kerel.

 17. 26

  Het berijden van altijd dezelfde stokpaardjes is niet bepaald een “intelligente” manier om discusssies te voeren.
  Op straat heb ik in ieder geval de lucht van bullshit leren herkennen,en de mensen van de ratten leren onderscheiden.

 18. 27

  Hypocrisie is een overlevingsmechanisme,dat herken ik als geen ander.
  Het verwijt van verspilling van belastinggeld is toch geen schelden?
  Maar ik ben altijd bereid de discussie-trucks die jij tijdens je studie hebt opgedaan alsnog aan te leren,je bent nooit te oud nietwaar?
  Me studie is natuurlijk newspeak.

 19. 29

  Klopt, die discours omtrent klassen bewustzijn moet eens afgelopen zijn, ook op dat eiland daar. Er zijn wel belangrijkere zaken waarop ze zich kunnen richten, zoals emancipatoire issues betreffende geslacht, leeftijd, opleidingen,… Klassen is zo achterhaald. Zelfs kritische theorieën hebben er al mee afgerekend. Nu de Engelsen zelf nog.

 20. 30

  Wat mij betreft is er juist te weinig klassebewustzijn dankzij Thatcher. Ze heeft de midden- en lage klassen een maatschappij voorgespiegeld zonder klassen, terwijl ze juist de regerende klassen hun positie juist meer verankerde.

 21. 31

  Weet je wat Brusselmanske, laat maar. Dit is mijn milieu niet en haalt ook niet het beste in me naar boven. Ook dat heb ik geleerd tijdens me studietijd. Tijd moet je besteden met vrienden.

  Adios LB.

  Adios Pedro. Geencommentaar is onvervangbaar man. T gaat je goed

 22. 32

  In een land waar de gepriviligeerden door hun afkomst naar de beste scholen kunnen en de beste banen krijgen is het begrip klasse nog lang niet afgedaan. In het parliament regeert een kliekje Bullingdon club nota bene.

 23. 33

  Als je het zo stelt heb je gelijk.Ik bedoelde dat mensen zich te zeer verbonden voelen met de sociale klasse waartoe ze “behoren”,en schijnbaar geen behoefte bestaat aan “vertikale” sociale contacten en ieder op zijn “sociale niveau” blijft circuleren.
  En dat wordt nog te veel beschouwd als een vaststaand gegeven waaraan niet valt te ontkomen.

 24. 35

  Voor wat betreft BBC London klopt dat enigsinds nog wel. Maar bijvoorbeeld BBC Manchester is veel meer working class georienteërd, standup and sitcom country van de men’s working club circuit.

 25. 38

  Mijn beeld is idd gekleurd door de literatuur.Dit soort “klasselozen’ komen daarin vaak niet eens voor,of worden zijdelings genoemd.
  Maar zoals je het laat zien is hun aantal waarschijnlijk aanzienlijk.

 26. 39

  http://www.youtube.com/watch?v=2LHtIoNMThY
  Oh the bright young man in the tight-buttoned suit
  the light beams out from capped smiles to the shines
  on their lick-spittle books
  Oh these sharp young sparks with their fresh rosettes
  Yeh, the artful ways that they promise the earth
  to all suffragettes –
  What they won’t promise we don’t know yet
  They say they’re build – and shaping society
  but we know they’re just saving for their own
  Safe home in politics
  Anything goes: look at them run

  Come from every side, noses Pinocchio clean;
  Lock in synchromesh, oil the wheels and the gears
  of the party machine
  And the final goal is a cabinet seat
  in the trappings of power, the presumption to speak
  for the man in the street
  Once they move in, they’re in for good;
  Yeh, once they get that bed made it’s a
  safe home in politics
  Jobs for the boys: look at them run

  There’s just one thing none of us should forget:
  a political man is just in it for the power
  and the smell of sucess
  Sure, some start out as idealists –
  pretty soon they all cop for ideal careers and
  a safe home in politics,
  a cusky job in politics;
  look at them run

  The politicians fight it out on the couning tower
  but they all agree not to rock the boat
  A safe home in politics
  It’s built on your vote

 27. 40

  Overigens ben ik benieuwd waar je die cijfers vandaan haalt, want op cia.gov zegt het worldfactbook voor Frankrijk toch echt $2.583 trillion (2010 est.) en voor het VK $2.247 trillion (2010 est.).

  Je kijkt naar nominaal terwijl koopkrachtgecorrigeerde cijfers een betere maatstaf zijn van nationale welvaart?

 28. 41

  2010. Je hebt ongetwijfeld gelijk dat het totale BBP van de VK onder dat van Frankrijk zit in 2011. Het laatste jaar was de Britse groei zwakker dan de Franse (volgens mij 0,5 vs 1,5 procent) terwijl de inflatie in het VK aanzienlijk hoger lag in de Eurozone. Maar, ik dacht zelf in eerste instantie niet aan het totale BBP de maatstaf van economische kracht. Het BBP per hoofd ligt in het VK al jaren hoger dan in Frankrijk (omdat Frankrijk ongeveer twee miljoen meer inwoners telt dan het Vereinigd Koninkrijk). Eind jaren ’70 (pre-Thachter) waren de rollen omgedraaid, met het Franse BBP per hoofd hoger dan het Britse.

  Waar ik ook aan denk is bijvoorbeelde structuur van de industrie (het VK is gespecialiseerd in auto’s, vliegtuigen en farmaceutische producten, Frankrijk in basis chemie en metaal), de penetratie van ICT en de adoptie van alternatieve energiebronnen. De Britse economie zit kwa “technologisch gehalte” eerder in de groep Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen dan in de groep van Frankrijk, Italie en Spanje.

 29. 44

  Maar daar ging het nou net niet over. Jij stelt immers in #5 “Nu is het VK zonder veel twijfel de tweede economie van Europa.”. Als je de grootte van de economie wilt bekijken, kijk je toch echt naar het nominale GDP (en niet naar PPP) en daarin is het VK bij lange na geen 2e, zelfs volgens de CIA.

 30. 45

  Ik weet niet wie het gefilmd heeft, maar de regisseur weet wel een sfeertje te scheppen: Lijpe pitbull (of ander vechthondenras) zonder hallsband er doorgemixed, sirenes op de achtergrond, nee dat moeten wel chavs zijn.

 31. 48

  @44: Ik begin niet over de grootte van de economie. dat deed ik expres: ik wilde de definitieneukers geen aanleiding geven om te reageren. Verder is er geen goede reden om naar het nominale bbp te kijken.

 32. 49

  Daar schijnen er een wel een hoop van te zijn die Engelse Tokkies,we hadden het over”klassebewustzijn”.Deze mensen uit de arbeidersklasse zijn zo ver gemarginaliseerd dat niet eens meer de betekenis van het woord “class” bekend is.In de VS noemt men deze mensen White- of Trailor Trash.En dat zijn ze niet omdat ze zo graag de aso uithangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren