1. 2

  De schepping verdient inderdaad geen ISO- certificaat. Toch raar als je over de middelen beschikt. Maar dat (“in het begin niet helemaal bij”) zie je wel vaker in de ontwerpfase hè: eenmaal begonnen met foutieve concepten/ maten/ basis aannames…blijf je aan het eind geheid zitten met een wanproduct. Aan de straatstenen niet meer kwijt te raken. Neem een Gen. 1:26-27: “Laten wij mensen maken (wij?) die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.” Althans, zo heeft een of andere halve fascistische zool dat later geïnterpreteerd en opgetekend….Wij de Heerschappij.

  7 miljard arme schepseltjes waarvan het ene deel niet eens een eitje kan bakken en het andere deel (een ongehoord kakmadammetje, jammer dat ik geen foto heb gemaakt) met 10 kg tieten op onmogelijke naaldhakken een wit kolerepoedeltje zit dood te pamperen….steek die schepping maar in je reet.

  Namelijk vanmiddag zelf gezien op het terras onder het genot van een uitsmijter ham/ kaas.

 2. 3

  God staat voor leven.
  Leven is niet te omvatten/begrijpen in zijn geheel (voor de mens) net als …god. Leven heeft vele namen net als god.
  En in alle begin staat het leven (god).
  Zo kan ook iedereen kinderen van god worden d.m.v. het leven in de heilige geest oftewel het leven (aldus de bijbel).
  Zo zijn de geboden (en vele verhalen wijsheden en voorschriften) ook te begrijpen.
  gebod 1 Aanbid het leven. Er is geen andere god dan het leven. Anbidt het leven met heel je hart,ziel, verstand en uit alle kracht (leef volop dus).
  gebod 2 maak geen beelden of aanbid niets van materiele of figuuurlijke zin. Dit is niet de waaarheid en je bidt naar iets doods Maar leef. Dus geen verslavingen,beelden,rituelen e.d.

  Wij zijn geschapen naar evenbeeld , dit vanwege ons creatief vermogen zoals god/leven een scheppend vermogen heeft.
  En zoals men weet heeft elk dier op aarde schrik en respect voor de mens (van muis tot olifant). En bewerken wij de aarde d.m.v. landbouw, oftewel wij overheersen door ons creatievermogen. We kunnen ze benoemen ,weten het op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden
  Dat kan een slang bijv niet. Muizen op betekend dode slang.
  veel muizen betekend veel slangen.
  De mens echter kan creeren

  Zoals terug te lezen in bijbel
  In het begin was god en god was het woord . Van god ging het woord uit. Zonder dit woord kan niks bestaan. Het woord is in alles. Het woord is leven. het woord is heilige geest.

  De tekst johannes
  http://www.willibrordbijbel.nl/index.php?p=page&i=66879%2C66929&wbv=on&nbv=on
  In* het begin was het woord*, en het woord was bij God, en het woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles* is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, [4] had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. [5] Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

 3. 4

  @Erick: Zoals ik jouw post lees, staat god voor alles wat een mens niet kan verklaren.

  Echter was het de mens die zich een god naar zijn eigen evenbeeld schiep.

  Daarnaast heeft 2000 jaar christendom (of welke godsdienst dan ook) geen enkel concreet godsbewijs opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren